Christopher HitchensPobieranie 184,14 Kb.
Strona1/3
Data26.02.2019
Rozmiar184,14 Kb.
  1   2   3Christopher Hitchens
bóg

nie jest

wielki

jak religia wszystko zatruwa

Z języka angielskiego przełożył Cezary Murawski

Ponad półtora wieku temu papież Pius IX opublikował Syllabus Errorum. Potępił w nim idee wolności religijnej oraz roz­działu państwa od kościoła. Wskazał też 80 błędnych tez, doktryn i idei, m.in. socja­lizm, modernizm, racjonalizm. Bóg nie jest wielki to taki ateistyczny odpowiednik ów­czesnego dzieła, bezlitosna rozprawa z grze­chami i niegodziwościami religii.  • Jak Chrystus mógł umrzeć za nasze grzechy, skoro najprawdopodobniej wca­le nie umarł?

  • Czy Żydzi nie traktowali morderstwa i cudzołóstwa jako grzechów, zanim otrzy­mali Dziesięć Przykazań, a jeśli uważali je za grzechy, dlaczego Dziesięć Przykazań okrzyknięto tak wspaniałym darem?

Hitchens stawia odważne pytania i śmiało formułuje tezy. Jego argumentacja poparta jest osobistymi doświadczeniami, udokumentowanymi anegdotami histo­rycznymi oraz krytyczną analizą tekstów religijnych. Opisuje intelektualną podróż w kierunku świeckiego spojrzenia na świat, świat oparty na nauce i rozumie; świat, w którym wizję Nieba zastąpiły zapiera­jące dech w piersiach zdjęcia z kosmosu. To nie Bóg nas stworzył. To my stworzy­liśmy Boga.
Christopher Eric Hitchens (ur. 13 marca 1949 r.) jest pisarzem, dziennikarzem i kryty­kiem literackim. Ukończył filozofię, politykę i ekonomię na Balliol College w Oxfordzie.

Pełnił funkcję redaktora w wydawni­ctwie Harpers, pracował jako krytyk lite­racki dla „Newsday" i pisuje dla tak presti­żowych tytułów jak „Granta", „The London Review of Books", „Vogue", „New Left Re­view", „The Washington Post" i „Times Li­terary Supplement".

Regularnie pojawia się w na antenie radia i telewizji jako komentator. Prowa­dzi też gościnne wykłady na uniwersyte­tach w Kalifornii, Berkeley i Pittsburghu. Mieszka z rodziną w Waszyngtonie.


Spis Treści:


Rozdział pierwszy. Ujmując rzecz ogólnie 4

Rozdział drugi. Religia zabija 10

Och, ludzkości, zaiste biednaś i umęczona, Pod jednym zrodzona prawem, innemu posłuszna; Chełpliwie spłodzona, której próżności zakazano, Stworzona ułomną, lecz po siłę i rozum sięgasz.

Fulke Greville, Mustapha

Sądzicie zatem, że wam, jakimi jesteście, Z umysłem robaczywym, głodnym i fanatycznym, Bóg zawierzył sekret, którego mnie odmówił? No cóż — czyż wiele to waży? Daj wiarę temu!

Rubajjat Omara Chajjama (przekład Richard Le Gallienne)

Odejdą w spokoju, wyzioną ducha w spokoju w imię twoje, a poza gro­bem odnajdą wyłącznie śmierć. Lecz my dotrzymamy tajemnicy i dla ich własnego szczęścia będziemy ich kusić obietnicą niebiańskiej i wie­kuistej nagrody.

Wielki Inkwizytor do swojego „Zbawiciela" Fiodor Dostojewski Bracia Karamazow

  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna