ftp/zpfiles/829/SPECYFIKACJA
  Dla kliniki okulistyki
ftp/zpfiles/184/SPECYFIKACJA
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na „dostawę sprzętu specjalistycznego dla kliniki ortopedii I traumatologii narządu ruchu”
ftp/zpfiles/1888/WYJASNIENIA
  Sygn. Usk/dzp/pn-128/2017
ftp/zpfiles/654/WYJASNIENIA
  Akademicki szpital kliniczny
ftp/zpfiles/875/WYJASNIENIA
  Im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 – 556 Wrocław
ftp/zpfiles/1833/OGLOSZENIE
  Img src= data: image/jpeg
ftp/zpfiles/1558/OGLOSZENIE
  Projekt, dostawa, montaż I wdrożenie wewnętrznych I zewnętrznych wolnostojących kiosków multimedialnych oraz systemu zarządzania kolejkami
ftp/zpfiles/502/SPECYFIKACJA
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na
ftp/zpfiles/1134/WYJASNIENIA
  Akademicki szpital kliniczny
ftp/zpfiles/1994/OGLOSZENIE
  Opis przedmiotu zamówienia
ftp/zpfiles/731/WYJASNIENIA
  Akademicki szpital kliniczny
ftp/zpfiles/1342/OGLOSZENIE
  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego: stacji opisowych rtg I zestawu do stabilizacji głowy do operacji neurochirurgicznych
ftp/zpfiles/1011/SPECYFIKACJA
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na „dostawę specjalistycznego sprzętu dla kliniki okulistyki”
ftp/zpfiles/901/WYJASNIENIA
  Im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 – 556 Wrocław
ftp/zpfiles/482/WYJASNIENIA
  Akademicki szpital kliniczny
ftp/zpfiles/2357/OGLOSZENIE
  Odpowiedzi na zapytania Wykonawców(1)
ftp/zpfiles/1994/OGLOSZENIE
  Zakres działania systemu: Wykonawca gwarantuje dostęp do odzieży indywidualnej dni w tygodniu, 24 godziny
ftp/zpfiles/902/WYJASNIENIA
  Akademicki szpital kliniczny
ftp/zpfiles/556/WYJASNIENIA
  Akademicki szpital kliniczny
ftp/zpfiles/1473/OGLOSZENIE
  Projekt, dostawa, montaż I wdrożenie wewnętrznych I zewnętrznych wolnostojących kiosków multimedialnych oraz systemu zarządzania kolejkami
ftp/zpfiles/1546/WYJASNIENIA
  Sygn. Usk/dzp/pn-202/2016
directory ftp zpfiles  


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna