Czy Twoje dziecko dobrze słyszy?Pobieranie 1,07 Mb.
Data11.01.2018
Rozmiar1,07 Mb.

Czy Twoje dziecko dobrze słyszy?
Zmysł słuchu czynny jest u dziecka już od pierwszych dni życia. Słysząc mowę otoczenia dziecko uczy się ją naśladować, a wreszcie samo mówić.

Uszkodzenie słuchu nawet w niewielkim stopniu opóźnia, ogranicza i utrudnia rozwój mowy małego dziecka, ale go nie uniemożliwia. Dlatego tak istotne jest podjęcie wczesnej rehabilitacji słuchu i mowy.

Obecnie dzięki zastosowaniu aparatów słuchowych o zaawansowanej technologii oraz implantów ślimakowych dzieci z głębokim uszkodzeniem słuchu mogą rozwijać mowę także drogą słuchową.

Wczesna diagnoza uszkodzenia słuchu oraz wcześnie rozpoczęta rehabilitacja pozwalają dzieciom na wszechstronny ich rozwój.

Perspektywy rozwojowe dziecka, u którego stwierdzono wadę słuchu, zależą nie tylko od stopnia utraty słuchu, ale w dużej mierze od warunków, w jakich przebiega proces wychowawczy. Wpływ środowiska oddziaływuje na psychikę dziecka oraz na sposób porozumiewania się z otoczeniem. Bardzo wiele zależy tu od rodziców, od ich świadomości sytuacji i gotowości współdziałania w procesie rehabilitacji.

Im wcześniej rozpoznana jest wada słuchu i im wcześniej dziecko będzie rehabilitowane, tym większą ma ono szansę nauczenia się mowy, przeprowadzania prawidłowych operacji myślowych, a co za tym idzie na pełny rozwój ogólny. Dziecko z wadą słuchu ma szansę prawidłowego rozwoju, jeśli zostaną spełnione następujące warunki:


  • wczesne uchwycenie i rozpoznanie wady słuchu

  • wczesne wyposażenie w dobrze dopasowane aparaty słuchowe lub implant ślimakowy ( w zależności od stopnia uszkodzenia słuchu)

  • odpowiednią stymulację narządu słuchu

  • wychowanie w mowie dźwiękowej

  • systematyczną pracę nad systemem słownikowo- gramatycznym

Spostrzeganie otaczającej nas rzeczywistości odbywa się za pomocą receptorów. Im więcej receptorów bierze udział w spostrzeganiu, tym spostrzeżenia są bardziej adekwatne do rzeczywistości. Pełne poznanie otoczenia może nastąpić jedynie wtedy, gdy sprawnie działają wszystkie receptory.Rodzicu odpowiedz sobie na pytania:

  • Czy moje dziecko reaguje, gdy mówię do niego normalnym głosem? Pamiętaj jednak, że dzieci czasem słyszą tylko to co „chcą”.

  • Czy moje dziecko słyszy, gdy mówię za jego plecami? Kiedy malec widzi twarz mówiącego może wspomagać się odczytem z ruchu warg, dlatego twarz musi być niewidoczna.

  • Czy moje dziecko oglądając telewizor ustawia go głośniej niż ja lub siada bardzo blisko?

  • Czy moje dziecko jest nieusłuchane, niegrzeczne zarówno w domu jak i w przedszkolu? To czasem może wynikać z niedosłuchu.

Drogi Rodzicu

JEŚLI TWOJE DZIECKO SŁABO SŁYSZY LUB PRZYPUSZCZASZ,

ŻE MOŻE MIEĆ PROBLEMY ZE SŁUCHEM


proponujemy bezpłatne konsultacje specjalistyczne:
surdopedagogiczne surdologopedyczne