photo/pliki/Dziekanat-WL/renata/sylabusy_lekarski/4_rok
  Nazwa przedmiotu/modułu Okulistyka
photo/pliki/Dziekanat-WL/renata/sylabusy_lekarski/5_rok
  Nazwa przedmiotu/modułu Anestezjologia I Intensywna Terapia
photo/pliki/Dziekanat-WL/renata/sylabusy_lekarski/4_rok
  Sylabus rok akademicki 2016/2017
photo/pliki/Dziekanat-WL/basia
  Sylabus rok akademicki 2015/2016
photo/pliki/Dziekanat-WL/renata/sylabusy_17-18/4_rok
  Nazwa przedmiotu/modułu Położnictwo I ginekologia
photo/pliki/Dziekanat-WL/basia
  Nazwa przedmiotu/modułu Okulistyka
photo/pliki/Dziekanat-WL/justyna/jakosc_ksztalcenia
  Efekty kształcenia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2017/2018
photo/pliki/Dziekanat-WL
  Standardy kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa I położnictwa
photo/pliki/Dziekanat-WL/renata/sylabusy_lekarski/6_rok
  Nazwa przedmiotu/modułu Ortopedia I Traumatologia
photo/pliki/Dziekanat-WL/renata/sylabusy_17-18/4_rok
  Nazwa przedmiotu/modułu Okulistyka
photo/pliki/Dziekanat-WL/basia
  Nazwa przedmiotu/modułu Okulistyka
photo/pliki/Dziekanat-WL/renata/sylabusy_17-18/5_rok
  Nazwa przedmiotu/modułu Neurochirurgia
  Nazwa przedmiotu/modułu Anestezjologia I Intensywna Terapia
photo/pliki/Dziekanat-WL/basia
  Nazwa przedmiotu/modułu Neurochirurgia
photo/pliki/Dziekanat-WL/renata/sylabusy_17-18/4_rok
  Nazwa przedmiotu/modułu Ortopedia I Traumatologia
photo/pliki/Dziekanat-WL/basia
  Nazwa przedmiotu/modułu Anestezjologia I Intensywna Terapia
photo/pliki/Dziekanat-WL/renata/sylabusu_17-18_nowe_do_zamiany/4_rok
  Nazwa przedmiotu/modułu Okulistyka
photo/pliki/Dziekanat-WL/basia
  Nazwa przedmiotu/modułu Położnictwo I ginekologia
  Nazwa przedmiotu/modułu Ortopedia I Traumatologia
photo/pliki/Dziekanat-WL/renata/sylabusu_17-18_nowe_do_zamiany/5_rok
  Nazwa przedmiotu/modułu Anestezjologia I Intensywna Terapia
photo/pliki/Dziekanat-WL/renata/sylabusy_lekarski/5_rok
  Nazwa przedmiotu/modułu Neurochirurgia
photo/pliki/Dziekanat-WL/justyna/jakosc_ksztalcenia
  Program studióW na cykl kształcenia rozpoczęty w roku akademickim 2017/2018 I. Informacje ogólne
photo/pliki/Dziekanat-WL/renata/sylabusy/sylabusy_18-19/iv_rok
  Nazwa przedmiotu/modułu Ortopedia I Traumatologia
photo/pliki/Dziekanat-WL/renata/sylabusy/sylabusy_18-19/v_rok
  Nazwa przedmiotu/modułu Anestezjologia I Intensywna Terapia
photo/pliki/Dziekanat-WL/renata/sylabusy/sylabusy_18-19/iv_rok
  Nazwa przedmiotu/modułu Położnictwo I ginekologia
photo/pliki/Dziekanat-WL/renata/sylabusy/sylabusy_18-19/v_rok
  Nazwa przedmiotu/modułu Neurochirurgia
photo/pliki/Dziekanat-WL/renata/sylabusy/sylabusy_18-19/iv_rok
  Nazwa przedmiotu/modułu Okulistyka
directory photo pliki  
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu