Deklaracja dystrybucji komunikatów o statusie instrukcjiPobieranie 24,26 Kb.
Data19.01.2018
Rozmiar24,26 Kb.

Wzór nr 12
Deklaracja dystrybucji komunikatów z obszaru rozliczeń (I) i rozrachunku (II)
.……………………………………………. …………………………………

(data)


…………………………………..…………

(Nazwa i adres uczestnika)Indywidualny Kod Uczestnika: ………………….

(I) Komunikaty z obszaru rozliczeń (Sndr=”0010”)
1. Nazwa komunikatu:

 1. sese.sts.002.01 - status instrukcji rozliczeniowej do zawartych transakcji:

TAK □ NIE □


 1. sese.sts.001.03 - status instrukcji rozliczeniowej1:

TAK □ NIE □
Kryteria wyboru

 • Kod rynku: XG □,

 • Tryb obrotu: PG □, ZG □,

 • Status instrukcji rozliczeniowej:

PACK □, PEND □, PENF □, NMAT □, MACH □, STLD □, CAND □,


 1. colr.mrg.004.01 - informacja o depozytach zabezpieczających naliczonych na konta rozliczeniowe (analityka do kont zagregowanych):

TAK □ NIE □


 1. semt.smh.001.01 - zestawienie stanów posiadania2:

TAK □ NIE □


 1. secl.XXX.XXX.XX – komunikaty ISO20022 z obszaru Clearing:

TAK □ NIE □


 • secl.001.001.02 - potwierdzenie przyjęcia transakcji

 • secl.002.001.02 - potwierdzenie usunięcia transakcji

 • secl.003.001.02 - zestawienie zawartych transakcji

 • secl.004.001.02 - zestawienie pozycji rozliczeniowych

 • secl.007.001.02 - zawiadomienie o odkupie papierów wartościowych

 • secl.009.001.02 - potwierdzenie zawarcia transakcji odkupu papierów wartościowych

 • secl.010.001.02 - zestawienie zobowiązań rozrachunkowych


(II) Komunikaty z obszaru rozrachunku (Sndr=”0001”)

Deklaracja dystrybucji komunikatów o statusie instrukcji (sese.sts.001.04) dotyczy odbierania komunikatów statusowych
1. Funkcja uczestnika

Uczestnik rozrachunku:

TAK □ NIE □
Uczestnik zawierający transakcję:

TAK □ NIE □


Płatnik:

TAK □ NIE □


Instytucja akceptująca:

TAK □ NIE □


2. Kryteria wyboru

 1. Kod rynku:

IN □, MT □, RP □, XA □, NR □, NB □, XC □, XG □, XP □, XM □, XX □


 1. Tryb obrotu:

BI □, PK □, PG □, PS □, SW □, ZG □, ZN □, ZP □


 1. Status instrukcji rozrachunku:

PACK □, PEND □, PENF □, NMAT □, MACH □, STLD □, CAND □ 1. Tryb zestawiania:

• Instrukcje wymagające zestawiania: □

• Instrukcje niewymagające zestawiania: □
 1. Klasa instrukcji:

• Instrukcje wstępne (funkcja instrukcji PREA) □

• Instrukcje ostateczne poza przelewami posttransakcyjnymi □

• Przelewy posttransakcyjne □

• Instrukcje netto □

………………………………… …………………………………………………..

(pieczęć uczestnika) (podpisy osób upoważnionych)1 Dotyczy tylko operacji w instrumentach pochodnych

2 Zestawienie sald wyłącznie w instrumentach pochodnych


: layouts -> download.aspx?sourceUrl=
download.aspx?sourceUrl= -> Oświadczenie uczestnika, korzystającego z rachunku płatnika w banku rozliczeniowym właściwym dla wykonywania płatności w walutach obcych
download.aspx?sourceUrl= -> Oświadczenie uczestnika, korzystającego z rachunku płatnika
download.aspx?sourceUrl= -> Oświadczenie uczestnika, korzystającego z rachunku płatnika w banku rozliczeniowym właściwym dla wykonywania płatności w eur
layouts -> Zatwierdzam
layouts -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) – przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys euro
layouts -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) – przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys euro
layouts -> Oi-220-power/05/2017 „zatwierdzam”
layouts -> Ppłk ryszard czapracki
layouts -> Dostawa urządzeń odczytu zdjęć rtg do szpitala Zakładu Karnego w Czarnem
layouts -> Zatwierdzam data I podpis specyfikacja istotnych warunków zamówienia I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna