Checklist for Auditory Processing DifficultiesPobieranie 52,97 Kb.
Data12.12.2017
Rozmiar52,97 Kb.
KWESTIONARIUSZ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI

RÓŻNICOWANIA DŹWIEKÓW

I ROZPOZNAWANIA WZORCÓW DŹWIĘKOWYCH

dla wieku dziecięcego

Imię i nazwisko: …………………………………………………...………… data urodzenia: ………………………..……………


data (1)…………… data (2)…….……… data (3)…….……… data (4)….………… data (5).…..………… data (6)…..….………

Proszę zaznaczyć TAK lub Nie i proszę uzupełnić ją każdorazowo o ewentualne dalsze komentarze.
Proszę Państwa o używanie każdorazowo innego koloru przy dalszych wypełnieniach tej ankiety.


POWODY BADANIA:


 1. Kiedy słuch państwa dziecka był sprawdzony po raz pierwszy?

Wyniki:


 1. Kiedy państwa dziecko miało ostatni raz badane słuchu?

Wyniki:

Tak Nie 1. Czy dziecko miało zapalenia ucha środkowego / perlaki / lub problemy
  ze słuchem szczególnie przed trzecim rokiem życia?

Komentarze:___Czy_występują_trudności_z_wypowiadaniem_zdań_złożonych__Komentarze'>Komentarze:__MOWA'>Komentarze:___Prace_domowe_trwają_dłużej_niż_to_konieczne__Komentarze'>Komentarze:___Nie_zawsze_reaguje_na_swoje_imię_w_sytuacji_dużej_grupy__Komentarze'>Komentarze:___Czy_występuje_nadwrażliwość_na_głośne_dźwięki_lub_określone_tony__Komentarze'>Komentarze:___Czy_dziecko_ma_trudności_ze_zrozumieniem_i_wykonaniem_poleceń_ustnych_nauczyciela__Komentarze'>Komentarze:___KONCENTRACJA,_SKUPIANIE_UWAGI,_SŁUCHANIE_I_ROZUMIENIE'>Komentarze:___Czy_dziecko_miało_operacje_gardła,_ucha,_nosa_Jeśli_tak,_to_kiedy_i_jakie__Komentarze'>Komentarze:


 1. Czy dziecko miało operacje gardła, ucha, nosa? Jeśli tak, to kiedy i jakie?

Komentarze:


 1. Czy występują w rodzinie trudności ze słuchem lub mową, czytaniem
  lub prawidłowym pisaniem? (podkreśl właściwe)

Komentarze:


 1. Czy problemy występujące u Państwa dziecka powstały
  w wyniku oddziaływań szkoły lub wpływu rówieśników?

Komentarze:

KONCENTRACJA, SKUPIANIE UWAGI, SŁUCHANIE I ROZUMIENIE

Tak Nie 1. Czy w ciągu dnia dziecko jest zmęczone, ospałe
  lub wyłącza się i sprawia wrażenie, że myślami jest gdzie indziej?

Komentarze:


 1. Czy występują trudności z koncentracją uwagi i trudności
  na skupieniu się na głosie nauczyciela (podczas długich wypowiedzi ustnych)?

Komentarze:


 1. Czy dziecko ma trudności ze zrozumieniem i wykonaniem
  poleceń ustnych nauczyciela?

Komentarze: 1. Kiedy dziecko odpowiada na ustne pytania
  czy robi to powoli z dużym wysiłkiem (widać, że się zastanawia )?

Komentarze:


 1. Czy występuje nadwrażliwość na głośne dźwięki lub określone tony?

Komentarze:


 1. Czy w sytuacji wielu odgłosów w tle występują trudności z pracą.
  Czy dziecko lepiej funkcjonuje w sytuacji 1 na 1?

Komentarze:


 1. Nie zawsze reaguje na swoje imię w sytuacji dużej grupy?

Komentarze:


 1. Wydaje się, że nie rozumie, co się do niego mówi?

Komentarze:


 1. Odkłada odpowiedź na pytanie w czasie, aby obserwować co robią inni,
  a dopiero potem sam zaczyna wykonywać daną czynność?

Komentarze:


 1. Wykonuje czynności tak jak mu się wydaje, że brzmiało polecenie?
  Robi błędy wynikające z braku zrozumienia poleceń,
  zwłaszcza kiedy jest zajęte czymś innym?

Komentarze:


 1. Prace domowe trwają dłużej niż to konieczne?

Komentarze:


 1. Ma trudności z samodzielnym wykonywaniem zadań?

Komentarze:


 1. Czy ma trudności z nawiązywaniem kontaktów i zawieraniem znajomości?

Komentarze:


 1. Czy występuje nadwrażliwość słuchowa na określone dźwięki?

Komentarze:
MOWA


 1. Sposób mówienia jest niejasny i/lub powolny, szybki i/lub mieszany?
  (podkreśl właściwe)

Komentarze:


 1. Czy dziecko mówi monotonnie, bez wyraźnej intonacji,
  nie umie utrzymać rytmu podczas mówienia?

Komentarze: 1. Ma problemy ze znalezieniem (dobraniem) odpowiednich wyrazów?

Komentarze:


 1. Czy występują trudności z wypowiadaniem zdań złożonych?

Komentarze: 1. Czy ma trudności z zadawaniem pytań i z zainicjowaniem rozmowy?

Komentarze:


 1. Czy u dziecka wystąpiło opóźnienie rozwoju mowy?

Komentarze:


 1. Czy u dziecka zasób wyrazów i znajomość gramatyki jest ubogi?

Komentarze:


 1. Czy dziecko jest lub było poddawane terapii mowy?

Komentarze:

CZYTANIE, PISANIE, LICZENIE
 1. Czy dziecko ma problemy z czytaniem?

Komentarze:


 1. Czy dziecko ma problemy z pisaniem?

Komentarze:


 1. Czy dziecko ma problemy z liczeniem?

Komentarze:


 1. Czy Państwa dziecko jest lub było leczone?

np.: psychoterapia, logopedia, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne,

zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, rehabilitacja,


integracja sensoryczno motoryczna, program wygaszania odruchów INPP?
(podkreśl właściwe)

Kiedy i jak długo?


© Johansen IAS

© Hansen-Lauff & Sanne Deutschland 2008© Rychetsky , Poland 2009
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna