Commission Regulation


Instructions relatives à l'établissement du formulaire APRPobieranie 0,79 Mb.
Strona6/6
Data24.02.2019
Rozmiar0,79 Mb.
1   2   3   4   5   6

Instructions relatives à l'établissement du formulaire APR
1. Peuvent seules donner lieu à l'établissement d'un formulaire APR les marchandises qui dans le pays d'exportation remplissent les conditions prévues par les dispositions régissant le système généralisé de préférences. Ces dispositions doivent être soigneusement étudiées avant de remplir le formulaire (voir les notes de la partie 2).
2 L'exportateur attache le formulaire au bulletin d'expédition lorsqu'il s'agit d'un envoi par colis postal ou l'insère dans le colis lorsqu'il s'agit d'un envoi par la poste aux lettres. En outre, il porte soit sur l'étiquette verte C1, soit sur la déclaration en douane C2/CP3 la mention APR suivie du numéro de série du formulaire.
3. Ces instructions ne dispensent pas l'exportateur de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers ou postaux.
4. L'usage du formulaire constitue pour l'exportateur l'engagement de présenter aux autorités compétentes toutes justifications que celles-ci jugent nécessaires et d'accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises désignées dans la case 11 du formulaire.

ZAŁĄCZNIK I
Wykaz niektórych produktów rolnych, które zostaną objęte ogólnymi preferencjami taryfowymi po raz pierwszy od dnia 1 stycznia 1981 r.


Państwo

Pozycja taryfowa

Wyszczególnienie

Kraje i terytoria zawarte w załączniku B rozporządzenia (EWG) nr 3321/80

09.10

Tymianek, liście laurowe i szafran; pozostałe przyprawy korzenne


  1. Tymianek

  1. niemielony ani nierozgniatany

b) pozostały

II. kruszony lub rozgniatany  1. Liście laurowe
Kraje słabiej rozwinięte zawarte w załączniku C rozporządzenia (EWG) nr 3321/80


03.02

D. Mączka rybna

Chiny

18.04

Masło kakaowe, tłuszcz i olej kakaowy

20.07

Soki owocowe (włączając moszcz winogronowy) i soki warzywne, nie sfermentowane i nie zawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru
A.

O gęstości powyżej 1,33 w temperaturze 15 oC:


III. Pozostałe


ex a)

o wartości powyżej 30 EUA za 100 kg masy netto:


–– owoce objęte pozycjami 08.01, 08.08 B, E i F i 08.09, z wyjątkiem ananasów, melonów i arbuzówb)

o wartości nieprzekraczającej 30 EUA za 100 kg masy netto:


ex 1

o zawartości dodatku cukru w masie powyżej 30%


––

owoce objęte pozycjami 08.01, 08.08 B, E i F i 08.09, z wyjątkiem ananasów, melonów i arbuzów


ex 2

pozostałe


–– owoce objęte pozycjami 08.01, 08.08 B, E i F i 08.09, z wyjątkiem ananasów, melonów i arbuzów
B.

o gęstości nieprzekraczającej 1,33 w temperaturze 15 oC


II. Pozostałe


a)

o wartości powyżej 30 EUA za 100 kg masy netto:

6. pozostałe owoce i warzywa


ex aa)

zawierające dodatek cukru


-

–– owoce objęte pozycjami 08.01, 08.08 B, E i F i 08.09, z wyjątkiem ananasów, melonów i arbuzówex bb)

Pozostałe:


––

owoce objęte pozycjami 08.01, 08.08 B, E i F i 08.09, z wyjątkiem ananasów, melonów i arbuzówb)

o wartości nieprzekraczającej 30 EUA za 100 kg masy netto:

7. pozostałe owoce i warzywa


ex aa)

o zawartości dodatku cukru w masie powyżej 30%10

––

owoce objęte pozycjami 08.01, 08.08 B, E i F i 08.09, z wyjątkiem ananasów, melonów i arbuzówex bb)

o zawartości dodatku cukru w masie nieprzekraczającej 30%


––

owoce objęte pozycjami 08.01, 08.08 B, E i F i 08.09, z wyjątkiem ananasów, melonów i arbuzówex cc)

bez zawartości dodatku cukru


––

owoce objęte pozycjami 08.01, 08.08 B, E i F i 08.09, z wyjątkiem ananasów, melonów i arbuzów
1 Dz.U. nr L 354 z 29.12.1980, str. 114.

2 Dz.U. nr L 354 z 29.12.1980, str. 1.

3 Dz.U. nr L 354 z 29.12.1980, str. 82.

4 Dz.U. nr L 349 z 31.12.1979, str. 1.

5 Dz.U. nr L 354 z 29.12.1980, str. 202.

6 Dz.U. nr L 148 z 28.06.1968, str. 1.

7 Przy zastosowaniu art. 2 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2779/78 z dnia 23 listopada 1978 r. równowartość europejskiej jednostki rozliczeniowej (EUA) w walutach narodowych wynosi:.

1 EUA=marki niemieckie2,58101,funty szterlingi0,668451,franki francuskie5,60057,liry włoskie1 062,79,guldeny holenderskie2,77740,franki belgijskie40,6953,franki luksemburskie40,6953,korony duńskie7,01962,funty irlandzkie0,668451.Kwoty uzyskane w wyniku przeliczenia europejskich jednostek rozliczeniowych na waluty narodowe mogą zostać zaokrąglone.1


1 W przypadku przędzy wytwarzanych z dwóch lub większej liczby włókien przepisy niniejszego wykazu stosuje się łącznie w odniesieniu do numeru pozycji, do której zaklasyfikowana jest przędza mieszana, jak i do numeru pozycji, do której została zaklasyfikowana przędza wykonana z wszystkich innych włókien, z których składa się mieszana nić.

2 W przypadku tkanin wytwarzanych z dwóch lub większej liczby włókien przepisy niniejszego wykazu stosuje się łącznie w odniesieniu do numeru pozycji, do której zaklasyfikowana jest tkanina mieszana, jak i do numeru pozycji, do której została zaklasyfikowana tkanina wykonana z wszystkich innych włókien, z których składa się mieszana tkanina.

3 Do oceny wartości materiałów i części muszą być wzięte pod uwagę:

  1. w odniesieniu do materiałów i części pochodzących- pierwszej dającej się ustalić cenie za te produkty na terytorium państwa, w którym odbywa się obróbka, przetwarzanie lub montaż lub która byłaby do zapłacenia w przypadku sprzedaży;

  2. w odniesieniu do innych materiałów i części – przepisy art. 4 niniejszego rozporządzenia dotyczące określenia

(i) wartości produktów przywiezionych,

(ii) wartości produktów niewiadomego pochodzenia.1 Do oceny wartości towarów i części muszą być wzięte pod uwagę:

a) w odniesieniu do produktów i części pochodzących- pierwszej dającej się ustalić cenie za te towary na terytorium państwa, w którym odbywa się obróbka, przetwarzanie lub montaż lub która byłaby do zapłacenia w przypadku sprzedaży;  1. w odniesieniu do innych towarów i części – przepisy art. 4 niniejszego rozporządzenia dotyczące określenia:

  1. wartości produktów przywiezionych,

(ii) wartości produktów niewiadomego pochodzenia.1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna