Choroby mięŚNIPobieranie 171,03 Kb.
Strona1/2
Data25.03.2018
Rozmiar171,03 Kb.
  1   2

Dr med. Halina Strugalska-Cynowska

Klinika Neurologii AM w Warszawie


CHOROBY MIĘŚNI


Większość pacjentów cierpiących na choroby mięśni i opinia publiczna nazywa tę grupę schorzeń zanikiem mięśni. Zanik mięśni jest tylko jednym z objawów choroby, najbardziej widocznym i chyba stąd pochodzi to określenie.

Dla pełnej diagnostyki chorób mięśni konieczne jest przeprowadzenie badania podmiotowego - ustalenie początku i przebiegu choroby, ustalenie, czy jest chorobą nabytą czy wrodzoną występuje rodzinnie czy sporadycznie.

Badanie przedmiotowe oraz badania dodatkowe, dla którego musimy znać objawy choroby, omówiono niżej: 1. biochemiczne

 2. elektro fizjologiczne

 3. biopsja mięśniowa

 4. badanie genetyczne: DNA

Objawy chorób mięśni

1) Zeszczuplenie mięśni

 1. zanik mięśni spowodowany odnerwieniem występuje w rdzeniowym zaniku mięśni, w neuropatiach, w stwardnieniu zanikowym bocznym

 2. niedorozwój mięśni występuje w miopatiach wrodzonych

2) Przerost mięśni

 1. prawdziwy - guzy mięśni

 2. rzekomy - przerost tkanką łączną po zaniku włókien mięśniowych występuje w dystrofiach, np. łydki chłopców z dystrofią typu Duchenne'a

3)Drżenia pęczkowe mięśni - są wyrazem odnerwienia mięśnia

4)Drżenia palców - również wyraz odnerwienia

5) Kurcze mięśni

 1. w chorobach metabolicznych mięśni, np. w glikogenozach

 1. w uszkodzeniu układu piramidowego, np. w stwardnieniu zanikowym bocznym

6) Ból mięśni

 1. stany zapalne

 1. guzy mięśni

 1. bóle po wysiłku w miopatiach metabolicznych, głównie glikogenozach

7) Osłabienie siły mięśniowej

a) stabilne w miopatiach wrodzonych

b)powoli postępujące w dystrofiach i rdzeniowym zaniku mięśni


 1. występujące wyłącznie po wysiłku, w miastenii, miopatiach metabolicznych

 2. występujące napadowo: w porażeniu okresowym rodzinnym

8)Nadmierna męczliwość mięśni po wysiłku w miastenii i w miopatiach metabolicznych

9)Miotonia - przetrwały skurcz mięśnia w spoczynku ustępujący po pracy tym mięśniem występuje w miotonii i w dystrofii miotonicznej.

 

Wyżej wspomniane objawy mogą dotyczyć wszystkich mięśni. W zależności od zajętych mięśni rozróżniamy: 1. postać oczną choroby - jeżeli zajęte są mięśnie poruszające gałkami ocznymi

 2. postać opuszkową -jeżeli zajęte są mięśnie gardła i język

 3. postać kończynową -jeżeli zajęte są tylko mięśnie kończyn górnych lub i kończyn dolnych

Badania dodatkowe

1) Biochemiczne 1. kreatynokinaza (CK, dawniej CPK) - bardzo istotne badanie w dystrofii mięśniowej i w zapaleniu wielomięśniowym

 2. badanie innych specyficznych enzymów

2) Badanie elektrofizjologiczne (emg) - pozwala na ustalenie poziomu uszkodzenia (patrz schemat motoneuronu)

 1. uszkodzenie komórki rogu przedniego (l) w rdzeniowym zaniku mięśni

 2. zaburzenia przewodzenia w nerwie obwodowym (2), uszkodzenie nerwów obwodowych

 3. zaburzenia przewodzenia nerwowo-mięśniowego (3) w miastenii i zespołach miastenicznych

 4. zaburzenia błony mięśniowej (4) głównie w tak zwanych kanałopatiach, np. w porażeniu okresowym rodzinnym czy w miotonii

 5. uszkodzenie samego mięśnia (5), np. wrodzona dystrofia i miopatia lub nabyte zapalenie wielomięśniowe

3) Badanie wycinka mięśnia - ocenia zmiany zapalne, metaboliczne, czy strukturalne

 1. Badanie genetyczne - DNA pozwala na rozpoznanie choroby, ustalenie nosicielstwa choroby, może być stosowane jako badanie prenatalne

Najczęściej występujące choroby mięśni

A) DYSTROFIA MIĘŚNIOWA

Rozróżniamy kilka postaci dystrofii wyodrębnionych na podstawie obrazu klinicznego i sposobu dziedziczenia.

l. Dystrofia mięśniowa typu Duchenne'a i jej łagodniejsza odmiana - typ Beckera. Chorują tylko chłopcy, a nosicielkami są matki. Choroba występuje u jednego na 3300 urodzonych chłopców, objawy choroby ujawniają się około 4 roku życia: często przewracają się i podnoszą się z trudem, trudno im wchodzić po schodach, nic biegają.

Sylwetka chłopca jest bardzo charakterystyczna: widoczna jest nadmierna lordoza, odstające łopatki i grube łydki, chodzą "kaczkowato" i na palcach.

Badania biochemiczne wykazują podwyższony poziom CK(zwiększony około tysiąckrotnie), badanie emg wykazuje uszkodzenie pierwotne mięśniowe. Biopsja mięśnia wykazuje brak dystrofiny - białka otaczającego włókno mięśniowe. Choroba stale powoli postępuje, przeciętnie około 10 roku życia dzieci przestają chodzić.

Leczenie jest wyłącznie objawowe, to znaczy łagodna rehabilitacja dla zapobieżenia zniekształceniom kostnym i przykurczom mięśni. Leczenie ortopedyczne - skrzywień kręgosłupa czy wydłużanie ścięgien Achillesa - należy bardzo dokładnie rozważyć.

 1. Dystrofie twarzowo-łopatkową ramienną dziedziczy się w sposób autosomalny dominujący. Chorują więc zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Przebieg choroby jest bardzo różny, łagodny niepostępujący, jak i szybki.

 1. Dystrofia dystalna i oczna jest rzadko spotykaną formą tej choroby.

B) MIOPATIE wrodzone są chorobami o łagodniejszym przebiegu niż dystrofie.

Rozpoznajemy różne postacie miopatii, głównie na podstawie badania wycinka mięśnia: w badaniach histochemicznych i w mikroskopie elektronowym, które wykazują uszkodzenia struktury mięśnia lub jego metabolizmu.

 Do miopatii strukturalnych zaliczamy:l) wrodzone zaburzenia proporcji typów metabolicznych włókien mięśniowych

2)miopatie mioturbularne

3)miopatia nitkowata

4)miopatia typu "central cores".Do miopatii metabolicznych należą:

l) miopatie tłuszczowe2)glikogenozy

 1. choroba Pompego

 2. miopatia McArdle'a

 Choroby mięśni wynikające z uszkodzenia komórki ruchowej rogu przedniego rdzenia nazywamy rdzeniowym zanikiem mięśni. Znane są one również w skrócie jako S.M. A. od angielskiej nazwy (spinał muscular atrophy). Chorobę dziedziczy się w sposób autosomalny recesywny. Częstotliwość występowania podaje się raz na 6000 do 10000. Rozróżnia się głównie 3 postacie tej choroby:

Rdzeniowy zanik mięśni typ I zwany chorobą Werniga-Hoffinann'a

Rdzeniowy zanik typ II

Rdzeniowy zanik mięśni typu pseudodystroficznego typ III zwany chorobą Kugelberg-Welande

Rdzeniowy zanik mięśni Typ I - kliniczne objawy osłabienia i zaniku mięśni widoczne są już w pierwszych miesiącach życia, dzieci te nigdy nie chodzą.Typ II rdzeniowego zaniku mięśni jest łagodniejszą postacią, ale dzieci przestają chodzić do 10 roku życia.

Typ III jest postacią łagodną.Leczenie objawowe - rehabilitacja i ewentualnie zabiegi ortopedyczne. Wrodzone uszkodzenie wielonerwowe to choroba Charcot-Marie-Tooth, dziedziczy się ją w sposób autosomalny dominujący. Początki objawów występują w dzieciństwie: opadają stopy, występuje osłabienie mięśni podudzi. Pacjenci chodzą w sposób tzw. bociani.

Nabyte choroby mięśni, które również wymagają rehabilitacji.

 1. Zapalenie wielomięśniowe występuje w każdym wieku, często łącznie z zapaleniem skóry. Rozpoznanie ustala się na podstawie badania poziomu CK w surowicy krwi i biopsji mięśnia. Leczy się farmakologicznie i rehabilitacyjnie.

 2. Zapalenie wielonerwowe najbardziej typowe to choroba Guillaina-Barrego. Występuje w każdym wieku zwykle po infekcji wirusowej, wyraża się osłabieniem mięśni dłoni i stóp. Badanie dodatkowe to badanie płynu mózgowo-rdzemowego, które wykazuje tak zwane rozszczepienie białkowo-komórkowe, czyli podwyższony poziom białka bez wzrostu cytozy w płynie mózgowo-rdzeniowym. Drugim istotnym badaniem jest badanie emg. Zespół leczy się farmakologicznie, immunomodelującymi bioglobulinami i rehabilitacją.

 1. Miastenia - nadmierna męczliwość mięśni i ich osłabienie po wysiłku. Choroba dotyczy mięśni gałkoruchowych, opuszkowych i kończynowych. Choroba należy do schorzeń chorób autoimmuno- logicznych, wytwarzane przeciwciała blokują receptory płytki nerwowo-mięśniowej. Leczy się farmakologicznie, wymaga rehabilitacji oddechowej.

 2. Stwardnienie zanikowe boczne występuje powyżej 30 roku życia. Zajęte są komórki ruchowe rogów przednich i jąder nerwów czaszkowych oraz drogi piramidowej. Przebieg choroby jest dość szybko postępujący, doprowadza do zaburzeń opuszkowych i oddechowych, chorzy wymagają wtedy intubacji i wspomaganego oddechu. Przeciętny okres przeżycia wynosi 4 do 5 lat.

Załączony schemat postępowania w omawianych chorobach mięśni pochodzi z przewodnika fizjoterapii w chorobach mięśni wydanego przez EAMDA (European Alliance of Muscular Dystrophy Associations).

MOTONEURO
Drogi wpływające na motoneuron


 1. Komórka ruchowa rogu przedniego

A) Układ piramidowy

2. Akson – nerw obwodowy ruchowy

B) Układ pozapiramidowy

3. Płytka nerwowo – mięśniowa

C) Układ móżdżkowy

4. Błona włókna mięśniowego

D) Układ siateczkowaty

5. Włókno mięśniowe

E) Bodźce czuciowe z obwodu  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna