files_mce/DYDAKTYKA/DZIEKANAT FIZJOTERAPII/2017
  Pytania na Egzamin Licencjacki w roku akademickim 2012/2013
files_mce/DYDAKTYKA/DZIEKANAT FIZJOTERAPII/2015
  Pytania na Egzamin Licencjacki w roku akademickim 2012/2013
files_mce/DYDAKTYKA/DZIEKANAT FIZJOTERAPII
  Wykaz promotorów oraz tematy prac magisterskich do obrony w roku akademickim 2011/2012 na kierunku fizjoterapia
files_mce/DYDAKTYKA/DZIEKANAT FIZJOTERAPII/2013
  Pytania na Egzamin Licencjacki w roku akademickim 2012/2013
files
  Akademia Medyczna im
files_mce/DYDAKTYKA/DZIEKANAT FIZJOTERAPII/2010
  Tematy prac magisterskich do realizacji
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Decyzja nr wwrpo/26/W/2014
files/gfx/bip/pl/zamowieniapubliczne/425/41/1
  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (sopz)
files_mce/DYDAKTYKA/DZIEKANAT FIZJOTERAPII/2016
  Pytania na Egzamin Licencjacki w roku akademickim 2012/2013
zasoby/files/przetargi/2013_auta_ciezarowe_-_naprawy_i_przeglady
  Wzór umowy …
zasoby/files/2013_auta_osob._i_inne_-_przegl._i_naprawy
  Wzór umowy …
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Decyzja nr wwrpo/58/W/2012
sites/15773/wiadomosci/192346/files
  Rozdział I
files/zamowienia_publiczne/26942
  Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 0. 000 euro na podstawie art pkt ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
files/629
  Zarządzenie Nr 210/05 Burmistrza Śmigla z dnia 22 września 2005r w sprawie obiegu I kontroli dokumentów w Urzędzie Miejskim Śmigla
files
  Uchwała nr 265/xlii/10
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Zachodniopomorskiego w szczecinie departament zdrowia
Data/Files/_public/bip/prawa_czlowieka/onz
  Raport rzeczypospolitej polskiej z realizacji w ustawodawstwie I w praktyce
files_mce/DYDAKTYKA/DZIEKANAT FIZJOTERAPII/2014
  Zagadnienia na Egzamin Licencjacki na kierunku Fizjoterapia w roku akademickim 2013/2014
files_mce/WYDZIAL WF/Katedra Dydaktyki Wychowania Fizycznego/Metodyk Szkolnego WF/ra 2014-15/2015-03-14 H G K
  Wykład 3 Metody I formy realizacji procesu wychowania fizycznego- jak nauczyciel wf uwzględnia potrzeby I możliwości rozwojowe dzieci I młodzieży szkolnej jak uczy się człowiek?
sites/3056/wiadomosci/136934/files
  Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w urzędzie miasta I gminy biała rawska częŚĆ I ustalenia ogólne § 1 Urząd Miasta Biała Rawska prowadzi księgi rachunkowe w swojej siedzibie według systemu komputerowego pod nazwą „księgowośĆ budżetowa”
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Decyzja nr wwrpo/46/W/2012
sites/3115/wiadomosci/106341/files
  Analiza swot wsi liszkowo
files/fck/403/file/2014/przetargi_GZOS
  Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Łabowa
sites/47061/wiadomosci/326246/files
  Sprawozdanie
sites/47061/wiadomosci/377586/files
  Sprawozdanie
files/2014/03
  WstęP. Igor ta książka została napisana przez mojego syna o tym co dzieje się we współczesnej Białorusi, o wyborze człowieka między życiem, a śmiercią, między wolnością, a niewolą, sumieniem, a zdradą
files_mce/WYDZIAL WF/Katedra Komunikacji i Zarzadzania w Sporcie/Materialy do pobrania - ZKSiM
  Seminarium magisterskie
sites/46729/wiadomosci/253070/files
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
files/artykuly/44414
  Informacje do wypełnienia wniosku
files_mce/Wydzial_Fizjoterapii/Katedra Fizjoterapii w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej/Sylabusy
  Syllabus karta opisu przedmiotu
panel/files
  Modne Masaże
files/pdf
  Program nauczania przedmiotu
files/mod/3216
  Średni koszt utrzymania dziecka w 2007 r
files/egzaminy
  Zagadnienia na egzamin inżynierski z przedmiotów kierunkowych
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Wskazówki I zasady drugiej części konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego – Działanie
files/fck/398
  Liczba mieszkańców wsi Rozstępniewo w ostatnich latach przedstawia się następująco
acca/32/files
  Zadanie 1 Księgowanie różnic kursowych z wyceny bilansowej należności I zobowiązań w
files_mce/WYDZIAL WF/Katedra Komunikacji i Zarzadzania w Sporcie/Materialy do pobrania - ZKSiM
  Zasady ujednolicenia prac magisterskich jako raportów z badań Część I
files/pdf
  Realizacje intermedialne
files
  Opis przedmiotu zamówienia str
  Ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych I sanitarnych
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Monitorowanie luki finansowej I przychody incydentalne w projektach generujących dochód
bip/files/1E1DB149D99A464D8B0C76F5FC044323
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamawiający
bip/files/2F3017189995414B9AF65A91EA51768C
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamawiający
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Program opieki nad zabytkami województwa zachodniopomorskiego na lata 2013-2017
  W ramach wsparcia z zachodniopomorskiego funduszu powierniczego jeremie
files/1671
  Plan odnowy miejscowości
web/files/portal
  Opis techniczny zamawianego asortymentu
zasoby/files/archiwum/biuletyn-informacji-publicznej/organy-wladzy-publicznej/burmistrz/zarzadzanie-kryzysowe-plany-operacyjne/zarzadzanie-kryzysowe/
  Dz. U. 02. 215. 1818 rozporządzenie rady ministróW
sites/3080/wiadomosci/52220/files
  Projekt nr 1 Uchwała nr Rady Miejskiej w Giżycku z dnia sierpnia 2006 roku
sites/3056/wiadomosci/7676/files
  Instrukcja kasowa
uploads/files/migration/BEATA 2016
  Piaseczno: Usługa sterylizacji / kastracji / chipowania zwierząt dla mieszkańców Gminy Piaseczno Numer ogłoszenia: 57098 2016; data zamieszczenia: 14. 03. 2016
files/administracja/akty_prawne/senat
  Projekt uchwała nr /12
sites/3085/wiadomosci/17290/files
  Protokół nr lxxi/ 06
files/397D14F491454B6FBAC6851F4B62C016
  Prezydent miasta szczecin
sites/3087/wiadomosci/74563/files
  Protokół nr xvii/2008
zasoby/files/bip/obw_srod
  Załączniki obowiązkowe (brak załącznika spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania)
sites/default/files/uploads/pracownicy/u843
  Akademia wychowania fizycznego
files/1670
  Plan odnowy miejscowości
uploads/files
  Rady miejskiej wrocławia
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Strategia Rozwoju Gospodarki Morskiej Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015
files
  Dotyczy str 112 w lsr
sites/3097/wiadomosci/315999/files
  „bankowa obsługa budżetu miasta leżajska oraz miejskich jednostek organizacyjnych”
sites/default/files/dokumenty/878
  Nauki o organizacja
img/userfiles/files/teksty/Urzad/Wspolpraca_zagraniczna
  Raport współpracy zagranicznej Województwa Lubelskiego Oddział Współpracy Regionalnej I Zagranicznej
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Regulamin naboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
files_mce/Wydzial_Fizjoterapii/Katedra Fizjoterapii w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej/Sylabusy
  Syllabus karta opisu przedmiotu
files/gfx/bip/pl/zamowieniapubliczne/425/81/1
  Opis posiadanych rozwiązań
zasoby/files/archiwum/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/kadencja-2002-2006/rok-2005/uchwaly-rady-miejskiej-w-sulmierzycach-podjete-na-xx-sesji-w-dniu-21-czerwca-2005-roku
  Plan rozwoju lokalnego gminy kleszczewo
files/fck/645/file
  Miejsko-gminny plan zarządzania kryzysowego
bip/2015/files/1616
  Plan odnowy sołectwa
files/gfx/bip/pl/defaultstronaopisowa/133/1/1
  Systemy informacyjne administracji publicznej 2013
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  W ramach wsparcia z zachodniopomorskiego funduszu powierniczego jeremie produkt finansowy
assets/files/OEG
  Olympic Entertainment Group zainwestuje 30 milionów euro na polskim rynku w przeciągu dwóch lat Firmy należące do Olympic Entertainment Group (oeg)
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Wykonanie planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco
upload/files
  Karta kwalifikacyjna uczestnika biwaku
sites/default/files
  ZałĄcznik nr 5
files/zamowienia_publiczne/56233
  Zapytanie ofertowe Zamawiający
bip/files/E8D6003B78C14AB58C9B7B63093CD253
  Prezydenta miasta ostrowa wielkopolskiego
files/fck/398
  ProtokóŁ xii/16 z Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce odbytej w dniu 18 maja 2016 r o godz. 13: 00
sites/43339/wiadomosci/70623/files
  Procedury kontroli finansowej
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Załącznik nr 1 do uchwały nr 1233/12 Pan Zarządu Województwa Łukasz Dobrodziej
files/artykuly/44414
  Informacje do wypełnienia wniosku
files/egzaminy
  Zagadnienia na egzamin inżynierski z przedmiotów kierunkowych dla wszystkich specjalności
sites/3087/wiadomosci/97205/files
  Gminny Program Ochrony Środowiska Gminy Herby
files/zamowienia_publiczne/55355
  Zapytanie ofertowe Zamawiający
Data/Files/_public/bip/prawa_czl_onz
  Ministerstwo sprawiedliwości departament Współpracy Międzynarodowej I Praw Człowieka realizacja przez polskę postanowień międzynarodowego paktu praw obywatelskich
files/fck/398
  Liczba mieszkańców wsi Niemarzyn w ostatnich latach przedstawia się następująco
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Program ochrony powietrza dla strefy powiat szczecinecki w zakresie pyłu zawieszonego pm10 za rok 2009
zasoby/files/rada/kadencja_2014-2018/protokoly
  Protokół nr lxii/18 z LXII sesji Rady Miejskiej w Mosinie, która odbyła się w dniu 5 stycznia 2018 r., w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury, ul. Dworcowa Proponowany porządek obrad
bip/files/594E94BA9FE54E008C14D310CB865CE1
  Sprawozdanie z działalnośCI
files
  Załącznik nr 4 do Regulaminu kop wykaz maksymalnych dopuszczalnych (uznanych za rynkowe) stawek dla towarów I usług typowych dla danego typu operacji
files/AEO
  Komisja europejska dyrekcja generalna
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Załącznik nr…
sites/3141/wiadomosci/97894/files
  Regionalna izba obrachunkowa w Łodzi
files/164/166/167/173/178
  Rodzaj zamówienia
zasoby/files/archiwum/informacja-o-przebiegu-xlvii-sesji-rady-powiatu-sredzkiego-iv-kadencji
  W zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego
files/2830
  Protokół obrad XI sesji Rady Gminy Pępowo w dniu 27 października 2015r
files/fck/398
  ProtokóŁ xxi/17 z nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce odbytej w dniu11 maja2017 r
files/fck/403/file/2014/przetargi_GZOS/II_przetarg_dostaw_maciejowa
  Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Łabowa
duszniki/zasoby/files/budzet/2011r
  Objaśnienia do planu I wykonania budżetu gminy Duszniki za I półrocze 2003 r
zasoby/files/ftp/Biogazownia
  Projektowanie I budowa instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych zlokalizowanej w Poznaniu
zasoby/files/2013_06_20_przetarg_sprzet_muzyczny
  Załącznik nr 7 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Gitara basowa
duszniki/zasoby/files/sprawozdnia_budzet/2017
  Objaśnienia do planu I wykonania budżetu gminy Duszniki za I półrocze 2003 r
duszniki/zasoby/files/ogloszenia/2016
  Objaśnienia do planu I wykonania budżetu gminy Duszniki za I półrocze 2003 r
trzciankam/zasoby/files/urzad_miejski_trzcianki/przetargi/zamowienia_publiczne/0_2009/06_05_09_stolarka_muzeum
  B. 006 Stolarka okienna I drzwiowa drewniana kod cpv 45421100-5
files/E3AF37C48B4A438CBD1E11579A8EE4D8
  Ośrodek teatralny kana we wrześniu
sites/default/files
  Kierunek edukacja artystyczna
files_mce/SERWIS WEWNETRZNY/Dziekanat WF/Zarzadzenia Dziekana/2010
  Zarządzenie Nr /2009/2010
files/1634
  Zarząd Powiatu w Jarocinie
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Zal 2c Formularz promocja informacja
sites/bip.wzp.pl/files/articles/article/39929
  Objaśnienia do przedsięwzięć ujętych w załączniku 2 część II
files/fck/100/file/ochrona_srodowiska
  Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sitkówka-Nowiny
sites/15816/wiadomosci/84001/files
  Regulamin kontroli wewnętrznej
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Wykonanie planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco
files_mce/SERWIS WEWNETRZNY/Zarzadzenia Rektora/2014
  Ewidencji I rozliczania
files_mce/DYDAKTYKA/DZIEKANAT FIZJOTERAPII
  Wykaz promotorów oraz tematy prac magisterskich do obrony w roku akademickim 2012/2013 na kierunku fizjoterapia
files_mce/NAUKA/Przewody doktorskie/Wydzial Fizjoterapii/2016/Lukasz_Massalski
  Dziekan I Rada
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
cms2/files/File/2011.12.14 dokumenty niezbedne do prawidlowego prowadzenia gospodarki finansowej w organizacjach pozarzadowych
  Przykładowy plan kont Zespół 0 majątek trwały
zasoby/files/rada/kadencja_2014-2018/projekty
  Protokół nr lxii/18 z LXII sesji Rady Miejskiej w Mosinie, która odbyła się w dniu 5 stycznia 2018 r., w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury, ul. Dworcowa Proponowany porządek obrad
files_mce/NAUKA/Przewody doktorskie/Wydzial Fizjoterapii/2013
  Dziekan I Rada
sites/22802/wiadomosci/197068/files
  Historia I społeczeństwo
sites/bip.wzp.pl/files/articles/article/39358
  Załącznik nr…
bip/files/B7501CE3185F48AE98E502952ECE8895
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamawiający
files_mce/Wydzial_Fizjoterapii/Katedra Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narzadu Ruchu/2010
  Nazwa przedmiotu: Fizjoterapia w neurologii
img/userfiles/files/teksty/sejmik
  Druk xi/ / /2011
sites/46997/wiadomosci/262528/files
  Ocena realizacji budżetu gminy Wieczfnia Kościelna w 2004 roku
files_mce/NAUKA/Postepowania_habilitacyjne/Wydzial_Fizjoterapii/2013/Smolis-Bąk
  2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Załącznik nr 2 do Instrukcji
files
  Specyfikacja techniczna zasilacz awaryjny ups 500 va (sztuk 2)
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Niniejsza umowa zawarta dnia
files/8093
  Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia Nr 15 64-100 Leszno specyfikacja istotnych warunków zamówienia
files/sprawy_spoleczne/20090617_troska
  Andrzej Wojciechowski
files_mce/SERWIS WEWNETRZNY/Uchwaly Senatu/2011
  Struktura rocznego sprawozdania z działalności Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Załącznik nr…
  2 objaśnienie dochodów województwa zachodniopomorskiego
  Wykonanie planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco
sites/3092/wiadomosci/364967/files
  Sprawozdanie z działalności WÓjta gminy kowale oleckie od 29 listopada do 29 grudnia 2016 r
files/artykuly/15362
  Castor fiber) Na podstawie art. 26 ust ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Nr 585/07 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 czerwca 2007 r
zasoby/files/archiwum/biuletyn-informacji-publicznej/obwieszczenia/program-ochrony-srodowiska-dla-gminy-i-miasta-jastrowie-na-lata-2014-2017
  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jastrowie
files
  Upoważnienie do przejęcia opieki nad osobą niepełnoletnią uczestniczącą w Charytatywnym Bike’owym Maratonie mtb 2018
  Leksykon teologiczny
sites/3096/wiadomosci/132811/files
  Zamawiający : Gmina Kuślin, ul. E. Szczanieckiej 4, 64 316 Kuślin tel. 61 44 727 21, fax 61 44 727 31
files/gfx/bip/pl/zamowieniapubliczne/425/121/1
  Opis Przedmiotu Zamówienia – zmieniony dnia 9 – 05 – 2016 r. Część Organizacja I przeprowadzenie szkoleń informatycznych z zakresu tworzenia wysokiej jakości wizualizacji kartograficznej
sites/bip.frse.org.pl/files/zamowienia_publiczne/2017/04
  Załącznik nr 1 do siwz opis przedmiotu zamówienia
files/1675
  Spis treści wstęp 4 I. Charakterystyka miejscowości 6
sites/47053/wiadomosci/294324/files
  Istotnych warunków zamówienia
files/fck/File/rozne/sgk
  Regulamin organizacyjny zakładu gospodarki komunalnej w sycowie
uploads/files/migration/BEATA 2016
  Gmina Piaseczno – Urząd Miasta I Gminy w Piasecznie
files/fck/617/file/uchwaly_26_03_2015
  „ program profilaktyczny dysfunkcji kręgosłupa
files/957/public/usluga_ubezpieczenia_AZP_64
  Zamawiający: Politechnika Warszawska
files/2D88AE181A5648EDAF2075A7B32C116B
  I autobusy jednoczłonowe: wspólny słownik zamówień (cpv): 34121400-5
uploads/files/migration/PRZETARGI 2016
  Załącznik a opis przedmiotu zamówienia
sites/default/files/201407
  Akcja oddawania krwi
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Początek formularza Dół formularza
zasoby/files/ftp/Biogazownia
  Projektowanie I budowa instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych zlokalizowanej w Poznaniu
files/sejmik/projekty_uchwal/2014/20141027
  Informacja nr 9/2014 sprawozdanie z prac zarządu województwa
files/874
  Plan Odnowy Miejscowości Bułaków
files/sejmik/projekty_uchwal/2012/20120827
  Informacja nr 7/2012 sprawozdanie z prac zarządu województwa
sites/46838/wiadomosci/203607/files
  Regulamin wycieczek, wyjazdóW, kolonii, zielonych szkóŁ
duszniki/zasoby/files/protokoly_komisji/kr2011
  ProtokóŁ wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki które odbyło się w dniu 11 kwietnia 2011r w salce Urzędu Gminy Porządek posiedzenia
zasoby/files/przetargi/_postepowania_2018_/04-serwis_maszyn
  Wzór umowy …
sites/bip.wzp.pl/files/articles/article/40793
  Porozumienie nr /2008
files/2418
  Lokalizacja I opis stanu istniejącego
files/fck/574/file/2014-01-14_konkursy_zdrowotne
  Szczegółowe warunki konkursu ofert
files/aktualnosci/letnie_zimowe_laboratoria
  Regulamin obozu naukowego
files/fck/87/file/zarzadzenia/2017_rok
  ZałĄcznik do zarządzenia
sites/47042/wiadomosci/273087/files
  Uchwała nr xlii/209/2010 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 11listopasda 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mikstat na lata 2010 – 2017 przedłożonego przez Zarząd Samorządu Mieszkańców Mikstatu
sites/3083/wiadomosci/116042/files
  Plan odnowy miejscowości gołAŃcz na lata 2008-2018 gmina gołAŃcz plan odnowy miejscowości powstał w ramach prac doradczych wielkopolskiego ośrodka kształcenia I studiów samorządowych aktualizacja Czerwiec 2010 spis treśCI
files/472
  Zarząd Powiatu w Jarocinie
files_mce/DYDAKTYKA/DZIEKANAT FIZJOTERAPII
  Wykaz promotorów oraz tematy prac magisterskich do obrony w roku akademickim 2012/2013 na kierunku fizjoterapia
sites/3141/wiadomosci/145196/files
  ProtokóŁ Nr X/2011
files/sejmik/projekty_uchwal/2010/20100830
  Informacja nr 7/2010 sprawozdanie z prac zarządu województwa
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Lokalny Program Rewitalizacji Nowa Sol
  W ramach wsparcia z zachodniopomorskiego funduszu powierniczego jeremie produkt finansowy
files/sejmik/projekty_uchwal/2011/20111128
  Uchwała nr /11 sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego z dnia 2011 r w sprawie nadania imienia Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Wykonanie planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco
files/artykuly/15802
  Miejscowość, data
sites/default/files
  Bzp 365 / ix/ 2014r Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: kompleksowe wyposażenie w sprzęt weterynaryjny Kliniki Małych I Dużych Zwierząt
zasoby/files/rada/kadencja_2014-2018/protokoly
  Protokół nr lxxiv/18 z LXXIV sesji Rady Miejskiej w Mosinie, która odbyła się w dniu 7 września 2018 r., w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury, ul. Dworcowa Proponowany porządek obrad
bip/files/C6D394C261B54572A215A86BE802611D
  Regulamin organizacyjny biblioteki publicznej im stefana rowińskiego w ostrowie wielkopolskim
files
  []
files/2012
  Pani, Pan Marszałek, Starosta, Wójt, Burmistrz, Prezydent, Przewodniczący Związku Międzygminnego
zasoby/files/uchwaly_rady_gminy/2016
  Uchwała nr xv/130/2016 Rady Gminy Lisków z dnia 10 marca 2016 r w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Lisków a Gminą Ceków-Kolonia
files
  Kryteria wyboru operacji Weryfikacja wstępna
uploads/files
  Kontakt dla mediów
files/media
  Karta oceny operacji grantowych w ramach konkursu 6/2017/G
zasoby/files/przetargi/17-2014-powrorzony-serwis-ciezarowe
  Zakład Zagospodarowania Odpadów
sites/3096/wiadomosci/132811/files
  Zamawiający : Gmina Kuślin, ul. E. Szczanieckiej 4, 64 316 Kuślin tel. 61 44 727 21, fax 61 44 727 31
files/fck/69
  Uwaga: Kursywą zaznaczono alternatywne propozycje zapisów
files/575/public/2018/11-p221szkoleniapracowniczezppksip
  Nr sprawy azp-240/pn-p5/02/2013
sites/3056/wiadomosci/351155/files
  Załączniknr 1 do Zarządzenia 91/2016 Burmistrza Biała Rawska z dnia 05 grudnia 2016r
bip/files/95A35D32ADE54579A0554DA821A32663
  Sprawozdanie z działalnośCI
sites/3085/wiadomosci/374656/files
  Załącznik nr opis Przedmiotu Zamówienia dla Gminy Gryfów Śląskie – Część Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz wdrożenie I uruchomienie e-usług
files/fck/404/file/Zarzadzenie_Wojta/2013/82
  Zarządzenie nr 82/2013
sites/3080/wiadomosci/68823/files
  Załącznik do Zarządzenia
uploads/files/dzialanosc_sadu/wydzialy/VI
  Ubezpieczony
files/963D9ACAFA2D4678BEB96FCBB9DB76C0
  Prezydent miasta szczecin
AuctionDownload/pl/221/129/gfx/bip/userfiles/files/zamowienia_publiczne/zzp-34-2012
  Metodyka wdrożenia
files_mce/Wydzial_Fizjoterapii/Katedra Fizjoterapii/Przedmioty
  Patofizjologia wad postawy
zasoby/files/przetargi/_postepowania_2015_/02-serwis2015
  Wzór umowy …
zasoby/files/przetargi/_postepowania_2015_/29-ciagniki
  Wzór umowy …
  Zakład Zagospodarowania Odpadów
files/pdf
  Program nauczania przedmiotu
files/zamowienia_publiczne/21503
  Wof. 261 2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
files_mce/Wydzial_Fizjoterapii/Katedra Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narzadu Ruchu
  Syllabus karta opisu przedmiotu
sites/3091/wiadomosci/49212/files
  Protokół Nr xx/2004 z sesji Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 17 sierpnia 2004 roku
files_mce/NAUKA/Przewody doktorskie/Wydzial Fizjoterapii/2013
  Dziekan I Rada
files/2014/01
  ProtokóŁ obrad XXXIII nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego (XXXIII nwzdap), które odbyło się dnia 28 września 2013 roku w siedzibie pll lot s. A., w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 43
zasoby/files/rada/kadencja_2014-2018/protokoly
  Proponowany porządek obrad
sites/3121/wiadomosci/115053/files
  Zarządzenie nr 63 /2007 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 18. 10. 2007
trzciankam/zasoby/files/urzad_miejski_trzcianki/przetargi/zamowienia_publiczne/2008/22_09_08_remont_toalet_um
  B. 006 Stolarka okienna I drzwiowa drewniana kod cpv 45421100-5
files/obwieszczenia/112382
  Zakup sprzętu komputerowego I oprogramowania na potrzeby projektu life16 nat/PL/000766 Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły (life. Vistula. Pl) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Szczegółowa analiza dokumentu Ministerstwa Zdrowia pn
pl/administracja/_upload/akty_normatywne/2693/files
  Instrukcja kwaterowania
uploads/files/doc
  Instrukcja obsługi uniwersalnego pilota clever w Wstęp Gratulujemy zakupu uniwersalnego pilota typu „straight”
sites/3087/wiadomosci/94399/files
  Załącznik nr 2 do siwz zp/PN/9/09 Szczegółowy opis funkcjonalności oprogramowania wymagalnych na dzień składania oferty. Zadanie nr 6
pl/administracja/_upload/komunikaty/13439/files
  Uniwersytet Gdański do uczestników postępowania gdańsk, 24. 04. 2015 r. Ul. Bażyńskiego 1a o udzielenie zamówienia publicznego
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Wskazówki I zasady drugiej części konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego – Działanie
files
  Kryteria wyboru operacji Weryfikacja wstępna
bip/files/BCD675C0C738476BB891FA099A4FD038
  Zarządzenie nr 06/VI/2010
files/fck/87/file/zarzadzenia/2019_rok
  ZałĄcznik do zarządzenia
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  W ramach wsparcia z zachodniopomorskiego funduszu powierniczego jeremie
files/fck/87/file/zarzadzenia/2016_rok
  Zarządzenie nr …/2010
sites/bip.frse.org.pl/files
  Komisja europejska edukacja I Kultura
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  W ramach wsparcia z zachodniopomorskiego funduszu powierniczego jeremie
sites/15816/wiadomosci/163813/files
  Zarządzenie Nr 3/2010
web/files/portal
  Zaproszenie do składania ofert na Obsługę bankową Szpitala Powiatowego w Zawierciu Ul. Miodowa 14
files/artykuly/15810
  Adres: ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość
pl/administracja/_upload/komunikaty/12397/files
  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3
files/mod/62316
  Formularzofertow y
tinymce/plugins/filemanager/files
  Koszty podlegające refundacji w ramach realizacji małych projektów to koszty
files/artykuly/15514
  Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych
files/fck/398
  Plan odnowy miejscowości gostkowo na lata 2012-2020
files/6522
  Załącznik nr 1 do siwz ofert a
sites/default/files/uploads/pracownicy/u709/Kardiologia
  Chirurgiczne leczenie nabytych zastawkowych wad serca teraźniejszość I przyszłość Surgical treatment of valvular heart disease the present and future
AuctionDownload/pl/221/1/gfx/bip/userfiles/files/zamowienia_publiczne/zzp_08_2009
  Opis potrzeb I wymagań zamawiającego ogólny opis przedmiotu zamówienia (oopz)
files/common/akty-prawne/zarzadzenia-rektora/zr-2014
  Egeria Dokumentacja techniczna
files/administracja/akty_prawne/senat
  Sprawozdanie z działalności Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w roku akademickim 2008/2009 obejmuje
~fasting/files/download/Koneczny
  Polonica series no 2
AuctionDownload/pl/221/86/gfx/bip/userfiles/files/zamowienia_publiczne/zzp-37-2011
  Część II siwz istotne Postanowienia Umowy § 1
AuctionDownload/pl/221/143/gfx/bip/userfiles/files/zamowienia_publiczne/doz-13-2013
  Schedule A
files/8093
  Załącznik nr 1 do siwz ofert a
files/fck/File/uchwaly/2017
  Wyciąg z Protokółu Nr ix/2015
files/common/aktualnosci/aktualnosci-2015
  Niektóre aspekty wspóŁczesnych konfliktów zbrojnych I misji wojskowych mgr Andrzej Mrożek
files/common/akty-prawne/zarzadzenia-rektora/zr-2014
  Status: jawny
duszniki/zasoby/files/protokoly_rady/protokoly_2011
  ProtokóŁ nr ix/11 sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 24 maja 2011r. Ad
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Załącznik nr 1 do uchwały nr /13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia stycznia 2013 r
directory files  


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna