Dietoterapia w praktyce lekarskiejPobieranie 45,93 Kb.
Data26.01.2018
Rozmiar45,93 Kb.

1. Nazwa przedmiotu (kursu)DIETOTERAPIA W PRAKTYCE LEKARSKIEJ

2. Numer kodowy kursu

3. Jednostka dydaktycznaZakład Higieny Żywienia i Epidemiologii

4. Typ kursufakultatywny

5. Poziom studiów według klasyfikacji bolońskiejStudia magisterskie jednolite

6. Rok studiówRok IV

7. Semestrsemestr 8

8. Liczba punktów ECTS

9. Koordynator kursuDr n.med. Elżbieta Trafalska

10. Osoby prowadzące zajęciaDr n.med. Elżbieta Trafalska, mgr Agnieszka Kolmaga

11. Efekty nauczaniaWiedza

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Po zakończeniu zajęć w zakresie wiedzy student:

 • rozumie znaczenie żywienia w procesie terapii i rekonwalescencji pacjenta przewlekle chorego

 • zna rolę lekarza w ordynowaniu diety w zależności od stanu zdrowia pacjenta

 • opisuje wpływ stanu odżywienia pacjenta na efekt terapeutyczny

 • zna klasyfikację diet leczniczych

 • charakteryzuje najczęściej stosowane diety

 • wymienia jednostki chorobowe, w których stosuje się poszczególne diety

 • wymienia produkty wskazane i niewskazane do spożycia w rożnych stanach chorobowych

Po zakończeniu zajęć w zakresie wiedzy student:

 • wymienia diety lecznicze, posługując się aktualną nomenklaturą diet

 • zna zasady komponowania diety podstawowej stosowanej u pacjentów szpitalnych i jej modyfikacji w kierunku diet leczniczych

 • podaje ogólną charakterystykę diety łatwostrawnej

 • wymienia rodzaje diet łatwostrawnych

 • wymienia wskazania kliniczne do stosowania diet latwostrwnych

 • zna zasady doboru produktów spożywczych w różnych dietach łatwostrwnych

 • wskazuje rodzaje technik kulinarnych przy sporządzaniu posiłków w dietach łatwostrawnych

 • charakteryzuje dietę o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych

 • wymienia wskazania kliniczne do stosowania diety o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych w profilaktyce i leczeniu tych zaburzeń w stanie zdrowia

 • zna metabolizm tłuszczów w organizmie zdrowego i chorego czlowieka

 • opsuje wpływ składników diety na profil lipidowy krwi

 • zna rekomendacje dotyczące podaży kwasów omega 3 w zależności od wieku i stanu fizjologicznego

 • zna naturalne źródła kwasów omega 3 w żywności

 • zna znaczenie i wskazania do ewentualnego stosowania suplementów diety zawierających kwasy omega 3

 • zna wpływ różnych rodzajów węglowodanów na krzywą glikemiczną

 • definiuje pojęcie „indeksu glikemicznego IG” i „ładunku glikemicznego ŁG”

 • klasyfikuje produkty spozywcze wg wartości IG

 • zna czynniki wpływające na przyswajanie produktow o różnym IG

 • zna wpływ diety o wysokim IG na organizm zdrowego i chorego człowieka.

 • Charakteryzuje dietę o niskim IG

 • wymienia choroby, w których zaleca się stosowanie diety o niskim IG

 • zna i rozumie znaczenie stylu życia w rozwoju nadmiarów masy ciała

 • wymienia metody leczenia otyłości

 • zna wskazania i przeciwwskazania do stosowania rożnych diet redukcyjnych

 • wymienia produkty wskazane i niewskazane do spożycia przez pacjenta w okresie redukcji masy ciała

 • wymienia rodzaje diet łatwostrawnych o zmodyfikowanej podaży białka

 • charakteryzuje dietę nisko- i wysokobiałkową

 • zna wskazania kliniczne do zastosowania diety wysokobiałkowej

 • rozumie znaczenie ograniczenia podaży białka u pacjentów z niewydolnością wątroby i nerek

 • zna wymienniki dietetyczne stosowane w zywieniu pacjentow z PChN

 • zna produkty niskobiałkowe stosowane do uzupełniania diety pacjenta w schyłkowej postaci PChN

 • wymienia produkty spożywcze zawierające laktozę

 • zna rodzaje i postacie nietolerancji laktozy

 • charakteryzuje dietę niskolaktozową

 • zna produkty spożywcze o zmodyfikowanej zawartości laktozy

 • wie co to jest i w jakich produkatch występuje gluten

 • wymienia rożne postacie nietolerancji glutenu

 • wymienia produkty spozywcze w naturalny sposób nie zawierające glutenu

 • rozpoznaje symbol przekreślonego kłosa i wymienia produkty bezglutenowe

 • zna zasady bezglutenowego gotowania

Umiejętności praktyczne

Cele ogólne

Cele szczegółowe

W zakresie umiejętności student:

 • potrafi określić wzajemny związek między przewlekłymi chorobami a stanem odżywienia pacjenta

 • potrafi zaordynować odpowiedni model żywienia jako element postępowania terapeutycznego

 • w zależności od wskazań klinicznych dokonuje wyboru odpowiedniej diety i zaleca ja pacjentowi, zarówno w trakcie leczenia szpitalnego, jak i w formie zaleceń wypisowych

 • potrafi udzielić prostej porady żywieniowej

W zakresie umiejętności student:

 • potrafi dobrać odpowiednią dietę łatwostrawną w zalezności od rodzaju schorzenia występującego u pacjenta

 • potrafi wskazać pacjentowi proste sposoby modyfikacji diety podstawowej w kierunku diety łatwostrawnej

 • potrafi wyjaśnić pacjentowi znaczenie rodzaju i ilości tłuszczu w diecie na stan jego zdrowia i rozwój miażdżycy

 • potrafi udzielić pacjentowi prostej porady dotyczącej prozdrowotnej modyfikacji diety w profilaktyce chorób układu krążenia

 • potrafi w sytuacjach uzasadnionych dobrać odpowiedni rodzaj i dawkę suplementu zawierajacego kwasy omega 3

 • odróżnia IG od ŁG i ich znaczenie w żywieniu

 • potrafi obliczyć i ocenić ŁG racji pokarmowej

 • potrafi wskazać pacjentowi mozliwości dokonania modyfikacji w diecie o wysokim IG

 • potrafi wyjaśnić pacjentowi znaczenie spozycia produktów o wysokim IG na krzywa glikemiczna i rozwój insulinooporności

 • potrafi ocenic stopien nadmiaru masy ciała u pacjenta i rodzaj otyłości

 • potrafi ułozyć 1-dniowy jadłospis dla osoby dorosłej z otyłością prostą zgodnie z założeniami zbilansowanej diety redukcyjnej

 • potrafi wyjaśnić pacjentowi pwływ różnych diet redukcyjnych na wczesne i odległe efekty odchudzania

 • potrafi dostosowac podaż białka do stanu odżywienia pacjenta

 • potrafi odróżnić dietę wysokobiałkową leczniczą od niezbilansowanych diet proteinowych niskowęglowodanowych

 • potrafi monitorować metabolizm białka w organizmie i dostosowywać diete do stanu wydolności wątroby i nerek

 • potrafi wyjaśnić pacjentowi znaczenie modyfikacji podaży białka z dietą na przebieg choroby

 • potrafi wskazać pacjentowi z nietolerancja laktozy zamienniki nisko- i bezlaktozowe

 • potrafi odróżnić wrodzone od nabytych postaci nietolerancji laktozy

 • potrafi odóżnić nietolerancje glutenu od choroby trzewnej

 • ocenia wartość odzywczą produktow bezglutenowych, naturalnych i przetworzonych przemysłowo

 • ocenia zbilansowanie diety bezglutenowej z wykorzystaniem różnych produktów spożywczych
Postawy etyczne i umiejętności ogólne

Cele ogólne

Cele szczegółowe

W zakresie postaw etycznych i umiejętności ogólnych student:

 • organizuje zespoły terapeutyczne i współpracuje z innymi specjalistami w zakresie kompleksowego leczenia pacjenta przewlekle chorego

W zakresie postaw etycznych i umiejętności ogólnych student:

 • rozwija umiejętność pracy w grupie

 • rozwija umiejętność rozmowy z pacjentem na temat stosowanej przez niego diety

 • rozwija umiejętność wspólnego z dietetykiem ustalania zindywidualizowanego planu żywieniowego dla pacjenta

 • rozwija umiejętność kontrolowania przestrzegania diety leczniczej przez pacjenta

12. Sposób nauczaniaZajęcia stacjonarne, samokształcenie

13. Liczba godzin zajęć25 godzin

14. Wymagania wstępne i wymagania równoległeZnajomość podstawowych zagadnień z żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz patofizjologii chorób.

15. Zalecane kursy fakultatywne i zajęcia uzupełniające

16. Zawartość kursu • Seminarium nr 1 (5 godzin)

Miejsce diety w kompleksowej terapii chorób oraz rola lekarza w ordynowaniu diety w zależności od stanu zdrowia pacjenta. System klasyfikacji diet leczniczych.

 • Seminarium nr 2 (5 godzin)

Diety łatwostrawne. Dieta o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych.

 • Seminarium nr 3 (5 godzin)

Dieta o niskim indeksie glikemicznym. Zasady leczenia żywieniowego otyłości.

 • Seminarium nr 4 (5 godzin)

Diety o zmodyfikowanej zawartości białka.

 • Seminarium nr (5 godzin)

Diety eliminacyjne.

Zajęcia odbywają się w Zakładzie Higieny Żywienia i Epidemiologii, Łódź, ul. Jaracza 63

część teoretyczna zajęć – sala nr 6, część praktyczna zajęć – sala nr 108

17. Metody nauczania i uczenia sięSeminaria

18. Zalecane źródła nauczaniaWykaz literatury podstawowej:

 • Hasik J., Gawęcki J. (red.) 2010. Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Wyd. PWN, Warszawa.

 • Payne A., Barker H. (red. wyd. polskiego Chojnacki J.): Dietetyka i żywienie kliniczne. Elsevier, 2013.

 • Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. Wyd. PZWL, W-wa 2004.

Wykaz literatury uzupełniającej:

 • Peckenpaugh N (red. wyd polskiego Gajewska D.): Podstawy żywienia i dietoterapia. Elevier, 2010.

 • Chevallier L. (red. wyd polskiego Gajewska D.): 51 zaleceń dietetycznych w wybranych stanach chorobowych. Elsevier, 2010.

19. Zasady uzyskiwania zaliczeńKolokwium zaliczeniowe

20. Zasady egzaminowaniawiedza

test wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedziąumiejętności praktyczne

bieżaca kontrola wykonywania zadań przez studenta w trakcie zajęć w pracownipostawy etyczne i umiejętności ogólne

21. Język, w którym prowadzone są zajęciapolski

22. Informacje dodatkowe dostępne są pod adresemelzbieta.trafalska@umed.lodz.pl
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna