images/2017/1-nabor-11.1.1
  Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 2020 instytucja przyjmująca
images/2017/sylabusy2017/Z1/semestr3
  Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
images/2017/Konkurs_3.2017
  Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji realizowanych przez podmiot inny niż lgd
images/2017/Dokumenty_Granty
  Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Wniosku o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia
images/2017/04_28_artykuly
  Najlepsze polskie szpitale publiczne nagrodzone!
elgd3/images/2017/marzec/konkurs1
  Karta informacyjna operacji
images/2017/Konkurs_3.2017
  Analiza innowacyjnego charakteru operacji
images/2017/naborXII/nabór 1 podejmowanie działalności
  W ramach zakresu „Utworzenie nowego przedsiębiorstwa na obszarze objętym lsr
images/2017/316-nabor-11.1.4
  Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 2020 instytucja przyjmująca
images/2017/760-nabor-11.1.1
  Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 2020 instytucja przyjmująca
images/2017/nabor2017/nabór 4-2017
  Kryteria wyboru dla działania „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
images/2017/790-ogłoszenie-konkursu-110201
  Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 2020 instytucja przyjmująca
images/2017/naborXII/nabór 5 Konserwacja i rewitalizacja
  Kryteria wyboru operacji dla działania „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
images/2017/nabor2017/nabór 6-2017
  Kryteria wyboru operacji dla działania „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
elgd3/images/2017/kwiecien/lsr
  Lsr gmin Dobrzyńskich Region Północ
images/2017/12
  Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Nowogard na lata 2017-2025
images/2017/09
  Potwierdzenie przyjęcia przez lgd
images/2017/sylabusy2017/Z1/semestr6
  Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
images/2017/10
  Jestem lekarzem, jeszcze nie rezydentem. W pełni popieram protest medyków
images/2017/Dokumenty_Granty
  Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Wniosku o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia
images/2017/12-nabor-10.1
  Załącznik nr 6 – wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie
elgd_old/images/2017/marzec/kryteria
  Procedura przeprowadzania naboru, oceny I wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż lgd w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”
images/2017/nabor2017/nabór 1-2017
  W ramach zakresu „Utworzenie nowego przedsiębiorstwa na obszarze objętym lsr
images/2017/sylabusy2017/Z1/semestr1
  Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
directory images 2017  
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu