download/gfx/wroclaw/pl/defaultaktualnosci/750/2/19/1
  Wyjaśnienia metodyczne
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/30178/1
  Umowa najmu
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/30950/1
  Urząd marszałkowski województwa mazowieckiego w warszawie
download/gfx/raabe/pl/raabeartykuly/116
  Ilona Gołębiewska sggw zasady kształcenia
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/29268/1
  Urząd marszałkowski województwa mazowieckiego w warszawie
gfx/pwszkrosno/userfiles/maria
  Wymagania programowedo przedmiotu pielęgniarstwo chirurgiczne ( 20 h ) -studia dzienne licencjackie kierunek Pielęgniarstwo
files/gfx/bip/pl/zamowieniapubliczne/425/41/1
  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (sopz)
gfx/nfz-krakow/userfiles/_public/import
  Ankieta dotycząca świadczeń wysokospecjalistycznych w rodzaju leczenie szpitalne
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Wersja robocza
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/571/31/1
  Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Województwa mazowieckiego z dnia 2008 roku
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/571/23/1
  Podręcznik Procedur Wdrażania
gfx/zfs/ogloszenieVII/UMOWA
  Agencja restrukturyzacji I modernizacji rolnictwa
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/564/33/1
  Pełna nazwa I adres wnioskodawcy
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Lokalna strategia rozwoju dla stowarzyszenia
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/11211/1
  Na tym etapie to tylko zarys, wszystko będzie się rozwijać, wzbogacać w szczegóły, partie lektora będą dopiero napisane – na r
gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/innowacyjna_gospodarka/konkurs_1.4_2012
  Instrukcja wypełnienia
gfx/mops/images/regorg
  Rozdział postanowienia ogólne Rozdział Zasady kierowania Ośrodkiem 3 Rozdział 3
gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/innowacyjna_gospodarka/konkurs_1.4_2012
  Instrukcja wypełnienia bp
gfx/osiek/files/prawo_dotyczace_bip
  Przedmowa
download/gfx/wsk4/pl/defaultaktualnosci/139/89/1
  [Plik Lube Project Spec worksheet 12. xlsx, arkusz 1- wsk "pzl-rzeszow"ProjectSpecCover]
download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/6912/1/1
  Monitoring konfliktów społecznych w 2014 roku
gfx/kielce2/userfiles/files/przetargi/2014_10_16_ubezpieczenia
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
gfx/kielce2/userfiles/files/przetargi/2016_07_26_ubezpieczenia
  Zał. Nr 1 do siwz
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultopisy/1258/1/1
  Program Zdrowotny w Zakresie Profilaktyki Wtórnej u Pacjentów po Ostrych Zespołach Wieńcowych
gfx/bojszowy/files/rolnictwo
  Przedmowa
gfx/file/2017/aktualnosci/ Informacja o naborach LGD ZS /nabor_12_2017
  Imię I Nazwisko/Nazwa beneficjenta: adres
download/gfx/gruparybacka/pl/defaultopisy/7/19/1
  Microsoft Word wzór protokó³. doc
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Stowarzyszenie
download/gfx/nfz/pl/defaultstronaopisowa/338/3/1
  Wniosek do prezesa narodowego funduszu zdrowia
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/698/244/1
  Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 roku
gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/innowacyjna_gospodarka/2_3_2013
  Instrukcja wypełnienia bp
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/1227/10/1
  Nazwa rejestru rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest samorząd województwa mazowieckiego opis
download/gfx/bip/pl/zamowieniapubliczne/425/49/1
  Opis istniejącego rozwiązania
download/gfx/rzeszow/pl/zamowieniapubliczne/783/11/1
  Załącznik nr 4 do Zaproszenia
gfx/kielce2/userfiles/files/srodowisko/opracowania
  Proces zasiedlania przez różne gatunki zwierząt terenów miast sięga historii ich powstania
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/14257/1
  Contract on the Provision of Financial Resources from the International Visegrad Fund
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/546/1052/1
  Pytania testowe-matka
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/553/1234/1
  Program 2012 turnieje • pierwsze mistrzostwa Polski w grę „Ogniem I Mieczem” – sobota, niedziela
download/gfx/pwszkrosno/pl/defaultopisy/974/9/1
  Karta przedmiotu nazwa przedmiotu
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla Lokalnej Grupy Działania
  Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009 – 2015 lgd „Zapilicze”
gfx/kielce2/files/lotnisko
  Patrząc na Kielce z perspektywy gospodarki
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/547/2104/1
  Największe planowane inwestycje
gfx/nfz-krakow/userfiles/_public/dla_swiadczeniodawcy/komunikaty
  Wprowadzanie danych dot. Produktów handlowych
gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/innowacyjna_gospodarka/konkurs_1.4_2013
  Instrukcja wypełnienia
gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/innowacyjna_gospodarka/2_3_2013
  Instrukcja wypełnienia
gfx/kielce2/files/konkurs_sienkiewicz
  Wytyczne urbanistyczno-architektoniczne
gfx/kielce2/userfiles/files/przetargi/2015_08_19_bank_kielce
  Załącznik nr 1 do siwz szczegóŁowy opis przedmiotu zamówienia
gfx/kielce2/userfiles/files/przetargi/2017_05_30_zit
  Załącznik nr 4 do siwz
gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/innowacyjna_gospodarka/2_3_2013
  Instytucja Pośrednicząca dla I i II priorytetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 007-2013 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/7055/1/1
  Grafik spotkań maj 2011’
download/gfx/indykpol/pl/defaultlistaplikow/89/1/1
  Wersja prospektu do wydruku
gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/innowacyjna_gospodarka/konkurs_1_3_1/wnios_i_zal
  Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka
download/gfx/senat/pl/senatdruki/159/druk_pomoc
  Ustawa z dnia 30 marca 2012 r o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej uefa euro 2012 Art
gfx/nfz-krakow/userfiles/_public/dla_swiadczeniodawcy/komunikaty
  Instrukcja przygotowania formularza wniosku w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne
gfx/kielce2/userfiles/files/pliki
  Powiatowy plan zarządzania kryzysowego
gfx/zfs/ogloszenieVII
  Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi
gfx/zfs/ogloszenie/UMOWA_NASTEPCA
  Załącznik 6a
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Lokalna strategia rozwoju stowarzyszenia lokalna grupa działania „zielone sąsiedztwo”
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/2082/1
  Założenia do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/554/2987/1
  Informacja prasowa 26 października 2012 r
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/547/1636/1
  Plan działania na rok 2009 program operacyjny kapitał ludzki
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/546/1157/1
  Załącznik 7 – Wzór Planu Działania oraz instrukcja wypełniania Planu Działania
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju
  Lokalna Grupa Działania
gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/innolot
  Krajowe inteligentne specjalizacje
download/gfx/nfz/pl/defaultaktualnosci/293/1223/1
  Zasady rachunkowości nfz
  Zasady ujmowania zdarzeń w księgach rachunkowych zespół 0
download/gfx/nfz/pl/defaultaktualnosci/284/6346/1
  Rekomendacje Zespołu Problemowego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie szpitalne, udzielanych na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/565/17/1
  Załącznik nr 1 do uchwały Nr
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/698/843/1
  Urząd marszałkowski województwa mazowieckiego
download/gfx/ksw/pl/defaultaktualnosci/322/281/1
  Polityka zagraniczna państw europejskich na przykładzie Niemiec…
download/gfx/pois/pl/nfoopisy/372/1/6
  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Dla obszaru gmin: Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Rusinów Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem”
download/gfx/baranowsandomierski/pl/defaultstronaopisowa/584/1/1
  Wnioskodawca
download/gfx/lezajsk/pl/defaultopisy/25/2/1
  Położenie geograficzne
files/gfx/bip/pl/zamowieniapubliczne/425/81/1
  Opis posiadanych rozwiązań
files/gfx/bip/pl/defaultstronaopisowa/133/1/1
  Systemy informacyjne administracji publicznej 2013
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/23289/1
  Szczegółowy Opis Priorytetów rpo wm 2007-2013
gfx/kielce2/userfiles/files/przetargi/2012_11_08_ubezp2
  Załącznik 7 Cz. IV pkt Pytanie 2
gfx/mpips/userfiles/_public/Broszury
  Administracji rządowej informator 2008 r
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/341/1
  Projekt urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/23607/1
  Załącznik do uchwały Nr 432/104/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia listopada 2011 r. Procedura prawidłowego postępowania z dokumentami prawnego zabezpieczenia
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/35562/1
  Biuro audytorskie prowizja spółka z o o. w Krakowie
download/gfx/ksw/pl/defaultaktualnosci/2104/14/1
  Pytania ogólne kierunkowe
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/573/33/1
  Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/315/1325/1
  Kto nie może oddać krwi
files/gfx/bip/pl/zamowieniapubliczne/426/355/1
  Treść oferty
files/gfx/bip/pl/zamowieniapubliczne/426/34/1
  Treść oferty
download/gfx/ncbir/pl/defaultaktualnosci/221/415/1
  Zatwierdzam, dnia r
gfx/karpacki/pl/defaultopisy/194/102/1
  Podręcznik beneficjenta
gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/innomed
  Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój nr Umowy
gfx/zrw/ryby/dok
  Unia Europejski Fundusz Rybacki wniosek o dofinansowanie
gfx/zrw/ryby/nowe_9_2014/wop
  Oświadczenie o wysokości środków (O-3/173)
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/22077/1
  Szczegółowy Opis Priorytetów rpo wm 2007-2013
gfx/kielce2/userfiles/files/przetargi/2014_10_16_ubezpieczenia
  Do wszystkich Wykonawców
gfx/kielce2/userfiles/files/przetargi/2013_10_24_pomoc_dydakt
  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
gfx/kielce2/files/pliki
  W tym niełatwym zadaniu szansą dla miasta jest możliwość współfinansowania projektów przez fundusze Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego
gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/1_4_1_4_2017
  Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój nr Umowy
gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/gameinn
  Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój nr Umowy
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/31992/1
  Regulamin organizacyjny muzeum azji I pacyfiku w warszawie
gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/1_1_1_2_2015
  Wzorcowe postanowienia umowy o dofinansowanie projektu
gfx/kielce2/userfiles/files/przetargi/2012_10_10_ubezp
  Zał. Nr 7 po zmianach Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/554/3441/1
  Informacje prasowe
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/553/1050/1
  Otwarcie Pociągu Pancernego na Głównym
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/554/3255/1
  Informacja prasowa 6 maja 2014 r
gfx/pwszkrosno/userfiles/igps/towaroznawstwo/paca_dyplomowa
  Do egzaminu dyplomowego
gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/2_1_1_1_2015
  Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwóJ 014-2020 działanie poddziałanie konkurs dla przedsiębiorców niespełniających kryteriów uznania za mikro
gfx/kielce2/userfiles/files/przetargi/2017_05_30_zit
  Załącznik nr 6a do siwz
download/gfx/deon/pl/defaultaktualnosci/137/14019/1
  Inne imprezy poza Targami lub na stoisku własnym
download/gfx/pwszkrosno/pl/defaultopisy/974/10/1
  Kierunek: Zarządzanie
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/698/244/1
  Urząd marszałkowski województwa mazowieckiego
download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/7055/1/1
  Grafik spotkań maj 2011’
download/gfx/pwszkrosno/pl/defaultopisy/974/15/1
  Karta przedmiotu nazwa przedmiotu
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/140/32/1
  Załącznik Nr 3 do regulaminu konkursu plastycznego o tematyce przyrodniczej I turystycznej dla uczniów szkół podstawowych z terenu Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński, promującego po ryby 2007-2013, pn.: „Pocztówka z Mazowsza”
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Zawartość 2 I. Charakterystyka lokalnej grupy działania
files/gfx/bip/pl/zamowieniapubliczne/425/30/1
  Hurtownia Danych Statystycznych
gfx/kielce2/userfiles/files/przetargi/2013_10_24_pomoc_dydakt
  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
gfx/file/2017/aktualnosci/ Informacja o naborach LGD ZS /nabor_11_2017
  Imię I Nazwisko/Nazwa beneficjenta: adres
files/gfx/bip/pl/defaultstronaopisowa/661/3/1
  Standardy klasyfikacyjne 2015
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla Lokalnej Grupy Działania
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/561/44/1
  Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2011 r. Polska województwo mazowieckie regionalny Program Operacyjny
files/gfx/bip/pl/zamowieniapubliczne/425/121/1
  Opis Przedmiotu Zamówienia – zmieniony dnia 9 – 05 – 2016 r. Część Organizacja I przeprowadzenie szkoleń informatycznych z zakresu tworzenia wysokiej jakości wizualizacji kartograficznej
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Lokalna strategia rozwoju na lata 2009-2015
gfx/kielce2/userfiles/files/przetargi/2012_10_10_ubezp
  Zał. Nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia
gfx/kielce2/userfiles/files/przetargi/2012_11_08_ubezp2
  Zał. Nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/31992/1
  Regulamin organizacyjny muzeum azji I pacyfiku w warszawie
gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/innowacyjna_gospodarka/konkurs_1.4_2013/uzupelnienie
  Umowa o dofinansowanie projektu
download/gfx/kruk/pl/defaultmultilistaplikow/56/5/1
  Informacja prasowa przywracamy krąŻenie… nie tylko pieniędzy kruk s. A. wspiera honorowe krwiodawstwo
gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_miedzynarodowe/eranet/waterworks_2017
  Przewodnik kwalifikowalności kosztóW
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/564/33/1
  Pełna nazwa I adres wnioskodawcy
gfx/kielce2/userfiles/files/pliki
  Powiatowy plan zarządzania kryzysowego
download/gfx/pwszkrosno/pl/defaultopisy/974/10/1
  Karta przedmiotu nazwa przedmiotu
download/gfx/pwszkrosno/pl/defaultopisy/974/16/1
  Karta przedmiotu nazwa przedmiotu
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/554/2591/1
  Rzecznik Prasowy Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/554/3255/1
  Informacja prasowa 6 maja 2014 r
download/gfx/nfz/pl/defaultaktualnosci/293/3516/1
  Z arządzenie nr 105/2008/dsoz
files/gfx/bip/pl/zamowieniapubliczne/425/97/1
  Opis Przedmiotu Zamówienia Zwiększenie wydajności I niezawodności świadczenia usług wytworzonych w ramach projektu sisp-2, w tym dla aplikacji Dziedzinowych Baz Danych poprzez zakup I konfigurację urządzeń balansujących ruch internetowy
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Lokalna Strategia Rozwoju lgd forum Powiatu Garwolińskiego
download/gfx/baranowsandomierski/pl/defaultstronaopisowa/431/6/1
  Specyfikacja warunków konkursu na kompleksowe ubezpieczenie gminy baranów sandomierski wraz z jednostkami organizacyjnymi
download/gfx/bip/pl/zamowieniapubliczne/425/75/1
  Załącznik nr 1 do siwz numer sprawy: 1/sisp-2/PN/2015
gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/innolot
  Wzorcowe postanowienia umowy o dofinansowanie projektu
gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/innomed
  Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój nr Umowy
gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/innowacyjna_gospodarka/2_3_2013
  Umowa o dofinansowanie projektu
files/gfx/bip/pl/zamowieniapubliczne/425/119/1
  Program funkcjonalno-użytkowy
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Lokalna Strategia Rozwoju Gmin Nadpilicznych
files/gfx/bip/pl/zamowieniapubliczne/425/90/1
  Opis posiadanych rozwiązań
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/6184/1
  Załącznik do uchwały Nr 8/247/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia stycznia 2006 r. Szczegółowy tryb wykonywania budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2006
gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/innolot
  Wzorcowe postanowienia umowy o dofinansowanie projektu
gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/kapital_ludzki/aktualnosci
  Wzór umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki nr umowy
gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/synchem_1
  Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój w ramach wspólnego przedsięwzięcia 1 Nr Umowy
download/gfx/bip/pl/zamowieniapubliczne/425/148/1
  Wzór umowy
gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/innosbz
  Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój nr Umowy
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/13671/1
  Zarząd województwa mazowieckiego
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/698/244/1
  Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 roku
gfx/obrazki/aktualnosci
  Bydgoszcz, 7. 12. 2010 r. Bazy I Systemy Bankowe Sp z o o. Ul. Kasprzaka 85-321 Bydgoszcz Zapytanie ofertowe Dotyczące usługi przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu „Wzrost kompetencji pracowników bsb poprzez szkolenia”
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Lokalna strategia rozwoju dla obszaru lokalnej grupy dzia
gfx/zgorzelec/files
  Fundusz mikro
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla obszaru gmin: opracowana przez członków Lokalnej Grupy Działania „Kraina Kwitnących Sadów”
gfx/kielce2/userfiles/files/przetargi/2018_09_12_ubezpieczenie
  Załącznik Nr 4 do siwz
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Załącznik do uchwały Nr 2/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ldg „Zielone Sioło
download/gfx/gruparybacka/pl/defaultaktualnosci/2/375/1
  Procedura oceny I wyboru operacji własnych lgd w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego prow 2014-2020 I po,,Rybactwo I Morze” 2014 2020
files/gfx/bip/pl/zamowieniapubliczne/425/49/1
  Opis istniejącego rozwiązania
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/547/1636/1
  Plan działania na rok 2009 program operacyjny kapitał ludzki
download/gfx/gruparybacka/pl/defaultopisy/7/11/1
  Program wyjazdów studyjnych na Węgry organizowanych w ramach środka 2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej I międzynarodowej”
gfx/kielce2/userfiles/files/przetargi/2015_08_19_bank_kielce
  Bankową obsługę budżetu Miasta Kielce, Urzędu Miasta Kielce oraz jednostek organizacyjnych Miasta, zaliczanych do sektora finansów publicznych Pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odpowiedzi, zmiana siwz
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Lokalna strategia rozwoju obszaru objętego działaniem stowarzyszenia lokalna grupa działania „sierpeckie partnerstwo”
download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/7055/1/1
  Grafik spotkań grudzień 2010’
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/822/2/1
  Pomiędzy Samorządem Województwa
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Lokalna Strategia Rozwoju lgd ziemi Mińskiej, 2009-2015 stowarzyszenie
download/gfx/nfz-krakow/pl/defaultaktualnosci/325/2213/1
  Instrukcja przygotowania oferty w zakresie zpo
gfx/nfz-krakow/userfiles/_public/import
  Instrukcja przygotowania oferty w zakresie zpo
gfx/nfz-warszawa/userfiles/_public/o_oddziale
  Ochrona mienia I osób w siedzibie mow nfz przy ul. Chałubińskiego 8 w warszawie oraz w delegaturze mow nfz w radomiu przy ul. Piastowskiej 4
download/gfx/bip/pl/zamowieniapubliczne/425/75/1
  Wzór formularza ofertowego dnia
gfx/mpips/userfiles/File/mps
  Część III załĄcznki
download/gfx/nfz/pl/defaultaktualnosci/370/4236/1
  Struktura komunikatu zakresów recept wycofanych z obrotu
gfx/kielce2/userfiles/files/kryzys
  Powiatowy plan zarządzania kryzysowego
AuctionDownload/pl/221/129/gfx/bip/userfiles/files/zamowienia_publiczne/zzp-34-2012
  Metodyka wdrożenia
files/gfx/bip/pl/zamowieniapubliczne/425/81/1
  Opis posiadanych rozwiązań
gfx/178/files
  Program szkolenia z obsługi programu autocad
gfx/poiis/userfiles/files/skorzystaj_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki/dzialanie_2.1.5/2.1.5_ii_nabor
  Kryteria wyboru projektów
download/gfx/pwszkrosno/pl/defaultopisy/974/16/1
  Kierunek: Zarządzanie
gfx/kielce2/userfiles/files/przetargi/2012_11_08_ubezp2
  Do wszystkich wykonawców dot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Grupowe ubezpieczenie pracowników Urzędu Miasta Kielce ich współmałżonków I pełnoletnich dzieci”
download/gfx/wroclaw/en/defaultaktualnosci/1990/7/17/1
  Wyjaśnienia metodyczne
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/1341/56/1
  Marszałek województwa mazowieckiego
download/gfx/bip/pl/zamowieniapubliczne/425/41/1
  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (sopz)
gfx/kielce2/userfiles/files/przetargi/2014_10_16_ubezpieczenia
  Do wszystkich Wykonawców
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Lokalna Strategia Rozwoju 2008 – 2015 Grudzień 2008 Autorzy: Uczestnicy warsztatów analizujących potencjał I definiujących kierunki rozwoju obszaru lgd
download/gfx/nfosigw/pl/nfoopisy/743/2/9
  Plan zarządzania środowiskiem (PZŚ) Lista kontrolna przeznaczona dla prac inżynieryjnych na niewielką skalę
download/gfx/rzeszow/pl/zamowieniapubliczne/783/11/1
  Załącznik nr 4 do Zaproszenia
gfx/nfz-opole/userfiles/_public/o_oddziale
  § 1 Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
files/gfx/bip/pl/zamowieniapubliczne/425/120/1
  Dostawa sprzęt popt
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/14257/1
  Contract on the Provision of Financial Resources from the International Visegrad Fund
gfx/nfz-krakow/userfiles/_public/dla_swiadczeniodawcy/komunikaty
  Instrukcja przygotowania formularza wniosku w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Lokalna strategia rozwoju na lata 2007 2015 Lokalna Strategia Rozwoju
gfx/kielce2/userfiles/files/przetargi/2012_10_10_ubezp
  Do wszystkich wykonawców dot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Grupowe ubezpieczenie pracowników Urzędu Miasta Kielce ich współmałżonków I pełnoletnich dzieci”
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Opracowanie: Stowarzyszenie „Porozumienie Dla Rozwoju
gfx/nfz/userfiles/sbiczynska
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zakup drukarek, urządzeń drukujących wielofunkcyjnych, skaneróW
AuctionDownload/pl/221/1/gfx/bip/userfiles/files/zamowienia_publiczne/zzp_08_2009
  Opis potrzeb I wymagań zamawiającego ogólny opis przedmiotu zamówienia (oopz)
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/554/3441/1
  Informacje prasowe
download/gfx/gruparybacka/pl/defaultaktualnosci/2/342/1
  Projekt do zatwierdzenia na II posiedzeniu Rady 18
AuctionDownload/pl/221/86/gfx/bip/userfiles/files/zamowienia_publiczne/zzp-37-2011
  Część II siwz istotne Postanowienia Umowy § 1
AuctionDownload/pl/221/143/gfx/bip/userfiles/files/zamowienia_publiczne/doz-13-2013
  Schedule A
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/315/171/1
  Wskazania praktyczne
directory downloadStat gfx  


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna