Departament Operacji BankowychPobieranie 22,46 Kb.
Data07.12.2017
Rozmiar22,46 Kb.

Załącznik nr 2

do Instrukcji świadczenia przez BS w PIENSKU

Usług Internet Banking Plus

Wniosek w sprawie korzystania z systemu Internet Banking Plus


o korzystanie z systemu

o zmianę Użytkowników

o wydanie nowych e-Tokenów

1. Proszę o udostępnienie możliwości korzystania z systemu Internet Banking PlusDane Posiadacza rachunku:

N


azwa firmy

A


dres

a


dres email
N

umer rachunku

w BS

2. Proszę o umożliwienie dostępu do systemu dla następujących Użytkowników:  1. Administrator uprawnień

I

mię i nazwiskoI

dentyfikator  1. Użytkownicy bez prawa akceptacji dyspozycji

B

1. Imię i nazwiskoIdentyfikator

B


2. Imię i nazwisko

Identyfikator

B

3. Imię i nazwisko


Identyfikator

B

4. Imię i nazwisko


Identyfikator  1. Użytkownicy uprawnieni do akceptacji dyspozycji (zgodnie z Kartą Wzorów Podpisów), dla których wydane mają być e-Tokeny

C

1. Imię i nazwiskoIdentyfikator

C2. Imię i nazwiskoIdentyfikator

C3. Imię i nazwiskoIdentyfikator

C


4. Imię i nazwisko

Identyfikator

Z

głaszam zapotrzebowanie na sztuk e-Tokenów.

Miejsce instalacji (adres)*:

pieczęć firmowa Posiadacza rachunku i podpisy osób upoważnionychmiejscowość i data Liczba podpisów oraz ich wzór powinny być zgodne z kartą wzorów podpisów

Decyzja Banku:

data i podpis pracownika Banku

upoważnionego do podejmowanie decyzji

* wypełnić, gdy instalacji Systemu dokonuje pracownik Banku©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna