ftp/zpfiles/829/SPECYFIKACJA
  Dla kliniki okulistyki
ftp/zpfiles/184/SPECYFIKACJA
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na „dostawę sprzętu specjalistycznego dla kliniki ortopedii I traumatologii narządu ruchu”
ftp/zpfiles/1888/WYJASNIENIA
  Sygn. Usk/dzp/pn-128/2017
ftp/zpfiles/654/WYJASNIENIA
  Akademicki szpital kliniczny
ftp/zpfiles/875/WYJASNIENIA
  Im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 – 556 Wrocław
ftp/zpfiles/1833/OGLOSZENIE
  Img src= data: image/jpeg
ftp/zpfiles/1558/OGLOSZENIE
  Projekt, dostawa, montaż I wdrożenie wewnętrznych I zewnętrznych wolnostojących kiosków multimedialnych oraz systemu zarządzania kolejkami
ftp/zpfiles/502/SPECYFIKACJA
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na
ftp/zpfiles/1134/WYJASNIENIA
  Akademicki szpital kliniczny
ftp/zpfiles/1994/OGLOSZENIE
  Opis przedmiotu zamówienia
ftp/zpfiles/731/WYJASNIENIA
  Akademicki szpital kliniczny
ftp/zpfiles/1342/OGLOSZENIE
  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego: stacji opisowych rtg I zestawu do stabilizacji głowy do operacji neurochirurgicznych
ftp/zpfiles/1011/SPECYFIKACJA
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na „dostawę specjalistycznego sprzętu dla kliniki okulistyki”
ftp/zpfiles/901/WYJASNIENIA
  Im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 – 556 Wrocław
ftp/zpfiles/482/WYJASNIENIA
  Akademicki szpital kliniczny
ftp/zpfiles/2357/OGLOSZENIE
  Odpowiedzi na zapytania Wykonawców(1)
ftp/zpfiles/1994/OGLOSZENIE
  Zakres działania systemu: Wykonawca gwarantuje dostęp do odzieży indywidualnej dni w tygodniu, 24 godziny
ftp/zpfiles/902/WYJASNIENIA
  Akademicki szpital kliniczny
ftp/zpfiles/556/WYJASNIENIA
  Akademicki szpital kliniczny
ftp/zpfiles/1473/OGLOSZENIE
  Projekt, dostawa, montaż I wdrożenie wewnętrznych I zewnętrznych wolnostojących kiosków multimedialnych oraz systemu zarządzania kolejkami
ftp/zpfiles/1546/WYJASNIENIA
  Sygn. Usk/dzp/pn-202/2016
ftp/zpfiles/829/SPECYFIKACJA
  Dla kliniki okulistyki
ftp/zpfiles/1011/SPECYFIKACJA
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na „dostawę specjalistycznego sprzętu dla kliniki okulistyki”
ftp/zpfiles/2031/OGLOSZENIE
  Załącznik nr pakiet – Śródoperacyjny system wizualizacji I wspomagania chirurgicznego przy zastosowaniu tomografii komputerowej wraz z systemem nawigacji
ftp/zpfiles/562/SPECYFIKACJA
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na „dostawę sprzętu specjalistycznego dla kliniki okulistyki”
ftp/zpfiles/1134/WYJASNIENIA
  Akademicki szpital kliniczny
ftp/zpfiles/2842/OGLOSZENIE
  Dział zamówień publicznych
ftp/zpfiles/2811/WYJASNIENIA
  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej I Chirurgii Ręki – przetarg roczny trauma; usk/dzp/pn-5/2019
ftp/zpfiles/257/WYJASNIENIA
  Pyt. Uprzejmie prosimy o zmianę brzmienia § 0, ust. Wzoru Umowy na następujące: „Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego
ftp/zpfiles/2621/WYJASNIENIA
  Pn-289/2018 Wrocław, 018-11-30 Dotyczy: Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Serca – przetarg roczny; usk/dzp/pn-289/2018 Na podstawie art. 38 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004r
ftp/zpfiles/1971/WYJASNIENIA
  Pn-147/2017 Wrocław, 017-11-23 Dotyczy: Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Serca; usk/dzp/pn-147/2017 Na podstawie art. 38 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
ftp/zpfiles/919/OGLOSZENIE
  Wrocław,dnia 04
directory ftp zpfiles  
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu