bip_admin/zdjecia_art/2394
  Chęciny, dnia 2013-12
res/serwisy/bip-umsrsp1/komunikaty
  Język Polski – klasa IV

  Informacja pokontrolna z kontroli nr 2/2011
attachments/article/442
  Zapytanie ofertowe ( Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ) bzp. 3861. 16. 2016. Jk o wartości poniżej 30 000 euro
file/29054
  Umowa Nr /2012 na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Program wczesnego wykrywania wad wzroku w populacji 6 – latków – profilaktyczne badania okulistyczne wykonane w szkołach I przedszkolach na terenie Miasta Rzeszowa”

  Informacja pokontrolna z kontroli nr 2/2014
bip_admin/zdjecia_art/3440
  Załącznik nr 1 do siwz
sites/15773/wiadomosci/192346/files
  Rozdział I

  Na koniec 2004 roku w województwie podlaskim zamieszkiwało 1
download/28/69880
  Obszar działania
files/zamowienia_publiczne/26942
  Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 0. 000 euro na podstawie art pkt ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
bip.mszczonow.pl/upload
  P. P. H. U. „Trans-Bet” Sp. J. W. Godlewski, B. Kustosz ul. Kościuszki 28a, 05-816 Michałowice opracowanie
sites/3056/wiadomosci/136934/files
  Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w urzędzie miasta I gminy biała rawska częŚĆ I ustalenia ogólne § 1 Urząd Miasta Biała Rawska prowadzi księgi rachunkowe w swojej siedzibie według systemu komputerowego pod nazwą „księgowośĆ budżetowa”
wp-content/uploads/2014/06
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015
  Mazowiecki szpital bródnowski
bip/66_cozl/fckeditor/file/Przetargi/Ogłoszenia o przetargach 2015/ZP-3311-PN-145 -2015/
  Umowa Nr zp/ /2004
sites/3115/wiadomosci/106341/files
  Analiza swot wsi liszkowo
sites/47061/wiadomosci/326246/files
  Sprawozdanie
sites/47061/wiadomosci/377586/files
  Sprawozdanie
attachments/article/235
  Na: Bankową obsługę budżetu Gminy Brody oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 lipca 2011 r do 31 grudnia 2015 r. Zatwierdzam andrzej Przygoda Zamawiający: Znak sprawy
sites/46729/wiadomosci/253070/files
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
ftp/prawo/Zmiany
  Rozporządzenie rady ministróW
ftp/prawo/projekty/Dane_osobowe
  Rozporządzenie
download/2/4988
  Centralne Biuro Antykorupcyjne 00-583 Warszawa
bip_admin/zdjecia_art/57
  Regulamin organizacyjny
__data/assets/word_doc/0016/32308
  Warszawa, [data wydruku]
BIP/2008/Z/2010
  Prognoza OŚ. P-26/maj 2009
userfiles/file
  Politechnika wrocławska
  Politechnika wrocławska
userfiles/file/2014/MSB_PN_81_10_2014
  Fax /22/ 326 58 34 dział zamówień tel. /22/ 326 53 53 nip 5242688913 regon 141983460
dokumenty
  Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej

  Wystąpienie pokontrolne
subpages/prawo_lokalne/pliki/2000/P
  Zarządzenie nr 5/2000 prezydenta miasta gdańska z dnia czerwca 2000 r
dokumenty/File/2008
  Wojciechowice
download/78/12016
  Instytut fizjologii I patologii słuchu
zalaczniki_przetargi/874
  Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych techno-poż 5-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax 077 4543690, 4566626, 602 351 009
zalaczniki/743
  Lokalny program rewitalizacji chojnowa na lata 2007 2013
BIP/2005/D
  Protokół nr L
download/attachment/2509
  9 Analizowane warianty z punktu widzenia prognozowanych potoków pasażerskich
download
  Zarządzenie Nr or. 050. 57. 2016 Burmistrza Kłobucka z dnia kwietnia 2016 r w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Kłobuck
file/57909
  Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców
sites/3080/wiadomosci/52220/files
  Projekt nr 1 Uchwała nr Rady Miejskiej w Giżycku z dnia sierpnia 2006 roku
download/78/10954
  Warszawa, ul. Mochnackiego 10 tel.: (22) 31 – 18 – 102; fax.: (0-22) 31 – 18 – 118 nip: 526 – 17 – 44 – 423 regon: 011692096
download/78/12230
  Warszawa, ul. Mochnackiego 10 tel.: (22) 31 – 18 – 102; fax.: (0-22) 31 – 18 – 118 nip: 526 – 17 – 44 – 423 regon: 011692096
sites/3056/wiadomosci/7676/files
  Instrukcja kasowa
bip_admin/zdjecia_art/2974
  Chęciny, dnia 2013-12
attachments/article/644
  Opis I przybliżone zużycie roczne poszczególnych druków
file/50838
  Obsługa płatności masowych przychodzących Usługa
bip_admin/zdjecia_art/3387
  Chęciny dnia 2016-05-18 Znak sprawy: dz-638-2016 Sporządził: Zatwierdził
bip.mszczonow.pl/upload
  Zarządzenie Nr /04
sites/3085/wiadomosci/17290/files
  Protokół nr lxxi/ 06
sites/3087/wiadomosci/74563/files
  Protokół nr xvii/2008
res/serwisy/bip-umsrs10/komunikaty
  Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów
subpages/prawo_lokalne/pliki/2006/R
  Rady Miasta Gdańska

  Informacja pokontrolna z kontroli nr 2/2012
download/78/22772
  58/pzp/2017 Kajetany dn., 13. 11. 2017 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
sites/3097/wiadomosci/315999/files
  „bankowa obsługa budżetu miasta leżajska oraz miejskich jednostek organizacyjnych”
download/78/22129
  43 / pzp /17 wykonawcy odpowiedzi na pytania
download/78/22155
  Wykonawcy ogłoszenie o wyborze oferty
system/obj
  Dostawa oraz montaż urządzeń na plac zabaw w Sińcu w ramach projektu „Plac Zabaw miejscem integracji mieszkańców Sińca” operacja z zakresu Małych projektów w ramach działania 413
userfiles/file/MSB_PN_98_11_2015
  Fax /22/ 326 58 34 dział zamówień publicznych tel. /22/ 326 53 53
download/70/12886
  Siwz nr 1249/2014/bdc/dks-pn/ap nr zamówienia: 1249/2014/bdc/dks-pn/AP
userfiles
  Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego gminy ostróda na lata 2004-2010 Ostróda 2004 spis treśCI
  Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy stary targ
res/serwisy/bip-umsrsp1/komunikaty
  Edukacja wczesnoszkolna klasa I edukacja polonistyczna Wymagania na ocenę śródroczną
download/78/15588
  Instytut fizjologii I patologii słuchu
download/78/11915
  Instytut fizjologii I patologii słuchu
download/78/12305
  Instytut fizjologii I patologii słuchu
download/78/5859
  Instytut fizjologii I patologii słuchu
download/78/16630
  Instytut fizjologii I patologii słuchu
bip/2015/files/1616
  Plan odnowy sołectwa

  Unia europejska informacjapokontroln a
dokumenty/13/2015/5/14
  Regulamin organizacyjny teatru rozrywki w chorzowie regulamin organizacyjny
bip/Download
  Asp-dat-2312-85/2016 Załącznik nr 2
upload
  O p I s t e c h n I c z n y
zalaczniki/699
  Rozdział I postanowienia ogólne str. 2 Rozdział II cele I zadania szkoły str
download/78/7166
  Instytut fizjologii I patologii słuchu
download/78/7249
  Instytut fizjologii I patologii słuchu
download/78/7182
  Instytut fizjologii I patologii słuchu
download/78/7355
  Odpowiedzi na pytania
download
  Regulamin organizacyjny samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu
download/28/70337
  Tabela spełnienia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia wymagania taktyczno – techniczne (wtt) dla samochodu osobowo-terenowego w specjalizowanej policyjnej wersji „nieoznakowanej”
sites/43339/wiadomosci/70623/files
  Procedury kontroli finansowej
sites/3087/wiadomosci/97205/files
  Gminny Program Ochrony Środowiska Gminy Herby
download/264/27605
  Regulamin komendy miejskiej policji w chełmie
download/78/13858
  Odpowiedzi na pytania
userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015
  Załącznik nr 8 do siwz Słownik pojęć w Projekcie „e-Zdrowie dla Mazowsza”

  Podlaski urząd wojewódzki w białymstoku 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
userfiles/file/MSB_PN_56_07_2012
  Wojewódzki szpital bródnowski
sites/3141/wiadomosci/97894/files
  Regionalna izba obrachunkowa w Łodzi
system/obj
  I otwarcie sesji. Przewodniczący Rady Miejskiej dokonał otwarcia XXI sesji Rady Miejskiej w Gubinie
download/78/12257
  Odpowiedzi na pytania
subpages/prawo_lokalne/pliki/2004/P
  Zarządzenie Nr 1012/04
dokumenty/110/2016/6/12
  Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego
file/57536
  Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców

  Protokół Nr xvii/2008
userfiles/file/ MSB_PN_38_06_2014
  Fax /22/ 326 58 34 dział zamówień tel. /22/ 326 53 53
duszniki/zasoby/files/budzet/2011r
  Objaśnienia do planu I wykonania budżetu gminy Duszniki za I półrocze 2003 r
download/78/16208
  Odpowiedzi na pytania

  Uchwała Nr xlv/329/09 Rady Miejskiej w Byczynie
attachments/article/919
  Wstępny projekt standardu
duszniki/zasoby/files/sprawozdnia_budzet/2017
  Objaśnienia do planu I wykonania budżetu gminy Duszniki za I półrocze 2003 r
duszniki/zasoby/files/ogloszenia/2016
  Objaśnienia do planu I wykonania budżetu gminy Duszniki za I półrocze 2003 r
pinczow/pliki
  Znak: ob. 341/2/08 specyfikacja
subpages/prawo_lokalne/pliki/2001/P
  Zarządzenie nr 7/2001 prezydenta miasta gdańska z dnia marca 2001r w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Instrukcji sporządzania, przyjmowania, obiegu I kontroli dokumentów księgowych.”
files/fck/100/file/ochrona_srodowiska
  Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sitkówka-Nowiny
sites/15816/wiadomosci/84001/files
  Regulamin kontroli wewnętrznej
sites/47112/cms/szablony/8512/pliki
  Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 40
download
  ZałĄcznik nr 5 I. Zakres ubezpieczenia z podziałem na zadania: zadanie nr 1
sites/22802/wiadomosci/197068/files
  Historia I społeczeństwo
download/78/13907
  Odpowiedzi na pytania
userfiles/file/2017/MSB_PN_67_11_2017
  Mazowiecki szpital bródnowski
userfiles/file/2018/MSB_PN_15_03_2018
  Mazowiecki szpital bródnowski
sites/46997/wiadomosci/262528/files
  Ocena realizacji budżetu gminy Wieczfnia Kościelna w 2004 roku
zalaczniki/891
  Protokół Nr liii/06
userfiles/file
  Politechnika wrocławska
file/57848
  Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców
res/serwisy/bip-umsrsp1/komunikaty
  Język Polski – klasa IV
attachments/article/442
  Zapytanie ofertowe ( Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ) bzp. 3861. 16. 2016. Jk o wartości poniżej 30 000 euro
sites/3092/wiadomosci/364967/files
  Sprawozdanie z działalności WÓjta gminy kowale oleckie od 29 listopada do 29 grudnia 2016 r
res/serwisy/bip-umwlnzopow/komunikaty
  Powiat Radomszczański
wp-content/uploads/2014/06
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne sa ul. Młyńska 4, 59-100 Polkowice0
bip_admin/zdjecia_art/2137
  Chęciny, dnia
download/attachment/10422
  I n f o r m a c j a
download/attachment/10595
  I n f o r m a c j a
subpages/prawo_lokalne/pliki/2000/P
  Zarządzenie nr 44/2000
__data/assets/word_doc/0005/51863
  Wny inspektorat transportu drogowego
file/55716
  Zespołu Szkół Plastycznych
sites/3096/wiadomosci/132811/files
  Zamawiający : Gmina Kuślin, ul. E. Szczanieckiej 4, 64 316 Kuślin tel. 61 44 727 21, fax 61 44 727 31
download
  Studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława
userfiles/file/MSW_PN_210_06_2011
  Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla częŚci 4
sites/bip.frse.org.pl/files/zamowienia_publiczne/2017/04
  Załącznik nr 1 do siwz opis przedmiotu zamówienia
download
  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie–Koźlu ul. 4 Kwietnia 47-200 Kędzierzyn Koźle
sites/47053/wiadomosci/294324/files
  Istotnych warunków zamówienia
images/2011
  Strategia Rozwoju Gminy Bojanów na lata 2008-2015 Bojanów, luty 2008 r
download/78/12186
  Fps/40/14 Kajetany, dn. 17. 10. 2014 r. Wykonawcy
download/78/3463
  Ifps/ 68 /11 Warszawa dnia 10. 11. 2011 r. Ogłoszenie o zamówieniu zamawiający: Instytut Fizjologii I Patologii Słuchu
bip/Download
  Asp-dat-zp-04/17 Załącznik nr 2 do siwz
organizacja
  Załącznik do Zarządzenia w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Pimbp w Rybniku
upload
  ProtokóŁ nr xxv/09
attachments/article/524
  Opis I przybliżone zużycie roczne poszczególnych druków
download/attachment/2505
  Charakterystyka przedsięwzięcia I warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji I eksploatacji lub użytkowania
attachments/article/337
  Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia
userfiles/file/12-10-2015
  Umowa cywilnoprawna
userfiles/file/2016/MSB_PN_12_02_2016
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 9 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art
userfiles/file/2015/MSB_PN_23_03_2015
  Wojewódzki szpital bródnowski
download/78/16187
  Wykonawcy zmiana treści siwz
php
  St-00 Wymagania ogólne
sites/46838/wiadomosci/203607/files
  Regulamin wycieczek, wyjazdóW, kolonii, zielonych szkóŁ
subpages/prawo_lokalne/pliki/2008/R
  Samodzielni w pracy
fls/bip_pliki/2015_07/BIPF51B0D7360041CZ
  Określenie roku obrotowego I wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych
userfiles/file/2016/MSB_PN_15_03_2016
  Fax /22/ 326 58 34 dział zamówień tel. /22/ 326 53 53
duszniki/zasoby/files/protokoly_komisji/kr2011
  ProtokóŁ wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki które odbyło się w dniu 11 kwietnia 2011r w salce Urzędu Gminy Porządek posiedzenia
download/78/11904
  Odpowiedzi na pytania
download/attachment/11201
  U m o w a nr ud-iii-bie-wir-b/I/2/1/1
file/48894
  Misja szkoły

  Program funkcjonalno – UŻytkowy dla zadania: Rewitalizacja obiektu dworcowego Toruń Główny
bip/Download
  Opis działanosci
userfiles/file/2017/MSB_PN_48_09_2017
  Na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Okulistyki, Otolaryngologii i Interwencyjnego Centrum Neuroterapii dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego
file/27990
  Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie gmina miasto rzeszów zarząd transportu miejskiego w rzeszowie
userfiles/file/2017/ MSB_PN_14_03_2017
  Wojewódzki szpital bródnowski
download/78/16615
  Warszawa, ul. Mochnackiego 10 tel.: (22) 31 – 18 – 102; fax.: (0-22) 31 – 18 – 118 nip: 526 – 17 – 44 – 423 regon: 011692096
files/2418
  Lokalizacja I opis stanu istniejącego
file/28413
  Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie gmina miasto rzeszów zarząd transportu miejskiego w rzeszowie
file/57910
  Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców

  Załącznik nr 8
php
  Zarząd powiatu oleskiego
userfiles/file/2011
  Dla rozwoju Mazowsza Znak sprawy: 11/PN/ZP/UE/2011
zamowienia/124/1367230733
  Spzoz szpitala kolejowego w wilkowicach bystrej
sites/47042/wiadomosci/273087/files
  Uchwała nr xlii/209/2010 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 11listopasda 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mikstat na lata 2010 – 2017 przedłożonego przez Zarząd Samorządu Mieszkańców Mikstatu
download/attachment/10502
  I n f o r m a c j a
userfiles/file/2014
  Biuro dyrektora generalnego
sites/3083/wiadomosci/116042/files
  Plan odnowy miejscowości gołAŃcz na lata 2008-2018 gmina gołAŃcz plan odnowy miejscowości powstał w ramach prac doradczych wielkopolskiego ośrodka kształcenia I studiów samorządowych aktualizacja Czerwiec 2010 spis treśCI
system/obj
  Zatwierdził
userfiles/file/MSW_PN_278_12_2011
  Centrala / Oddział / Inspektorat w Nazwa Miasta
attachments/article/524
  Opis I przybliżone zużycie roczne poszczególnych druków
sites/3141/wiadomosci/145196/files
  ProtokóŁ Nr X/2011

  Załącznik nr 8
sites/3130/bip_jednostki_podlegle/148
  Szkoła podstawowa
download/78/10953
  Ifps/26/14 Warszawa dnia 20. 05. 2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu
system/obj
  Załącznik do oferty Szkołą Podstawowa w solance
attachments/article/457
  Zapytanie ofertowe ( Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ) bzp. 3861. 20. 2016. Jk o wartości poniżej 30 000 euro
userfiles/file/2015/MSB_PN_41_05_2015
  Wojewódzki szpital bródnowski
download/28/70370
  Tabela spełnienia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia wymagania taktyczno – techniczne (wtt) dla samochodów osobowo-terenowych w specjalizowanej policyjnej wersji „oznakowanej”
zalaczniki_przetargi/1203
  F288 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers S. A
userfiles/file/og_spol_20180206
  Na świadczenie usług polegających na przygotowaniu posiłków dla pacjentów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp z o o., ul. Kondratowicza 8 oraz ich dostawie. Msb/US/08/02/2018
dokumenty/14/2006/7/4
  R e g u L a m I n o r g a n I z a c y j n y
dokumenty/98/2018/5/9
  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im dr. Emila Cyrana w Lublińcu formularz
sites/3096/wiadomosci/132811/files
  Zamawiający : Gmina Kuślin, ul. E. Szczanieckiej 4, 64 316 Kuślin tel. 61 44 727 21, fax 61 44 727 31
files/fck/69
  Uwaga: Kursywą zaznaczono alternatywne propozycje zapisów
upload
  Specyfikacja techiczna wykonania I odbioru robót budowlanych zmiany sposobu użytkowania częŚci strychu budynku szkoły podstawowej na potrzeby szkoły oraz pomieszczenia po bibliotece szkolnej na izbę klasową
file/50725
  D-m-00. 00. 00. Wymagania ogólne
sites/3056/wiadomosci/351155/files
  Załączniknr 1 do Zarządzenia 91/2016 Burmistrza Biała Rawska z dnia 05 grudnia 2016r
sites/3085/wiadomosci/374656/files
  Załącznik nr opis Przedmiotu Zamówienia dla Gminy Gryfów Śląskie – Część Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz wdrożenie I uruchomienie e-usług
sites/3080/wiadomosci/68823/files
  Załącznik do Zarządzenia
download/78/11916
  Kajetany dn., 16. 09. 2014 r. Wykonawcy zmiana treści siwz
download/78/14139
  Dyrektor: Prof dr hab n. med. Henryk Skarżyński Kajetany, dnia 10. 08. 2015 r
uploads/files/dzialanosc_sadu/wydzialy/VI
  Ubezpieczony
file/6597
  Regulamin porządkowy
bip_admin/zdjecia_art/1394
  Wyjaśnienia treści siwz art. 8 ust 1, 1a, 1b, 2, Ustawy Pzp
download/28/70652
  Tabela spełnienia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia wymagania taktyczno – techniczne (wtt) dla samochodu osobowo-terenowego w specjalizowanej policyjnej wersji „nieoznakowanej”
download/26/93860
  „ zatwierdzam ‘’
download/26/94484
  Skarbem Państwa – Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy

  Informacja pokontrolna nr 2/2013
  Załącznik do uchwały nr 4/11
download/78/16613
  Ifps/24/16 Warszawa dnia 11. 07. 2016 r. Ogłoszenie o zamówieniu
download/78/11020
  Wykonawcy ogłoszenie o wyborze oferty na podstawie art. 2 ust pkt ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
file/46332
  Zespołu Szkół Plastycznych

  Informacja pokontrolna
download/78/7167
  Ifps/01/13 Warszawa dnia 09. 01. 2013 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przedmiot zamówienia
sites/3091/wiadomosci/49212/files
  Protokół Nr xx/2004 z sesji Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 17 sierpnia 2004 roku
files/2014/01
  ProtokóŁ obrad XXXIII nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego (XXXIII nwzdap), które odbyło się dnia 28 września 2013 roku w siedzibie pll lot s. A., w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 43

  Informacja pokontrolna
sites/3121/wiadomosci/115053/files
  Zarządzenie nr 63 /2007 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 18. 10. 2007
userfiles/file/2017/ MSB_PN_01_01_2017
  Polska-Warszawa: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne I hematologiczne
userfiles/file/MSB_PN_72_09_2012
  Fax /22/ 326 58 34 dział zamówień publicznych tel. /22/ 326 53 53 nip 5242688913 regon 141983460
file/36415
  Protokół nr xli/1/2012
attachments/article/533
  Znak sprawy: k 81/11/bip/2018 ue załącznik nr do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia
sites/3087/wiadomosci/94399/files
  Załącznik nr 2 do siwz zp/PN/9/09 Szczegółowy opis funkcjonalności oprogramowania wymagalnych na dzień składania oferty. Zadanie nr 6
system/obj
  Przewodniczący Rady Miejskiej dokonał otwarcia XLV sesji Rady Miejskiej w Gubinie. Obecnych 14 radnych na stan 15
bip_admin/zdjecia_art/2137
  Wyjaśnienia treści siwz art. 8 ust 1, 1a, 1b, 2, Ustawy Pzp
userfiles
  Politechnika wrocławska
bip/images/news
  Oatzp. 72. 13. 2016 Załącznik nr do siwz załącznik nr do formularza oferty oferowane warunki ubezpieczenia przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
sites/bip.frse.org.pl/files
  Komisja europejska edukacja I Kultura
sites/15816/wiadomosci/163813/files
  Zarządzenie Nr 3/2010
download/78/12296
  Dyrektor: Prof dr hab n. med. Henryk Skarżyński Kajetany, dnia 31. 10. 2014 r
files/mod/62316
  Formularzofertow y
userfiles/file/2018/MSB_PN_15_03_2018
  Na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Oddziału Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii, Oddziału Otolaryngologii, Oddziału Chirurgii oraz Śródmiejskiego Centrum Klinicznego Filia

  Informacja pokontrolna z kontroli nr 2/2011
  Zał. 9 Informacja pokontrolna nr 16/lt-pl/2014
duszniki/zasoby/files/protokoly_rady/protokoly_2011
  ProtokóŁ nr ix/11 sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 24 maja 2011r. Ad

  Informacja pokontrolna
directory bip  


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna