Część pierwsza obrad II wzdPobieranie 0,85 Mb.
Strona2/19
Data22.11.2017
Rozmiar0,85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Prowadzący:


Proszę państwa, jest taki problem, obecnych jest w każdym bądź razie piętnaście osób, do pracy jest w tej chwili obecnych, tak? [gwar]

Antoni Matusiak:

Jeszcze nie całkiem, bo jeszcze... Jeszcze jedna sprawa.Prowadzący:

Bardzo proszę, żeby komisja uchwał i wniosków...Antoni Matusiak:

Można? Też z komisji uchwał i wniosków. Proszę państwa, ja też byłem w składzie komisji uchwał i wniosków i z przykrością muszę stwierdzić, że przegłosowany przez Walne Zebranie Delegatów wniosek o wyłączenie członków Zarządu Regionu z możliwości uczestniczenia w pracach komisji uważam za głęboko niesłuszny, jest to zbyt daleko posunięty brak zaufania i w związku z tym, jako taki skromny protest, wycofuję swoją osobę ze składu komisji. Moje nazwisko Matusiak Antoni, mandat 256. Dziękuję.Głos nierozpoznany:

Zostało w komisji czternaście osób w chwili obecnej.Prowadzący:

Proszę państwa, w związku z tym, że w regulaminie obrad zatwierdzonym na Walnym Zebraniu Delegatów mieliśmy zatwier­dzone, iż piętnaście osób liczy komisja uchwał i wniosków teraz... Dwadzieścia pięć, prze­praszam, teraz musimy zadecydować, czy na dzisiejszym Zebraniu ta ko­misja będzie liczyła dwadzieścia pięć osób i wtedy będziemy wybierali dodatkowo jedenaście osób, czy pozostanie ta liczba, która się zgłosiła po wyłączeniu członków MKZ, to znaczy w tej chwili czternaście osób.Głos nierozpoznany:

Jest zgłoszona kolejna rezygnacja, czyli trzynaście osób.Prowadzący:

Jeszcze ktoś zrezygnował?Głos nierozpoznany:

Tak, kolega Kalita rezygnuje, w związku z czym trzynaście osób zostaje.Prowadzący:

Kolega Kalita jeszcze zrezygnował, czyli zostaje trzynaście osób. Jaka jest w tej chwili propozycja ostateczna komisji uchwał i wniosków, bo po kolei ludzie rezygnują, ja w końcu nie wiem, co zrobić.Głos nierozpoznany:

Absolutnie. Za mało ludzi. Chcemy dobrać, dobrać.Głos nierozpoznany:

Proszę państwa, w imieniu komisji uchwał i wniosków chciałbym poprzeć jednak skład dwudziestopięcioosobowy komisji, gdyż teraz będziemy pracować w zespołach, tak jak poprzednio i trzynaście osób jest to zdecydo­wanie za mało do prawidłowego przygotowania projektów uchwał.Prowadzący:

Dobrze, rozumiem. Przerywamy na chwilę prace związane z wyborem komisji uchwał i wniosków, gdyż jest pilna sprawa inna.Przewodniczący (Antoni Fijałkowski):

Proszę państwa, przed chwilą kolega Rusinek dał mi wiadomość, że delegacja związkowców francuskich postanowiła przybyć na nasze obrady, są kłopoty z wizami, ja bym poprosił kolegę Rusinka, tu chodzi o uchwałę gwałtownie dlatego, że jest to wizowanie w tym momencie potrzebne. Proszę bardzo kolegę Rusinka.Stanisław Rusinek:

Proszę państwa, jest to delegacja związku CFDT, który gościł naszą delegację na swoim zjeździe. Jest to delegacja regionu paryskiego, siedmioosobowa delegacja pod przewodnictwem przewodniczącego regionu, więc jest bardzo wysoka ranga tej delegacji. MSZ odmawia wiz. Delegacja siedzi w tej chwili, siedziała wczoraj wieczorem na lotnisku, przyleciała dzisiaj drugi raz na lotnisko, czeka w Paryżu, jest zdecydowana lecieć do Polski bez wiz. Rozmowy z MSZ do tej pory nie dały rozstrzygającego wyniku, MSZ nie chce dać zdecydowanej odpowiedzi. Czy zjazd potwierdza zaproszenie tej delegacji w tej sytuacji? [oklaski] Dziękuję, biegnę do telefonu, bo telefon odłożony, zawiadamiamy Paryż, że mają przylatywać. Dziękuję.Prowadzący:

Dziękuję bardzo. Proszę państwa, w związku z tym... [gwar] Poproszę o spokój. W związku z tym, że komisja uchwał i wniosków oświadczyła, iż nie może pracować w tak małym składzie, proszę o zgłaszanie kandydatur do komisji uchwał i wnios­ków, tak abyśmy mieli dwadzieścia pięć osób.Głos nierozpoznany:

Cztery są zgłoszone.Prowadzący:

Cztery są zgłoszone, ja za chwilę podam nazwiska. Trzynaście osób się zadeklarowało z poprzedniej, cztery dodatkowo zgłoszono: Marek Janas, Jerzy Zieleński [Zieliński], Piotr Stomma i Wiktor Nagórski. Proszę o zgłaszanie dalszych kandydatur.Głos nierozpoznany:

Tadeusz Narkun.Prowadzący:

Tadeusz Narkun. Czy kolega się zgadza? Tadeusz Narkun.Głos nierozpoznany:

Bogdan Trąbiński.Prowadzący:

Przepraszam, czy kolega Narkun się zgadza, bo nie widzę gdzie jest.Głos nierozpoznany:

Tak, zgadza się, tam jest.Prowadzący:

Tam. Aha, dziękuję. Bogdan Trąbiński. Zgadza się? Zgadza się.Głos nierozpoznany:

Zgłaszam delegatkę Hannę Zbrzeźną.Prowadzący:

Anna [Hanna] Zbrzeźna. Czy pani się zgadza? Tak? Tak. Dziękuję.Głos nierozpoznany:

Zgłaszam kandydata Remigiusza Woźniaka.Prowadzący:

Remigiusz Woźniak. Zgadza się? Zgadza się.Głos nierozpoznany:

Zgłaszam kandydaturę profesora Geremka.Prowadzący:

Czy profesor Geremek zgadza się? Gdzie jest, bo nie widzę. Pan Geremek jest na sali? Nie ma na sali, nie możemy w takim razie przyjąć kandydatury.Głos nierozpoznany:

Zgłaszam kandydaturę Andrzeja Wiejaka. Wiejak.Prowadzący:

Andrzej Wiejak. Zgadza się? Zgadza się. Proszę bardzo.Głos nierozpoznany:

Zgłaszam kandydaturę Marka Łabanowskiego.Prowadzący:

Marka... Marek Łabanowski. Zgadza się? Zgadza się. Dziękuję. Proszę państwa, jest zgłoszone już dziesięć kandydatur, proszę o dalsze.Głos nierozpoznany:

Zgłaszam kandydaturę Jacka Bukowskiego. Bukowski.Prowadzący:

Jacek Bukowski. Zgadza się? Zgadza się.Głos nierozpoznany:

Czy można stąd podać kandydaturę?Głos nierozpoznany:

A kolejka jest!Prowadzący:

Chwileczkę, tutaj jest kolejka.Aleksander Małachowski:

Zgłaszam kandydaturę kolegi Jana Dowgiałły, któ­ry był przewodniczącym komisji uchwał i wniosków na Krajowym Zjeździe.Prowadzący:

Jan Dowgiałło. Jan Dowgiałło. Nieobecny?Głosy nierozpoznane:

Nie ma, nie ma.Głos nierozpoznany:

Zgłaszam kandydaturę pani Haliny Mikołajskiej.Prowadzący:

Pani Halina Mikołajska. [oklaski] Obecna? Gdzie? A, nie zgadza się pani, tak? Nie zgadza się pani Mikołajska.Głos nierozpoznany:

Zgłaszam kandydaturę pani Tymowskiej.Prowadzący:

Pani Tymowska. Pani Tymowska jest na sali? Zgadza się? Dobrze, dziękuję. Pani Tymowska Anna. Proszę bardzo.Głos nierozpoznany:

Zgłaszam kandydaturę Piotra Gąsiorowskiego.Prowadzący:

Piotr Gąsiorowski. Zgadza się? Zgadza się, proszę wpisać.Głos nierozpoznany:

Zgłaszam kandydaturę pana Lipki z Państwowego Wydawnictwa Nauko­wego.Prowadzący:

Przepraszam, nie dosłyszałem?Głos nierozpoznany:

Andrzej Lipka.Prowadzący:

Andrzej Lipka. Zgadza się Andrzej Lipka? Zgadza się. Dziękuję.Głos nierozpoznany:

Ja jeszcze zgłoszę przed wnioskiem... Na koniec kolejki.Głos nierozpoznany:

Chwileczkę, my mamy kandydatury. Dlaczego...?Prowadzący:

Proszę bardzo. Wniosek formalny jest.Głos nierozpoznany:

Zgłaszam kandydaturę pani Anny Król z Sochaczewa.Prowadzący:

Pani Anna Król z Sochaczewa. Zgadza się? Tak.Głos nierozpoznany:

Zgłaszam kandy...Prowadzący:

Chwileczkę, był wniosek formalny. Proszę bardzo, niech kolega zgłosi.Głos nierozpoznany:

Zgłaszam formalnie zamknięcie listy kandydatów.Prowadzący:

Kolega zgłosił zamknięcie listy kandydatów jako wnio­sek formalny. [oklaski] W związku z tym musimy przegłosować.Głos nierozpoznany:

No, to nie ma co. Przegłosowane czy nie?Prowadzący:

Czy jest jakiś głos przeciwko temu? Proszę bardzo, pan był przeciwko? Kolega uważa, że po zakończeniu kolejki, która stoi w tej chwili, to znaczy do kolegi wiceprzewodniczącego, tak? Proszę państwa, [gwar] są cztery osoby, ja proponuję żebyśmy się nie kłócili, jeszcze niech zgłoszą te cztery kandydatury, bo i tak jest więcej niż potrzeba. Proszę bardzo.Głos nierozpoznany:

Ja zgłaszam kandydaturę Andrzeja Jordana.Prowadzący:

Andrzej Jordan. Zgadza się? Zgadzasz się. Dziękuję.Głos nierozpoznany:

Andrzeja Bednarczyka.Prowadzący:

Andrzej Bednarczyk.Głos nierozpoznany:

Bilewicza Antoniego.Prowadzący:

Chwileczkę, proszę chwileczkę. Czy kolega Bednarczyk zgadza się? Tak, zgadza się.Głos nierozpoznany:

Bilewicz Antoni.Prowadzący:

Bilewicz Antoni. Nie zgadza się. Zgadza się? Nie, nie zgadza się.Głos nierozpoznany:

Zgłaszam kandydaturę doktora Moskwy.Prowadzący:

I pan doktor Moskwa. Zgadza się? Tak? Tak.

Rozumiem, że nie ma więcej chyba kandydatów, bo i chętnych do zgłaszania nie ma. Proszę państwa, w związku z tym, że kandydatur zgłoszonych jest dużo więcej niż nam potrzeba, siedemnaście osób się zgłosiło i mieliśmy trzynaście poprzednio, czyli jest trzydzieści osób razem. W związku z tym będziemy musieli głosować oddzielnie na każdą kandydaturę z liczeniem głosów. Dlatego też przed tym będziemy musieli wybrać liczących głosy w sektorach. Wniosek formalny jest. Proszę bardzo.

Głos nierozpoznany:

Zgłaszam wniosek formalny, żeby nie robić głosowań na poszczególnych członków, tylko przyjąć tych, ilu jest, i w sumie będzie to trzydzieści osób, o ile dobrze pamiętam.Prowadzący:

Kolega zgłosił wniosek formalny, żeby nie głosować na poszczególne osoby, tylko przyjąć tak zwanym blokiem te osoby, które się zgłosiły i rozszerzyć skład komisji uchwał i wniosków do trzydziestu osób. Kto jest za przyjęciem takiego wniosku, żeby nie głosować oddzielnie? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kilkanaście głosów. Kto się wstrzymał? Też kilkanaście, także wniosek przeszedł większością głosów. W związku z tym, proszę państwa, proponuję... Przeczytam jeszcze raz kandydatury zgłoszone i przyjmiemy wszystkie kandydatury. Więc tak: Marek Janas, Piotr Stomma, Wiktor Nagórski, Tadeusz Narkun, Bogdan Trąbiński, Hanna Zbrzeźna, Remigiusz Wożniak, Andrzej Wiejak, Marek Łabanowski, Jacek Łukowski, Anna Tymowska, Piotr Gąsiorowski, Andrzej Lipka, Anna Król i Andrzej Jordan. Informuję, że w międzyczasie czterech kandydatów, którzy się poprzednio zgodzili, się wycofało. Są to pan Zieliński, Mikołajska to już przedtem się nie zgodziła, Andrzej Bednarczyk też się nie zgodził przedtem, aha i na końcu jest pan Moskwa. Kto jest za przyjęciem tych osób wszystkich do komisji uchwał i wnios­ków? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kilka głosów. Kto się wstrzymał? Też kilkanaście osób. Proszę państwa, te osoby zostały dokooptowane do komisji uchwał i wniosków, która była wybrana już częściowo przedtem. Proszę komisję uchwał i wniosków o zebranie się, chyba tutaj. W oddzielnej sali? Czy organizatorzy zapewniają salę dla komisji uchwał i wniosków? W małej auli. Rozumiem, że komisja uchwał i wniosków przyśle tutaj zaraz jeden z zespołów, który będzie przyjmował wnioski... Aha, sale są dla komisji podane.Głos nierozpoznany:

Tutaj jest małe sprostowanie. Kolega Andrzej Bednarczyk, było mylnie podane imię i nazwisko – kolega Bondarczuk Zbigniew i wchodzi w skład tej komisji.Prowadzący:

Proszę państwa, w związku z tym, że załatwiliśmy wszystkie porządkowe sprawy związane z otwarciem dzisiejszych obrad. Wybór komisji skrutacyjnej jest, wybór przewodniczącego jest. Aha, skrutacyjnej jeszcze nie ma, tak? A przepraszam, bo to jest tak... Ile w sektorze? Cztery osoby w sektorze? Proszę państwa w drugim punkcie była sprawa „wybór komisji skrutacyjnej, to jest tak zwanej do głosowań jawnych”. W każdym sektorze będziemy musieli wybrać osoby, które w ra­zie potrzeby będą liczyły głosy i podawały tutaj do sekretariatu pre­zydium. W związku z tym proszę o zgłaszanie z poszczególnych sektorów osób, które będą liczyły głosy. Może na ochotnika są takie osoby? Sek­tor... Może najpierw... Proponujemy cztery osoby na sektor, które by się zmieniały kolejno, pełniłyby takie dyżury. Może proponuję najpierw sektorami. Sektor A, proszę o zgłoszenie czterech osób, które będą pełniły dyżury w trakcie liczenia. Proszę bardzo. Sektor A, proszę szybciutko się uwinąć, cztery osoby. Rozumiem, że kolega Jacek Wójcik się zgłosił na ochotnika, tak? Później kolega...? Przepraszam, bo ja nie znam wszystkich. Może spiszcie na karteczce i mi podajcie. Sektor A, cztery osoby, spiszcie na karteczce i podajcie. Sektor B – też proszę. Proszę już wszystkie sektory o działanie, żeby były za chwilę cztery osoby z każdego sektoru. Proszę wszystkie sekto­ry o załatwienie tej sprawy i zgłoszenie się czterech osób. Sektor A widzę już prawie załatwił, B, w C się nic nie dzieje, D, E, F, napraw­dę, ponieważ to nie jest trudna praca, to są bardzo rzadkie chwile kiedy musimy liczyć, bardzo proszę. Jak sektory będą gotowe niech już meldu­ją, żebym wiedział, gdzie jest załatwione. Bardzo proszę moją lewą stronę o zorganizowanie się. Kolega przewodniczący podpowiada, że lewa strona jest słaba chyba z rachunków. Widzę, że się sektor E ruszył, jeszcze F tylko śpi. Bardzo proszę sektor F o samozorganizowanie się, które jest teraz takie modne.Głos nierozpoznany:

Kolega Wujec proszony jest do prezydium, ktoś przyjechał do kolegi Wujca spoza Warszawy.Głos nierozpoznany:

On poszedł chyba do komisji...Prowadzący:

Czy sektor F już działa? Może ja zaproponuję takie rozwiązanie: może koledzy siedzący przy przejściu, pierwszych od lewej czterech i będzie spokój. I po kolei będziecie się panowie wymienia­li, zgadzacie się? Bo widzę, że muszę wyznaczyć. Po prostu pierwszy z lewej zawsze liczy, później następny, czy tam trzeci, po kolei się bę­dziecie panowie zmieniali.

Kochani, apel jest do organizatorów o ot­warcie małej auli dlatego, że komisja uchwał i wniosków nie może się zebrać. Bardzo proszę organizatorów o otwarcie małej auli.

Teraz mam pytanie: czy sektor A jest gotowy? Gotowy. Sektor B? Gotowy? Jeszcze nie. Sektor C? Jeszcze też nie. Sektor E? E gotowy, tak? Sektor D? D gotowy. I sektor F rozumiem, że koledzy siedzący czterech na początku się zgłaszają. Proponuję, żeby koledzy w czwórkę sobie wyznaczyli najpierw pierwszy, pierwsza osoba, która pełni dyżur, później druga, trzecia, czwarta, żebyśmy w razie potrzeby mogli zebrać ilość głosów. Proszę państwa, proponuję te nazwiska podać tutaj, do kolegi siedzącego po mo­jej prawej stronie, w białym sweterku, tych ludzi, którzy odpowiadają za liczenie głosów.

Proszę państwa, jeszcze następna sprawa... Rozumiem, że była propozy­cja, żeby komisje.... Proszę państwa, ponieważ były [prze]prowadzone wybory uzupełniające delegatów, bo... Gdyż w niektórych okręgach wyborczych nie zdążono tego zrobić przed pierwszą turą zjazdu, jak pamiętamy uch­waliliśmy, że będą mogli zrobić przed tym drugim naszym Zebraniem, jest propozycja uchwalona już przez nas, żeby sprawozdanie od tej komisji wyborczej przyjęła komisja mandatowa w starym składzie. W związku z tym proszę przewodniczącego, kolegę Kaniewskiego jak pamiętam, komisji mandatowej, nie przepraszam, to była wyborcza. Komisji...? Pan Supronowicz jest obecny na sali? Był szefem komisji mandatowej jak pamiętam.

Głos nierozpoznany:

Nie ma.


Prowadzący:

Bardzo proszę członków komisji mandatowej o zgłoszenie się tu­taj, na prawo od nas i potwierdzenie uczestnictwa w komisji. Widzę, że na razie jest tylko jeden kolega. Ja może odczytam listę. Proszę pań­stwa, w komisji mandatowej byli: Stanisław Rusinek, Henryk Supronowicz, Teresa Malinowska, Andrzej Mazek, Maciej Jankowski, Dobromir Gniewek, Jerzy Roman, Ryszard Diakowski i Jan Kalita. Te osiem osób stanowiłyby komisję mandatową, która odbierze sprawozdanie od komisji wyborczej. Bardzo proszę o zgłoszenie się tutaj na prawo od stolika. Koledzy są, tylko na razie ich zwołują. Tak, dobrze. Bardzo proszę o zwołanie się, a w tym czasie chyba przystąpimy do uchwalania porządku obrad.Jan Kalita:

Panie przewodniczący, myśmy się już zgłosili wszyscy i mamy opracowaną listę nazwisk i jaka jest sytuacja w tej ko­misji.Prowadzący:

Proszę bardzo.Jan Kalita:

Otóż pana Supronowicza obecnie nie możemy... Może będzie znaczy się.Prowadzący:

Na sali jest, bo ja go widziałem.Jan Kalita:

Pan Jerzy Roman jest w Zarządzie Regionu, więc nie może być członkiem komisji mandatowej, pan Rusinek podobna sytuacja, pan Jankowski w Komisji Krajowej i rezygnuje, pan Gniewek rezygnuje, pani Malinowska rezygnuje, pan Strzembosz jest członkiem komisji rewizyjnej, ale się do tej pory nie zgłosił i nie wiemy, czy się zgodzi, czy nie. Pan Mazek rezygnuje i w związku z tym Diakowski i ja muszę też zrezygno­wać. Wydaje mi się, że już jak mamy głosować, to już na całą komisję.Prowadzący:

Czyli w tej chwili stanęliśmy przed problemem, że nie mamy w ogóle starej komisji mandatowej, tak?Jan Kalita:

Tak.


Prowadzący:

Dziękuję. Pan Małachowski zgłaszał jakiś wniosek.Aleksander Małachowski:

Chcę tu wyjaśnić, że kolega Strzembosz jest członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej, co to ma wspólnego z komisją mandatową Regionu Mazowsze? Dlaczego wszyscy członkowie władz mają być wyłączeni z komisji? [oklaski] Dlaczego kolega Rusinek, który jest człon­kiem Zarządu nie może być członkiem [komisji mandatowej]? Zastrzeżenie kolegi, nie pamiętam nazwiska, dotyczyło członków komisji uchwał i wniosków, w czym jest pewne racjonalne jądro, żeby ci sami ludzie nie podejmowali decyzji o uchwałach, którzy te uchwały realizują. Natomiast... Można dyskutować, czy to jest słuszne, ale jest w tym racjonalne jądro. Natomiast pozbawianie innych członków władz Regionu funkcji w innych komisjach wydaje mi się nieporozumieniem. [oklaski]Prowadzący:

Przepraszam, ja, zdaje się, tu miałem złą podpowiedź, wniosek rzeczywiście zgłoszony przez kolegę, pamiętam, dotyczył komisji uchwał i wniosków, czyli nie wyklucza to udziału członków MKZ w komisji mandatowej. Czy rozumiem, że koledzy w tej chwili już nie mają dalszych zastrzeżeń?Jan Kalita:

Mamy zastrzeżenia, bo zrezygnowało kilka osób.Prowadzący:

Proszę podać które.Jan Kalita:

Gniewek Dobromir, Malinowska Teresa, Mazek Andrzej. W związku z tym ja nie rezygnuję.Prowadzący:

Ja bym może... Ja osobiście bym miał, jako wiceprzewod­niczący tutaj obrad, prośbę, żeby ci koledzy może jednak wycofali swoją rezygnację, to by nam ułatwiło pracę, nie musielibyśmy wybierać nowych osób. Bardzo proszę.Głos nierozpoznany:

Mamy już potężne opóźnienie w obradach, proszę kolegów.Prowadzący:

Czy koledzy, którzy wycofali się, nie mogliby jednak spełniać nadal funkcji, którą pełnili dotąd, gdyż mają już doświadczenie, będzie im to łatwo i sprawnie szło? Czy pani Malinowska definitywnie rezygnuje? Tak. Czy pan Andrzej Mazek? Andrzej Mazek jest na sali? Też definitywnie? I pan Dobromir Gniewek, rozumiem też zrezygnował, też de­finitywnie, tak? Dziękuję. Rozumiem, że w takim razie musimy wybrać dodatkowo trzy osoby do komisji mandatowej. Komisja mandatowa jeszcze będzie musiała stwierdzić tak zwane quorum na sali, byśmy mogli uznać prawomocność dzisiejszych obrad.Jan Kalita:

Z tym, że nie ma pana Strzembosza i nie wiemy jaka decyzja jest pana Strzembosza.Prowadzący:

Pan Strzembosz jest na sali? Nie ma w tej chwili. Był, tak? Może na chwilę wyszedł. Ja rozumiem, że chyba pan Strzembosz to nie zrezygnuje, jak go znam. Proszę państwa, w związku z tym, że trzy osoby zrezygnowały, proszę o zgłoszenie dodatkowo trzech osób do ko­misji mandatowej. Proszę bardzo o zgłaszanie kandydatów.Jan Kalita:

Z tym, że jeśli jeszcze mogę dodać, to pan Rusinek jest w tej chwili w takiej sytuacji, że musi się zajmować tą delega­cją francuską i ma naprawdę od... Bardzo dużo pracy. Czy nie moglibyśmy za­wiesić jego działalność na dzień dzisiejszy, czy po prostu, no, tak, zawiesić ją po prostu, nic poza tym. Ale żeby był członkiem.Prowadzący:

Rozumiem, czyli, trochę odbiegając od formalności, cztery osoby dodatkowo wybierzemy. Proszę państwa, bardzo proszę o zgłaszanie kandydatur do komisji mandatowej. Ale szybciutko, bo czas leci, cenny czas. Naprawdę to nie jest ciężka praca, policzenie numer­ków i właściwie nic więcej się nie robi, poza przyjęciem sprawozdania komisji wyborczej regionalnej.

Ty zgłaszasz? Kolega zgłasza kandydaturę Piotra Gabińskiego. Czy jest obecny na sali? Gdzie jest? Zgadza się? Nie, nie zgadza się. Bardzo proszę, szybciutko.

Głos nierozpoznany:

Zgłaszam panią Jadwigę Zakrzewską.Prowadzący:

Pani Jadwiga Zakrzewska. Zgadza się? Nie zgadza się. Proszą państwa, bardzo czekamy. Prosimy, naprawdę komisja mandatowa musi działać, bez niej Zebranie nie może być prowadzone. Bardzo pro­szę.Głos nierozpoznany:

Kto z państwa ma chęć sam się zgłosić? Prosimy bardzo, bo przecież to jest bardzo poważna sprawa, czas prze­cież leci w dalszym ciągu.Prowadzący:

Czy są ochotnicy?Głos nierozpoznany:

Zgłaszam kandydaturę Andrzeja... Krzysztofa Dobrzyńskiego.Prowadzący:

Zgłoszony jest Krzysztof Dobrzyński. Zgadza się? Gdzie jest? Zgadza się. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.Tomasz Jaroszewski:

Ja się chciałem sam zgłosić: Tomasz Jaroszewski. [oklaski]Prowadzący:

Dziękuję bardzo. Tomasz Jaroszewski. Proszę państwa, jeszcze co najmniej dwie osoby. Proszę bardzo. Czy koledzy na ochotnika się zgłaszają? Proszę podać nazwiska do mikrofonu.Zbigniew Zięba:

Zbyszek Zięba, [numer mandatu] 008.Prowadzący:

Dziękuję. Zientar, tak? Zięba czy Zientar? Zięba. Proszę bardzo, następne zgłoszenie.Andrzej Drewniak:

Również sam się chcę zgłosić: Andrzej Drewniak, mandat 532.Prowadzący:

Proszę bardzo, pan był pierwszy, pan się zgłaszał przedtem z sali.Zenon Boroń:

Proszę państwa, żeby zakończyć tą akcję, bo to bę­dzie trwało godzinami, swoje nazwisko proponuję i komisję mamy z gło­wy. Moje nazwisko Zenon Boroń, 549 mandat. [oklaski]Prowadzący:

Zenon Boroń. Dobrze, dziękuję bardzo. W międzycza­sie proszę państwa jeszcze przyszedł niestety kolega Jankowski i się z komisji mandatowej wycofał. Uważa, że powinien słuchać obrad, żeby wiedzieć co się dzieje, dlatego, że jest delegatem do Komisji Krajo­wej. Kto został jeszcze zgłoszony? Andrzej Drewniak. Proszę państwa, zgłoszono pięć osób, czy są jeszcze jakieś kandydatury? Rozumiem, że nie ma już kandydatów, w takim razie zamykamy zgłoszenia do komisji mandatowej. Zgłoszone są następujące osoby: pan Krzysztof Dobrzyński, pan Tomasz Jaroszewski, pan Zbigniew Zięba, pan Zenon Boroń i pan Andrzej Drewniak. Natomiast ze starej komisji byłyby osoby: Henryk Supronowicz, Jerzy Roman, Ryszard Diakowski i Jan Kalita. Pozostałe rozumiem, że zrezygnowały.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna