Diagnostyka ukłADÓw cyfrowychPobieranie 224,99 Kb.
Strona1/6
Data11.01.2018
Rozmiar224,99 Kb.
  1   2   3   4   5   6

DIAGNOSTYKA UKŁADÓW CYFROWYCH.

HAZARD w układach cyfrowych

Spis treściWiadomości teoretyczne: 2

Zasilanie 2

Nie używane elementy i nie używane wejścia elementów logicznych 2

Zwarcie wyjścia do masy 3

Zwarcie wyjścia do potencjału Ucc źródła zasilania 3

Hazard statyczny: 3

Bramka NAND 5

Podstawowa bramka TTL 7400 6

Badanie układu z przerwą w obwodzie zasilania 7

Brak masy 7

Brak połączenia z biegunem dodatnim źródła zasilania Ucc 8

Badanie układów zawierających nie wykorzystane bramki 9

Badanie bramek z nie używanymi wejściami (wejściami ‘w powietrzu’) 10

Badanie Bramek z wyjściem zwartym do masy. 10

Pytania sprawdzające 13Wiadomości teoretyczne:


Konstruowanie i uruchamianie układów cyfrowych związane jest często z koniecznością wyszukania w zamontowanym układzie źródeł jego wadliwego działania. Przyczyną wadliwego działania może być spowodowana błędami lub nieprzestrzeganiem określonych zasad projektowania i konstruowania układów cyfrowych. Źródłem części z nich mogą być błędy montażu polegające na niestarannym lutowaniu, powodującym brak kontaktu elektrycznego, co prowadzi do przerw w przesyłaniu sygnałów, pozostawienia wejść i wyjść „w powietrzu”, braku zasilania, itp. W tym ćwiczeniu zajmiemy się poznaniem metod i sposobów identyfikacji źródeł błędnego działania układów cyfrowych na podstawie obserwowanych objawów ich wadliwego działania.

Zasilanie


Znamionowa wartość napięcia zasilania Ucc układów TTL wynosi 5V. Dopuszczalne zmiany napięcia nie powinny być większe niż 5% wartości znamionowej. Napięcie zasilania Ucc układów CMOS powinno mieć wartość z przedziału 3 – 5,5V. Dopuszczalne zmiany napięcia nie powinny być większe niż 10% wartości Ucc.

Nie używane elementy i nie używane wejścia elementów logicznych


Wyjścia nie używanych elementów TTL zaleca się ustawić w stan wysoki H. Takie postępowanie zmniejsza pobór prądu przez układ. Ponadto wyjścia takich elementów można wówczas używać (jako źródeł) do ustawiania nie wykorzystywanych wyjść w stan wysoki.

      Pozostawienie nigdzie nie dołączonych wejść elementów TTL powoduje zmniejszenie odporności elementu logicznego na działanie zakłóceń, dlatego należy unikać takich sytuacji i stosować poniższe zasady postępowania z nie używanymi wejściami:

1. Nie używane wejścia bramek NAND, AND należy dołączyć do napięcia Ucc. Można także dołączyć je do wyjścia bramki nie używanej, którą należy tak sterować, aby ustawić ją w stan wysoki.

2. Nie używane wejścia dowolnych bramek można połączyć z używanymi wejściami (tej samej bramki), jeśli nie zostanie w ten sposób przekroczona dopuszczalna obciążalność układu sterującego.

3. Nie wykorzystywane wejścia bramek OR, NOR należy łączyć do masy.

     W odniesieniu do układów CMOS zasada ustawiania wyjść elementów logicznych w dany stan (wysoki – H, niski – L) nie ma zastosowania, bowiem układy te pobierają jednakową (znikomą) moc w obu stanach logicznych.

      Nie używane wejścia elementów CMOS nie wolno pozostawić nigdzie nie dołączonych bo wówczas napięcie wyjściowe ustala się w pobliżu napięcia przełączania. Bramka taka się wzbudza, pobiera znaczny prąd i zakłóca pracę innych elementów.

Zwarcie wyjścia do masy


Połączenie wyjścia układu cyfrowego (bramki) z masą układu powoduje skutki zależne od stanu wyjścia w chwili, w której dochodzi do stanu zwarcia. Jeżeli wyjście znajdowało się w stanie niskim L, to zwarcie takiego wyjścia do masyw przypadku układów TTL obniży napięcie wyjściowe z wartości 0,2 – 0,5 V do zera i spowoduje nieznaczny wzrost prądu pobieranego przez układ.

      Jeśli jednak element cyfrowy jest tak sterowany, że jego wyjście znajduje się w stanie wysokim H, to skutki zwarcia takiego wyjścia do masy są już zauważalne. Maleje napięcie wyjściowe do zera i wzrasta prąd wypływający z wyjścia. Prąd ten zwany prądem zwarciowym Ios, osiąga dużą (rzędu kilkudziesięciu miliamperów) wartość. Stan taki nie grozi zniszczeniem układu, o ile dotyczy on tylko jednego wyjścia układu scalonego. Zwarcie do masy większej liczby wyjść (znajdujących się w stanie H) może doprowadzić do przegrzania i zniszczenia układu. Każde takie wyjście powoduje grzanie układu mocą o wartości Ucc * Ios. Moce te sumują się i łatwo mogą przekroczyć dopuszczalną moc, jaka może być tracona (zamieniana na ciepło) w jednym układzie.

     W przypadku układów CMOS zwarcie do masy wyjścia znajdującego się w stanie niskim L, nie spowoduje zauważalnych zmian napięcia i prądu.

      Jeśli jednak element cyfrowy jest tak sterowany, że jego wyjście znajduje się w stanie wysokim H, to skutki takiego zwarcia są identyczne jak w przypadku układów TTL.


Zwarcie wyjścia do potencjału Ucc źródła zasilania


      Jeżeli wyjście znajduje się w stanie H połączymy z biegunem dodatnim Ucc napięcia zasilającego, to nie spowoduje to istotnych skutków w pracy układu. Wystąpienie takiego połączenia podczas, gdy wyjście to znajduje się w stanie L, prowadzi do dużego wzrostu prądu wpływającego do tego wyjścia. Wartość tego prądu jest większa niż prąd zwarcia w układach TTL i podobna do prądu zwarcia w układach CMOS. Ze względu na większe prądy (niż prądy zwarciowe) taki stan pracy jest bardziej niebezpieczny dla układów cyfrowych i szybciej może doprowadzić do przegrzania układu. Jednak przeważnie jest on dopuszczalny, jeżeli trwa zbyt długo.

Hazard statyczny:


     Hazardem nazywamy błędne stany na wyjściach układów cyfrowych, powstające w stanach przejściowych (przełączania) w wyniku nieidealnych właściwości używanych elementów. Jeśli źródłem takiego błędnego stanu na wyjściu są nieidealne właściwości przełączające, to hazard taki nazywamy statycznym, jeżeli transmisyjne, to dynamicznym. Wartość następującego wyrażenia bulowskiego        x + x jest zawsze równa 1. Jednak w rzeczywistym układzie (zbudowanym z bramek) na wyjściu tak opisanego układu może pojawić się na krótko stan niski w chwili, gdy sygnał x będzie zmieniał swój stan. Sytuacja będzie miała takie miejsce np. w układzie pokazanym na rys. 2.1. wówczas, gdy sygnały wejściowe a = b = H a sygnał x będzie zmieniał swój stan. Przykład ten pokazuje jednocześnie możliwość identyfikacji występowania hazardu statycznego na podstawie zakreślonej tablicy Karnaugha. Hazard ma miejsce wtedy, gdy w takiej tablicy występują grupy (jedynek lub zer) sąsiadujące ze sobą. O sąsiadowaniu mówimy jednak tylko wówczas, gdy grupy takie mają co najmniej jedną krawędź wspólną. Grupy stykające się jedynie narożnikami nie są grupami sąsiadującymi.Rys.1.1. Układ kombinacyjny z hazardem statycznym a)tablica Karnaugha; b) schemat układu; c) przebiegi czasowe na wejściach i wyjściach bramki wyjśćiowej

Likwidacja hazardu polega na wprowadzeniu dodatkowej grupy (oczywiście nie będzie to już wówczas postać minimalna takiej funkcji), zawierającej elementy sąsiadujących ze sobą grup. Ale jeżeli grupy ze sobą sąsiadują, to zawsze będzie istniała możliwość wprowadzenia takiej dodatkowej grupy rys. 2.2.Rys. 1.2. Likwidacja hazardu w układzie z rys. 1.1 a) zmodyfikowana tablica Karnaugha; b) układ pozbawiony hazardu  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna