download
  Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez organy zewnętrzne
download/19/12586
  Szpital Bielański
~fasting/download
  Postępowanie w nowotworach operacyjnych, nierozsianych
downloads/raf
  Poniżej 3 rozdziały z książki Jerzego Nowakowskiego "Kronika terroru" wydanej w Warszawie w 1980 r
~fasting/download
  Leczniczy jod
download/75/20452
  Ministerstwo rozwoju regionalnego
download/75/20497
  Rada ministróW
downloads/raf
  Poniżej broszurka wydana przez Oficynę Wydawniczą Bractwo Trojka
download/18/3743
  Załącznik techniczny
download/18/17000
  Uzasadnienie
download/18/26150
  Projekt z dnia 08
download/38/12162
  Ethan Frome
~fasting/download
  Dieta według Gersona
download/28/69880
  Obszar działania
download/69/44051
  Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej
~fasting/download
  Wprawdzie od najdawniejszych czasów człowiek ze smakiem spożywał soki z owo
download/69/34012
  Załącznik do

  Protokół Nr vii/2015
~fasting/download
  Tytuł: "Ciało i ducha ratować żywieniem"
download/19/19599
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
download/19/15363
  Szpital Bielański
download/2/4988
  Centralne Biuro Antykorupcyjne 00-583 Warszawa
download/18/17307
  Formularz przekazania informacji, opóŹnienia przekazania informacji albo odmowy jej udzielenia
polish/download
  Część 1 "Zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym"
download/75/22914
  Z wykonywania oraz o skutkach stosowania
download/attachment/767
  Załącznik nr 3: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku vat
download/69/27938
  Bk. 1711. 50. 2011 Radom, dnia 21. 03. 2012r. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. Żeromskiego 53, Radom
~fasting/download
  Ministerstwo Zdrowia Ukrainy
download/69/21760
  Radom, dnia 04
download/78/12016
  Instytut fizjologii I patologii słuchu
download/19/7822
  Warszawa, dnia 12
~fasting/download
  Leczenie sztuczną gorączką wyciąg z jemiołY

  Załącznik 1E
download/18/18542
  Ocena celowości opracowania ustawy
download/58/14264
  Pytanie: Czy w urzędzie gminy, w którym prowadzona jest wspólna obsługa administracyjna, finansowa I organizacyjna szkół oraz placówek oświatowych mogą być gromadzone I archiwizowane dokumenty finansowo-księgowe ww jednostek? Odpowiedź
download/62/15135
  Istotne warunki umowy

  Załącznik Nr 2 do Regulaminu
download/356/27
  Ocena stanu bezpieczeństwa I porządku publicznego
download/58/14204
  Winno zostać to uczynione?
download/69/8892
  Spis treści: 2 wprowadzenie 4
download/2/6598
  Państwowy wojewódzki
download/attachment/2509
  9 Analizowane warianty z punktu widzenia prognozowanych potoków pasażerskich
download
  Zarządzenie Nr or. 050. 57. 2016 Burmistrza Kłobucka z dnia kwietnia 2016 r w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Kłobuck
download/78/10954
  Warszawa, ul. Mochnackiego 10 tel.: (22) 31 – 18 – 102; fax.: (0-22) 31 – 18 – 118 nip: 526 – 17 – 44 – 423 regon: 011692096
download/78/12230
  Warszawa, ul. Mochnackiego 10 tel.: (22) 31 – 18 – 102; fax.: (0-22) 31 – 18 – 118 nip: 526 – 17 – 44 – 423 regon: 011692096
download/18/12659
  Poszczególne zmiany dotyczą następujących spraw
download/19/14438
  Szpital Bielański
download/19/15252
  Szpital Bielański
download/36/28869
  Poradnik do procedury
download/75/26568
  Dane statystyczne dotyczące osób niepełnosprawnych w latach 2008-2011
download/69/37223
  Sprawozdanie z kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki I Pracy w Radomiu
~fasting/download/kns
  Polonica series no 2
plik/file/Download
  Regulamin użytkownika poczty elektronicznej w sieci „inter-mon w sp”
index.php/component/attachments/download
  Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Inwestycji pn
download/78/22772
  58/pzp/2017 Kajetany dn., 13. 11. 2017 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
download/75/26290
  Z wykonywania oraz o skutkach stosowania
download/69/10099
  Radom, dnia 28
download/attachment/1518
  Gmina lubsza plan gospodarki odpadami dla gminy lubsza

  Historia I zabytki
download
  Materiał, którym zajmiemy się na zajęciach, ze względu na ilość spotkań
  Katowice, dnia 26
download/78/22129
  43 / pzp /17 wykonawcy odpowiedzi na pytania
download/78/22155
  Wykonawcy ogłoszenie o wyborze oferty
download/33/25494
  Komenda wojewódzka policji
download/18/17015
  Założenia do projektu ustawy o zasadach udziału zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
download/69/34378
  Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej
download/69/676
  Urząd miejski w radomiu
download/70/12886
  Siwz nr 1249/2014/bdc/dks-pn/ap nr zamówienia: 1249/2014/bdc/dks-pn/AP
download
  Realizacja funkcji przedstawiciela Rady Ministrów w województwie
download/78/15588
  Instytut fizjologii I patologii słuchu
download/78/11915
  Instytut fizjologii I patologii słuchu
download/78/12305
  Instytut fizjologii I patologii słuchu
download/78/5859
  Instytut fizjologii I patologii słuchu
download/78/8326
  Instytut fizjologii I patologii słuchu
download/78/8224
  Instytut fizjologii I patologii słuchu
download/78/16630
  Instytut fizjologii I patologii słuchu
download/33/71326
  Remont Kompleksowy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie – II etap
download/69/3780
  Plan postępowania z ryzykiem
download/69/874
  Program Ochrony Środowiska z autopoprawką
download/18/89159
  Numer ogłoszenia
download/238/7848
  Komendy miejskiej policji
bip/Download
  Asp-dat-2312-85/2016 Załącznik nr 2
download/19/10362
  ZamawiająCY: Szpital Bielański im ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
download/78/7166
  Instytut fizjologii I patologii słuchu
download/78/7249
  Instytut fizjologii I patologii słuchu
download/78/7182
  Instytut fizjologii I patologii słuchu
download/78/7355
  Odpowiedzi na pytania
download
  Regulamin organizacyjny samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu
download/28/70337
  Tabela spełnienia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia wymagania taktyczno – techniczne (wtt) dla samochodu osobowo-terenowego w specjalizowanej policyjnej wersji „nieoznakowanej”
download.php?f=media/repository
  Lista zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku Informatyka
download/attachment/206
  Informacja o działalności Sądu w 2007r
download/attachment/4594
  Plan rozwoju
download/69/4586
  Prezydenta miasta radomia
download/134/18792
  R e g u L a m I n
download/276/20313
  Z a r z ą d z e n I e nr
download/352/20326
  Komenda powiatowa policji
download/264/27605
  Regulamin komendy miejskiej policji w chełmie
download/18/17308
  Formularz o udzielenie informacji lub danych wywiadowczych
download/75/14525
  Polska Agencja Kosmiczna w Gdańsku Prezes poszukuje kandydatów na stanowisko: Główna Księgowa Wymiar etatu: 1
download/78/13858
  Odpowiedzi na pytania
download/19/5649
  Warszawa, dnia 12
download/19/16206
  Szpital Bielański kancelaria (22) 569 04 13 im ks. Jerzego Popiełuszki
download/69/26507
  Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej
download/78/12257
  Odpowiedzi na pytania
download/attachment/3754
  Gmina gostyń
download/69/563
  Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu
download/attachment/762
  Załącznik nr 3: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku vat

  Protokół Nr xvii/2008
  Zarząd powiatu oleskiego
download/78/16208
  Odpowiedzi na pytania
download/33/70596
  Akt prawny

  Uchwała Nr xlv/329/09 Rady Miejskiej w Byczynie
download/18/19939
  U z a s a d n I e n I e
download/18/87298
  Komenda głÓwna policji w warszawie
download/Z2Z4L25vd2FkZWJhL3BsL2RlZmF1bHRfb3Bpc3kvNDAvMS8x
  U m o w a nr gko
download/19/12224
  ZamawiająCY: Szpital Bielański
download
  Wystąpienie pokontrolne
download/69/38070
  Bk. 1711. 10. 2013 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w „Łaźni” Radomskim Klubie Środowisk Twórczych I Galerii w Radomiu
download
  Katowice I. Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli
  Sprawozdanie z działalności kontrolnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w 2008 r
download/33/36101
  Komenda wojewódzka policji
download/19/7722
  Warszawa, dnia 12
download/attachment/240
  Uwagi wstępne
download/69/2810
  Zarząd Nieruchomości Komunalnych
download
  ŚLĄski urząd wojewódzki
download/33/57403
  Systemu zarządzania zasobami it wraz ze sprzętową infrastrukturą, systemu archiwizacji I backupu
download/69/28474
  Radom, dnia 22
download/19/8371
  Publicznego na
download
  ZałĄcznik nr 5 I. Zakres ubezpieczenia z podziałem na zadania: zadanie nr 1
download/19/14344
  Szpital Bielański kancelaria (22) 569 04 13 im ks. Jerzego Popiełuszki
download/78/13907
  Odpowiedzi na pytania
download/18/14592
  Uzasadnienie projektowana ustawa o zmianie ustawy o Policji w założeniu ma uporządkować szereg przepisów, usprawnić działanie Policji, a także wyeliminować stwierdzone niespójności
download/19/23756
  Szpital Bielański kancelaria (22) 569 04 13 im ks. Jerzego Popiełuszki
download/75/27643
  Minister zdrowia
download/69/36832
  Sprawozdanie z kontroli zarządzania finansami przeprowadzonej w zakładzie budżetowym Cmentarz Komunalny w Radomiu ul. Ofiar Firleja 45
download/69/39010
  Do użytku służbowego

  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko głÓwnego księgowego zakładu gospodarki komunalnej w brodach
download/69/45924
  Radom, dn. 06. 11. 2014 r. Bk. 1711. 22. 2014 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w zakładzie budżetowym Cmentarz Komunalny w Radomiu
download/19/23962
  Szpital Bielański kancelaria (22) 569 04 13 im ks. Jerzego Popiełuszki
download/attachment/10422
  I n f o r m a c j a
download/attachment/10595
  I n f o r m a c j a

  Zaświadczenia
download/33/56621
  Katowice: Projekty budowlano wykonawcze ( pbw) modernizacji sieci kanalizacyjnej I wodociągowej wraz z zaopatrzeniem w wodę na cele przeciwpożarowe budynków na terenie opp katowice ul
download
  Sprawozdanie wojewody śLĄskiego

  Remont wieży ciśnień w Olszance Numer ogłoszenia: 80597 2014; data zamieszczenia: 11. 04. 2014 Zamieszczanie ogłoszenia
download/Z2Z4L2NrcG9ka2FycGFjaWUvcGwvZGVmYXVsdF9vcGlzeS8yNy8yLzE
  Spis treści Charakterystyka lgd jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lsr 5
download
  Zagadnienia do egzaminu
  Studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława
  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie–Koźlu ul. 4 Kwietnia 47-200 Kędzierzyn Koźle
download/attachment/159
  Nr sprawy: itr
download/247/16851
  Komenda powiatowa policji
download/78/12186
  Fps/40/14 Kajetany, dn. 17. 10. 2014 r. Wykonawcy
content/download/1315/8820/file
  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem
layout/set/print/content/download/1314/8816/file
  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem
download/78/3463
  Ifps/ 68 /11 Warszawa dnia 10. 11. 2011 r. Ogłoszenie o zamówieniu zamawiający: Instytut Fizjologii I Patologii Słuchu
download/69/10100
  Listę uczestników wtz na dzień 31. 12. 2008 wraz z określeniem miejsca zamieszkania, stopnia I rodzaju niepełnosprawności
bip/Download
  Asp-dat-zp-04/17 Załącznik nr 2 do siwz
download/69/1849
  Instrukcja użytkowania programóW
download/69/4668
  Terminarz powiatowego ćwiczenia pod kryptonimem

  Przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne
download/19/24524
  Szpital Bielański kancelaria (22) 569 04 13 im ks. Jerzego Popiełuszki
download/attachment/2505
  Charakterystyka przedsięwzięcia I warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji I eksploatacji lub użytkowania
download/19/17007
  Szpital Bielański
download/19/23838
  Szpital Bielański

  ZałĄcznik graficzny do zgłoszenia
download/19/24423
  Szpital Bielański kancelaria (22) 569 04 13 im ks. Jerzego Popiełuszki
download/19/24102
  Szpital Bielański kancelaria (22) 569 04 13 im ks. Jerzego Popiełuszki
download/75/31561
  Urząd ochrony
download/Z2Z4L25vd2FkZWJhL3BsL2RlZmF1bHRfYWt0dWFsbm9zY2kvODQvMTc5LzE
  Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie „małych projektów”, tj
download/78/16187
  Wykonawcy zmiana treści siwz
download/Z2Z4L2NrcG9ka2FycGFjaWUvcGwvZGVmYXVsdF9vcGlzeS8yNy8xLzE
  Spis treści Charakterystyka lgd jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lsr 5
download/19/18226
  Szpital Bielański kancelaria (22) 569 04 13 im ks. Jerzego Popiełuszki
download/33/31926
  Komenda wojewódzka policji
download/75/31584
  Minister zdrowia
download/69/20572
  Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej
download/33/58255
  Serwis Gwarancyjny
download/33/25862
  Katowice: Zakup części do układów hamulcowych do samochodów osobowych I furgonów, eksploatowanych przez kwp katowice I jednostki terenowe. Numer ogłoszenia: 18577 2011; data zamieszczenia: 17. 01. 2011
download/78/11904
  Odpowiedzi na pytania
download/attachment/11201
  U m o w a nr ud-iii-bie-wir-b/I/2/1/1
download/75/31637
  Urząd ochrony
bip/Download
  Opis działanosci
download/75/20800
  Standardy kontroli w administracji rządowej
download/78/16615
  Warszawa, ul. Mochnackiego 10 tel.: (22) 31 – 18 – 102; fax.: (0-22) 31 – 18 – 118 nip: 526 – 17 – 44 – 423 regon: 011692096
download/4/1278
  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białej Podlaskiej
download/attachment/10502
  I n f o r m a c j a
download/19/14431
  Szpital Bielański kancelaria (22) 569 04 13 im ks. Jerzego Popiełuszki
download/69/4638
  Zarządzenie nr 671/2007 Prezydenta Miasta Radomia
download/attachment/20252
  Rolnictwo I rozwój obszarów wiejskich gminy Lewin Brzeski Uwarunkowania demograficzne I ekonomiczne
download/69/67643
  Statut przedszkola
download/69/1835
  Załącznik do Zarządzenia Nr 343/OC/03
download/75/31570
  Ministerstwo rozwoju regionalnego
download/78/10953
  Ifps/26/14 Warszawa dnia 20. 05. 2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu
download/19/25794
  Szpital Bielański kancelaria (22) 569 04 13 im ks. Jerzego Popiełuszki
download/33/72619
  Komenda wojewódzka policji
download/attachment/215
  Uwagi wstępne
download/28/70370
  Tabela spełnienia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia wymagania taktyczno – techniczne (wtt) dla samochodów osobowo-terenowych w specjalizowanej policyjnej wersji „oznakowanej”
download/4/135
  Juliusz Gałkowski, mswiA
download/attachment/14622
  Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr ir. 272 2017
download/Z2Z4L3Bpc3ovcGwvZGVmYXVsdF9ha3R1YWxub3NjaS8xLzEwMTcvMQ
  Historia Liceum Medycznego w Piszu
download/mijp
  Metody I języki programowania – ćwiczenie 3
download/75/43320
  Z wykonywania oraz o skutkach stosowania
download/78/11916
  Kajetany dn., 16. 09. 2014 r. Wykonawcy zmiana treści siwz
download/78/14139
  Dyrektor: Prof dr hab n. med. Henryk Skarżyński Kajetany, dnia 10. 08. 2015 r
download/69/28801
  Radom, dnia 20
download/18/16999
  Projekt 13 października 2008r
download/19/12083
  Szpital Bielański kancelaria (22) 569 04 13 im ks. Jerzego Popiełuszki
download/33/55949
  Serwis Gwarancyjny
download/28/70652
  Tabela spełnienia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia wymagania taktyczno – techniczne (wtt) dla samochodu osobowo-terenowego w specjalizowanej policyjnej wersji „nieoznakowanej”
download/58/12548
  Dr Marek Lewicki Opinia prawna w sprawie 78/dor/2013
download/26/93860
  „ zatwierdzam ‘’
download/26/94484
  Skarbem Państwa – Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy
download/78/16613
  Ifps/24/16 Warszawa dnia 11. 07. 2016 r. Ogłoszenie o zamówieniu
download/78/11020
  Wykonawcy ogłoszenie o wyborze oferty na podstawie art. 2 ust pkt ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
download/33/39513
  Dostawa energii elektrycznej do obiektów garnizonu śląskiego Policji
download/33/40171
  Katowice: Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla jednostek Policji garnizonu śląskiego o stałym oraz dynamicznie przydzielanym adresie ip numer ogłoszenia: 191726 2012; data zamieszczenia: 06. 06. 2012
download/attachment/4597
  Plan rozwoju
download
  Załącznik nr 1/str
download/19/10035
  Zalecenia prania
download/269/26035
  Komendy powiatowej policji w krasnymstawie
download/19/14650
  Szpital Bielański kancelaria (22) 569 04 13
download/19/4355
  ZamawiająCY: Szpital Bielański im ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
download/19/7652
  ZamawiająCY: Szpital Bielański im ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
download/78/7167
  Ifps/01/13 Warszawa dnia 09. 01. 2013 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przedmiot zamówienia
download/19/12211
  Szpital Bielański kancelaria (22) 569 04 13
download/181/24128
  Komendy miejskiej policji w kielcach
download
  Wojewoda śLĄski
download/33/49575
  Komenda wojewódzka policji
download/33/36337
  Zamawiający: komenda wojewódzka policji w katowicach 40-038 katowice ul. Lompy 19
download/19/24661
  Szpital Bielański kancelaria (22) 569 04 13
download/75/33623
  Korpus Solidarności
download/69/20571
  Radom dnia
download/69/3806
  Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 października 2006 roku w sprawie polityki (zasad) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Radomiu
download/33/67614
  Komenda wojewódzka policji
download/75/43060
  Z wykonywania oraz o skutkach stosowania
download/4/131
  Component 3: Strengthening of anti-corruption activities within the Ministry of Justice
download/69/21442
  Regulamin Organizacyjny Zakładu Budżetowego pod nazwą Cmentarz Komunalny w Radomiu Rozdział I postanowienia ogólne § 1
download/75/43187
  Rada ministróW
download/attachment/760
  Załącznik nr 3: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku vat
download/75/43225
  Dane statystyczne dotyczące osób niepełnosprawnych w latach 2008-2011
download/69/10230
  Spis treści: 2 wprowadzenie 4
download/69/79768
  Załącznik nr 1 do siwz opis przedmiotu zamówienia
download/78/12296
  Dyrektor: Prof dr hab n. med. Henryk Skarżyński Kajetany, dnia 31. 10. 2014 r
download/40/3175
  Rządowe centrum legislacji
download/wezwania
  Karta informacyjna
download/75/28482
  Regulamin konkursu fundusz inicjatyw obywatelskich
download/attachment/26650
  Warunki techniczne wykonania usług związanych
download/69/38066
  Radom, dnia 01
~fasting/files/download/Koneczny
  Polonica series no 2
download/attachment/16590
  Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr ir. 272 11. 2018
download/33/11454
  Komenda głÓwna policji
download/33/55885
  Katowice: Zakup, instalacja I konfiguracja 3 zestawów wideokonferencyjnych do prowadzenia wideokonferencji w jakości Full hd pomiędzy jednostkami Policji: kwp katowice, kmp bielsko Biała oraz kmp częstochowa Numer ogłoszenia: 311710 2013; data
download/attachment/29583
  Gminy lewin brzeski
download/33/31869
  Siwz kp5 Sosnowiec Poprawa gospod cieplnej 25. 08. 2011
directory download  


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna