CharakterystykaPobieranie 24,93 Kb.
Data21.01.2018
Rozmiar24,93 Kb.

EMFOS Z

preparat do fosforanowania cynkowego stali i żeliwa metodą zanurzeniową
CharakterystykaEMFOS Z jest kwaśną cieczą o gęstości 1,50,05 g/cm3. Sporządzona kąpiel tworzy powłoki zbudowane z fosforanów cynku i żelaza. Masa jednostkowa powłoki wynosi 5-12 g/m2 w zależności od rodzaju podłoża i obróbki wstępnej. W zależności od przeznaczenia fosforanowanych wyrobów, należy każdorazowo dobrać właściwą technologię.

ZastosowanieEMFOS Z przeznaczony jest do wytwarzania drobnokrystalicznych powłok fosforanowych pod powłoki lakierowe, środki namydlające lub nasycanie olejami.

Schemat procesu fosforanowania

Wyroby przeznaczone do fosforanowania muszą być starannie odtłuszczone. Zaleca się następujący przebieg procesu technologicznego


H2O


Odtł.

1


Płuk.


2


Płuk.

3


Fosf.

4


Susz.

5 1. odtłuszczanie alkaliczne

2, 3 płukanie

 1. fosforanowanie EMFOS Z

2, 3 płukanie

 1. suszenie

W przypadku fosforanowania wyrobów skorodowanych należy wprowadzić, dodatkowo, operację trawienia w 20% H2SO4 lub 15% HCl, po czym bardzo dokładnie wypłukać.

Jeśli powłoka fosforanowa ma być stosowana pod powłoki lakierowe, należy wprowadzić, dodatkowo, aktywowanie w aktywatorze tytanowym EMPAS AT. Wówczas przebieg procesu technologicznego jest następujący:


 1. odtłuszczanie alkaliczne – EMOP,

 2. płukanie,

 3. płukanie,

 4. trawienie w 20% H2SO4 lub 15% HCl,

 5. płukanie,

 6. płukanie,

 1. aktywowanie – EMPAS AT,

 2. fosforanowanie – EMFOS Z,

 3. płukanie,

 4. płukanie,

 5. suszenieParametry fosforanowania

Stężenie koncentratu EMFOS Z w kąpieli 70 dm3/m3

Kwasowość całkowita kąpieli 452 pkt.

Kwasowość wolna kąpieli 51 pkt.

Temperatura kąpieli 455oC

Czas fosforanowania 8-10 min.Przygotowanie kąpieli do fosforanowania

Wannę do fosforanowania napełnia się wodą do ¾ objętości roboczej i dodaje się 70 dm3 preparatu EMFOS Z na każdy 1 m3 kąpieli. Następnie kąpiel doprowadza się do objętości roboczej i ogrzewa do właściwej temperatury.Badanie i uzupełnianie kąpieli fosforanująceja) Badanie i uzupełnianie kwasowości całkowitej

Kwasowość całkowitą ogólną kąpieli określa się w punktach, tj. liczbą cm3 0,1 N wodorotlenku sodowego zużytego do zobojętnienia 10 cm3 kąpieli wobec 5 kropli fenoloftaleiny /1% roztwór alkoholowy/ do uzyskania różowego zabarwienia. Przed miareczkowaniem próbkę należy odsączyć od osadu i ochłodzić do temperatury otoczenia.

Kąpiel uzupełnia się dodając 1,5 dm3 koncentratu EMFOS Z na każdy brakujący punkt kwasowości całkowitej ogólnej na 1m3 kąpieli.
b) Badanie i uzupełnianie kwasowości wolnej

Kwasowość wolną określa się w punktach, tj. liczbą cm3 0,1 N wodorotlenku sodowego zużytego do zobojętnienia 10 cm3 kąpieli wobec oranżu metylowego /0,1% roztwór wodny/. W tym celu pobiera się 50 cm3 kąpieli i przenosi do kolby stożkowej, dodaje 2-3 krople oranżu metylowego i miareczkuje 0,1 N NaOH do momentu uzyskania żółtego zabarwienia. Liczba zużytych cm3 roztworu wodorotlenku sodowego, podzielona przez 5 daje liczbę punktów kwasowości wolnej.

Przy prawidłowo prowadzonej kąpieli kwasowość wolna zmienia się bardzo powoli wzrastając. W przypadku zwiększenia się kwasowości wolnej poza zakres i stwierdzenia wytwarzania się nieprawidłowej powłoki fosforanowej, należy obniżyć kwasowość wolną przez dodanie wodorotlenku sodowego.

Na obniżenie kwasowości wolnej o jeden punkt należy dodać 400 g wodorotlenku sodowego na 1 m3 kąpieli. Wodorotlenek sodowy wprowadza się w postaci 10% roztworu.Urządzenia do fosforanowania - materiały

Wanny do fosforanowania, elementy grzejne, pompy, rury, dysze natryskowe powinny być wykonane z materiałów kwasoodpornych. Można również stosować materiały konstrukcyjne z tworzyw sztucznych, odporne na działanie kwasów i podwyższonej temperatury.Środki bezpieczeństwa przy magazynowaniu i transporcie

Koncentrat do fosforanowania typu EMFOS Z jest środkiem żrącym, kwaśnym. Preparat należy stosować w pomieszczeniach wentylowanych, w ubraniu ochronnym. Preparat należy przechowywać w pojemnikach dokładnie zamkniętych w pomieszczeniach wentylowanych, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła. Chronić preparat przed zamarzaniem. Unikać wdychania oparów preparatu i bezpośredniego kontaktu ze skórą, oczami, ubraniem. W razie zetknięcia umyć wodą z mydłem.Wytyczne do obróbki ściekówZużytą kąpiel, rozcieńczoną wodami płuczącymi, doprowadzić do pH > 10 za pomocą 5% mleka wapiennego. Kąpiel należy intensywnie mieszać przez około 4 h. Następnie roztwór pozostawić do sedymentacji osadu. Klarowny roztwór zlać znad osadu i doprowadzić za pomocą 5% roztworu kwasu siarkowego do pH 6-9. Roztwór można odprowadzić do kanalizacji, a wysuszone osady pakować w worki polietylenowe i przekazywać firmom zajmującym się usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna