Charakterystyka ubezpieczającegoPobieranie 399,32 Kb.
Strona1/5
Data29.06.2018
Rozmiar399,32 Kb.
  1   2   3   4   5

ZAŁĄCZNIK nr 5 do SIWZ
CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZAJĄCEGO

/stan na 31.01.2007 r./
1. Dane podstawowe

a) Nazwa placówki medycznej: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie

b) Adres: 31-826 Kraków, os. Złotej jesieni 1

c) Dane kontaktowe: tel. /12/ 646-89-33, /12/ 646-82-02, fax /12/ 646-89-30

d) NIP: 678-268-04-71

e) REGON: 001270210


2. Stan i struktura zatrudnienia

a) Liczba pracowników: 1499

b) Liczba lekarzy ogółem: 308; w tym:

- lekarze: 210

- rezydenci: 58

- stażyści: 40.

c) Liczba pielęgniarek: 545, w tym położne: 55

d) Kwalifikacje zawodowe lekarzy:

- lekarze z I stopniem specjalizacji: 18

- lekarze z II stopniem specjalizacji: 163

e) Formy zatrudnienia lekarzy:

- umowa o pracę: 308

- kontrakt (umowy cywilno-prawne): 0

f) Struktura lekarzy według specjalizacji:
Specjalizacja

Il. osób

Specjalizacja

Il. osób

Specjalizacja

Il. osób

Anestezjologia i intensywna terapia

12

Medycyna ratunkowa

3

Położnictwo i ginekologia

10

Chirurgia

32

Nefrologia

5

Pediatria

2

Choroby wewnętrzne

28

Neonatologia

2

Psychiatria

3

Choroby zakaźne

1

Neurologia

9

Radiologia

6

Dermatologia i wenerologia

4

Okulistyka

8

Rehabilitacja medyczna

3

Hematologia

4

Onkologia i chemioterapia

9

Toksykologia kliniczna

7

Kardiologia

4

Otorynolaryngologia

10

Urologia

8

Medycyna pracy

1

Patomorfologia

4

RAZEM

181


3. Wielkość i struktura działalności

a) liczba łóżek ogółem: 642b) struktura łóżek według oddziałów szpitalnych:


Oddział

Il. łóżek

Oddział

Il. łóżek

Oddział

Il. łóżek

Wewnętrzny

54

Detoksykacji

10

Leczenia oparzeń

8

Hematologii i chorób wewnętrznych

40

Onkologii klinicznej

20

Chirurgii ogólnej i onkologii

54

Nefrologii

30

Psychiatrii

28

Ortopedii i traumatologii narządów ruchu

30

Dermatologii

20

Anestezjologii i intensywnej terapii

9

Urazów i wielonarządowej ortopedii i neuroortopedii

38

Kardiologii

37

Urologii

26

Chirurgii szczękowo-twarzowej (kliniczny)

32

Neurologii i udarów mózgu

32

Okulistyki

18

Ginekologiczno-położniczy

30

Rehabilitacji

37

Otolaryngologii

36

-----

---

Toksykologii (kliniczny)

31

Leczenia oparzeń i chirurgii plastycznej

22

-----

---

c) Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów:

- w lecznictwie otwartym: - ambulatorium: 115 389 pacjentów,

- Szpitalny Oddział Ratunkowy: 28 107 pacjentów,

- w lecznictwie zamkniętym: 28 872 pacjentów.

d) Liczba zabiegów operacyjnych w ostatnim roku: 4 757 (zabiegi ostre oraz planowane)CHARAKTERYSTYKA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA OCENĘ RYZYKA SZPITALA
1. Ryzyka sanitarno-epidemiologiczne


  1. Żywienie szpitalne pacjentów oraz żywienie personelu

Prowadzone przez podwykonawcę - firmę „ASPEN-Res” Sp. z o.o. w Krakowie, ul. Bularnia 5.

  1. Szpital nie prowadzi własnej działalności gastronomicznej.

  2. Szpital wynajmuje pomieszczenia innym podmiotom gospodarczym.

  3. Szpital wykonuje procedury wysokospecjalistyczne w zakresie okulistyki, urologii, hematologii, chemioterapii.

  4. Szpital prowadzi badania kliniczne.

  5. W Szpitalu działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych.

  6. W Szpitalu rejestrowane są wszystkie zakażenia szpitalne.
Występowanie zakażeń szpitalnych w WSS im. Rydygiera w Krakowie

Rok

Zachorowalność na 100 przyjętych chorych

Zachorowalność na 1000 osobodni hospitalizacji

2004

1,6

3,0

2005

1,5

2,8

2006

2,4

3,7  1. Testy używane do kontroli pracy sterylizatorów / procesów sterylizacji:

a) STERYLIZATORY PAROWE
  1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna