Diagnostyka funkcjonalna I programowanie rehabilitacjiPobieranie 24,55 Kb.
Data18.01.2018
Rozmiar24,55 Kb.Tematyka ćwiczeń i ćwiczeń klinicznych z przedmiotu

DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA I PROGRAMOWANIE REHABILITACJI

Semestr zimowy 2017/2018

STUDIA NIESTACJONARNE
ĆWICZENIA

Ćw. 1. Wprowadzenie do przedmiotu (omówienie tematyki, zasad organizacji i warunków zaliczenia przedmiotu, literatura). Programowanie rehabilitacji, pisanie programów oraz dokumentacja w fizjoterapii.

Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w neurologii (uszkodzenie nerwów obwodowych, splotów nerwowych, udar mózgu, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, urazy czaszkowo – mózgowe, zespoły korzeniowe i rzekomokorzeniowe). Napisanie programu rehabilitacji. (4godz.)

Ćw. 2. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w ortopedii i traumatologii (dolegliwości bólowe kręgosłupa, bolesny bark – uszkodzenia stożka, zapalenie kaletki, uszkodzenie obrąbka; artroza stawu kolanowego i biodrowego; uszkodzenia struktur biernych kolana -ACL, MCL, LCL, łąkotki; tendinopatie - łokieć tenisisty, łokieć golfisty, kolano skoczka, ostroga piętowa; skręcenia stawu skokowego). Napisanie programu rehabilitacji. (4godz.)

Ćw. 3. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w reumatologii (reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, choroba zwyrodnieniowa, fibromialgia). Badania dodatkowe w ortopedii i reumatologii. Napisanie programu rehabilitacji. (4godz.)
Uwaga!!! Obowiązuje przygotowanie do zajęć z tematyki omawianej na danych zajęciach.
ĆWICZENIA KLINICZNE
Ćw. 1. Diagnostyka funkcjonalna w ortopedii – wprowadzenie do badania (4godz.)

Schemat badania w medycynie ortopedycznej wg Cyriaxa. Struktury kurczliwe i niekurczliwe; zasady bólu przeniesionego. Badanie funkcjonalne: ruchy czynne, bierne oraz z oporem; Istota badania oporu końcowego; wzorzec torebkowy; testy dodatkowe; badania dodatkoweDiagnostyka funkcjonalna w ortopedii - kompleks barkowy (4godz.)

Wywiad


Badanie funkcjonalne:

 1. Ruchy czynne – elewacja – bolesny łuk?

 2. Ruchy bierne – elewacja, rotacja zewnętrzna, odwiedzenie, rotacja wewnętrzna

 3. Testy oporowe – odwiedzenie, przywiedzenie, rotacja zewn. i wewn., zgięcie oraz wyprost łokcia

 4. Testy dodatkowe: przywiedzenie horyzontalne, przedni test obrony, test szufladki przedniej i tylnej

 5. Palpacja


Ćw. 2. Diagnostyka funkcjonalna w ortopedii i neurologii - kręgosłup szyjny (4godz.)

Wywiad


Badanie funkcjonalne odcinka szyjnego:


 1. Badanie neurologiczne: dermatomy, miotomy, odruchy ścięgniste, objawy rdzeniowe (objaw Babińskiego, stopotrząs),

 2. Ruchy czynne: wyprost, skłony, rotacje, zgięcie

 3. Ruchy bierne: j.w.

Programowanie rehabilitacji: dyskopatia w odcinku szyjnym.
Ćw. 3. Diagnostyka funkcjonalna w ortopedii - kręgosłup lędźwiowy, stawy krzyżowo –

Biodrowe (4godz.)

Wywiad


Badanie funkcjonalne:

1. Ruchy czynne: wyprost, zgięcie, skłony boczne, wspięcie na palce

2. Badanie neurologiczne: dermatomy, miotomy, odruchy ścięgniste (kolanowy i skokowy); dodatkowe testy neurologiczne: testy napięciowe - bierne zgięcia stawu kolanowego L3 - test Mackiewicz; SLR L4-S2(test Lasequa), test Bragarda,

3. Nacisk wyprostny

Badanie stawów krzyżowo-biodorowych: 6 testów wg Lasletta - test

dystrakcji stawów krzyżowo – biodrowych, test kompresji, test Gaenslena, tylne pchnięcie

kości udowej, test ucisku kości krzyżowej, drop test.
Programowanie rehabilitacji: dyskopatia w odcinku lędźwiowym, stenoza kanałowa(chromanie neurogenne), niestabilność (kręgozmyk)
Ćw. 4. Diagnostyka funkcjonalna w ortopedii - staw biodrowy (4godz.)

Wywiad


Badanie funkcjonalne:

1. Ruchy czynne: w staniu

2. Ruchy bierne w leżeniu na plecach: zgięcie, rotacje, przywiedzenie, odwiedzenie

3. Testy oporowe w leżeniu na plecach: zgięcie, wyprost, odwodzenie, przywodzenie

4. Ruchy bierne w leżeniu na brzuchu: wyprost oraz rotacje

5. Testy oporowe w leżeniu na brzuchu: rotacje, wyprost oraz zgięcie

6. Testy dodatkowe: objaw Trendelenburga-Duchenne’a
Programowanie rehabilitacji: artroza stawu biodrowego, zapalenie kaletki krętarzowej oraz pośladkowej
Ćw. 5. Diagnostyka funkcjonalna w ortopedii - staw kolanowy (4godz.)

Wywiad


Badanie funkcjonalne:

1. Ruchy czynne w staniu

2. Ruchy bierne:

a. zgięcie i wyprost

b. rotacja zewnętrzna i wewnętrzna

c. szpotawienie i koślawienie w wyproście i niewielkim zgięciu

3. Testy oporowe: zgięcie, wyprost, rotacja zewnętrzna i wewnętrzna;

4. Palpacja

5.Testy dodatkowe: niestabilność przednio-tylna (szuflada, Lelli’s test, Lachmann), objaw balotowania rzepki, zmodyfikowany test McMurraya

Ćw. 6. Diagnostyka funkcjonalna w ortopedii - stopa (4godz.)

Wywiad


Badanie funkcjonalne:

1. wspięcie na palce w pozycji stojącej

2. Ruchy bierne:

St. skokowy górny

a. zgięcie podeszwowe

b. zgięcie grzbietowe;

Ruch złożony Inwersja oraz Ewersja;St. skokowy dolny

a. szpotawienie

b. koślawienie

St. śródstopia

a. zgięcie podeszwowe i grzbietowe

b. przywiedzenie i odwiedzenie

c. pronacja i supinacja

3. Testy oporowe

a. zgięcie grzbietowe i podeszwowe

b. inwersja i ewersja

4. Testy dodatkowe – szuflada przednia oraz nachylenie kości skokowej, test ścienny, test gwiazdy

5. Palpacja

Ćw.7. Zaliczenie praktyczne ćwiczeń klinicznych. (2godz.)
Uwaga!!! Obowiązuje przygotowanie do zajęć z zakresu anatomii danej okolicy od pierwszych ćwiczeń klinicznych – wejściówka.

PIŚMIENNICTWO:
1. A. Ronikier, Diagnostyka funkcjonalna w fizjoterapii, PZWL 2012

2. K. Buckup, Testy kliniczne w badaniu kości stawów i mięśni, PZWL 2008

3. J. Nowotny, Podstawy fizjoterapii tom 2, Kasper 2004

4. S. Brotzman, Rehabilitacja ortopedyczna, Tom 1-2, Elsevier 2009

5. J.Cyriax, Ilustrowany podręcznik medycyny ortopedycznej, DB Publishing 2010

6. M. Woźniewski, Fizjoterapia w onkologii, PZWL 2012

7. K. Księżopolska-Orłowska, Fizjoterapia w reumatologii, PZWL 2013

8. E.Smolis-Bąk, Fizjoterapia w kardiologii, Lapisart 2013

9. K. Wieczorowska-Tobis, T.Kostka, Fizjoterapia w geriatrii, PZWL 2010

10. L. Ombregt, A System of Orthopaedic Medicine, CHURCHILL LIVINGSTONE 2013


WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:


 1. Obecność na zajęciach zgodnie z regulaminem Zakładu Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej

 2. Napisanie 5 programów rehabilitacji

 3. Zaliczenie wszystkich wejściówek z anatomii

 4. Semestralne zaliczenie z materiału ćwiczeń klinicznych – dopuszczenie do zaliczenie po spełnieniu warunków 1-3

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna