files_mce/DYDAKTYKA/DZIEKANAT FIZJOTERAPII/2017
  Pytania na Egzamin Licencjacki w roku akademickim 2012/2013
wp-content/uploads/2017/09
  Warszawa, 20 kwietnia 2010 roku
wp-content/uploads/2017/05
  Program w mieście: Lubin Adres kina Centrum Kultury Muza
wp-content/uploads/2017/10
  Procedury wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowych lsr 2014-2020
plik/2017_09
  Marek Mozgawa
wp-content/uploads/2017/08
  Procedury wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowych lsr 2014-2020
upload/201704
  Ii informacje o ubezpieczeniu
bip/wp-content/uploads/2017/04
  Zatwierdził
wp-content/uploads/2017/05
  Zwiększenie funkcjonalności szkolnych pracowni komputerowych cz. III matematyka współczesna w nauczaniu informatyki
wp-content/uploads/2017/02
  Kwestionariusz
docs/um/2017/11/08
  Informacja dla Wykonawców
wp-content/uploads/2017/05
  Uchwała nr iii/…
ZAŁACZNIKI/2017/REWITALIZACJA/ŚWIDWIN/Zapytanie ofertowe
  1. Nazwa działania animacyjnego
wp-content/uploads/2017/11
  Podsumowanie twojego wyboru rodziny
wp-content/uploads/2017/05
  Uchwała nr iii/…
media/userfiles/ryki.powiat.pl/2017/Wrzesien
  Sekretariat konferencji
images/przetargi/2017/17-10
  Pisemny przetarg
downloads/2017-04-21_10-06-26-696453
  Dla Lenki pobiegną I pojadą aż do… Rio de Janeiro
downloads/2017-04-21_10-16-08-340644
  Poznań, 29. 12. 2016 r. Informacja prasowa
wp-content/uploads/2017/04
  Uchwała nr iii/…
zasoby_www/DOKUMENTY/PATRYJOTYCZNY_RUCH_POLSKI/2017
  Nowy jork, chicago, toronto, berlin, warszawa
wp-content/uploads/2017/03
  Załącznik nr do zapytania ofertowego nr 1/rpowp 2014-2020/2017 z dnia 08. 08. 2017r
at/attachments/2017/0201
  Mariusz Rebczynski
images/dok/OS_I/2017/1_2_INFRASTRUKTURA_B_R
  Fraszka na odejście Jakuba
assets/Wnioski/2017/2017_09_06_Oswia
  Oświadczenie o zobowiązaniach dotacjobiorcy dotacjobiorca
viasat/Viasat Nature History HD/Polish
  Viasat Nature History hd
wp-content/uploads/2017/06
  Operacji z lokalnymi kryteriami wyboru
  Ankieta dla beneficjeta ubiegającego się o dofinansowanie
viasat/Polsat Viasat Nature/Polish
  Polsat Viasat Nature
images/stories/pliki/LSR/2017
  Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru pozostałe operacje
wp-content/uploads/2017/02
  Ród Józefy I Franciszka Patulskich z usa
wp-content/uploads/2017/03
  Na podstawie windows movie maker
  Nagrywanie wideo (ekran)
  Umowa uczestnictwa w targach krajowych I zagranicznych projekt
  Nagrywanie wideo (ekran)
wp-content/uploads/2017/04
  Specyfikacje techniczne wykonania
autoinstalator/wordpress59/wp-content/uploads/2017/03
  Program nauczania religii dla klasy I, II i III gimnazjum
wp-content/uploads/2017/11
  Kryteria wyboru projektów
wp-content/uploads/2017/02
  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska gryf”
  Regulamin naboru wniosków nr 6/2016 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska gryf”
wp-content/uploads/2017/08
  Regulamin rekrutacji I uczestnictwa w projekcie
f/pliki/ogloszenia/2017/03
  Zatwierdzam o p. Dowódca jw 4724 płk Mirosław krupa
wp-content/uploads/2017/08
  Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Samostrzelu ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze głównego księgowego
wp-content/uploads/2017/06
  Zobowiązania informacyjne wnioskodawcy
fls/bip_pliki/2017_03/BIPF54B79EBA75882Z
  SzczegóŁowy opis przedmiotu zamówienia załącznik Nr 1 do siwz
wp-content/uploads/2017/11
  Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośĆ na lata 2014-2020
plik/2017_08
  Jacek Kudła, Alfred Staszak Procesowa I operacyjna kontrola korespondencji przechowywanej w tzw chmurze
wp-content/uploads/2017/07
  Konsultacja totalnej biologii
wp-content/uploads/2017/11
  Uchwała nr iii/…
autoinstalator/wordpress59/wp-content/uploads/2017/03
  Uciszenie burzy” Konspekt lekcji Warszawa 2010 temat: Uciszenie burzy
wp-content/uploads/2017/06
  Julia Jawor – 12 r. śmierci, syna Marek 10. 30 śp. Jan
wp-content/uploads/2017/02
  Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrześni
wp-content/uploads/2017/05
  Konkurs nr /2017/g lokalna Grupa Działania –„Powiatu Świdwińskiego” informuje o możliwości składania wniosków o powierzeniu grantów w ramach poddziałania 19. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
menu/przetargi/2017/zamowienia/15
  Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o o
wp-content/uploads/2017/11
  Protest (wzór)
  Regulamin wynagradzania
images/pdf-poradniki
  Antur Ymchwil 2009 Expedition
wp-content/uploads/2017/10
  Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów użyte sformułowania I skróty w niniejszej procedurze oznaczają: lgd – Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”
wp-content/uploads/2017/11
  Kryteria wyboru operacji dla celu 1 Pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości
  Załącznik do Uchwały Nr xxvi/5 Walnego Zebrania Członków z dnia 29. 06. 2017 r
nowastrona/wp-content/uploads/2017/02
  Kryteria wyboru operacji własnych lgd
wp-content/uploads/2017/01
  Załącznik nr 1 specyfikacja techniczna
at/attachments/2017/0622
  Uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
wp-content/uploads/2017/01
  Wykaz proponowanych zmian w karcie oceny operacji rozwijanie działalności gospodarczej poddziałanie 19. 2
wp-content/uploads/2017/10
  Militaryzm to nie tylko konflikty
wp-content/uploads/2017/09
  Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska zaprasza na cykl szkoleń w ramach poddziałania 9. „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
wp-content/uploads/2017/03
  Nagrywanie muzyki/DŹWIĘKÓw z komputera
wp-content/uploads/2017/05
  NabóR nr 8/2017/efs w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska" 2014-2020
  Załącznik nr do aneksu nr do umowy nr 00004-6933-um0410002/15 Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
dokumenty/2017/01/23
  Katowice, 3 stycznia 2017 r nr sprawy: os pz. 7222. 00053. 2016
wp-content/uploads/2017/03
  Szkolenia kształCĄce kompetencje informatyczne, analityczne lub zawodowe
Docs/um/2017/09/15
  Miasto Rybnik – Urząd Miasta Rybnika
wp-content/uploads/2017/11
  Ocr document
  Uchwała nr iii/…
wp-content/uploads/2017/10
  Gmina Aleksandrów Łódzki Plac Kościuszki 2 95 – 070 Aleksandrów Łódzki
  Gmina Aleksandrów Łódzki Plac Kościuszki 2 95 – 070 Aleksandrów Łódzki
  Gdyński Ośrodek Sportu Rekreacji
wp-content/uploads/2017/11
  Umowa o powierzenie grantu
autoinstalator/wordpress59/wp-content/uploads/2017/03
  Cud elizeusza
wp-content/uploads/2017/12
  Strategia rozwoju lokalnego
dokumenty/2017/06/05
  Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1038/195/V/2017 z dnia 30 maja 2017 roku
wp-content/uploads/2017/06
  Potrzeba regulacji
  Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów I usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw
wp-content/uploads/2017/04
  Uchwała nr /12
wp-content/uploads/2017/11
  Regulamin wynagradzania
wp-content/uploads/2017/10
  Zgłoszenie na odosobnienie czan 3 10 marca 2018 roku Nauczyciel: Simon Child
wp-content/uploads/2017/03
  Umowa uczestnictwa w targach krajowych I zagranicznych projekt
wp-content/uploads/2017/02
  Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny
files/2017/12/12
  WzóR 6B. Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w zakresie utrzymanie miejsc pracy
wp-content/uploads/2017/09
  Ogólnopolski program dobrowolnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci I młodzieży szkolnej na rok szkolny 2017/2018
wp-content/uploads/2017/11
  Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków nabóR nr 8/2017
wp-content/uploads/2017/04
  Załącznik nr 2 do procedury oceny operacji w ramach lsr nazwa Beneficjenta
wp-content/uploads/2017/09
  Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu nr 344 w warszawie podstawa prawna
wp-content/uploads/2017/04
  Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w IX liceum ogólnokształCĄcym im. Krzysztofa kolbergera w gdańsku
nowastrona/wp-content/uploads/2017/12
  Kryteria wyboru operacji własnych lgd
wp-content/uploads/2017/09
  Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi
wp-content/uploads/2017/12
  Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową
wp-content/uploads/2017/11
  Deklaracja do weksla niezupełnego (in blanco)
  Władysława I Władysław Opyd oraz Zmarli Rodzice 10. 30 śp. Mieczysław
wp-content/uploads/2017/03
  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
wp-content/uploads/2017/11
  Uchwała nr iii/…
ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/PATRYJOTYCZNY_RUCH_POLSKI/2017
  Nowy jork, chicago, toronto, berlin, warszawa
wp-content/uploads/2017/05
  Przeglądarka graficzna IrfanView
uploads
  Głos Gimnazjalisty
wp-content/uploads/2017/05
  Załącznik do Uchwały Nr xxiv/1 Walnego Zebrania Członków z dnia 06. 2016 r
wp-content/uploads/2017/07
  Zarządzenie nr 3/2011
downloads/2017-03-09_09-50-15-548214
  Informacja prasowa Bridgestone Poznań Sp z o o
wp-content/uploads/2017/04
  Załącznik nr do Ogłoszenia o naborze – Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów I usług
  Uchwała nr iii/…
wp-content/uploads/2017/03
  Załącznik nr 5 do Procedury oceny I wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż lgd oraz operacji własnych lgd w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie
wp-content/uploads/2017/06
  Lsr dolina Raby 2014-2020 Propozycje zmian po Forum Lokalnym w dniu 22 czerwca 2017 r
files/2017/01
  Badania romanistów polskich w latach 2011-2013
wp-content/uploads/2017/03
  Zał. Nr Lokalne kryteria oceny operacji dla projektów z zakresu § ust pkt. 2 a, d Rozporządzenia* tj podejmowania działalności gospodarczej oraz podnoszenia kompetencji
plik/file/Przetargi/KAROLINA/2_0_1_7/2017-216-INFR
  Załącznik nr 1 do siwz specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robóT
wordpress/wp-content/uploads/2017/10
  Dyskalkulia rozwojowa
f/pliki/rozne/2017/08
  Wykaz prac legislacyjnych ministra obrony narodowej
wp-content/uploads/2017/11
  Procedura wyboru wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż lgd
f/pliki/rozne/2017/11
  Wykaz prac legislacyjnych ministra obrony narodowej
plik/file/Przetargi/Jakub_Gawrysiak/2017/181-INFR-2017
  Załącznik nr 8 do siwz specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robóT
wp-content/uploads/2017/03
  Dolina Szkła
CommList/files
  Kategoria „Ósemeczka” Tytuł „Nagrodzonej”
wp-content/uploads/2017/09
  ZałĄcznik nr 1 Zakres wiedzy I umiejętności oraz wykaz literatury Etap I
dokumenty/2017/01/23
  Katowice, dnia 12 listopada 2016 r. Nr sprawy: os pz. 7222. 00146. 2015
wp-content/uploads/2017/07
  Rozdział I: charakterystyka rlgd 3
ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/PATRYJOTYCZNY_RUCH_POLSKI/2017
  Nowy jork, chicago, toronto, berlin, warszawa
wp-content/uploads/2017/01
  Wykaz proponowanych zmian w karcie oceny operacji podejmowanie działalności gospodarczej poddziałanie 19. 2
files/2017/12/12
  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
dokumenty
  Regulamin zawodnikow, instruktorow I osób towarzyszacych
wp-content/uploads/2017/05
  Informacje dodatkowe o III naborze na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Dąbrowa Zielona
f/pliki/rozne/2017/12
  Wykaz prac legislacyjnych ministra obrony narodowej
ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/PATRYJOTYCZNY_RUCH_POLSKI/2017
  Nowy jork, chicago, toronto, berlin, warszawa
wp-content/uploads/2017/08
  Lokalna strategia rozwoju 2015-2023 2015 2023
wp-content/uploads/2017/04
  Jak pomóc Cichym Bohaterom? O potrzebie opieki wyręczającej
wp-content/uploads/2017/09
  Regulamin wojewódzkiego konkursu
ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/PATRYJOTYCZNY_RUCH_POLSKI/2017
  Nowy jork, chicago, toronto, berlin, warszawa
duszniki/zasoby/files/sprawozdnia_budzet/2017
  Objaśnienia do planu I wykonania budżetu gminy Duszniki za I półrocze 2003 r
wp-content/uploads/2017/05
  Zwiększenie funkcjonalności szkolnych pracowni komputerowych cz. II instalacja oprogramowania. Pierwszy własny program
plik/file/Przetargi/Jakub_Gawrysiak/2017/069-INFR-2017
  Infr/69/2017 Załącznik nr 2 do siwz egz nr … Umowa nr (wzór)
nowastrona/wp-content/uploads/2017/11
  Procedura oceny I wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
wp-content/uploads/2017/08
  Stowarzyszenia wdzydzko-charzykowska
wp-content/uploads/2017/02
  Pomorski okręgowy związek lekkiej atletyki
~gok/przetargi/2017/Nabor-ksiegowy_2
  Główny księgowy w Gminnym Ośrodku Kultury
f/pliki/rozne/2017/07
  Wykaz prac legislacyjnych ministra obrony narodowej
wp-content/uploads/2017/03
  Kryteria lokalne w ramach oceny I wyboru operacji grantowych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
wp-content/uploads/2017/11
  Uchwała nr iii/…
wp-content/uploads/2017/05
  Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela
wp-content/uploads/2017/10
  Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
wp-content/uploads/2017/06
  Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku I. Informacje dotyczące wypoczynku
wp-content/uploads/2017/02
  Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrześni
przetargi/Dostawy/2017/042.1.12
  Lp. Nazwa produktu
userfiles/file/2017/MSB_PN_67_11_2017
  Mazowiecki szpital bródnowski
wp-content/uploads/2017/10
  Gmina Aleksandrów Łódzki Plac Kościuszki 2 95 – 070 Aleksandrów Łódzki
wp-content/uploads/2017/06
  Nr rpsw. 08. 04. 02-26-0003/16 realizowanego przez „pretender
pliki/plik
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2017 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z dnia 25 września 2017 roku kryteria wyboru grantobiorcóW/operacji własnych karta weryfikacji realizacji celów głÓwnych I szczegóŁowych lsr
wp-content/uploads/2017/05
  Karta uczestnika
  Wczaso-rekolekcje adres placówki: Ośrodek Wczasowo – Rehabilitacyjny „Bielik”
ZAŁACZNIKI/2017/przetargi/rozeznania rynku/24.08.2017
  1. Nazwa działania animacyjnego
wp-content/uploads/2017/10
  Załącznik nr 4 do siwz umowa na dostawę urządzeń chłodniczych I mrożących dla ckik mswia nr
wp-content/uploads/2017/12
  Jędrzejów Nowy, dnia 31 lipca 2017 roku Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego n r 7/SP/2017
autoinstalator/wordpress59/wp-content/uploads/2017/03
  Cud elizeusza
files/2017/12/12
  Regulamin rady stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”
wp-content/uploads/2017/04
  Uchwała nr iii/…
f/pliki/rozne/2017/04
  Wykaz prac legislacyjnych ministra obrony narodowej
wp-content/uploads/2017/09
  Instrukcja w sprawie obiegu I kontroli
files/2017/12/12
  WzóR 6A. Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w zakresie rozwój działalności gospodarczej
wp-content/uploads/2017/12
  Zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 20 grudnia Dotyczy
zasoby/files/baza_prawa_lokalowego/2017
  Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy godziesze wielkie
images/stories/pliki/LSR/2017
  Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru podejmowanie działalności gospodarczej
wp-content/uploads/2017/03
  Umowa uczestnictwa w targach krajowych I zagranicznych projekt
wp-content/uploads/2017/12
  Procedura oceny I wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020
wp-content/uploads/2017/01
  Karta uczestnika wypoczynku a
wp-content/uploads/2017/09
  ZałĄcznik nr 1 Zakres wiedzy I umiejętności oraz wykaz literatury
f/pliki/ogloszenia/2017/07
  ZamawiająCY: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Nowowiejska 20, 11- 500 Giżycko
OJCZYZNA/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/PATRYJOTYCZNY_RUCH_POLSKI/2017
  Patriotyczny ruch polski” nr 401, 15 styczeń 2017 R
sites/bip.frse.org.pl/files/zamowienia_publiczne/2017/04
  Załącznik nr 1 do siwz opis przedmiotu zamówienia
OJCZYZNA/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/PATRYJOTYCZNY_RUCH_POLSKI/2017
  Patriotyczny ruch polski” nr 08, maj 2017 R. Patriotyczny ruch polski nr 408
docs/2017/04/04
  Zpk zakładowy plan kont (1)
OJCZYZNA/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/PATRYJOTYCZNY_RUCH_POLSKI/2017
  Patriotyczny ruch polski” nr 407, 15 kwiecień 2017 R. PATRIOTYCZNY RUCH POLSKI nr 407
  Patriotyczny ruch polski” nr 14, sierpień 2017 R. Patriotyczny ruch polski nr 414
wp-content/uploads/2017/03
  Lokalna Strategia Rozwoju Ziemi Kraśnickiej 2014-2020
assets/Wnioski/2017/2017_05_Nowe_oswiadczenia
  Oświadczenie o zobowiązaniach dotacjobiorcy dotacjobiorca
OJCZYZNA/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/PATRYJOTYCZNY_RUCH_POLSKI/2017
  Patriotyczny ruch polski” nr 02, luty 2017 R. Patriotyczny ruch polski nr 402
  Patriotyczny ruch polski” nr 12, lipiec 2017 R. Patriotyczny ruch polski nr 412
wp-content/uploads/2017/09
  Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska zaprasza na cykl szkoleń w ramach poddziałania 9. „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
OJCZYZNA/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/PATRYJOTYCZNY_RUCH_POLSKI/2017
  Patriotyczny ruch polski” nr 405, 15 marzec 2017 R. PATRIOTYCZNY RUCH POLSKI nr 405
files/2017/12/12
  WzóR – 6C. Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego, rozwój ogólnodostępnej I niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
wp-content/uploads/2017/01
  Znak sprawy: Specyfikacja Warunków Zamówienia (swz) zo/01/2017 Zapytanie ofertowe nr
wp-content/uploads/2017/12
  Metoda punktowania
wordpress/wp-content/uploads/2017/05
  Ramowy program konferencji
docs/2017/01/12
  Zpk zakładowy plan kont (1)
wp-content/uploads/2017/12
  Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej lgd
userfiles/file/2017/MSB_PN_48_09_2017
  Na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Okulistyki, Otolaryngologii i Interwencyjnego Centrum Neuroterapii dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego
userfiles/file/2017/ MSB_PN_14_03_2017
  Wojewódzki szpital bródnowski
assets/Wnioski/2017
  Oświadczenie o zobowiązaniach dotacjobiorcy dotacjobiorca
files/fck/87/file/zarzadzenia/2017_rok
  ZałĄcznik do zarządzenia
wp-content/uploads/2017/01
  Wykaz proponowanych zmian w karcie oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż lgd 19. 2
f/pliki/rozne/2017/02
  Wykaz prac legislacyjnych ministra obrony narodowej
wp-content/uploads/2017/11
  Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośĆ na lata 2014-2020
wp-content/uploads/2017/01
  Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”
wp-content/uploads/2017/07
  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2004 r
wp-content/uploads/2017/03
  Kryteria lokalne w ramach oceny I wyboru operacji własnych lgd w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
pliki/2017/Zamówienia_Publiczne/Zamówienia_poniżej_30.000_euro/DCITI/Monitoring
  Załącznik nr 2 opis techniczny przedmiotu zamówienia oprogramowanie do kompleksowego zarządzania I monitorowania sieci informatycznej oraz inwentaryzowania zasobów sieciowych I informatycznych licencja na co najmniej 350 stanowisk
wp-content/uploads/2017/05
  Dane dziecka I opiekunóW
f/pliki/praca/ogloszenia/inne/2017/06
  Ministerstwo obrony narodowej
files/2017/03
  Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Grupa Łużycka”
wp-content/uploads/2017/10
  Projekt z dnia 4 kwietnia 2017 r
files/2017/12/12
  Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Grupa Łużycka”
files
  Kryteria wyboru operacji Weryfikacja wstępna
newswp/wp-content/uploads/2017/10
  Bitcoin wart więcej niż 5 tys dolarów, czyli kariera kryptowalut
wp-content/uploads/2017/04
  Synopsisy finałowych prac script pro 2017 „Cud”
wp-content/uploads/2017/05
  Niedziela 14 maja 00 śp. Stefania Matusiewicz – 18 r. śmierci, mąż Michał
wp-content/uploads/2017/01
  Niedziela – 15 stycznia 00 śp. Monika
wp-content/uploads/2017/05
  Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zawodach sportowych
pliki/2017/12
  Kierunek: pedagogika
plik/file/Zamowienia/2017/ZP-75-2017_Odstraszanie_dziekiego_ptactwa_Miroslawiec
  Projekt umowa nr
wp-content/uploads/2017/05
  Koło gorzowskie
  Wymagania ogólne
images/2017/Dokumenty_Granty
  Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Wniosku o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia
fileadmin/user_upload/podlaskie/2017/ogrod_ziolowy-tradycja_zdrowie_rozwoj
  Ankieta dla osób niepełnosprawnych
wp-content/uploads/2017/11
  Komfortowo I skutecznie
wp-content/uploads/2017/07
  Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2”
files/common/studenci/2017
  Instrukcja rejestracji wniosku o miejsce w domu studenckim
wp-content/uploads/2017/03
  Akt pierwotny: 2003
fileadmin/user_upload/podlaskie/2017
  Zasady procesu produkcyjnego I higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni farmerskiej I rzemieślniczej
userfiles/file/2017/ MSB_PN_01_01_2017
  Polska-Warszawa: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne I hematologiczne
wp-content/uploads/admin/2018
  Protokół z analizy sprawozdania finansowego Chorągwi zhp w za rok 2017
directory images 2017  


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna