Charakterystyka ubezpieczającegoPobieranie 399,32 Kb.
Strona4/5
Data29.06.2018
Rozmiar399,32 Kb.
1   2   3   4   5

4. Informacje w zakresie procedur stosowanych w szpitalu


 • zatrudniania lekarzy, kontroli na etapie zatrudniania fachowości i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej (w kontekście roszczeń kierowanych dotychczas pośrednio lub bezpośrednio do lekarza): ogólne zasady stosowane w zatrudnieniu.

 • stosowane przez szpital procedury dotyczące kontaktu pacjent – personel:

Kontakt jest bezpośredni pacjent- personel, w przypadku skarg i spraw spornych Rzecznik Praw Pacjenta

 • opis stosowanych przez Szpital procedur związanych ze składaniem przez pacjentów skarg w trakcie leczenia lub po zakończeniu leczenia: jak wyżej

 • opis uzyskanych przez Szpital certyfikatów i akredytacji ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na ryzyko występowania szkód OC: brak certyfikatów5. Opis budynków Szpitala


 1. Budynek Główny Szpitala

  • wybudowany w 1995 roku ;

  • składa się z części wysokiej o ilości 15 kondygnacji naziemnych i 2 kondygnacji podziemnych oraz części niskiej o ilości 4 kondygnacji naziemnych i 2 kondygnacji podziemnych ;

  • technologia wykonania SBM-75 , część wysoka budynku w układzie ścian poprzecznych, część niska w układzie słupowo-podciągowym ;

  • dachy pogrążone pokryte papą termozgrzewalną ;

  • klatki schodowe w ilości 10 sztuk , żelbetowe wylewane na mokro ,

  • budynek posiada instalacje : wody ciepłej i zimnej , kanalizację sanitarną i opadową , centralnego ogrzewania , ciepła technologicznego, wentylacji , klimatyzacji , elektryczną (siły światła, grzewczą, sygnalizację dzwonkową alarmową , sterowniczą ) oraz specjalne (gazy medyczne) ;

  • w części wysokiej budynku znajdują się oddziały pielęgnacyjno-lecznicze natomiast w części niskiej budynku funkcjonują oddziały diagnostyczno lecznicze (szpitalny oddział ratunkowy , centralny zespół operacyjny, zespół porodowy , poradnie przyszpitalne , pracownie rentgenowskie, centralne laboratorium, rehabilitacja , stacja dializ , apteka szpitalna ) oraz pomieszczenia administracyjno-usługowe.   1. Budynek Kuchni, Pralni, Warsztatów oraz Poradni Przyszpitalnych

 • wybudowany w 1995 roku ;

 • dwukondygnacyjny , podpiwniczony ;

 • układ konstrukcyjny stanowi szkielet żelbetowy , słupy oraz podciągi ;

 • dach pokryty papą termozgrzewalną ;

 • budynek posiada instalację : wody ciepłej i zimnej , centralnego ogrzewania , kanalizację sanitarną i opadową ,elektryczną ;

 • budynek mieści pomieszczenia: kuchni, stołówki, warsztatów i administracji ; część pomieszczeń budynku zlokalizowana na poziomie parteru została adaptowana na poradnie przyszpitalne .
  1. Budynek Zakładu Anatomii Patologicznej

 • wybudowany w 1995 roku ;

 • jednokondygnacyjny , podpiwniczony ;

 • układ konstrukcyjny stanowi szkielet żelbetowy ,

 • dach pokryty papą termozgrzewalną

 • instalacje : wody ciepłej i zimnej , centralnego ogrzewania , kanalizacja sanitarna i opadową , gazowa ,chłodnicza , wentylacja mechaniczną , elektryczna.
  1. Budynek Zwierzętarni (obecnie Budynek techniczny)

 • wybudowany w 1995 roku ;

 • jednokondygnacyjny , podpiwniczony;

 • układ konstrukcyjny stanowi stalowa rama nośna wypełniona wełną mineralną ;

 • dach dwuspadowy zagłębiony , pokryty papą termozgrzewalną ;

 • instalacje : wody ciepłej i zimnej , centralnego ogrzewania , ciepła technologicznego , gazowa , kanalizacja sanitarna i opadowa ,wentylacja mechaniczna , elektryczna


5. Budynek Agregatowni z wiatą

  • wybudowany w 1995 roku ;

  • jednokondygnacyjny , niepodpiwniczony ;

  • układ konstrukcyjny : szkielet żelbetowy :

  • dach pokryty papą na lepiku ;

  • instalacje: wodno-kanalizacyjna z neutralizatorem ścieków ,elektryczna siły i światła ,wentylacja mechaniczna


6. Budynek Hydroforni

 • wybudowany w 1995 roku ;

 • jednokondygnacyjny , niepodpiwniczony ;

 • układ konstrukcyjny stanowi siatka słupów prefabrykowanych ;

 • dach pokryty papą na lepiku ;

 • instalacje : wody ciepłej i zimnej , centralnego ogrzewania , kanalizacja sanitarna i opadowa , elektryczna siły i światła .


7. Budynek Stacji Trafo ST-1

 • wybudowany w 1995 roku ;

 • jednokondygnacyjny , częściowo podpiwniczony ;

 • dach pokryty papą na lepiku ;

 • instalacje : elektryczna światła .


8. Budynek Kotłowni z centralna stacją cieplną i stacją uzdatniania wody

 • wybudowany w 1995 roku ;

 • budynek kotłowni cztero kondygnacyjny podpiwniczony , stacji uzdatniania trzy kondygnacyjny podpiwniczony , budynki połączone dwukondygnacyjnym łącznikiem ;

 • układ konstrukcyjny szkieletowy na siatce słupów;

 • dach pokryty papą na lepiku ;

 • instalacje : wody ciepłej i zimnej , centralnego ogrzewania , kanalizacja sanitarna i opadowa , gazowa , elektryczna siły i światła , wentylacja mechaniczna , odprowadzenie spalin ,odpylanie , sprężone powietrze


9. Budynek Kotłowni gazowo-olejowej

 • wybudowany w 1995 roku ;

 • budynek stanowi halę będącą stalową konstrukcja słupową ;

 • dach pokryty blachą trapezową

 • instalacje : elektryczna światła i odgromowa , wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania .10. Budynek Maszynowni ziębniczej i Stacji Trafo ST-3

 • wybudowany w 1995 roku ;

 • posadowiony pod poziomem terenu ;

 • układ konstrukcyjny stanowią słupy i podciągi żelbetowe ;

 • dach pokryty papą na lepiku .


11. Budynek Tlenowni

 • wybudowany w 1995 roku ;

 • parterowy, podpiwniczony ;

 • dach pokryty blachą fałdową ;

 • instalacje: elektryczna światła i odgromowa ;


12. Budynek Portierni

 • wybudowany w 1995 roku ;

 • parterowy, niepodpiwniczony ;

 • konstrukcję nośną stanowią ściany z cegły grubości 38 cm

 • dach pokryty papą na lepiku ;

 • instalacje: elektryczna światła , wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania .


13. Budynek Magazynu materiałów aptecznych

 • wybudowany w 1995 roku ;

 • parterowy, częściowo podpiwniczony ;

 • konstrukcja szkieletowo-słupowa , ściany z cegły pełnej:

 • dach pokryty papą na lepiku ;

 • instalacje: elektryczna światła i odgromowa, wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania , wentylacja mechaniczna .


14. Budynek Administracyjny , Poradnia Leczenia Uzależnień

 • wybudowany w 1991 roku , jest budynkiem który służył jako zaplecze budowy i został adaptowany na potrzeby administracji oraz Poradnie Leczenia Uzależnień Oddziału Toksykologii ;

 • parterowy, nie podpiwniczony ;

 • ściany z bloczków PGS i ceglane , posadowienie na ławach fundamentowych

 • stropodach żelbetowy płaski , pokryty papą na lepiku ;

 • instalacje: elektryczna światła i odgromowa, wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania , wentylacja mechaniczna .


15.Budynek Magazynowy

 • wybudowany w 1991 roku ;

 • parterowy, nie podpiwniczony ;

 • ściany częściowo prefabrykowane, częściowo murowane:

 • stropodach żelbetowy, prefabrykowany , pokryty papą na lepiku ;

 • instalacje: elektryczna światła i odgromowa .6. SZKODOWOŚĆ
Szkody majątkowe

W latach 2002 do 2007 zostały wypłacone odszkodowania z racji zaistniałych zdarzeń losowych podlegających ubezpieczeniu:

1. Szkoda z dn. 3.06.2002r – uderzenie pioruna w budynek główny Szpitala – wypłacono odszkodowanie w kwocie 6.035,13 zł.


 1. Szkoda z dn. 17.03.2006r. – pożar w sali nr 8 oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologii – wypłacono odszkodowanie w wysokości 1.516,76 zł.

 2. Szkoda z dnia 12.10.2006r – próba kradzieży 2 silników elektrycznych w chłodni wentylatorowej – sprawa w toku – kosztorys szkód wyceniony na wartość 3.684,- zł.


Szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej
Liczba wypłaconych odszkodowań w ostatnich pięciu latach: 7

Kwota wypłaconych odszkodowań w ostatnich pięciu latach: 290 121,77 zł (kwota obliczona na podstawie wyroków)


WYKAZ TOCZĄCYCH SIĘ SPRAW O ODSZKODOWANIA I WYKAZ SPRAW ZAKOŃCZONYCH OD 2001 r.
/stan na 12.02.2007r./


Lp

Data

zdarzeniaWysokość roszczenia

Przyczyna skierowania sprawy do sądu

Przewidywana data zakończenia procesu

1.

20.11.2000r.

35.000,- zł

Zastosowanie niezgodnie z przepisami przemocy wobec pacjentki

2007r.

2.

09.08.2001r.

---

Nieudana operacja plastyczna nosa. Ubezpieczyciel w 2004r. na podstawie wyroku Sądu zapłacił 31.818,80 zł.

___________

3.

23.08.2001r.

100.092,-zł

1.060,-zł renta miesięcznaBłąd w sztuce, nierozpoznany zawał serca spowodował paraliż pacjenta

2007r.


4.

09.01.2002 r.

100.000,-zł

Błąd w sztuce. Nierozpoznany wyrostek robaczkowy bez skutkowy. Sąd zasądził 10.000,-zł z odsetkami od 13.07.05 + koszty 2.264,-zł

Ubezpieczyciel zapłacił w lutym 2006r.__________

5.

22.02.2002r.

324.500,-zł + renta 1.000,- na miesiąc

Późno rozpoznana choroba Gauchera z powodu nieodebrania przez pacjentkę wyniku badania histologicznego

2007r.


6.

23.02.2002r.

105.000,-zł

renta 1.900
Pozostawiony bez nadzoru przez kilka minut pacjent na toksykologii próbował popełnić samobójstwo. Nieodwracalne zmiany w mózgu.


2006r.

7.

25.02.2004r.-26.02.2004r.

90.000,-zł

Błąd w sztuce. Zabieg laryngologiczny spowodował uszkodzenie oka i utratę wzroku pacjentki w jednym oku. Zadośćuczynienie 90.000,-zł wypłacił ubezpieczyciel na podstawie ugody z pacjentką 31.05.2005r.

__________8.

17.08.2002r.-19.09.2002r.

Renta po 300,-zł miesięcznie + zadośćuczynienie 40.000,-zł

Żółtaczka B: zasądzono

20.000,-zł tytułem zadośćuczynienia bez odsetek + 1.800,-zł koszty zastępstwa w SA


____________9.

22.10.2002r.

250.000,-zł

Po znieczuleniu do operacji nowotworu jelita grubego, pacjent nie odzyskał czucia w nogach. Rehabilitacja bezskuteczna.

2007r.

10.

10.11.2002r.-14.11.2002r.

300.000,-złBłąd w sztuce. Nierozpoznane uszkodzenie tętnicy podkolanowej spowodowało martwicę i utratę nogi pacjenta. Sąd zasądził zadośćuczynienie 150.000,-zł Łącznie z kosztami ubezpieczyciel wypłacił 175.121,- zł

2006r.


11.

27.02.2005r.

6.000,-zl

Stojącemu pacjentowi wykonano zastrzyk Zemdlał i upadając stracił zęba.

28.10.05 Szpital przekazał żądanie ubezpieczycielowi2007r.

12.

15.08.2005r.

Żądanie odszkodowania -wysokość niesprecyzowana

W trakcie zabiegu pacjentce uszkodzono splot ramieniowy.

Ubezpieczyciel zapłacił 5.000,-zł (23.02.2006r.)__________


1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna