Czesław rudy1 mieszarki wirnikowe do odświeżania obiegowej masy formierskiejPobieranie 5,05 Mb.
Strona1/10
Data24.02.2019
Rozmiar5,05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Mieszarki wirnikowe do odświeżania...


CZESŁAW RUDY1

MIESZARKI WIRNIKOWE DO ODŚWIEŻANIA OBIEGOWEJ MASY FORMIERSKIEJ

Proces mieszania masy w mieszarkach dynamicznych, wirnikowych (turbinowych) jest przedmiotem badań i analiz, prowadzonych również przez producentów. W referacie przedstawiono dane dotyczące klasyfikacji mieszarek wirnikowych, ich budowy oraz działania. Poddano analizie proces mieszania masy syntetycznej z bentonitem z charakterystyką podstawowych operacji nanoszenia i aktywacji powłoki materiału wiążącego.Słowa kluczowe: przerób masy, sporządzanie i odświeżanie masy, mieszarki wirnikowe
  1. WSTĘP


Do odświeżania masy używanej są stosowane mieszarki wirnikowe (turbinowe), które pozwalają uzyskać masę formierską o wysokich właściwościach technologicznych [7]. Mieszarki te charakteryzują się wieloma walorami eksploatacyjnymi i są instalowane w liniach przerobu masy formierskiej, syntetycznej z bentonitem.

W procesie odświeżania masy jest wymagane uzyskanie jednorodnej mieszanki, równomiernego rozłożenia substancji wiążącej na powierzchni ziaren oraz jej aktywacji [5].Podczas mieszania nawilżonej masy cząsteczki gliny przylepiają się do powierzchni ziaren osnowy zwykle w postaci aglomeratów. Proces mieszania musi doprowadzić do deformacji i rozdrobnienia tych aglomeratów [1, 2, 5].
  1. KLASYFIKACJA MIESZAREK


W ostatnich latach powstało wiele nowych konstrukcji mieszarek okresowego i ciągłego działania. Mieszarki o pracy cyklicznej (o cyklu do 120 s) to przede wszystkim mieszarki wirnikowe [3, 11]:

  1. z obrotową misą o pionowej ( lub pochyłej ) osi obrotu, stałym lemieszem oraz jedną (lub dwoma) wysokoobrotową turbiną zamontowaną na stałe do korpusu mieszarki –producent: EIRICH - Niemcy, TECHNICAL - Polska,

  2. ze stałą misą o pionowej osi obrotu, obrotowym lemieszem oraz jedną (lub dwoma) wysokoobrotową turbiną wykonującą ruch obrotowy wokół osi środka misy – producent: GEORG FISCHER - Szwajcaria,

  3. z obrotową misą o pionowej osi obrotu, stałym lemieszem, jedną wysokoobrotową turbiną zamontowaną na stałe do korpusu mieszarki oraz wolnoobrotowym zespołem lemieszy zamontowanym na stałe do korpusu mieszarki – producent: SPACE - Italia.

Oferowane są również mieszarki pobocznicowe:

  1. ze stałą misą o pionowej osi obrotu, jedną (lub dwoma) wysokoobrotową turbiną zamontowaną na stałe do pobocznicy mieszarki – producent: SAVELLI - Italia,

  2. typu „speedmullor” firm: SIMPSON – Irlandia oraz GOSTOL – Chorwacja

oraz mieszarki przeznaczone do ciągłej pracy:

  1. ze stałą misą o poziomej osi wzdłuż której usytuowany jest wał wolnoobrotowy z zamontowanymi promieniowo lemieszami (łopatami), w dnie płaszcza misy na jego stycznej zamontowane są małe wysokoobrotowe turbiny – producent: FOUNDRY AUTOMATION - Italia.

Najbardziej rozpowszechnione mieszarki wirnikowe z obrotową misą
o pionowej ( lub pochyłej ) osi obrotu przedstawiono na rysunkach 1 i 2 [8,10].
  1. CHARAKTERYSTYKA PRACY MIESZAREK WIRNIKOWYCH


Przemieszczanie masy w mieszarkach turbinowych jest wywoływane przez jedną lub dwie wysokoobrotowe turbiny. Prędkości obrotowe turbin mieszczą się w zakresie 450 ÷ 600 obr/min. Zjawisko dynamicznego mieszania realizowane jest przez szybkie zmiany kierunku i prędkości ruchu poszczególnych cząstek masy.


Rys.1. Mieszarka turbinowa MTP (z obrotową misą o pochyłej osi obrotu) prod. TECHNICAL – Nowa Sól [10]

Rys.2. Mieszarka turbinowa MTP (z obrotową misą o pionowej osi obrotu) prod. TECHNICAL – Nowa Sól [10]

Fig. 1 MTP turbine mixer ( with revolving pan with inclined axis ) of TECHNICAL – Nowa Sól [10]

Fig. 2 MTP turbine mixer (with revolving pan with vertical axis) of TECHNICAL – Nowa Sól [10]  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna