Co nowego w msia ? Nowe możliwości programu msia szybsze działąniePobieranie 81,13 Kb.
Data20.05.2018
Rozmiar81,13 Kb.


 1. Co nowego w MSIA 5.1?

Nowe możliwości programu MSIA 5.1


Szybsze działąnie

MSIA 5.1 działa kilkakrotnie szybciej niż w poprzednich wersjach. Ta prędkość działania została uzyskana dzięki rezygnacji ze skanowania twardego dysku. Najnowsze wersje MSIA używają wyłącznie zasobów rejestrowych do wykrywania zainstalowanych produktów.


Skanowanie Service Pack

MSIA 5.1 wykrywa Service Pack’i do produktów Microsoft®


Automatyczna aktualizacja

Nie trzeba już zaglądać na strony Microsoft, aby dowiedzieć się o nowych uaktualnieniach do MSIA. Funkcja automatycznej aktualizacji powiadomi Cię o możliwości pobrania nowych uaktualnień.


Powtórne skanowanie

Funkcja powtórzenia skanowania tylko tych maszyn, na których pojawił się błąd. Szczegóły w przewodniku użytkownika


Ulepszone Raporty

Raporty Podsumowujące w MSIA 5.1 otrzymały nową postać. Nowe raporty grupują wykryte produkty w zbiory Aplikacji, Systemów operacyjnych i Serwerów. Skanowane komputery są również zgrupowane pod kątem zainstalowanych systemów operacyjnych tj. Windows® XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT®, Microsoft Windows 98.Ulepszone Menu programu
Używając ulepszonego menu, masz bezpośredni dostęp do ostatnich raportów podsumowujących, informacji licencyjnych, możliwości zgłaszania uwag oraz Pomocy Online dla MSIA.
• Narzędzie MSIA identyfikuje i raportuje wszystkie zainstalowane produkty firmy Microsoft wyświetlane w aplecie Dodaj lub usuń programy. Obejmuje to pliki obsługi, narzędzi, aplikacji, serwerów oraz pliki systemowe.

• Raport MSIA może teraz zostać skonsolidowany z raportami Microsoft Licensing Statement (MLS). Umożliwia to utworzenie pojedynczego, skonsolidowanego raportu zawierającego dane produktu oraz informacje o licencji.

• Raport podsumowujący MSIA został zmodyfikowany w celu zapewnienia dodatkowych szczegółów oraz ponownie sformatowany. Aplikacje podrzędne produktu są teraz porządkowane alfabetycznie w kolumnie „Nazwa produktu/puli” raportu podsumowującego MSIA. 1. Jak działa MSIA?MSIA skanuje i analizuje inwentaryzację produktów Microsoft zainstalowanych na komputerach. Rezultaty skanowania są generowane w formie raportów.
MSIA spełnia dwie podstawowe funkcje:


 1. Skanowanie: Możesz używać analizatora MSIA do skanowania komputerów wolnostojących lub wybranych komputerów wchodzących w skład Sieci Microsoft Windows.

 2. Raportowanie: Analizator MSIA podaje rezultaty skanowania w formie raportów, w trzech możliwych formatach, zależnych od wyboru użytkownika: HTML, Excel, oraz Text. Raporty te zawierają szczegóły, takie jak nazwy zainstalowanych produktów Microsoft; linki do listy zeskanowanych komputerów, linki do rejestru błędów, itd. Co więcej, podsumowujący raport umożliwia użytkownikom wprowadzenie informacji o zakupie odpowiednich licencji na całe oprogramowanie wykryte podczas skanowania.

Uwaga: Analizator MSIA to samodzielne narzędzie, które nie ma żadnego połączenia z żadnym innym zewnętrznym komponentem, chociaż czyta on informacje z rejestru służące do identyfikacji produktów i komputera. Narzędzie to nie wpływa także na funkcjonowanie skanowanego systemu, czy innych programów zainstalowanych w tym systemie.

 1. Co analizator MSIA instaluje na moim komputerze?

Jako element instalacji, analizator MSIA jest wykonywalnym narzędziem, a pliki z danymi zawierające szczegóły na temat skanowanych produktów są kopiowane do systemu. Te pliki z danymi nie powinny być edytowane, usuwane, a ich nazwy nie powinny być zmieniane. Te czynności mogłyby przeszkodzić w prawidłowym działaniu analizatora MSIA. Niezbędne wpisy do rejestrów także stanowią część instalacji. Podczas skanowania w trybie "sieć", analizator MSIA jest wykonywalny, a pliki z danymi są instalowane na komputerze, od którego rozpoczęto proces inwentaryzacji.


Kiedy analizator MSIA skanuje komputery wchodzące w skład sieci, nic nie jest zapisywane w innych komputerach - pliki są czytane z komputera, w którym został zainstalowany analizator MSIA. 1. Jaka metoda skanowania jest stosowana w MSIA?Stosowana jest poniższa metoda skanowania - według rodzaju skanowania:


 1. Skanowanie Lokalne:

 • Analizator MSIA przeprowadza skanowanie pod kątem określonych przez użytkownika produktów Microsoft.

 • Skanowane są dyski twarde lokalnego komputera. Stacje dyskietek, stacje CD ROM oraz stacje sieciowe są wyłączone ze skanowania.

 • Analizator MSIA przeprowadza skanowanie urządzenia pod kątem wybranych produktów, szukając ich wykonywalnych plików oraz kluczy rejestru odpowiadających instalacji. Kiedy te szczegóły zostaną odnalezione, są zestawiane z informacjami zawartymi w plikach z danymi MSIA. Skanowany/poszukiwany produkt jest rejestrowany, jeśli dane się zgadzają. Jeśli produkt został znaleziony w urządzeniu, a informacje na jego temat różnią się od tych zawartych w plikach z danym, zostaje on wprowadzony do pliku Mismatch.txt.

 • Ta sama metoda jest stosowana przy skanowaniu Viso; jednak niezbędne biblioteki DLL są skanowane także zanim zestawienie zostanie przeprowadzone.

 • Skanowanie Sieciowe: Wszystkie kroki wymagane w przypadku Skanowania Lokalnego odnoszą się także do Skanowanie Sieciowego, wyjątkiem są przeprowadzane przez MSIA kontrole istnienia Połączenia Sieciowego, który przeprowadza się jeszcze przed skanowaniem sieciowym.

System przeprowadza kontrolę na okoliczność uprawnień dostępowych użytkownika we wszystkich urządzeniach, które mają być zeskanowane. Jeśli nie zostały wydane żadne uprawnienia, analizator MSIA postępuje jak niżej, kierując się wyborem dokonanym przez użytkownika:  • Wyświetla (Prompt) błąd i czeka na odpowiedź użytkownika

  • Ignoruje (Ignore) błąd, rejestruje go i kontynuuje pracę bez konieczności udziału użytkownika

Podobnie, kiedy występuje błąd sieciowy, użytkownik może ustalić, która z poniższych czynności ma być wykonana przez MSIA:

 • Przerwij: (Abort) Loguje błąd i przerywa aplikację

 • Zignoruj: (Ignore) Ignoruje błąd, rejestruje go i kontynuuje pracę bez konieczności udziału użytkownika

 • Wyświetl: (Prompt) Wyświetla błąd i czeka na odpowiedź użytkownika

Aby przeskanować podłączony do sieci komputer z systemem Windows 95, Windows 98 lub Windows Millennium Edition, dyski twarde tych komputerów powinny być udostępnione jako $. Jako dodatek do udziału$, usługa Zdalnej Administracji oraz Zdalnej Edycji Rejestrów musi zostać udostępniona. Proszę przeczytać informacje o Skanowaniu Windows 95, Windows 98, Windows Millennium Edition w celu poznania konkretnych szczegółów.


 1. Jakie formaty raportów są generowane przez analizator MSIA i gdzie są one przechowywane?

Analizator MSIA posiada umiejętność generowania raportów w trzech formatach: HTML (domyślny), Microsoft Office Excel® oraz Text. Użytkownicy muszą wybrać jeden z możliwych formatów raportów. Raporty te są przechowywane w folderze wybranym przez użytkownika; jednak domyślna lokalizacja to Ścieżka Instalacji MSIA>\Raporty (<Ścieżka Instalacji MSIA> to lokalizacja, w której zainstalowany jest MSIA).

 1. Uruchomiłem analizator MSIA, a raport podsumowujący wskazuje, że mam zainstalowane produkty Microsoft, ale nie mam żadnych licencji. Zakupiłem licencje, dlaczego więc tak się dzieje?

Analizator MSIA przeskanuje twój(-oje) komputer(-y) pod kątem Produktów Microsoft i wyświetli liczbę instalacji, jednakże będziesz musiał ręcznie wprowadzić odpowiadające licencje, które nabyłeś. Istnieje bezpośredni link do raportu podsumowującego, na który możesz kliknąć, aby dodać lub zaktualizować informacje dotyczące kupna licencji, zatytułowane "Kliknij tu, aby dodać/zaktualizować informacje dotyczące zakupu licencji". Żeby poznać szczegóły Programów Licencjonowania Microsoft, możesz także odwiedzić sekcję Podstawy Licencjonowania na tej witrynie.

 1. Czy jeśli analizator MSIA jest używany, do Microsoftu dotrą jakiekolwiek dane czy szczegóły skanowania?

Nie. Rezultaty skanowania są absolutnie tajne. Microsoft nie dowie się, co zostało zeskanowane lub zinwentaryzowane.

 1. Czy narzędzie to może niekorzystnie wpłynąć na programy zainstalowane w komputerze lub w sieci?

Nie. Działanie tego narzędzia nie uszkodzi żadnych programów ani danych znajdujących się w komputerach, ani nie wejdzie w interakcję z żadnymi plikami programowymi. Po prostu skanuje ono dyski twarde wybranych komputerów.

 1. Jakie są minimalne wymagania systemowe potrzebne, by móc uruchomić MSIA?

Aby uzyskać odpowiedź, proszę wejść na Analizator Inwentaryzacji Oprogramowania Microsoft - Wymagania Systemowe.

 1. Czy analizator MSIA skanuje komputery wchodzące w skład Sieci Novell?

Nie. Analizator MSIA jest zaprojektowany do skanowania jedynie komputerów wchodzących w skład Sieci Microsoft Windows.

 1. Kiedy przeprowadzam skanowanie, w przypadku niektórych komputerów dostaję polecenie, żeby wprowadzić nazwę użytkownika i hasło lub otrzymuję informację o następującym błędzie: "Niewystarczające uprawnienia dla komputera ". Posiadam uprawnienia administratora domeny dla tych komputerów. Co mam robić?

Żeby zapobiec pojawieniu się powyższych błędów, proszę wykonać niżej wymienione czynności:
 1. Upewnij się, że wszystkie komputery wchodzą w skład Sieci Microsoft Windows. Inne sieci, w tym także Sieci Novell nie są obsługiwane przez MSIA.

 2. Upewnij się, że użytkownik zalogowany na komputerze z zainstalowanym analizatorem MSIA, posiada uprawnienia administratora na ten komputer, tzn. komputer, który ma być przeskanowany.

 3. Upewnij się, że we wszystkich dyskach logicznych udziały administracyjne są aktywne (na przykład C$, D$, itd.). Można to zweryfikować dostając się do docelowego komputera poprzez Windows Explorer. Najczęściej błąd występuje, ponieważ jeden z udziałów $ nie jest dostępny za pośrednictwem programu Windows Explorer. Nawet jeśli udział $ reprezentuje stację CDROM lub stację dyskietek, analizator MSIA powinien być w stanie połączyć się z nim, w celu upewnienia się, że jest to tylko CDROM, stacja dyskietek lub napęd zip i nie musi być skanowany. Tak więc, jeśli udział administracyjny stacji dyskietek, CDROM lub Zip jest aktywny, powinieneś upewnić się czy jest dostępna.

 4. Jeśli docelowe komputery, które generują błędy korzystają z systemów operacyjnych Microsoft Windows 95, Windows 98 lub Windows Millennium Edition, wejdź na MSIA - Windows 98, Windows Millennium Edition - skanowanie sieci, w celu zapoznania się ze szczegółami rozwiązywania problemów.

 5. Upewnij się, że możesz połączyć się z rejestrem komputerów, które generują błędy za pośrednictwem komputerów z zainstalowanym MSIA. (Możesz połączyć się z rejestrem innego komputera uruchamiając regedit.exe i wybierając "Rejestr" -> "Podłącz Rejestr Sieciowy..." i pamiętając o nazwie komputera.) Jeśli nie będziesz w stanie połączyć się z rejestrem, zapoznaj się odpowiednią dokumentacją na temat systemu operacyjnego lub skorzystaj z pomocy, bądź też skontaktuj się z administratorem systemu. 1. Przeskanowałem sieć, ale analizator MSIA nie wykrywa programów Windows 3.1 ani DOS. Dlaczego?

MSIA jest zaprojektowany do skanowania i wykrywania jedynie systemów operacyjnych wersji Windows 95 i nowszych.

 1. Czy program MSIA przeskanuje system w poszukiwaniu wszystkich produktów firmy Microsoft wyświetlanych w aplecie Dodaj lub usuń programy?

Tak. Program MSIA 5.1 skanuje system lub komputer w sieci w celu wyszukania wszystkich produktów firmy Microsoft wyświetlanych w aplecie Dodaj lub usuń programy. Obejmuje to wszystkie zainstalowane pliki obsługi, narzędzi, aplikacji, serwerów oraz pliki systemowe. 1. Czy MSIA dokona skanowania pod kątem produktów innych niż Microsoft?

Nie. Analizator MSIA jest zaprojektowany do skanowania i raportowania jedynie produktów Microsoft.

 1. W kroku Pobierz Pliki z Danymi kreatora klikam "Pobierz", żeby otrzymać z Microsoftu najnowsze pliki z danymi, ale pojawia się błąd: "Wystąpił błąd lub pobieranie zostało anulowane przed zakończeniem. Upewnij się, że połączenie internetowe jest gotowe i spróbuj ponownie później." Co to oznacza?

Jak wskazuje wiadomość, połączenie internetowe może nie być aktywne. Sprawdź to ostrożnie i ponownie spróbuj pobrać pliki z danymi.


Ten błąd może również wystąpić, jeśli MSIA, który pobrałeś to starsza wersja, a twój system próbuje połączyć się z adresem URL, który już nie istnieje. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję MSIA ze strony www.microsoft.com/poland/sam/msia.mspx. 1. Jak mogę przekazać opinię lub szukać wyjaśnień na temat analizatora MSIA?

Odpowiedzi na większość pytań można znaleźć w Instrukcji Obsługi MSIA..


Jeśli pojawią się inne pytania dotyczące rozwiązywania problemów, możesz skontaktować się z firmą Microsoft na dwa podane niżej sposoby:
Otwórz Raport Podsumowujący i kliknij link "Przekaż Opinie lub Zgłoś Problem". Uwaga, ten link jest dostępny tylko w przypadku raportów generowanych przez analizator MSIA 2.1.

Kliknij tutaj i wpisz wymagane informacje.


• Program MSIA 5.1 umożliwia także skonsolidowanie raportu podsumowującego MSIA z raportami MLS. Ułatwia to porównywanie informacji o produktach firmy Microsoft i odpowiednich informacji o licencjach w bardziej wydajny sposób. W tym celu podczas skanowania komputera lokalnego lub komputera w sieci, na ekranie „Konsoliduj raport” zaznacz pole wyboru konsolidowania raportu podsumowującego z raportem MLS i wybierz raport MLS do skonsolidowania.
Wygenerowany raport będzie zawierać informacje o produktach z raportu podsumowującego MSIA i odpowiednie informacje o licencji z raportu MLS. 1. Na czym polega funkcja "Konsoliduj Raport Podsumowujący"?

Analizator MSIA 2.1 umożliwia ci scalenie/konsolidację raportów podsumowujących. Krótko mówiąc, działa w następujący sposób:
 • Tworzysz Raport Podsumowujący uruchamiając Skanowanie Sieciowe lub Lokalne.

 • Następnie skanujesz dodatkowe komputery, które nie były uwzględnione podczas poprzedniego skanowania z tego samego komputera.

 • Konsolidujesz najnowszy raport z tym wcześniejszym.

 • Nie powinieneś ręcznie usuwać ani przenosić żadnych plików z danymi związanych z raportami MSIA.

Można to zrobić wybierając okienko "Konsoliduj Raport Końcowy z Poprzednim Raportem" w kroku Formaty Raportów kreatora MSIA. Jeśli chcesz poznać szczegóły, zajrzyj do sekcji Formaty Raportów.
Uwaga: Funkcja ta nie jest dostępna w MSIA 2.0. Zarówno przy użyciu analizatora MSIA 2.1 jak i nowszego, skanowanie musi być wykonywane z tego samego komputera. 1. Raz przeprowadziłem skanowanie sieci. Skanuję nowe komputery wchodzące w skład sieci. Czy istnieje możliwość połączenia tych raportów i stworzenia jednego skonsolidowanego raportu?

Kiedy od nowa dokonujesz skanowania przy pomocy MSIA 2.1, w kroku "Formaty Raportów" kreatora wybierz okienko "Konsoliduj Raport Podsumowujący z Poprzednim Raportem".


Uwaga: Okienko to będzie aktywne tylko wtedy, jeśli MSIA 2.1 był wcześniej używany na tym komputerze do przeprowadzenia skanowania. Okienko to nie jest dostępne w MSIA 2.0. Konsolidacja jest obsługiwana wyłącznie dla raportów generowanych przez skanowanie przeprowadzone przy pomocy MSIA 2.1.
Określ wszystkie inne szczegóły i kliknij guzik Zakończ w ostatnim kroku. Skonsolidowany Raport Podsumowujący zostanie wygenerowany. 1. Czy mogę połączyć raporty skanowania wykonane na innych komputerach?

Tak. Można łączyć raporty znajdujące się na innych komputerach, jeżeli były wykonane przy pomocy MSIA. Służy temu funkcja Połącz raporty podsumowujące wykonane na innych komputerach w oknie Raporty podsumowujące. W oknie wyboru komputerów należy wpisać te, z których raporty chciałbyś połączyć oddzielając je średnikiem.

 1. Dlaczego okienko "Konsoliduj Raporty" nie jest dostępne, jeśli korzystam z analizatora MSIA 2.1?

Okienko konsolidacji raportów jest zacieniowane ze względu na jeden z poniższych powodów:
 • Wersje MSIA 2.1 lub nowsze nie były wcześniej używane do skanowania z tego komputera.

 • Folder raportów poprzedniego skanowania jest nieaktualny.

 • Nie ma niektórych kluczowych plików zawierających informacje na temat danych wejściowych poprzedniego skanowania.
 1. Czy istnieje sposób na konsolidację raportu podsumowującego przy jednoczesnym utrzymaniu pierwotnej wersji wcześniejszych raportów?

Tak. Aby to zrobić, podczas pierwszego skanowania na stronie "Formaty Raportów" kreatora MSIA podaj ścieżkę (nazwijmy ją Ścieżką1) do zapisania raportów. Podczas drugiego skanowania, do zapisania raportów podaj inną ścieżkę (nazwijmy ją Ścieżką2) i wybierz opcję konsolidowania raportów podsumowujących.


Pod koniec drugiego skanowania, Ścieżka1 będzie zawierać raport podsumowujący ze Skanowania1, a Ścieżka2 będzie zawierać skonsolidowane raporty podsumowujące Skanowania1 i Skanowania2. 1. Jak się dowiedzieć, z której wersji analizatora MSIA korzystam?

Numer wersji analizatora MSIA można sprawdzić klikając przycisk O analizatorze MSIA... w etapie "Witamy" kreatora analizatora MSIA. Jeśli chcesz poznać szczegóły, odwiedź sekcję Ekran Powitalny.

 1. Wiem, że Microsoft Office jest zainstalowany w niektórych komputerach z zainstalowanymi systemami operacyjnymi Windows 95, Windows 98 i Windows ME. Jednak wydaje się, że podczas skanowania sieci analizator MSIA nie wykrywa Office. Co mam robić?

Dzieje się tak, ponieważ Usługa Zdalnej Edycji Rejestrów nie jest aktywna w tych komputerach opartych na Windows 98. Zapoznaj się z informacjami i instrukcjami znajdującymi się na stronie Windows 98, Windows Millennium Edition - skanowanie sieci.

 1. Czy analizator MSIA może wykryć ukryte komputery?

Nie. Obecnie analizator MSIA nie skanuje ukrytych komputerów. Analizator MSIA skanuje tylko komputery widzialne w "Moich Miejscach Sieciowych" lub "Komputerach w Pobliżu". Jeśli chcesz, żeby jakiś komputer był uwzględniony podczas skanowania MSIA, musisz go "ujawnić".

 1. Na czym polega funkcja skryptów logowania?

Żeby dokonać skanowania komputerów z systemem Windows 98 czy Windows Millennium Edition, analizator MSIA wymaga zastosowania w tychże komputerach usługi Zdalnej Administracji i Zdalnej Edycji Rejestrów. W przypadku analizatora MSIA 2.1 lub wersji wcześniejszych, użytkownik musiał sam wykonywać to ręcznie. Dzięki funkcji Skryptów Logowania można zastosować te usługi w komputerach z zainstalowanym Windows 98 czy Windows Millennium Edition. Żeby dowiedzieć się, jak korzystać z funkcji skryptów logowania, zapoznaj się z dołączonym do analizatora MSIA 3.0 dokumentem LogonScriptSetup.rtf. Plik ten jest instalowany w folderze <Ścieżka instalacyjna>\ForWin98.

 1. W jaki sposób uruchomić skrypty logowania tak, żeby umożliwić skanowanie komputerów z systemem Windows 98?

Aby uruchomić skrypty logowania, zapoznaj się z dokumentem LogonScriptSetup.rtf dołączonym do analizatora MSIA 3.0. Plik ten jest instalowany w folderze <Ścieżka instalacyjna>\ForWin98.

 1. Z jakimi kontrolerami domen działa skrypt logowania?

Skrypt logowania działa z kontrolerami domen, zarówno tymi opartymi na serwerem Windows NT jak i na serwerze Windows 2000.


Następujące szczegóły w skonsolidowanym raporcie podsumowującym mogą się różnić zależnie od ich dostępności w raporcie MLS:
• Dodatkowa kolumna zatytułowana „Wersja licencji” wyświetla wersję aplikacji wykrytą przez narzędzie MSIA.

• Aplikacje podrzędne produktów są teraz wyświetlane alfabetycznie.

• Sekcja „Systemy” znajduje się poniżej sekcji „Serwery”.
Uwaga!

a. Skonsolidowany raport podsumowujący wyświetla informacje tylko dla wybranych produktów raportowanych przez narzędzie MSIA. Nie wyświetla innych produktów, które są częścią raportu MLS.

b. Pozostałe produkty zawarte w raporcie MLS nieodpowiadające wybranym produktom są wyświetlane poniżej tabeli skonsolidowanego raportu MSIA-MLS. W przypadku takich produktów będą znane tylko szczegóły licencji zawarte w raporcie MLS.

• W przypadku wybranych produktów firmy Microsoft dodanych do raportu przez narzędzie MSIA, dla których nie są dostępne informacje o licencji w raporcie MLS, skonsolidowany raport podsumowujący wyświetla tylko szczegóły produktów bez informacji licencyjnych.

• Funkcja konsolidacji raportów MSIA-MLS jest dostępna w programie MSIA 5.1 1. Jakie korzyści wiążą się z korzystania ze skryptów logowania?

Dzięki funkcji skryptów logowania możesz uniknąć ręcznej konfiguracji usługi Zdalnej Administracji i Zdalnej Edycji Rejestrów w przypadku komputerów z systemem Windows 98 i Windows Millennium Edition. Aby analizator MSIA mógł przeprowadzić skanowanie tych komputerów, konieczne jest zastosowanie tych usług.

 1. Co to są Ustawienia Osobiste?

Jeżeli często przeprowadzasz skanowanie, możesz zapisać ustawienia skanowania w pliku Ustawienia osobiste. Ustawienia osobiste mogą być użyte w celu uruchomienia analizatora MSIA z linii poleceń. Wybierając opcję Utwórz Ustawienia osobiste (Create Custom settings) w ekranie "Ustawienia skanowania" (Skan settings) kreatora, możesz stworzyć plik Ustawień osobistych, który może być później stosowany do skanowania.

 1. Jak utworzyć plik Ustawień osobistych?

Aby utworzyć plik Ustawień osobistych, skorzystaj z opcji Utwórz Ustawienia osobiste (Create Custom settings) w ekranie Ustawienia skanowania (Scan Settings) kreatora. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z przewodnikiem po analizatorze MSIA krok po kroku, znajdującym się na stronie Przewodnika po MSIA.

 1. Dlaczego opcja konfiguracji sieci jest nieaktywna, kiedy z ekranu Ustawienia Skanowania wybrana zostanie opcja 'Utwórz Ustawienia osobiste'?

Poświadczenia logowania nie są przechowywane w pliku Ustawienia osobiste, dlatego nie można zastosować tejże opcji. W dodatku, podczas skanowania przy użyciu pliku Ustawienia osobiste, błędy sieciowe i niewystarczające uprawnienia użytkownika są pomijane, a w konsekwencji odpowiednie komputery nie są skanowane, dlatego nie można uruchomić opcji konfiguracji sieciowych.

 1. Jak korzystać z pliku Ustawienia osobiste?

Możesz używać pliku Ustawienia osobiste do uruchamiania analizatora MSIA z okna poleceń. Aby to zrobić, wejdź na ścieżkę instalacji analizatora MSIA i jako parametr pliku msiascan.exe podaj pełną ścieżkę pliku ustawień niestandardowych. Możesz również dwa razy kliknąć na plik Ustawienia osobiste, aby zainicjować skanowanie z interfejsu linii poleceń lub użyć pliku Ustawienia osobiste w trybie kreatora w celu bezpośredniego przeprowadzenia skanowania.
 1. Czy mogę przeskanować sieci międzydomenowe używając pliku Ustawienia osobiste?

Tak. Jako administrator domenowy wszystkich domen, które chcesz przeskanować, możesz przeprowadzić skanowanie sieci międzydomenowych przy pomocy pliku Ustawień osobistych.

 1. Czy mogę zastosować zautomatyzowaną procedurę skanowania używając pliku Ustawienia osobiste?

Tak. Możesz stworzyć harmonogram dla pliku Ustawienia osobiste, przy pomocy funkcji Harmonogram zadań. Żeby dowiedzieć się, jak stworzyć zadanie przy pomocy funkcji Harmonogram zadań, zapoznaj się z Planowanie Uruchomienia Programu przy użyciu Funkcji Harmonogram Zadań.

 1. Jakie korzyści wiążą się z funkcją Ustawienia osobiste?

Dzięki funkcji Ustawienia osobiste możesz tak zaplanować pracę analizatora MSIA, żeby uruchamiał się z interfejsu linii poleceń bez konieczności interwencji użytkownika.

 1. Czy mogę edytować plik Ustawienia osobiste i nadal na nim pracować?

Tak. Plik Ustawienia osobiste może być edytowany, a potem uruchamiany z linii poleceń lub poprzez podwójne kliknięcie pliku Ustawienia osobiste; jednak ręczne edytowanie pliku Ustawienia osobiste nie jest zalecane.

 1. Czy mogę przejrzeć wszystkie nazwy komputerów, do których odnoszą się produkty wymienione w Raporcie Podsumowującym?

Tak. Żeby przejrzeć nazwy komputerów, w których znalezione zostały produkty, kliknij wybraną nazwę produktu w Raporcie Podsumowującym generowanym po zakończeniu skanowania.

 1. Na czym polega różnica pomiędzy raportem O Szczegółach Produktu a raportem O Szczegółach Komputera?

Raport O Szczegółach Produktu wyświetla listę odpowiadających poszczególnym produktom komputerów, na których zgłoszone zostały poszczególne produkty. Dla wszystkich produktów wybranych do skanowania, generowany jest Pojedynczy Raport o Szczegółach Produktu dla wszystkich produktów uwzględnionych podczas skanowania. Raport O Szczegółach Komputera wyświetla listę produktów znalezionych w jednym konkretnym komputerze. Raport O Szczegółach Komputera jest generowany dla każdego komputera, który został przeskanowany.

 1. Jakie są udogodnienia jeśli chodzi o formularz przesyłania opinii?

W analizatorze MSIA 3.0 funkcja przesyłania opinii to kreator zamiast pojedynczego formularza, jak w przypadku analizatora MSIA 2.1. Kreator przyjmuje informacje na trzech różnych ekranach, a także umożliwia dołączanie plików Mismatch oraz Szczegółowych plików dziennika.

 1. Jakie są dodatkowe produkty, obsługiwane przez analizator MSIA 3.0?

Obecnie analizator MSIA 3.0. obsługuje dwa nowe produkty. Są to Microsoft Visual Studio .Net oraz Microsoft BizTalk Server.

 1. Czy mogę przeskanować komputery wchodzące w skład grupy, podając nazwę grupy w domenie?

Tak. Żeby przeskanować konkretną grupę, możesz określić nazwę grupy w opcji Podaj nazwy komputerów (Specify the machine names) w ekranie Tryb Wybierania Komputerów (Machine Selection Mode) kreatora. Funkcja ta jest dostępna tylko dla domen Windows 2000.

 1. Czy mogę wskazać adresy IP komputerów, w których chcę przeprowadzić skanowanie?

Tak. Adresy IP komputerów możesz określić w opcji Podaj nazwy komputerów (Specify the machine names) w ekranie Tryb Wybierania Komputerów (Machine Selection Mode) kreatora. Możesz także wybrać zakres adresów IP w opcji Wybierz zakres adresów IP (Specify the range of IP addresses) w ekranie Tryb Wybierania Komputerów (Machine Selection Mode) kreatora.

 1. Jakie są zalety opcji Zakres adresów IP przy określaniu nazw komputerów?

Dzięki opcji zakresu adresów IP możesz określić komputery z różnych domen. Opcja ta może być przydatna, jeśli liczba komputerów, które mają być poddane skanowaniu jest duża i należy one do różnych domen.
 1. Co zawiera szczegółowy dziennik?

Szczegółowy dziennik zawiera szczegółowe informacje otrzymane w wyniku skanowania na temat błędów i/lub statusu. Plik ten loguje poszczególne problemy takie jak błędy pojawiające się w związku z awarią sieci, niewystarczającymi uprawnieniami dostępu czy błędami związanymi ze zdalnym dostępem do rejestru. Również wszystkie niezbędne informacje systemowe (zarówno Komputera Audytowego jak i Analizowanego) są zalogowane, żeby zapewnić informacje zawierające dokładny scenariusz, co umożliwi odszukanie miejsca wystąpienia błędu. Informacje o statusie aktualizacji pomagają w śledzeniu ciągu operacji, które zostały wykonane i produktów, które zostały wykryte przed wystąpieniem błędu.

 1. Co może mi dać korzystanie ze szczegółowego dziennika?

Szczegółowy dziennik zawiera błędy pojawiające się w związku z siecią i/lub ze zdalnym rejestrem i statusem skanowania. Plik ten znajduje się w wybranym przez ciebie folderze raportów. Podczas składania raportu na temat błędów zespołowi obsługi analizatora MSIA, możesz dołączyć ten plik przy pomocy Kreatora przesyłania opinii MSIA. To umożliwi zespołowi obsługi przeprowadzenie analizy bezpośredniej przyczyny wystąpienia błędu i szybszą odpowiedź.

 1. Nie jestem w stanie zainstalować analizatora MSIA 5.1. Czym może to być spowodowane?

Analizator MSIA wymaga minimalnej konfiguracji systemowej, co zostało szerzej opisane w Wymaganiach Systemowych. Upewnij się, że posiadasz program Microsoft Internet Explorer® 4.0 lub nowszy.

 1. W jaki sposób mogę ściągać najnowsze uaktualnienia?

W odróżnieniu od poprzednich wersji MSIA 5.1 nie posiada ekranu aktualizacji. Ekran ten nie jest już potrzebny ponieważ MSIA automatycznie wykryje nowe aktualizacje i poinformuje o możliwości ściągnięcia.©2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna