ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/PATRYJOTYCZNY_RUCH_POLSKI/2015
  Patriotyczny ruch polski
dokumenty/ocenianie
  Andrzej Surdej
dokumenty
  Osiągnięcia fundacji „dziecięce marzenia” w okresie swojego ist
dokumenty_szkolne
  Statut zespołu szkóŁ zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy
dokumenty
  R. A. F. Scriba
ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/PATRYJOTYCZNY_RUCH_POLSKI/2015
  Patriotyczny ruch polski
archiwum/Dokumenty
  Jędrzejów, 30
upload/File/Dokumenty
  Charakterystyka lgd „Dunajec-Biała” jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lsr
dokumenty
  Bhp I organizacja pracy na zajęciach, zasady oceniania I tematyka zajęć.[1]
STRONA W BUDOWIE - WWB/11 - StaraStronaWWW/dokumenty/OpisProcedur/2010-01-03-OPISY Z AM/2005 - ARS MEDICA-OPIS PROCEDUR
  A/ 7 chirurgia dolnych I górnych powiek blepharoplastyka, tj w terminologii medycznej – estetyczna operacja powiek
  A/4 Wystająca broda
dokumenty
  Cele konkursu
STRONA W BUDOWIE - WWB/11 - StaraStronaWWW/dokumenty/OpisProcedur/2010-01-03-OPISY Z AM/2005 - ARS MEDICA-OPIS PROCEDUR
  A/ 7 chirurgia dolnych I górnych powiek blepharoplastie term med operacja powiek
bialystok/images/stories/dokumenty/rozklady_materialu
  Materiał nauczania programu wraz z odniesieniami do podstawy programowej
dokumenty
  Wyznania Egzorcysty
STRONA W BUDOWIE - WWB/11 - StaraStronaWWW/dokumenty/SWIADOME ZGODY
  Consent for bleopharoplasty
dokumenty
  Zarząd województwa śWIĘtokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Małe projekty” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych
images/dokumenty/lgdzmiany3
  Załącznik do uchwały nr /2017 Zarządu Stowarzyszenia "Sąsiedzi" r. ZałĄcznik nr 5 do Regulaminu Rady Procedury wyboru I oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych Akty prawne
STRONA W BUDOWIE - WWB/11 - StaraStronaWWW/dokumenty/OpisProcedur/2010-01-03-OPISY Z AM/2005 - ARS MEDICA-OPIS PROCEDUR
  A/2 Lifting czoła
strona/rolnicy/dokumenty
  Departament Operacji Bankowych
dokumenty/2009/02/03
  Podręcznik Procedur Wdrażania Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
dokumenty
  Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej
pliki/dokumenty
  Karta charakterystyki bezpieczeństwa we
tl_files/mojregion/dokumenty-por/kasia/wzor WoD srodek 4.1 operacje a-d konkursy ogl po 4 grudnia 2011
  Wniosek o dofinansowanie
dokumenty/File/2008
  Wojciechowice
STRONA W BUDOWIE - WWB/11 - StaraStronaWWW/dokumenty/SWIADOME ZGODY
  Consent for bleopharoplasty
dokumenty
  Wprowadzenie do projektowania aplikacji w Visual Basic dla Excel
program-rozwoju-obszarow-wiejskich/wazne-dokumenty.html?page=1&file=tl_files/mojregion/dokumenty-prow/prow
  Europa inwestująca w obszary wiejskie
lgrjedrzejow.republika.pl/dokumenty/17_05_2012
  1. cel ogólny poprawa, jakości życia osób związanych z gospodarką rybacką
dokumenty/2006/11/08
  Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia „Kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy” w miejscowości Szaflary
dokumenty/2012/04/05
  Koncepcja
assets/files/dokumenty/UE/WRPO
  Instrukcja do wniosku o płatność
images/stories/dokumenty
  Moje Niepokalane Serce zatriumfuje
tl_files/mojregion/dokumenty-prow/0 i
  Wzór informacji o naborze
dokumenty
  Podręcznik ksm
tl_files/mojregion/dokumenty-prow/0 i
  2 Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy
dokumenty/ocenianie
  Przedmiotowy system oceniania
dokumenty/zalaczniki/34
  Komendy wojewódzkiej policji w kielcach
STRONA W BUDOWIE - WWB/11 - StaraStronaWWW/dokumenty/OpisProcedur/2010-01-03-OPISY Z AM/2005 - ARS MEDICA-OPIS PROCEDUR
  A/4 Wystająca broda
dokumenty/prg/inf
  Nazwa symbol
strona/rolnicy/dokumenty
  Załącznik nr do Instrukcji karty płatniczej Visa Classic Debetowa z mikroprocesorem Banku bps sa (strona z 2)
dokumenty
  Nowe Wyznania Egzorcysty
tl_files/mojregion/dokumenty-por/kasia/wzor umowy o dofinansowanie srodek 4.1 funkcjonowanie LGR
  Pomiędzy Samorządem Województwa
STRONA W BUDOWIE - WWB/11 - StaraStronaWWW/dokumenty/SWIADOME ZGODY
  Consent for bleopharoplasty
sites/default/files/dokumenty/878
  Nauki o organizacja
dokumenty/2017/01/23
  Katowice, 3 stycznia 2017 r nr sprawy: os pz. 7222. 00053. 2016
pls/koprzywnica/dokumenty/F13813
  Zarz ą dzenie nr 91/10 Burmistrza Miasta I Gminy w Koprzywnicy z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu I kontroli dowodów księgowych
STRONA W BUDOWIE - WWB/11 - StaraStronaWWW/dokumenty/OpisProcedur/2010-01-03-OPISY Z AM/2005 - ARS MEDICA-OPIS PROCEDUR
  Obfite usta -pomniejszanie
pls/koprzywnica/dokumenty/F4201
  Zarz ą dzenie nr 69/08 Burmistrza Miasta I Gminy w Koprzywnicy z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem celowości
dokumenty/KI_2010
  ŚLĄski urząd wojewódzki
program-operacyjny-ryby/aktualnosci/czytaj/items/lgr-drweca-oglasza-nabor-wnioskow-dla-rybakow.html?file=tl_files/mojregion/dokumenty-por/kasia/ogloszenia o konkursach/Drweca restrukturyzacja 5 2012
  Lokalne kryteria wyboru dla operacji polegających na ochronie środowiska I dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa
dokumenty/doksppw
  Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
dokumenty/2017/06/05
  Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1038/195/V/2017 z dnia 30 maja 2017 roku
dane/dokumenty
  Opis wydarzeń w obozie internowanych wzk kwidzyn w dn
dokumenty/2014
  Szanowny Panie Dyrektorze
STRONA W BUDOWIE - WWB/11 - StaraStronaWWW/dokumenty/SWIADOME ZGODY
  Consent for bleopharoplasty
dokumenty/13/2015/5/14
  Regulamin organizacyjny teatru rozrywki w chorzowie regulamin organizacyjny
dokumenty/KI_2012/SO
  ŚLĄski urząd wojewódzki
tl_files/mojregion/dokumenty-prow/Monika Wloczewska/Monika 27.11.12/431 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania
  Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach
Lists/Dokumenty/Attachments/90101
  Przebieg I efekty kontroli
tl_files/mojregion/dokumenty-prow
  Oświadczenie dotyczące rozpowszechniania logotypu/marki lgd
tl_files/mojregion/dokumenty-prow/0 l
  Załączniki wymagane przez Fundację lgd wieczno do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa I rozwój wsi”
  Lokalne kryteria wyboru projektów przez organ decyzyjny lgd wieczno
program-rozwoju-obszarow-wiejskich/wazne-dokumenty.html?page=3&file=tl_files/mojregion/dokumenty-prow/prow
  Lokalne kryteria wyboru operacji przez organ decyzyjny lgd wieczno małe projekty
program-rozwoju-obszarow-wiejskich/wazne-dokumenty/orderby/nazwa_dokumentu/sort/asc.html?file=tl_files/mojregion/dokumenty-prow/prow
  „Odnowa i rozwój wsi”
Lists/Dokumenty/Attachments/90081
  Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w okresie I półrocza 2005 roku w nadzorowanych przez Wydział Edukacji jednostkach organizacyjnych
tl_files/mojregion/dokumenty-por/kasia/Wytyczne dotyczace zasad prowadzenia wyodrebnionej ewidencji ksiegowej
  Wytyczne dotyczące zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji ksi
dokumenty/F5064
  Procedury kontroli
program-rozwoju-obszarow-wiejskich/wazne-dokumenty.html?page=1&file=tl_files/mojregion/dokumenty-prow/prow
  Europa inwestująca w obszary wiejskie
STRONA W BUDOWIE - WWB/11 - StaraStronaWWW/dokumenty/SWIADOME ZGODY
  Consent for bleopharoplasty
  Consent for bleopharoplasty
  Consent for rhytidectomy ( face-lift )
  Consent for rhytidectomy ( face-lift )
uploads/file/Dokumenty na stronę 06_08_2014
  Załącznik 2a. Karta oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów dla działania
dokumenty/110/2016/6/12
  Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego
program-rozwoju-obszarow-wiejskich/konkursy/leader/czytaj/items/lgd-gmin-dobrzynskich-region-poludnie-male-projekty.html?file=tl_files/mojregion/dokumenty-prow/konkursy leader/3
  Załącznik nr 1 pis zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru
pliki/dokumenty_do_pobrania
  Numer modulo
  Numer modulo
tl_files/mojregion/dokumenty-prow
  Instrukcja do sprawozdania końcowe z realizacji operacji w ramach
dokumenty/2017/01/23
  Katowice, dnia 12 listopada 2016 r. Nr sprawy: os pz. 7222. 00146. 2015
images/dokumenty/lgdzmiany2
  Dla stowarzyszenia
dokumenty
  Regulamin zawodnikow, instruktorow I osób towarzyszacych
program-rozwoju-obszarow-wiejskich/konkursy/leader/czytaj/items/lgd-gmin-dobrzynskich-region-poludnie-male-projekty.html?file=tl_files/mojregion/dokumenty-prow/konkursy leader/3
  Wykaz dokumentów
dokumenty/2010/02/03
  Wytyczne ogólne opracowania
STRONA W BUDOWIE - WWB/11 - StaraStronaWWW/dokumenty/SWIADOME ZGODY
  Consent for bleopharoplasty
dokumenty/2015/12/31
  Porozumienie w sprawie realizacji
dokumenty/dokumenty_szkolne/pzo
  Przedmiotowe zasady oceniania
program-operacyjny-ryby/aktualnosci/czytaj/items/lgr-drweca-oglasza-nabor-wnioskow-dla-rybakow.html?file=tl_files/mojregion/dokumenty-por/kasia/ogloszenia o konkursach/Drweca restrukturyzacja 5 2012
  Miejsce i data
dokumenty
  Rozdział I postanowienia ogólne rozdział II wykaz zbiorów danych osobowych
Dokumenty/Zarzadzenia/2003
  Plan kont zespóŁ 0 aktywa trwałe konta zespołu 0
images/stories/strona/dokumenty/2016
  Szanowni Państwo Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”
STRONA W BUDOWIE - WWB/11 - StaraStronaWWW/dokumenty/SWIADOME ZGODY
  Consent for bleopharoplasty
tl_files/mojregion/dokumenty-prow/Monika Wloczewska/Monika 27.11.12/321 Podstawowe uslugi
  Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
fileadmin/user_upload/dokumenty/Rozne
  Raport z badania ewaluacyjnego
images/dokumenty/prow/1
  Załącznik do uchwały nr xi/1/2017 Zarządu Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z dnia 7. 11. 2017r. ZałĄcznik nr do Regulaminu Rady Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
Dokumenty/Zarzadzenia/2005
  Opis stosowanych metod wyceny aktywów I pasywów, zasady ewidencji księgowej zdarzeń I operacji gospodarczych oraz ustalania wyniku finansowego aktywa trwałE
userfiles/File/dokumenty/wiet/dorobek
  Dorobek Naukowy pracowników Zakładu
dokumenty
  Podstawa programowa
STRONA W BUDOWIE - WWB/11 - StaraStronaWWW/dokumenty/SWIADOME ZGODY
  Consent for bleopharoplasty
content/Publikacje/Dokumenty
  Opis akcji represyjnej podjętej wobec pracowników Z
ff/prijimacky2003/testy
  Fakulta, ústav Ostravské univerzity V Ostravě
strona/rolnicy/dokumenty
    Nazwa Klienta Wniosek o otwarcie rachunku rozliczeniowego
jednostki/dokumenty/31
  R e g u L a m I n o r g a n I z a c y j n y
dokumenty/2013/10/18
  Uchwała nr 2240/287/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10. 2013 r w sprawie pozytywnego zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach
OJCZYZNA/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/PATRYJOTYCZNY_RUCH_POLSKI/2014
  Patriotyczny ruch polski” nr 347, 15 październik 2014 R
OJCZYZNA/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/PATRYJOTYCZNY_RUCH_POLSKI/2015
  Patriotyczny ruch polski nr 367 15 VIII 2015 r
OJCZYZNA/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/PATRYJOTYCZNY_RUCH_POLSKI/2005
  Patriotyczny ruch polski” nr 118, 15 kwietnia 2005 R
dokumenty
  Instrukcja kopiowania plików z sodu na konto ftp://expert dofinansowania pl
OJCZYZNA/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/PATRYJOTYCZNY_RUCH_POLSKI/2015
  Patriotyczny ruch polski” nr 363, 15 czerwiec 2015 R
  Patriotyczny ruch polski” nr 371, 15 wrzesień 2015 R
images/dokumenty/lgdzmiany3
  Załącznik do uchwały nr zarządu Stowarzyszenia "Sąsiedzi" regulamin rady lokalnej grupy działania
OJCZYZNA/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/PATRYJOTYCZNY_RUCH_POLSKI/2016
  Patriotyczny ruch polski” nr 84, maj 2016 R
archiwum/Dokumenty
  Celu ogólnego I rozwój turystyki I rekreacji bazującej na bogatych walorach powiatu jędrzejowskiego
  Stowarzyszenie lokalna grupa działania ziemia jędrzejowska – gryf
images/dokumenty/uwagi
  Dla stowarzyszenia
OJCZYZNA/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/PATRYJOTYCZNY_RUCH_POLSKI/2013
  Patriotyczny ruch polski” nr 18, sierpień 2013 R
OJCZYZNA/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/PATRYJOTYCZNY_RUCH_POLSKI/2004
  Biuletyn bezpłatny
OJCZYZNA/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/PATRYJOTYCZNY_RUCH_POLSKI/2013
  Patriotyczny ruch polski” nr 323, 15 październik 2013 R
OJCZYZNA/zasoby_www/dokumenty/PATRYJOTYCZNY_RUCH_POLSKI/2013
  Patriotyczny ruch polski” nr 315, 15 czerwiec 2013 R
dokumenty/2016/10/13
  A Pozwolenie zintegrowane winno obejmować dostosowanie do następujących konkluzji bat
OJCZYZNA/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/PATRYJOTYCZNY_RUCH_POLSKI/2013
  Patriotyczny ruch polski” nr 20, wrzesień 2013 R
OJCZYZNA/zasoby_www/DOKUMENTY
  -
pls/koprzywnica/dokumenty/F7324
  Zakładowy Plan kont, ustalający wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej dla Urzędu Miasta I Gminy Koprzywnica
OJCZYZNA/zasoby_www/dokumenty/PATRYJOTYCZNY_RUCH_POLSKI/2015
  Patriotyczny ruch polski” nr 359, 15 kwiecień 2015 R
tl_files/mojregion/dokumenty-prow
  Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach
OJCZYZNA/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/PATRYJOTYCZNY_RUCH_POLSKI/2015
  Patriotyczny ruch polski” nr 74, grudzień 2015 R. =
OJCZYZNA/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/PATRYJOTYCZNY_RUCH_POLSKI/2014
  Patriotyczny ruch polski” nr 349, 15 listopad 2014 R
OJCZYZNA/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/PATRYJOTYCZNY_RUCH_POLSKI/2013
  Patriotyczny ruch polski” nr 26, grudzień 2013 R
dokumenty
  Egzorcysci I psychiatrzy
OJCZYZNA/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/PATRYJOTYCZNY_RUCH_POLSKI/2015
  Patriotyczny ruch polski nr 54 II 2015 r
  Patriotyczny ruch polski” nr 373, 15 listopad 2015 R
  Patriotyczny ruch polski” nr 72, listopad 2015 R
  = d patriotyczny ruch polski nr 364
OJCZYZNA/zasoby_www/DOKUMENTY/PATRYJOTYCZNY_RUCH_POLSKI/2015
  Patriotyczny ruch polski nr 70 X 2015 r
OJCZYZNA/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/PATRYJOTYCZNY_RUCH_POLSKI/2015
  Patriotyczny ruch polski” nr 361, 15 maj 2015 R
  Patriotyczny ruch polski” nr 56, marzec 2015 R
OJCZYZNA/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/PATRYJOTYCZNY_RUCH_POLSKI/2016
  Patriotyczny ruch polski nr 381 15 III 2016 r
OJCZYZNA/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/PATRYJOTYCZNY_RUCH_POLSKI/2014
  Patriotyczny ruch polski” nr 40, lipiec 2014 R
OJCZYZNA/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/PATRYJOTYCZNY_RUCH_POLSKI/2013
  Patriotyczny ruch polski” nr 317, 15 lipiec 2013 R
OJCZYZNA/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/PATRYJOTYCZNY_RUCH_POLSKI/2014
  Patriotyczny ruch polski” nr 44, wrzesień 2014 R
OJCZYZNA/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/PATRYJOTYCZNY_RUCH_POLSKI/2016
  Patriotyczny ruch polski” nr 78, luty 2016 R
wp-content/uploads/page/dokumenty-strategiczne
  Pleszew dnia 13
OJCZYZNA/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/PATRYJOTYCZNY_RUCH_POLSKI/2004
  Biuletyn bezpłatny
OJCZYZNA/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/PATRYJOTYCZNY_RUCH_POLSKI/2014
  Patriotyczny ruch polski” nr 337, 15 maj 2014 R
OJCZYZNA/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/PATRYJOTYCZNY_RUCH_POLSKI/2015
  Patriotyczny ruch polski nr 60 V 2015 r
OJCZYZNA/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/PATRYJOTYCZNY_RUCH_POLSKI/2014
  Patriotyczny ruch polski” nr 339, 15 czerwiec 2014 R
tl_files/mojregion/dokumenty-por/Monika/Naklo
  Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna I Pałuki”
tl_files/mojregion/dokumenty-prow
  Karta opisu operacji załącznik do wniosku o przyznanie pomocy konkurs lgd nr 1/2011
dokumenty
  Całe Podhale…
OJCZYZNA/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/PATRYJOTYCZNY_RUCH_POLSKI/2014
  Patriotyczny ruch polski” nr 343, 15 sierpień 2014 R
OJCZYZNA/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/PATRYJOTYCZNY_RUCH_POLSKI/2016
  Patriotyczny ruch polski” nr 377, 15 styczeń 2016 R
OJCZYZNA/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/PATRYJOTYCZNY_RUCH_POLSKI/2014
  Patriotyczny ruch polski” nr 329, 15 styczeń 2014 R
dokumenty
  Ul. Erwina Kruka 10 10-540 Olsztyn Tel. 89 5272765 Fax
tl_files/mojregion/dokumenty-prow
  Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach
www.bip.choczewo.com.pl/upload/dokumenty
  Protokół Nr xiv/2012 z XIV sesji Rady Gminy Choczewo VI kadencji w dniu 30 stycznia 2012 r
program-rozwoju-obszarow-wiejskich/wazne-dokumenty/orderby/data_dodania/sort/asc.html?page=47&file=tl_files/mojregion/dokumenty-prow/prow
  Nazwa działania
wp-content/uploads/2016/11
  „ŚLĘŻanie” lokalna grupa działania
STRONA W BUDOWIE - WWB/11 - StaraStronaWWW/dokumenty/OpisProcedur/2010-01-03-OPISY Z AM/2005 - ARS MEDICA-OPIS PROCEDUR
  A 12 Maskowanie łysizny
images/dokumenty/zestawienia
  Opracowanie: Małgorzata Lachowska
dokumenty/zalaczniki/273
  Regulamin komendy powiatowej policji
dokumenty
  Polska od drugiej do trzeciej rzeczypospolitej
tl_files/mojregion/dokumenty-prow/0 f
  Załącznik nr 1 pis zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru
  Wykaz dokumentów
program-rozwoju-obszarow-wiejskich/konkursy/leader/czytaj/items/fundacja-lokalna-grupa-dzialania-naszyjnik-polnocy.5041.html?file=tl_files/mojregion/dokumenty-prow/30.08.10 Naszyjnik Polnocy male projekty
  Opis projektu pod kątem lokalnych kryteriów wyboru operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach „małych projektów”
ff/prijimacky2003/testy
  Fakulta, ústav Ostravské univerzity V Ostravě
tl_files/mojregion/dokumenty-prow/0 f
  Lokalne kryteria wyboru operacji działanie: tworzenia I rozwój mikroprzedsiębiorstw
images/dokumenty/lgdzmiany1
  Załącznik do uchwały nr walnego Zebrania Członków z dnia 3. 04. 2017r. ZałĄcznik nr do Regulaminu Rady
odlewnictwo/odlewnictwo/images/dokumenty
  Wzor pracy dyplomowej
images/dokumenty/lato2018
  Karta kwalifikacyjna uczestnika kolonii/obozu termin : turnus II 20-31. 07. 2018 miejsce
program-rozwoju-obszarow-wiejskich/wazne-dokumenty/orderby/nazwa_dokumentu/sort/asc.html?page=10&file=tl_files/mojregion/dokumenty-prow/prow
  Karta informacyjna operacji
Dokumenty/Zarzadzenia/2007
  Do Zarządzenia Rektora nr r-0121-101/2007z dnia 14 grudnia 2007 roku
profesjonalny_wizerunek_regionu/dokumenty
  Załącznik Nr 8 do Formularza Zgłoszeniowego
dokumenty/14/2006/7/4
  R e g u L a m I n o r g a n I z a c y j n y
dokumenty/98/2018/5/9
  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im dr. Emila Cyrana w Lublińcu formularz
dokumenty_strona
  Zgłoszenie na obóz jeździecki
www.bip.choczewo.com.pl/upload/dokumenty
  Regionalna izba obrachunkowa
archiwum/Dokumenty
  R. – 12. 10. 2011 r. W dniu 21 listopada 2007 r na Walnym Zebraniu Członków lgd została powołana Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ ziema jędrzejowska – gryf ”
assets/files/dokumenty/rozliczenia
  Rozliczanie umowy przedmiot rozliczeń
program-rozwoju-obszarow-wiejskich/konkursy/leader/czytaj/items/lokalna-grupa-dzialania-gminy-powiatu-swieckiego---roznicowanie-w-kierunku-dzialalnosci-nierolniczej.html?file=tl_files/mojregion/dokumenty-prow/25.06.2010 Swiecie
  Karta informacyjna operacji
images/2017/Dokumenty_Granty
  Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Wniosku o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia
Lists/Dokumenty/Attachments/73427
  Rada Miejska Katowic
pliki/dokumenty_do_pobrania
  Numer modulo
tl_files/mojregion/dokumenty-prow
  Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
lgd_2015/dokumenty_2018/formularze
  Umowa o powierzenie grantu nr … w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
program-rozwoju-obszarow-wiejskich/konkursy/leader/czytaj/items/nabor-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-w-ramach-dzialania-tworzenie-i-rozwoj-mikroprzedsiebiorstw-lokalna-grupa-dzialania-vistula-te.html?file=tl_files/mojregion/dokumenty-prow/o g
  Bank Spółdzielczy
program-rozwoju-obszarow-wiejskich/konkursy/leader/czytaj/items/fundacja-lokalna-grupa-dzialania-wieczno---tworzenie-i-rozwoj-mikroprzedsiebiorstw.html?file=tl_files/mojregion/dokumenty-prow/25.06.2010 Wieczno
  Załączniki wymagane przez Fundację lgd wieczno do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa I rozwój wsi”
program-rozwoju-obszarow-wiejskich/wazne-dokumenty/orderby/nazwa_dokumentu/sort/desc.html?page=18&file=tl_files/mojregion/dokumenty-prow/prow
  Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
program-rozwoju-obszarow-wiejskich/konkursy/leader/czytaj/items/fundacja-ziemia-gotyku-odnowa-i-rozwoj-wsi.html?file=tl_files/mojregion/dokumenty-prow/konkursy leader/ziemia gotyku
  „Odnowa i rozwój wsi”
dokumenty/statuty/ckoiz
  Metryczka
lo2/dokumenty/PSO
  Wymagania edukacyjne
pls/prazmow/dokumenty/F20409
  Załącznik nr 3 do siwz szczegóŁowy opis pomocy dydaktycznych
lo2/dokumenty/PSO
  Przedmiotu Informatyka Na ocenę: Celującą
uploads/dokumenty/publikacje
  Patogeneza obrzęku limfatycznego
images/dokumenty/prow/1
  Regulamin rady lokalnej grupy działania § 1 Postanowienia ogólne
dokumenty
  Rozdział I postanowienia ogólne §1 Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”
ciz/dokumenty
  Centrum informacji zawodowej
dokumenty/prg/dla uczniow
  Jednostki pojemności pamięCI
pgl/sites/default/files/dokumenty
  Uprzejmie proszę o przyjęcie na studia w roku 20 /20
tl_files/mojregion/dokumenty-prow
  Umowa o przyznanie pomocy Nr w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki I ludności wiejskiej”
archiwum/Dokumenty
  Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju „Ziemia Jędrzejowska – gryf”
bip/uchwaly/kadencja20022006/2006
  Uchwała nr liv/653/06 rady miejskiej białegostoku 27 lutego 2006 r sprawie przyjęcia „Miejskiego programu promocji zdrowia I profilaktyki na 2006 r.”
pliki/aktualnosci/2012/Dokumenty_konkursowe_II_nabor
  Karta oceny zgodności operacji z lsror „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”
files/dokumenty rpo/konkursy_nabory/7.1_Rozwoj lokalny kierowany przez spolecznosc_nr_361_30_12_2019
  Dąbrowa Chełmińska Kijewo Królewskie Unisław Zławieś Wielka
tl_files/mojregion/dokumenty-por/kasia/wzor umowy o dofinansowanie srodek 4.1 funkcjonowanie LGR
  Umowa o dofinansowanie nr zawarta w dniu r w pomiędzy Samorządem Województwa
tl_files/mojregion/dokumenty-prow/0 a
  Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
program-rozwoju-obszarow-wiejskich/wazne-dokumenty.html?page=32&file=tl_files/mojregion/dokumenty-prow/prow
  Kryteria wyboru operacji
directory files dokumenty  


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna