media/uid/52db8-f4bb466--b__19
  Lista jednostek I potencjalnych Promotorów dla kierunku Fizjoterapia
media/opowiadania
  Konie w pickdawon
wp-content/uploads/2013/10
  Listownik 1967
media
  Takiej operacji jeszcze w Polsce nie było. Światowej sławy kardiochirurg przyjechał z usa do Krakowa, aby wyciąć pacjentowi olbrzymiego tętniaka I wymienić dużą część aorty
media/41166
  Wiedzieć więcej (Treść okładki)
media/Jezykpolski/zalacznik
  Egzamin maturalny Język polski Zbiór zadań
media
  Act of Killing” – “Scena Zbrodni”, reż. Joshua Oppenheimer, 2012
media/2/bib-1/krystyna_txt_2
  Prądy selektywne I żywienie optymalne (®)
media/files/orders/876
  F288 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp z o o
media/2/bib-1/gazeta_2
  Drodzy Optymalni, Tłuszcze nasycone stają się coraz mniej straszne
  Drodzy Czytelnicy, w bieżącym numerze znajdziecie ostatni z indeksów podsumowujących 100 numerów naszego pisma, a obejmujący u
media_files
  Wykaz dokumentów dotyczący umowy z ubezpieczeniem*/bez ubezpieczenia
media/34175
  Załącznik 21
pl/~/media/Innogy-Group/Innogy/Polska/Przetargi/przetargi-aktualne/299
  Umowa- smallworld
media/download
  Informacja dla pacjentki
media/File
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części. Uwagi ogólne I organizacyjne – dot. Części nr I nr 2
lgd/media/files
  Zasoby przyrodnicze „Krainy Dinozaurów”
media/24/download
  Pytania I odpowiedzi w zakresie działania leader objętego prow 014-2020 grudzień 2015 r
media/2/bib-1/krystyna.txt_3
  Wademekum miażDŻycy
images/media/III-gimnazjum
  1. Cele katechetyczne – wymagania ogólne: Treści nauczania – wymagania szczegółowe: Wiedza
uploads/media
  Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach podścieliskowych przewodu pokarmowego (gist)
media/uid/92860433d5fdd46dc2e7
  Katedra I Klinika Onkologii, ul. Szamarzewskiego 82/84
media/download
  Informacja dla pacjentki
images/media/I-gimnazjum/54_Uroczystosc_Najswietszego_Ciala_i_Krwi_Panskiej
  Miłosierdzie Boże Założenia edukacyjne
media/userfiles/ryki.powiat.pl/2017/Wrzesien
  Sekretariat konferencji
sites/default/files/media
  Załącznik nr 2 do siwz
uploads/media
  Zielona Góra 03
media/47560
  Załącznik 7
media
  Komunika t niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Listonoszy Poczty Polskiej z dnia 11. 2012r
media/13525
  Słownik skróTÓw I pojęĆ
media/2/bib-1/krystyna_txt_2
  „jak nie chorować
media/2/bib-1/gazeta_2
  Drodzy Państwo
media/2/bib-1/krystyna_txt_2
  Gościec przewlekły postępujący ciechocinek 29. 03. 2005 r
media/inne
  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader
file/attachment/937746/bf
  Najbardziej irytujące opłaty bankowe Bankowe tabele opłat zawierają bardzo wiele pozycji. Są wśród nich niestety takie, które wywołują duże emocje. Wzburzenie może spowodować np sytuacja, gdy chcąc zamienić konto na tańsze
media/28289
  Regulamin konkursu
uploads/media
  Protok ó ł Nr 9/2009 z XXXIX sesji Rady Miasta Kołobrzeg, która odbyła się w dniu grudnia 2009 roku o godz. 10. 00 w dużej Sali,konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg
media/attachments
  Opis stanowisk pracy, w tym określenie wymagań koniecznych I pożądanych wobec pracowników Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”
media/pdf/tkwater/systemy_operacyjne
  Ćwiczenie nr
media/48807
  Instrukcja
files/media
  Karta oceny operacji grantowych w ramach konkursu 6/2017/G
media/files/orders/882
  Przetarg nieograniczony nr 350/114/2013
media/48024
  Roczne podsumowanie sprawozdań z audytów I kontroli za okres 07. XXXX r. – 30. 06. XXXX r. Sporządzone przez instytucję pośrednicząCĄ część I
uploads/media
  Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach podścieliskowych przewodu pokarmowego (gist)
  Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach podścieliskowych przewodu pokarmowego (gist)
  Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach podścieliskowych przewodu pokarmowego (gist)
media/Przetargi/zenek
  Systemu do zarządzania infrastrukturą techniczną (gis)
media/22686
  Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków
media/49199
  NabóR nr 25/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania -fundusz Biebrzański
media_files
  Problemy nurtujące administratorów produktów dotyczące ubezpieczeń ssk I pożyczki
  Problemy nurtujące administratorów produktów dotyczące ubezpieczeń ssk I pożyczki
media/48409
  NabóR nr 20/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania -fundusz Biebrzański
media/48602
  NabóR 21/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański 2014-2020
media
  Remont serca na miarę XXI wieku
media/download
  Zalecenia dotyczące zmniejszenia warg sromowych
media/47568
  Instrukcja
media/2/bib-1/krystyna_txt_2
  Prądy selektywne I żywienie optymalne (®)
  Nieco historii
media/download
  Zalecenia dotyczące plastyki uszu
userfiles/_CMS_/Media
  Oto, co zrobili wolontariusze dla schroniska w bielsku-białej I dla przebywajacych tam zwierząT
media/download
  Informacja dla pacjentki
files/media
  Karty zgodności z kryteriami wybory operacji dla celu ogólnego 2
fileadmin/media/konkursy_na_swiadczenia
  Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
files/media
  Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność
fileadmin/media/konkursy_na_swiadczenia
  Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
file/attachment/726713/59
  Live it smart, czyli jak technologie wpływają na nasze życie Bycie smart oznacza optymalne wykorzystanie czasu I otoczenia, a wszystko dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii
media/692/download
  Lublin, 7 października 2010 r
media/blekitna_tarcza/docs/akty
  Deklaracja z turynu
media/docs
  Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego I Praw Pokrewnych
media/upload/document/doc/2012/11/19
  Choroby koni – zagadnienia chirurgiczne
media/2/bib-1/Krystyna.txt
  Niektóre skutki braku wiedzy…
media/kunena/attachments/1037
  Osho dojrzałOŚĆ Odpowiedzialność bycia sobą
media/pdf/pkrutys/bazy_danych
  Tworzenie bazy danych w ms access 2007
media/docs
  Przykład umowa o zarządzanie instytucją kultury w dniu […] roku w […] pomiędzy: […]
media/24951
  Regulamin konkursu nr rpwp. 04. 04. 04-iz-00-30-001/16 Oś priorytetowa 4
files/media0:4c1cb61aabbd5.doc.upl
  Bhagavad-Gita Taka Jaką Jest Kompletne Wydanie Dedykacja
media/uploads/informacje
  Uwaga wścieklizna
media/pdf/tkwater/systemy_operacyjne
  Typy dysków Windows xp
media/50437
  Regulamin konkursu
file/attachment/1172982/6c
  Zus wybrał bazę danych z oferty Linux Polska Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisał umowę dotyczącą zakupu licencji Enterprisedb postgres Advanced Server
media/produkt_zalaczniki
  Irigasin Zestaw do płukania nosa I zatok irygator 12 saszetek powyżej roku życia Irigasin
media/51515
  Załącznik nr 2 Karta Oceny Formalno-Merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego pup w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
files/media
  Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 11. 10. 2017 r. Ogłoszenie nr 25/2017 Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”
media/dokumenty/praca
  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy Ogłasza nabór na stanowisko: głównego księgowego w Szkole Podstawowej nr im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy
media/2/bib-1/krystyna.txt_3
  P. S. Tylko nie wiem, co mam robić z tym guzkiem
media/2/bib-1/Krystyna.txt
  Woreczek żółciowy Kamienie I polipy w woreczku żółciowym
media/2/bib-1/krystyna_txt_2
  „wiedza I życie”
files/media
  Karty zgodności z kryteriami wybory operacji dla celu ogólnego 3
media/385/download
  Umowa o przyznaniu pomocy Nr
media/userfiles/Wiadomosci/20161115
  Zasady przetwarzania danych osobowych
images/media/EKM
  Joanna Borowicz „Największa jest miłość. Ewangelizacyjny Katechizm Młodych” Konspekty spotkań
media/2/bib-1/gazeta_2
  Drodzy Czytelnicy, Zima za oknem, a w naszym miesięczniku słoneczna Hiszpania
media/30718
  Regulamin konkursu
media/37044
  Regulamin konkursu
media/10.02.2012
  Terapia Czaszkowo- krzyżowa
media/files/orders/859
  Przetarg nieograniczony nr 350/95/2013
media/inne
  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader
  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader
media/16882
  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Regulamin konkursu nr rpsl. 11. 01. 02-iz. 01-24-057/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
media/inne
  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader
media/53449
  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr rpld. 09. 01. 02-ip. 01-10-001/18
media/23576
  Zarząd Województwa Śląskiego regulamin konkursu nr
media/file/ppp
  Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
uploads/media
  Protok ó Ł nr 38/2009 z XXXVIII sesji Rady Miasta Kołobrzeg, która,odbyła się w dniu 29 października 2009 roku o godz. 10. 00 w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg
media/docs
  Treści Kreatywne na Cyfrowym Wspólnym Rynku Europejskim
media/File
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części. Uwagi ogólne I organizacyjne – dot. Części nr I nr 2
uploads/media
  Projekt systemowy,,Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Mielec”” – aktywna integracja
  Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru
files/media_o_nas
  Piłkarze Termaliki Bruk-Bet Nieciecza zagrają dla chorego Piotrka Radonia
media/userfiles/Wiadomosci/20161115
  Zasady przetwarzania danych osobowych
pobierz/media
  W chwili obecnej rekrutujemy pielęgniarki z min dwuletnim doświadczeniem na
file/attachment/1131179/a7
  Warszawa, 15 lutego 2011 r
media/upload/17/06/29/09/UksC
  Spis treśCI: rozdział postanowienia ogólne rozdział Zasady kierowania Ośrodkiem rozdział Organizacja Ośrodka rozdział 4 Zakresy działania
media/53791
  Załącznik 21
media/Przetargi/zenek
  Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp z o o. w Gubinie ul.Śląska 36 specyfikacja ogólnych warunków przetargu nieograniczonego
media/2/bib-1/gazeta_2
  Szanowni Państwo, w powietrzu czuje się powiew lata
media/2/bib-1/Krystyna.txt
  Starość Przyczyny starzenia się organizmów (cz. II) Badania Sorrgela wykazały stały wzrost z wiekiem azotu polipeptydowego
file/attachment/215095/59
  Już milion kart emv w rękach klientów Banku Pekao sa
media/2/bib-1/krystyna.txt_3
  Wademekum miażDŻycy
upload/Media/Press_Room
  Kalendarz działań Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi
media/tms/news4/news54
  Załącznik nr 1 do zaproszenia
media/1019c/materialy-dla-prasy/dokumenty
  Piaseczno, 12 kwietnia 2012 r
file/attachment/761577/19
  Błąd w przelewie – jak odzyskać pieniądze? W pierwszym półroczu tego roku Polacy wykonali ponad 825 mln przelewów krajowych. Wśród nich były niestety I takie, które wysłano przez pomyłkę do niewłaściwej osoby lub na nieodpowiednią kwotę
media/2/bib-1/Krystyna.txt
  Niektóre skutki braku wiedzy… o sympatektomii I niepotrzebnej transplantacji serc
files/media
  Zawiadomienie o posiedzeniu członków rady lgd „owocowy szlak” Na podstawie § pkt. Regulaminu Działania Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”
media/55134
  NabóR nr /2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” cel ogólny I. Edukacja I aktywizacja mieszkańców na rzecz wspierana
common/media/4
  P r a c o w n I a a r c h I t e k t u r y
media/54831
  Załącznik nr 3: Harmonogram płatności1 nazwa I adres Beneficjenta (Miejscowość I data) nazwa I nr Projektu Rok
media
  W kolejce po nadzieję
media/inne
  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader
file/attachment/781893/71
  Konto dla dziecka sposób na pieniądze od Mikołaja Pod choinką dzieci znajdą przede wszystkim zabawki, ale dziadkowie, ciocie czy wujkowie nierzadko dają też pieniądze
media/userfiles
  Załącznik nr 7 do Umowy
media/2/bib-1/krystyna_txt_2
  Referat (cz. V) Co się dzieje, gdy stosujemy do u chorych na nowotwory?
files/media
  Karty zgodności z kryteriami wybory operacji dla celu ogólnego 1
assets/poronin/media/files/c0ed04bf-1dfe-4431-88cb-3c71583c2921
  Specyfikacje techniczne wykonania I odbioru rob
media/inne
  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader
  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader
  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader
  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader
file/attachment/14449/59
  Konferencja prasowa
uploads/media
  Do Zespołu Ekspertów bcc dołączyli nowi!
media/56939
  NabóR nr 13/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Fundusz Biebrzański Cel główny 2
media/zima2016
  Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku I. Informacje organizatora o wypoczynku
file/attachment/1216498/e7
  Czy warto już przewalutować kredyt w chf? O przewalutowaniu kredytów w chf zwykle mówiło się wtedy, gdy kurs mocno rósł, czyli w najgorszym możliwym momencie. Taka operacja jest bowiem tym korzystniejsza im kurs jest niższy
uploads/media
  Zielona Góra 03
file/attachment/215095/59
  Już milion kart emv w rękach klientów Banku Pekao sa
assets/poronin/media/files/7417b0e2-7282-45b6-881c-745c704e10db
  Spis zawartości specyfikacje techniczne wykonania I obioru robót budowlanych
media/955/download
  Data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej 5. 03. 2018 ogłoszenie nr 3/2018 Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19
media/883087
  Nazwa kursu: English for Medicine
media/uploads/article_media
  6. Wpływ wsi na kształtowanie opinii publicznej
files/media
  Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność
media/55574
  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr rpld. 09. 02. 01-ip. 01-10-003/18
lomianki2/media/2013/00
  Wartość dofinansowania: 159 340,00 zł Okres realizacji projektu: 01. 01. 2012 r. – 31. 12. 2012 r. Projekt realizowany w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”
uploads/media
  Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa
  Dyrektywa ippc
media/UserPortfolio/bk
  Zatwierdzone
media/tms/news4/news30
  Wzór umowy Nr
media/File
  Formularz oceny zgłoszenia
media/55144
  Załącznik 7
uploads/media
  Na podstawie § 23 ust
media/inne
  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader
media/pdf/pkrutys/systemy_operacyjne
  Help Wyświetlenie na ekranie podręcznika używania systemu dos. Podręcznik ten jest bardzo obszerny. Składnia I przykład: Help Fasthelp
media/56269
  NabóR nr 12/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania -fundusz Biebrzański
media/57556
  Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków nabóR nr 14 /2018
uploads/media
  Kapitałowy system emerytalny w Polsce
media/56242
  Załącznik nr …
uploads/media
  Projekt budowlany placu zabaw
media/58100
  Słownik skróTÓw I pojęĆ
media/56838
  Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż lgd nabóR nr 9/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski cel główny
media/File/Zamowienia_publiczne/2018/03_marzec/13
  Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr iii-271-1/2018/0343 umowa numer
media/files/dokumenty
  Informacje na temat meczu
media/upload/18/01/04/08/SAT3
  Z dnia w sprawie: wyboru operacji do finansowania w ramach lsr lgd „Cieszyńska Kraina
files/media
  Zawiadomienie o posiedzeniu członków rady lgd „owocowy szlak” Na podstawie § pkt. Regulaminu Działania Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”
  Karty zgodności z kryteriami wybory operacji dla celu ogólnego 3
media/55838
  WzóR1 kwoty ryczałtowe Umowa nr o dofinansowanie Projektu
media/32562
  Regulamin konkursu nr rpsl. 01. 03. 00-ip. 01-24-006/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
pl/~/media/Innogy-Group/Innogy/Polska/Przetargi/przetargi_auto/PZ-2386
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr pz-2386 Dostawa kabli elektroenergetycznych 110kV
media/inne
  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
media/bb2.a.5599.de
  Wytyczne do opracowania porozumienia partnerskiego
media/13937
  Powr. 1. 01. 02-12- /16-00 umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania programu operacyjnego wiedza edukacja rozwóJ 2014-2020 Nr umowy: powr. 01. 01. 02-12- /16-00
media/upload/18/03/06/12/X0qg
  Z dnia w sprawie: wyboru operacji do finansowania w ramach lsr lgd „Cieszyńska Kraina
media/37586
  Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w 2016 r. Warszawa, maj 2017 r
uploads/media
  Formularz Ofertowy Nr referencyjny sprawy: dzp-2610-34/2010
files/media
  Zawiadomienie o posiedzeniu członków rady lgd „owocowy szlak” Na podstawie § pkt. Regulaminu Działania Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”
media/64154
  Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków nabóR nr 19 /2018
pub/media/OBOZY 2017
  Ix. Informacje o stanie zdrowia dziecka w
media/inne
  Ogłoszenie o naborze wniosków
files/media
  Karty zgodności z kryteriami wybory operacji dla celu ogólnego 1
media/69147
  NabóR nr /2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” Cel główny 1: Edukacja I aktywizacja mieszkańców na rzecz wspierania
files/media
  Karta oceny operacji grantowych w ramach konkursu 6/2017/G
media/com_acymailing/upload
  Hity programowe – marzec 2018
  Hity programowe Kina Europa – maj 2018 Hity programowe – maj 2018
media/aktualnosci/201811/siwz2711
  Załącznik nr 6 do siwz
media/aktualnosci/201811
  Załącznik nr 6 do siwz
media/com_acymailing/upload
  Hity programowe Kina Europa – styczeń 2019
  Hity programowe Kina Europa – grudzień 2018 Hity programowe grudzień 2018
media/PageElement/568
  Skierowanie na kolonoskopie w ramach programu „Profilaktyka raka jelita grubego na terenie subregionu legnicko – głogowskiego”
file/attachment/760526/d8
  Już mln osób korzysta z bankowości mobilnej Dostęp do usług bankowych z poziomu aplikacji zainstalowanej na telefonie komórkowym cieszy się coraz większą popularnością wśród Polaków
files/media
  Karty zgodności z kryteriami wybory operacji dla celu ogólnego 2
media/files/orders/1209
  Formularz ofertowy dane wykonawcy
uploads/media
  Komisja Polityki Społecznej I Ochrony Zdrowia Rady Dzielnicy Białołękaw
files/media_files
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
uploads/media/10. O CSM/13. II etap modernizacji/Sprzęt nagłośnieniowy
  ZałĄcznik numer 10 – Ramowy Plan Jakości Projektu
media/legacy/Files/File
  Lokalne kryteria wyboru dla działania małe projekty
media/files/bip/200
  Koncepcji realizacji wystawy stałej „ss-sonderkommando sobibor”. Niemiecki obóz zagłady
media/inne
  Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż lgd w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie lgd „Kraina Dinozaurów” nr ogłoszenia 6/2017 z dnia 25
media/upload/1281
  Spotkanie w zakresie wymiany doświadczeń dotyczących projektów innowacyjnych I współpracy ponadnarodowej 25 czerwca 2010 r
media/files/orders/1415
  Dotyczy przetargu nieograniczonego 72/2018. Zakup I dostawa narzędzi chirurgicznych klasycznych I laparoskopowych
files/media
  Karty zgodności z kryteriami wybory operacji dla celu ogólnego 3
pl/~/media/Innogy-Group/Innogy/Polska/Przetargi/przetargi_auto/PZ-2386
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr pz-2386 Dostawa kabli elektroenergetycznych 110kV
files/media_o_nas
  Piłkarze Termaliki Bruk-Bet Nieciecza zagrają dla chorego Piotrka Radonia
media/76418
  NabóR nr /2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” Cel główny I edukacja I aktywizacja mieszkańców na rzecz wspierana
media/78077
  Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków nabóR nr 12/2019
media/61193
  Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków nabóR nr 18 /2018
media/77903
  Do Ogłoszenia nabóR nr 18/2019
media/userfiles/Wiadomosci/2017/20171207_344
  Załącznik nr 6 do Umowy
uploads/media
  Przeprowadzenie badań ankietowych na wśRÓd turystów w kołobrzegu
media/46436
  Wyzwania rozwojowe Polski 2020
fileadmin/media/jednostki/A_Wydzial_Nauk_o_Zdrowiu/test
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
media/78752
  Umowa nr o dofinansowanie Projektu
media/47729
  WzóR1 Umowa nr o dofinansowanie Projektu
uploads/media
  Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa
files/media
  Nr 3/2018 z dnia 23. 02. 2018 Załącznik nr do Regulaminu Działania Rady lgd „Owocowy Szlak
media/81144
  Warunki udzielenia wsparcia
media/43082
  Oś priorytetowa Rozwój edukacji I aktywne społeczeństwo Poddziałanie 1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej
media/67034
  Minister Inwestycji I Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód I projektów hybrydowych na lata 2014-2020
media/34066
  Umowa o dofinansowanie Projektu wyłonionego do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowych VII-IX regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020* Nr Umowy
media/uid/4__2_f7_ef--f1-7ee-5
  Lista jednostek I potencjalnych Promotorów dla kierunku Fizjoterapia
media/60432
  Zarząd Województwa Śląskiego regulamin konkursu nr
upload/Media/Press_Room
  Najnowocześniejsza ruchoma stacja krwiodawstwa
media/upload/18/09/28/11/6tGb
  Znak: mops. Da-psu. 3210 2018
media/com_acymailing/upload
  Eurochannel – Hity programowe – grudzień 2019 Hity programowe grudzień 2019
media/kunena/attachments/172
  Raport z konsultacji społecznych
uploads/media
  Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach podścieliskowych przewodu pokarmowego (gist)
media/81853
  Słownik skróTÓw I pojęĆ
uploads/media
  Zielona Góra 03
directory media  


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna