downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/30178/1
  Umowa najmu
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/30950/1
  Urząd marszałkowski województwa mazowieckiego w warszawie
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/29268/1
  Urząd marszałkowski województwa mazowieckiego w warszawie
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Wersja robocza
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/13671/1
  Zarząd województwa mazowieckiego
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/571/31/1
  Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Województwa mazowieckiego z dnia 2008 roku
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/571/23/1
  Podręcznik Procedur Wdrażania
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/564/33/1
  Pełna nazwa I adres wnioskodawcy
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Lokalna strategia rozwoju dla stowarzyszenia
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/11211/1
  Na tym etapie to tylko zarys, wszystko będzie się rozwijać, wzbogacać w szczegóły, partie lektora będą dopiero napisane – na r
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultopisy/1258/1/1
  Program Zdrowotny w Zakresie Profilaktyki Wtórnej u Pacjentów po Ostrych Zespołach Wieńcowych
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/59/2612/1
  Wieloletnia prognoza finansowa województwa mazowieckiego
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/59/2022/1
  Decyzją z dnia 24 maja 2010 r., znak: PŚ
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/59/467/1
  Załącznik do uchwały nr
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/32141/1
  Plan Działania na lata 2014-2020
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/18426/1
  Pracownicy jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej mogą otrzymać imienne karty płatnicze z miesięcznym limitem środków w wysokości do 5
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Stowarzyszenie
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/698/244/1
  Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 roku
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/1227/10/1
  Nazwa rejestru rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest samorząd województwa mazowieckiego opis
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/22077/1
  Tabela zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/14257/1
  Contract on the Provision of Financial Resources from the International Visegrad Fund
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/546/1052/1
  Pytania testowe-matka
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/553/1234/1
  Program 2012 turnieje • pierwsze mistrzostwa Polski w grę „Ogniem I Mieczem” – sobota, niedziela
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/17987/1
  Załącznik do uchwały Nr 2937/300/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla Lokalnej Grupy Działania
  Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009 – 2015 lgd „Zapilicze”
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/547/2104/1
  Największe planowane inwestycje
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/35166/1
  Plan inwestycyjny regionalnych inwestycji terytorialnych dla radomskiego obszaru strategicznej interwencji
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/30517/1
  Urząd marszałkowski województwa mazowieckiego w warszawie
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/29150/1
  Załącznik do uchwały Nr 2275/312/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2013 r
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Lokalna strategia rozwoju stowarzyszenia lokalna grupa działania „zielone sąsiedztwo”
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/2082/1
  Założenia do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/554/2987/1
  Informacja prasowa 26 października 2012 r
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/32964/1
  Załącznik do uchwały Nr 243/126/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 lutego 2016 r
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/547/1636/1
  Plan działania na rok 2009 program operacyjny kapitał ludzki
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/546/1157/1
  Załącznik 7 – Wzór Planu Działania oraz instrukcja wypełniania Planu Działania
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju
  Lokalna Grupa Działania
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/565/17/1
  Załącznik nr 1 do uchwały Nr
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/698/843/1
  Urząd marszałkowski województwa mazowieckiego
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/29468/1
  Zbiorczy plan działań promocyjnych w kraju I zagranicą podejmowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2014 rok Spis treści
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/59/730/1
  Rm meditrans
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Dla obszaru gmin: Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Rusinów Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem”
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/25557/1
  Załącznik do uchwały Nr 383/174/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia lipca 2012 r. Szczegółowy tryb wykonywania budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2012
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/23289/1
  Szczegółowy Opis Priorytetów rpo wm 2007-2013
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/14180/1
  Województwo mazowieckie
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/341/1
  Projekt urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/23607/1
  Załącznik do uchwały Nr 432/104/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia listopada 2011 r. Procedura prawidłowego postępowania z dokumentami prawnego zabezpieczenia
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/35562/1
  Biuro audytorskie prowizja spółka z o o. w Krakowie
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/573/33/1
  Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/28654/1
  Fundusz Rybacki Załącznik do uchwały Nr 1779/292/13
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/315/1325/1
  Kto nie może oddać krwi
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/25116/1
  Wstęp I. Informacje wstępne II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem 5
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/22077/1
  Szczegółowy Opis Priorytetów rpo wm 2007-2013
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/31992/1
  Regulamin organizacyjny muzeum azji I pacyfiku w warszawie
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/21969/1
  Szczegółowy Opis Priorytetów rpo wm 2007-2013
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/554/3441/1
  Informacje prasowe
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/553/1050/1
  Otwarcie Pociągu Pancernego na Głównym
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/22876/1
  Uchwała Nr
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/554/3255/1
  Informacja prasowa 6 maja 2014 r
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/16577/1
  Podręcznik Procedur Wdrażania
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/698/244/1
  Urząd marszałkowski województwa mazowieckiego
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/140/32/1
  Załącznik Nr 3 do regulaminu konkursu plastycznego o tematyce przyrodniczej I turystycznej dla uczniów szkół podstawowych z terenu Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński, promującego po ryby 2007-2013, pn.: „Pocztówka z Mazowsza”
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/23257/1
  Załącznik do uchwały Nr 2083/90/11
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Zawartość 2 I. Charakterystyka lokalnej grupy działania
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/13090/1
  Załącznik do uchwały Nr 1149/143/08
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/33995/1
  Agencja Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla Lokalnej Grupy Działania
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/561/44/1
  Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2011 r. Polska województwo mazowieckie regionalny Program Operacyjny
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/21763/1
  Uchwała Nr /11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 2011 r w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Lokalna strategia rozwoju na lata 2009-2015
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/31992/1
  Regulamin organizacyjny muzeum azji I pacyfiku w warszawie
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/59/1986/1
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/564/33/1
  Pełna nazwa I adres wnioskodawcy
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/554/2591/1
  Rzecznik Prasowy Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/554/3255/1
  Informacja prasowa 6 maja 2014 r
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/20624/1
  Regulamin organizacyjny muzeum kolejnictwa w warszawie
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Lokalna Strategia Rozwoju lgd forum Powiatu Garwolińskiego
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/28390/1
  Załącznik do uchwały Nr 1515/280/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 sierpnia 2013 r
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Lokalna Strategia Rozwoju Gmin Nadpilicznych
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/6184/1
  Załącznik do uchwały Nr 8/247/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia stycznia 2006 r. Szczegółowy tryb wykonywania budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2006
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/28819/1
  Informacja w sprawie planowanego przejęcia – komunalizacji przedsiębiorstw pks mających swoje siedziby na terenie wojewodztwa mazowieckiego
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/28763/1
  Załącznik nr 2 do uchwały Nr
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/13671/1
  Zarząd województwa mazowieckiego
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/698/244/1
  Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 roku
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Lokalna strategia rozwoju dla obszaru lokalnej grupy dzia
  Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla obszaru gmin: opracowana przez członków Lokalnej Grupy Działania „Kraina Kwitnących Sadów”
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/59/2068/1
  Uchwała Nr 22/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia września 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia wezwania Stowarzyszenia Mieszkańców Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla Portu Lotniczego im
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Załącznik do uchwały Nr 2/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ldg „Zielone Sioło
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/547/1636/1
  Plan działania na rok 2009 program operacyjny kapitał ludzki
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/37819/1
  Od 22 czerwca 2018 r do 21 sierpnia 2018 r
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Lokalna strategia rozwoju obszaru objętego działaniem stowarzyszenia lokalna grupa działania „sierpeckie partnerstwo”
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/59/361/1
  Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego w Karolinie
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/822/2/1
  Pomiędzy Samorządem Województwa
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Lokalna Strategia Rozwoju lgd ziemi Mińskiej, 2009-2015 stowarzyszenie
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/33128/1
  Regulamin organizacyjny muzeum romantyzmu w opinogórze
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/59/2931/1
  Dochody (+ 134. 071. 501 zł)
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/27708/1
  Wstęp I. Informacje wstępne II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem 5
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/26790/1
  Załącznik do uchwały Nr 2615/218/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2012 r. Szczegółowy tryb wykonywania budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2013
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/26205/1
  Załącznik do uchwały Nr 031/200/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia października 2012 r. Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/26309/1
  Załącznik do uchwały Nr 2135/202/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 października 2012 r. Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w I połowie 2012 r
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/1341/56/1
  Marszałek województwa mazowieckiego
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Lokalna Strategia Rozwoju 2008 – 2015 Grudzień 2008 Autorzy: Uczestnicy warsztatów analizujących potencjał I definiujących kierunki rozwoju obszaru lgd
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/24314/1
  Załącznik 7 – Wzór Planu Działania oraz instrukcja wypełniania Planu Działania
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/14257/1
  Contract on the Provision of Financial Resources from the International Visegrad Fund
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Lokalna strategia rozwoju na lata 2007 2015 Lokalna Strategia Rozwoju
  Opracowanie: Stowarzyszenie „Porozumienie Dla Rozwoju
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/28939/1
  Plan działania na rok 2013
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/554/3441/1
  Informacje prasowe
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/315/171/1
  Wskazania praktyczne
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/35558/1
  Regulamin organizacyjny Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury w Warszawie
directory downloadStat gfx  


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna