pliki/file/Projekty aktow prawnych
  Projekt z dnia 3 grudnia 2009 r
f/pliki/ogloszenia/2016/07
  Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 56327-2016 z dnia 2016-05-20 r
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci
  Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
pliki/file/Zyciorysy
  Gen bryg. Grzegorz Sodolski
pliki/file/Projekty aktow prawnych/2010 ROK/czerwiec
  Z dnia o weteranach misji pokojowych i stabilizacyjnych
pliki/File/Projekty aktow prawnych/lipiec 2008
  Uzasadnienie
pliki_zp_new/1446808650
  Nr sprawy: op-zp. 72 00141. 2015. Pk załącznik nr do siwz / Załącznik nr do wzoru umowy opis przedmiotu zamówienia (opz) Asysta techniczna Systemu Informatycznego Wdrażania I Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pliki
  Rozdział II: operacje bankowe
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci
  Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
pliki
  Lokalna strategia rozwoju
  Lokalna strategia rozwoju
pliki/File
  Zapowiedzi
  Sztab generalny wojska polskiego
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci
  „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny
pliki/File
  Wystąpienie mon na konferencji koordynacyjno-rozliczeniowej
pliki/file/Przetargi 2012 r./Jednostki Wojskowe/4352
  Ramowy program nauczania
pliki/zampub/przetarg/2012/18-12
  Charakterystyka zamawiającego
pliki/file/Projekty aktow prawnych/2010 ROK
  Ministra obrony narodowej
pliki/File
  Ministerstwo obrony narodowej sztab generalny wojska polskiego
pliki/file/Projekty aktow prawnych/2010 ROK/maj
  ZałĄczniki
plikiold/powiatkrosno
  Informacja na temat stanu I perspektyw rozwoju turystyki
f/pliki/ogloszenia/2015/11
  Giżycko: roboty budowlane w zakresie remontu budynków koszarowych nr , 2, oraz nr 12 na terenie jednostki wojskowej nr 3797 w giżycku przy al. Maja 11 Numer ogłoszenia: 163547 2015; data zamieszczenia: 10. 11. 2015
pliki/File
  Dokonania wojskowej słuzby zdrowia 2008
f/pliki/praca/ogloszenia/2016/08
  Wydział Zarządzania I Dowodzenia Akademia Obrony Narodowej ogłoszenie o konkursie na stanowisko
pliki/file/Przetargi 2013 r./jednostki wojskowe/4352/29
  Giżycko dn. 10. 04. 2013r
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci
  Programy operacyjne
pliki/file/Przetargi 2010 r/JEDNOSTKI WOJSKOWE/3797
  Znak zamówienia 06/2010
upload/pliki
  Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Projekt istotnych postanowień umowy o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
pliki
  Odznaka: akolita
f/pliki/ogloszenia/2015/09
  Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 128277-2015 z dnia 2015-08-31 r
pliki/File
  Obecnie większość wskaźników określających zdolności bojowe, potrzebne naszemu wojsku, spełniają tylko niektóre jednostki I bardzo niewiele typów sprzętu I uzbrojenia. Nie spełnia ich armia jako całość. Ku armii zawodowej
f/pliki/ogloszenia/2014/12
  Nr ref. Zp/21/2014/ /2014 zawarta w dniu w Krakowie
f/pliki/ogloszenia/2014/10
  Nr ref. Zp/16/2014/ /2014 zawarta w dniu w Krakowie
pliki/file/Przetargi 2013 r./jednostki wojskowe/4352/38
  Giżycko dn. 12. 04. 2013r
pliki/file/Przetargi 2011 r./Jednostki Wojskowe/JW4724/43_ZP_2011
  SzczegóŁowy opis przedmiotu zamówienia zestaw słuchawkowy z przełĄcznikiem ptt dual do an/prc 152/148
pliki/File/Inspektorat_Wojskowej_Sluzby_Zdrowia
  Ogłoszenie
pliki/zampub/przetarg/2014/94-2014
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr sprawy: zp/czd/94/14
pliki/protokoly_kontroli
  Protokół z kontroli problemowej. Nazwa kontrolowanej jednostki
pliki/dokumenty
  Karta charakterystyki bezpieczeństwa we
subpages/prawo_lokalne/pliki/2000/P
  Zarządzenie nr 5/2000 prezydenta miasta gdańska z dnia czerwca 2000 r
pliki
  Toni Erdmann
artykuly/2822209/pliki
  Załącznik nr 3
pliki/file/Przetargi 2011 r./Inne/10RWT
  Warunki przetargu
f/pliki/ogloszenia/2016/05
  Zatwierdzam o p. Dowódca jw 4724 płk Mirosław krupa
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci/2010_08_03
  Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich, decyzją Nr 68/mon
f/pliki/ogloszenia/2017/03
  Zatwierdzam o p. Dowódca jw 4724 płk Mirosław krupa
pliki/file/Przetargi 2011 r./Inne/10RWT/03_2011
  Warunki przetargu
pliki/file/Przetargi 2011 r./Inne/10RWT
  Imienna pieczątka lub stopień wojskowy, imię, nazwisko
pliki/File/zarzadzenia
  Załącznik do zarządzenia Nr 40/mon
pliki/File
  Wielonarodowa dywizja centrum południe
  Ministerstwo obrony narodowej departament prasowo – informacyjny
pliki/file/Projekty aktow prawnych/2010 ROK
  Projekt z dnia 25 stycznia 2010 r
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci
  Mr President
Pliki
  Bankowość Internetowa
pliki/zampub/przetarg/2012/95-2012
  Zp/czd/95/12 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
pliki/zampub/przetarg/2013/58-2013
  Instytut „pomnik – centrum zdrowia dziecka”
f/pliki/ogloszenia/2015/07
  Giżycko, dn. 14. 07. 2015r
upload/pliki/
  Protokół Nr xvi/2016 z sesji Rady Miasta Zamość VII kadencji odbytej w dniu 29 lutego 2016r w Sali Consulatus w Ratuszu w godz od 13
f/pliki/ogloszenia/2015/05
  Nr ref. Zp/08/2015/…/2015 zawarta w dniu pomiędzy
pliki
  Naczelnik
  Warszawa, maj 2009
f/pliki/ogloszenia/2015/08
  Kraków: Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Remont Sali tradycji Centrum Operacji Lądowych Dowództwa Komponentu Lądowego w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze w kompleksie wojskowym przy ul
pliki/file/Przetargi 2010 r/JEDNOSTKI WOJSKOWE/1109
  Dowództwo wojsk lądowych
fileadmin/Pliki_do_pobrania/regulaminy
  Bs limanowa
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci
  Konferencja naukowa
pliki/file/Przetargi 2010 r/JEDNOSTKI WOJSKOWE/1109
  Ramowy program nauczania
pliki/file/PRACA W MON/ogloszenia 2012/08 sierpien
  Ministerstwo obrony narodowej
pliki/file/Przetargi 2014/jednostki wojskowe/4724/10
  Nr ref. Zp/ 2014/ /2014) zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy Zamawiającym
subpages/prawo_lokalne/pliki/2006/R
  Rady Miasta Gdańska
pliki
  Razem ku lepszej przyszłOŚCI” Łuków 2009 Spis treści
  Razem ku lepszej przyszłOŚCI” Łuków 2009 Spis treści
pliki/file/Przetargi 2013 r./jednostki wojskowe/4352/67
  Giżycko dn. 24. 05. 2013r
pliki
  Biblioteki uniwersyteckiej
pliki/File/przetargi/10_RWT
  Imienna pieczątka lub stopień wojskowy, imię, nazwisko
f/pliki/ogloszenia/2016/01
  Giżycko: usługa transportowa wynajmu autobusów I mikrobusów celem przewozu osób z garnizonów giżycko, WĘgorzewo, suwałKI, gołdap, orzysz, mrągowo, do miejsc wskazanych przez zamawiającego numer ogłoszenia: 3043 2016; data zamieszczenia: 12
pliki
  Załącznik Nr… do
  Razem ku lepszej przyszłOŚCI” Łuków 2009 Spis treści
pliki/file/Przetargi 2014/jednostki wojskowe/4724/02
  Nr ref. Zp/02/2014/ /2014 zawarta w dniu w Krakowie
pliki/posiedzenia
  Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „razem ku lepszej przyszłOŚCI” w dniu 09 listopada 2011 roku w Łukowie
pliki/posiedzenia/2014
  Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „razem ku lepszej przyszłOŚCI” w dniu 10 lipca 2014 roku w Łukowie 1
  Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „razem ku lepszej przyszłOŚCI” w dniu 09 stycznia 2014 roku w Łukowie
Pliki
  Finanse publiczne
pliki/File/Projekty aktow prawnych
  Z dnia 2006 r o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw1 Art
pliki
  Załączniki do protokołu kontroli
  Bibliografia podmiotowa I przedmiotowa
pliki/file/Przetargi 2014/jednostki wojskowe/4724/DT_01
  Załącznik nr 1 wymagania eksploatacyjno techniczne
f/pliki/ogloszenia/2015/07
  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
pliki/file/Przetargi 2013 r./jednostki wojskowe/4352/41
  Giżycko dn. 12. 04. 2013r
f/pliki/rozne/2016/08
  Wykaz prac legislacyjnych ministra obrony narodowej
f/pliki/ogloszenia/2016/06
  Zatwierdzam dowódca jw 4724 płk Mirosław krupa
pliki/zampub/przetarg/2012/201-2012/17012013
  Załącznik nr 2 do siwz
pliki/File
  Uczestników konferencji „nato I Polska w Afganistanie… do uczestników misji isaf w Afganistanie
f/pliki/ogloszenia/2016/07
  Giżycko: roboty budowlane w zakresie remontu budynku nr 77 oraz remontu pomieszczeń w budynku nr 35 na terenie jw. 1747 w suwałkach numer ogłoszenia: 137337 2016; data zamieszczenia: 15. 07. 2016
f/pliki/ogloszenia/2014/09
  Znak zamówienia 11/ZO/2014
f/pliki/ogloszenia/2015/02
  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
f/pliki/ogloszenia/2016/07
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia remont budynku nr 5 w jw
f/pliki/rozne/2017/08
  Wykaz prac legislacyjnych ministra obrony narodowej
pliki/file/Przetargi 2012 r./Jednostki Wojskowe/1156/43_2012
  Komputer stacjonarny – zestaw msd
subpages/prawo_lokalne/pliki/2004/P
  Zarządzenie Nr 1012/04
f/pliki/rozne/2017/11
  Wykaz prac legislacyjnych ministra obrony narodowej
pliki/zampub/przetarg/2012/111-2012
  Zp/czd/ 111/12 specyfikacja
pliki/File/Projekty aktow prawnych
  Ministra obrony narodowej
f/pliki/rozne/2017/12
  Wykaz prac legislacyjnych ministra obrony narodowej
f/pliki/ogloszenia/2014/07
  Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane w zakresie remontu ogrodzenia zewnętrznego na terenie wojskowego ośrodka szkoleniowo kondycyjnego w mrągowie numer ogłoszenia: 154365 2014; data zamieszczenia: 16. 07. 2014
pliki
  Załącznik Nr 1 do umowy nr z dnia r
pliki/file/Przetargi 2013 r./jednostki wojskowe/4724/35
  Załącznik nr 6 do siwz dotyczy
pliki
  Zamówienia o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust na usługi
pliki/file/Przetargi 2012 r./Jednostki Wojskowe/4352/106
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawa sprzętu informatycznego na rzecz jednostki wojskowej nr 4352
pliki/file/Przetargi 2012 r./Jednostki Wojskowe/4352/117
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawa sprzętu informatycznego na rzecz jednostki wojskowej nr 4352
pinczow/pliki
  Znak: ob. 341/2/08 specyfikacja
subpages/prawo_lokalne/pliki/2001/P
  Zarządzenie nr 7/2001 prezydenta miasta gdańska z dnia marca 2001r w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Instrukcji sporządzania, przyjmowania, obiegu I kontroli dokumentów księgowych.”
f/pliki/ogloszenia/2016/02
  Giżycko, dn. 23. 02. 2016r
pliki/file/Projekty aktow prawnych/2010 ROK/09 wrzesien
  Ustawa z dnia o weteranach działań poza granicami państwa1 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art
f/pliki/rozne/2017/07
  Wykaz prac legislacyjnych ministra obrony narodowej
pliki/file/Przetargi 2014/jednostki wojskowe/JW 4352/11
  Giżycko dn. 11. 02. 2014r
pliki/zampub/przetarg/2014/94-2014
  Ujednolicona wersja siwz specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr sprawy: zp/czd/94/14
sites/47112/cms/szablony/8512/pliki
  Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 40
geografia/pliki
  Olimpiada geograficzna
f/pliki/ogloszenia/2016/03
  Znak zamówienia 23/2016
pliki/file/Przetargi 2009 r/CSMW
  Trybie przetargu
pliki/file/Przetargi 2012 r./Jednostki Wojskowe/4352/73
  Ramowy program nauczania
pliki/file/Przetargi 2013 r./jednostki wojskowe/4724/35
  Załącznik nr 6 do siwz po zmianach z dnia 06. 11. 2013 r. Dotyczy
f/pliki/ogloszenia/2015/07
  Załącznik Nr 7 do siwz
pliki/File/Projekty aktow prawnych
  Decyzja zmieniająca decyzję Nr 88/mon
f/pliki/ogloszenia/2014/12
  Zamieszczanie ogłoszenia
pliki/file/Przetargi 2011 r./Jednostki Wojskowe/JW1551
  Numer sprawy
  Numer sprawy
pliki/file/Przetargi 2009 r/JEDNOSTKI WOJSKOWE
  Znak zamówienia 10/2009
f/pliki/ogloszenia/2018/05
  Zatwierdzam dowódca jw 4724 /-/ płk Mirosław krupa
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci
  Wystąpienie Ministra Obrony Narodowej podczas promocji na pierwszy stopień oficerski absolwentów kursu oficerskiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie
f/pliki/ogloszenia/2014/09
  Znak zamówienia 13/ZO/2014
przetargi/zp-30_jrp_2013/pliki/siwz/opz
  CzęŚĆ III opis przedmiotu zamówienia część iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót część iii/2 dokumentacja projektowa część iii/3 przedmiar robót częŚĆ iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót spis treści
f/pliki/ogloszenia/2016/04
  Zatwierdzam o p. Dowódca jw 4724 płk Mirosław krupa
pliki/przetarg_11_2010
  CzęŚĆ III opis przedmiotu zamówienia część iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót część iii/2 dokumentacja projektowa część iii/3 przedmiar robót częŚĆ iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót spis treści
subpages/prawo_lokalne/pliki/2000/P
  Zarządzenie nr 44/2000
f/pliki/rozne/2017/04
  Wykaz prac legislacyjnych ministra obrony narodowej
pliki
  Oferta realizacji zadania publicznego
pliki/zampub/przetarg/2014/42-2014
  Załącznik nr 1 do siwz opis przedmiotu zamówienia przedmiot zamówienia
wp-content/uploads/pliki
  Zarządzenie Nr /2004
pliki/file/Przetargi 2014/jednostki wojskowe/JW 4352/34
  Znak zamówienia 34/2014
pliki/file/Przetargi 2014/jednostki wojskowe/JW 4352/19
  Giżycko dn. 26. 02. 2014r
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci
  What future for nato
plikiStrona
  Słownik biograficzny powiatu łAŃcuckiego 2007 7
f/pliki/ogloszenia/2017/07
  ZamawiająCY: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Nowowiejska 20, 11- 500 Giżycko
~jzuk/pliki/materialy/ti
  Zarządzenie definicje I opisy
pliki/zampub/przetarg/2015/20-2015
  Ogłoszenie nr 78796-2015 z dnia 2015-04-08 r
pliki/file/Projekty aktow prawnych/2010 ROK/grudzien
  Ustawa z dnia o weteranach działań poza granicami państwa1 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art
pliki/file/OTWARTE KONKURSY OFERT/2013/20_08_2013
  Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych zlecanych przez Ministra Obrony Narodowej w 2013 roku
f/pliki/ogloszenia/2014/11
  Giżycko dn. 04. 11. 2014r
f/pliki/ogloszenia/2015/12
  Giżycko: roboty budowlane w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na remont pomieszczeń w budynku nr na terenie jw. 4222 w giżycku, przy ul. Moniuszki oraz wykonania remontu budynku na podstawie w/w dokumentacji numer ogłoszenia
f/pliki/ogloszenia/2018/04
  2018 r. Zestawienie cenowe przedmiotu zamówienia dostawa narzędzi – zadanie nr 2
f/pliki/ogloszenia/2015/07
  Nr ref. Zp/15/2015/…/2015 zawarta w dniu pomiędzy
f/pliki/ogloszenia/2014/10
  Załącznik Nr 7 do siwz
f/pliki/ogloszenia/2015/09
  Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 128277-2015 z dnia 2015-08-31 r
pliki/file/Przetargi 2014/jednostki wojskowe/JW 4352/08_ZO
  Znak zamówienia 08/ZO/2014
pliki/4208
  Traktat ustanawiający wspólnotę europejską
f/pliki/ogloszenia/2016/06
  Kraków: Remont Sali Tradycji coląd dkl w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze, w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie Numer ogłoszenia: 71425 2016; data zamieszczenia: 06. 06. 2016
upload/pliki
  Zapytanie ofertowe Gmina Parchowo zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Budowa trzech zielonych siłowni zewnętrznych w miejscowościach Nakla, Jamno I Gołczewo”
f/pliki/ogloszenia/2015/11
  Giżycko, dn. 10. 11. 2015r
artykuly/2785680/pliki
  Załącznik Nr 4 do siwz opis przedmiotu zamówienia przedmiot zamówienia
pliki/File
  Tematyka dni przemysłU 2008
pliki/zampub/przetarg/2012/101-2012
  Zp/czd/ 101 /12 specyfikacja
f/pliki/rozne/2016/12
  Wykaz prac legislacyjnych ministra obrony narodowej
subpages/prawo_lokalne/pliki/2008/R
  Samodzielni w pracy
pliki/zampub/przetarg/2014/85-14
  Dane dotyczące Wykonawcy
f/pliki/ogloszenia/2015/03
  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
pliki/File/Projekty aktow prawnych/marzec 2009
  R projekt ozporządzenie rady ministróW
f/pliki/ogloszenia/2016/05
  Giżycko: remont ogrodzenia zewnętrznego w kompleksie wojskowym w bemowie piskim I orzyszu. Remont drogi betonowej, trybuny na placu apelowym oraz wykonanie dokumentacji
f/pliki/ogloszenia/2016/03
  Znak zamówienia 18/2016
pliki
  ProtokóŁ kontroli kompleksowej
f/pliki/rozne/2016/07
  Wykaz prac legislacyjnych ministra obrony narodowej
plikiold/powiatkrosno
  Zarząd województwa podkarpackiego
pliki/zampub/przetarg/2012/182-12
  Zp/czd/182/12 specyfikacja
pliki/zampub/przetarg/2011/203-2011
  Zp/czd/ 203/11 specyfikacja
pliki/file/Projekty aktow prawnych/2010 ROK/czerwiec
  Projekt rozporządzenie ministra obrony narodowej
f/pliki/ogloszenia/2015/06
  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
f/pliki/ogloszenia/2016/06
  Znak zamówienia 55/2016
pliki
  Razem ku lepszej przyszłOŚCI” Łuków 2009 Spis treści
pliki/file/Przetargi 2012 r./Jednostki Wojskowe/4352/43
  Roboty budowlane
f/pliki/rozne/2017/02
  Wykaz prac legislacyjnych ministra obrony narodowej
pliki/file/Przetargi 2013 r./DA/23
  Zatwierdzam dyrektor departamentu administracyjnego
pliki/File/otwarty_konkurs_ofert
  Działając na podstawie art
pliki/file/Przetargi 2009 r/JEDNOSTKI WOJSKOWE/2305/2012/02
  Pl-warszawa: Nawodna jednostka bojowa 2012/S 45-073675 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
pliki/zampub/przetarg/2011/145-11
  Zp/czd/145/11 specyfikacja
pliki/file/Prohram prac legislacyjnych/2014
  Wykaz prac legislacyjnych ministra obrony narodowej
f/pliki/ogloszenia/2014/07
  Giżycko dn. 16. 07. 2014r
f/pliki/ogloszenia/2016/04
  Znak zamówienia 32/2016
f/pliki/ogloszenia/2018/07
  Zatwierdzam o p. Dowódca jw nr 4724 płk Mirosław krupa
pliki/file/Przetargi 2014/jednostki wojskowe/4724/DT_01
  O zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego
pliki/File
  Informacja o realizacji budżetu w latach 2001 2003
f/pliki/praca/ogloszenia/inne/2017/06
  Ministerstwo obrony narodowej
pliki
  Amritsar – święte miasto sikhów
f/pliki/ogloszenia/2016/04
  „remont dachu papowego wraz z instalacją odgromową”
f/pliki/ogloszenia/2014/12
  Opis przedmiotu zamówienia świadczenie usługi żywienia w systemie zleconym
pliki/file/Projekty aktow prawnych/2011
  L p. Podział prac podwodnych wg ich charakteru, głębokości I stosowanego czynnika oddechowego
pliki/file/OTWARTE KONKURSY OFERT/2011/12_12_2011
  Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych zlecanych przez Ministra Obrony Narodowej w 2012 roku
pliki/file/Przetargi 2013 r./jednostki wojskowe/4352/58
  Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane roboty budowlanye w budynku nr 2 na terenie jednostki wojskowej nr 2568 w węgorzewie przy ul. Bema numer ogłoszenia: 187344 2013; data zamieszczenia: 14. 05. 2013
upload/pliki/zamowienia-publiczne
  Kierownik Projektu
archiwum/pliki/przetargi_zamowienia_publiczne
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) Postępowanie Nr 97 / 2017
przetarg_pliki/pliki_2/archiwum_2015/rtf_2015
  ZałĄcznik nr 1 Formularz cenowy
pliki/file/Przetargi 2013 r./jednostki wojskowe/4352/79
  Giżycko dn
pliki/file/Przetargi 2014/jednostki wojskowe/JW 4352/40
  Roboty budowlane w budynku nr 4 na terenie jw. 3797 w giżycku przy ul. Wojska polskiego 21 Numer ogłoszenia: 76335 2014; data zamieszczenia: 08. 04. 2014
pliki/file/Przetargi 2014/jednostki wojskowe/4724/10
  Załącznik nr 6 do siwz opis przedmiotu zamówienia usługa żywieniowa celem zabezpieczenia ćwiczenia „noble sword 14”
pliki/file/Projekty aktow prawnych/2010 ROK/czerwiec
  Projekt 10. 06. 10 Rozporządzenie rady ministróW
images/stories/pliki
  Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich Lokalnej Grupy Rybackiej
pliki/file/Prohram prac legislacyjnych/2011
  Program Prac Rządu na 2011 r w ujęciu zadaniowym
przetarg/items/520.html?file=tl_files/pliki
  Zestawienie wymaganych parametrów granicznych-odcinających
pliki/file/Przetargi 2010 r/DZSZ
  Ogłoszenie, internet
pliki/file/PRACA W MON/Uczelnie wojskowe/AMW/2013/10
  Instytucja: Wydział Dowodzenia I Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej
pliki/file/Projekty aktow prawnych/2010 ROK/07_lipiec/ewidencja wojskowa
  Projekt rozporządzenie ministra obrony narodowej
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci
  Zadania zrealizowane przez Ministra obrony Narodowej od początku kadencji
pliki
  Warszawa, 5 czerwca 2006
  Załącznik nr 3 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część Pomoce dydaktyczne do zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych I przyrodniczych
pliki/file/Przetargi 2010 r/JEDNOSTKI WOJSKOWE/4724
  Jednostka Wojskowa Numer 4724 Kraków
pliki/file/Przetargi 2011 r./DA/97
  97/ZP/11 Zamawiający
pliki/7435
  Program zajęć „excel – zadania zaawansowane”
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci
  Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
pliki/File
  Ministerstwo obrony narodowej sztab generalny wojska polskiego
Beskid i pogorze/pliki
  [b]bibliografia zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennych[/b]
f/pliki/ogloszenia/2018/05
  Zatwierdzam dowódca jw 4724 /-/ płk Mirosław krupa
Beskid i pogorze/pliki
  [b]bibliografia zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennych[/b]
pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci
  Konferencja naukowa
  What future for nato
pliki/File
  Wielonarodowa dywizja centrum południe
directory photo pliki  


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna