Danuta Paderewska – turysta nie do zdarciaPobieranie 6,57 Mb.
Strona2/2
Data24.02.2019
Rozmiar6,57 Mb.
1   2
W 1972 roku Danuta zakłada Koło PTTK nr 21 przy I LO (Oddział Jaworzno), a 1978 Koło PTSM nr 41 (Oddział Katowice).

Koło PTTK nosi imię Mieczysława Orłowicza. Członkami Koła, (a przewinęło się ich koło 1700) są uczniowie lubiący wędrówkę, wspólne biwaki, piosenki turystyczne, ciekawe zabytki, piękną przyrodę, a przede wszystkim spędzanie wolnego czasu w ruchu. W czasie wędrówek zawiązywały się przyjaźnie, powstawały „paczki”, które przetrwały nawet poza czasy szkolne.


W okresie istnienia Koła jego członkowie wzięli udział w około 300 rajdach, 90 imprezach na orientację, 85 wycieczkach, 57 obozach wędrownych letnich i zimowych, 8 konkursach krasomówczych. Nie sposób wymienić wszystkich miejsc, które pod opieką Danuty poznała młodzież. Szlaki wędrówek wiodły nie tylko przez całą Polską, ale też Czechy i Słowację.
Zimowiska odbywały się w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Ustce, Dąbkach, na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej.
Do najciekawszych letnich obozów należały: „Szlakiem Piastowskim”, „ Po Suwalszczyźnie”, „Wybrzeżem bałtyckim”, „ Po Jurze Krakowsko – Częstochowskiej”.
O niezapomnianych wrażeniach z wędrówek świadczą wspomnienia ich uczestników jak choćby Piotrka i Grześka: „… nasze przygody turystyczne rozpoczęły się od rajdu po Jaworznie, lecz najpiękniejsze wspomnienia pozostały z imprez wyjazdowych i wakacji. Wiele razy wyjeżdżaliśmy do Krakowa, Sławkowa, w góry, byliśmy w Nysie, Warszawie, były Łazy, Gliwice – można by długo wymieniać. Na wszystkich imprezach jedliśmy wspólne posiłki, które przygotowywali dyżurni. Wieczorami zawsze graliśmy na gitarze, śpiewaliśmy, rozmawialiśmy. Z ogromną przyjemnością wspominamy tamte czasy…”.

Członkowie Koła pomagali w organizacji wielu imprez Oddziału PTTK w Jaworznie i PTSM w Katowicach.

400 członków Koła ukończyła kurs organizatorów turystyki, 8 uzyskało uprawnienia młodzieżowego przodownika turystyki pieszej, 3 instruktorów krajoznawstwa, a 6 ukończyło kurs organizatorów imprez na orientację. W latach 1974-94 Koło organizowało corocznie rajd licealny, w którym brała udział młodzież całej szkoły. Działalność Koła była znana w całej Polsce, Koło osiągało sukcesy na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim: w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno – Krajoznawczym członkowie Koła zajęli 7-krotnie I miejsce w województwie i 2-krotnie I miejsce w Polsce, 4-krotnie reprezentanci Koła byli w ścisłym finale Konkursu Krasomówczego w Golubiu – Dobrzyniu, członkowie Koła zajmowali wysokie miejsca w marszach na orientację. W nagrodę za wysokie miejsca w OMTTK uczestnicy wraz z opiekunką wyjeżdżali na wycieczki do Niemiec (2x) i Rumunii (2x).

Kolejne sukcesy

Koło odnosiło w Ogólnopolskich Rajdach Warszawskich (2 razy pierwsze miejsce) oraz w Ogólnopolskich Zlotach PTSM, zajmując zawsze miejsca od 1-6.

Za całokształt pracy krajoznawczo – turystycznej Koło corocznie uzyskiwało nagrody Kuratora, a 2-krotnie otrzymało nagrodę I stopnia Głównego Komitetu Turystyki jako najlepiej pracujące Koło w Polsce. Cała działalność Koła ujęta jest w 15-tomowej kronice.Prowadząc Koło równocześnie Danuta zaangażowała się w pracę społeczną w Oddziale PTTK w Jaworznie, potem w Zarządzie Wojewódzkim PTTK w Katowicach i Zarządzie Wojewódzkim PTSM w Katowicach. Będąc Przewodniczącą Komisji Młodzieżowej Oddziału PTTK w Jaworznie organizuje kursy młodzieżowych organizatorów turystyki, zakłada Koła SKKT w szkołach (w latach 80-tych w Jaworznie w 90% szkół były SKKT) spotyka się z nauczycielami, organizuje kursy kierowników wycieczek szkolnych, organizuje eliminacje oddziałowe OMTTK.

Jako Przewodnicząca Komisji Młodzieżowej ZW PTTK prowadzi taką samą działalność wśród nauczycieli na szczeblu wojewódzkim. Jako członek Prezydium ZW PTTK odpowiedzialna jest za organizację wojewódzkich eliminacji OMTTK.

W latach 1983 – 2001 pełni funkcję sekretarza Oddziału Wojewódzkiego PTSM w Katowicach. Organizuje zloty Kół PTSM (w Dolinkach Podkrakowskich, w Górach Świętokrzyskich, w Kotlinie Kłodzkiej), spotkania i szkolenia opiekunów kół PTSM oraz wycieczki po Polsce, Słowacji, Czechach, Bułgarii i Ukrainie.

Całym sercem jednak poświęciła się od 1974 do chwili obecnej pracy w Komisji Turystyki Pieszej Oddziału PTTK w Jaworznie najpierw jako członek, potem wiceprzewodnicząca i od 2001 przewodnicząca.

Od początku włączyła się w organizację i prowadzenie rajdów, a także dokumentację pracy Komisji w kronice. Była też członkiem komisji egzaminacyjnej KTP ZW w Katowicach. Wzięła udział w 18 Zlotach TP i kilkunastu CZAK-ach oraz Kongresie Krajoznawczym w Gnieźnie.

Kierując Komisją Oddziałową planuje wszystkie rajdy (10 rocznie), sporządza regulaminy, projektuje znaczki rajdowe, opracowuje konkursy rajdowe (krajoznawcze, przyrodnicze, sprawnościowe).

Aby zachęcić nauczycieli do systematycznego udziału wraz z młodzieżą w rajdach Komisja prowadzi co roku konkurs na najlepszą szkołę w turystyce pieszej nagradzany pucharami i dyplomami.

Część organizowanych rajdów to rajdy cykliczne jak: „Powitanie wiosny”, „Tropami sarenek”, „Rajd Mikołajkowy” pozostałe rajdy co roku mają jakąś ciekawą tematykę np.: „Poznajemy zamki i pałace”, „Poznajemy rezerwaty przyrody”, „Poznajemy zabytki techniki”, „Poznajemy miejsca związane z rocznicami ważnych wydarzeń historycznych”.

Danuta stara się, aby Komisja pracowała systematycznie co wiąże się z pozyskiwaniem nowych członków. Komisja jest najliczniejszą wśród wszystkich oddziałowych komisji.

W rajdach Komisji corocznie uczestniczy około 1700 osób.

Danka jest również Przewodniczącą TRW.Będąc przewodnikiem terenowym i po GOP-ie II klasy wszystkie wycieczki prowadziła zawsze nieodpłatnie. Posiada olbrzymią bibliotekę wydawnictw turystyczno – krajoznawczych, a także zbiór znaczków, które czekają na skatalogowanie.
Chciałabym uzasadnić użyty w tytule zwrot „nie do zdarcia”, mimo, że przebyła 6 nieudanych operacji prawej nogi i w rezultacie od 4-ch lat porusza się na wózku inwalidzkim nie zrezygnowała z działalności turystycznej. Chociaż nie może sama chodzić, wciąż organizuje rajdy o ciekawej tematyce krajoznawczej. Stara się być na każdym rajdzie Komisji, przynajmniej na mecie. Praca dla Towarzystwa jest dla Danki cały czas tak samo ważna jak 48 lat temu gdy wstępowała do PTTK.

Przebieg działalności turystycznej:

Opiekun SKKT – PTTK

1972 – 2000

Koło nr 21 przy I LO w Jaworznie

Członek Komisji Turystyki Pieszej

1974 – nadal

Oddział PTTK w Jaworznie

Wiceprzewodnicząca KTP

1997 – 2001

Oddział PTTK w Jaworznie

Przewodnicząca KTP

2001 – nadal

Oddział PTTK w Jaworznie

Przewodnicząca Komisji Młodzieżowej

1976 – 1995

Oddział PTTK w Jaworznie

Członek Zarządu Oddziału

1989 – 2000

Oddział PTTK w Jaworznie

Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego

1981 – 1985

Zarząd Wojewódzki PTTK w Katowicach

Członek Komisji Młodzieżowej

1975 – 1990

Zarząd Wojewódzki PTTK w Katowicach

Zastępca Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej

1983 – 1985

Zarząd Wojewódzki PTTK w Katowicach

Przewodniczący Komisji Młodzieżowej

1985 – 1990

Zarząd Wojewódzki PTTK w Katowicach

Sekretarz ZW PTSM w Katowicach

1983 – 2001

Zarząd Wojewódzki PTSM w Katowicach


Uprawnienia kadry PTTK:

Organizator Turystyki (1978), Strażnik Ochrony Przyrody (1985), Przodownik Turystyki Pieszej (1975, Honorowy 1995), Instruktor Krajoznawstwa Regionu (1980), Instruktor Krajoznawstwa Polski (1996), Instruktor Przewodnictwa (1996), Przewodnik Terenowy i Miejski (1983).


Posiadane wyróżnienia PTTK:

Honorowe Odznaki 40-lecia i 50-lecia Oddziału PTTK w Jaworznie (1993, 2003), Wpis do Księgi zasłużonych dla Oddziału PTTK w Jaworznie, Wpis do Księgi zasłużonych Działaczy Województwa Katowickiego (1997), Katowicka Honorowa Odznaka PTTK (1977), Honorowa Odznaka 35 lat PTTK w Służbie Społecznej (1980), Honorowa Odznaka za Zasługi dla Turystyki Pieszej Województwa Katowickiego (1987), Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży – złota (1976), Złota Honorowa Odznaka PTTK (1984), Medal 50-lecia PTTK (2000).


Posiadane odznaczenia państwowe, resortowe, organizacji społecznych:

Złoty Krzyż Zasługi (1982), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1984), Zasłużony Działacz Kultury (1981), Zasłużony Działacz Turystyki (Srebrny – 1980, Złoty – 1995), Odznaka za Zasługi dla Turystyki (1998), Złota Odznaka PTSM (1986), Honorowe Wyróżnienie za Zasługi dla Rozwoju Schronisk Młodzieżowych (1992), Medal 60-lecia Ruchu Schronisk Młodzieżowych w Polsce (1986), Złota Odznaka Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego (1980), Zasłużony dla Turystyki Szkolnej Województwa Katowickiego (1986).Prezes

Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowychprzy ZO PTTK w Jaworznie

Barbara Rapalska

1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna