Chcs Art 31-1356 Patient Information Card Core elementsPobieranie 13,16 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar13,16 Kb.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZŁOŻONYCH HORMONALNYCH ŚRODKÓW ANTYKONCEPCYJNYCH I RYZYKA WYSTĄPIENIA ZAKRZEPÓW KRWI

Wszystkie złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zwiększają ryzyko wystąpienia zakrzepu krwi. Całkowite ryzyko wystąpienia zakrzepu związane ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych jest małe, jednakże wystąpienie zakrzepu może mieć poważne skutki, a w bardzo rzadkich przypadkach może prowadzić do zgonu.Bardzo ważna jest świadomość, kiedy występuje zwiększone ryzyko powstania zakrzepu, na jakie objawy należy zwracać uwagę oraz jakie działania podjąć.

W jakich sytuacjach ryzyko wystąpienia zakrzepu jest największe?

  • w pierwszym roku stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (także po ponownym rozpoczęciu stosowania po przerwie trwającej 4 tygodnie lub dłużej),

  • w przypadku otyłości,

  • w przypadku wieku powyżej 35 lat,

  • jeśli u członków rodziny występowały przypadki zakrzepów krwi w stosunkowo młodym wieku (np. poniżej 50 r.ż.),

  • w okresie kilku tygodni po urodzeniu dziecka.

W przypadku palenia tytoniu i wieku powyżej 35 lat stanowczo zaleca się zaprzestanie palenia lub stosowanie niehormonalnych metod antykoncepcji.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów, należy natychmiast zwrócić się po pomoc lekarską.

Należy być wyczulonym na objawy związane z wystąpieniem zakrzepów krwi, szczególnie w przypadku:

  • niedawno przebytej operacji,

  • długotrwałego unieruchomienia (np. z powodu urazu, choroby lub unieruchomienia nogi za pomocą gipsu),

  • długiej podróży (trwającej dłużej niż 4 godziny).

Poinformuj lekarza, pielęgniarkę lub chirurga o przyjmowaniu złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych w przypadku:

  • planowanej lub przebytej operacji,

  • każdorazowego pytania od pracownika ochrony zdrowia dotyczącego przyjmowania jakichkolwiek leków.

Szczegółowe informacje dostępne są w ulotkach dołączonych do opakowania leków.

Każdy przypadek podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego związanego ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych należy zgłosić pracownikowi ochrony zdrowia. Działania niepożądane można również zgłaszać bezpośrednio do właściwego podmiotu odpowiedzialnego lub do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna