Charakterystyka przestępczości nieletnich (z uwzględnieniem przemocy szkolnej) I funkcjonowanie policyjnej izby dzieckaPobieranie 0,75 Mb.
Strona4/6
Data14.02.2018
Rozmiar0,75 Mb.
1   2   3   4   5   6

Przestępczość szkolna.
Analizie poddano ilość przestępstw i czynów karalnych popełnionych na terenie placówek oświatowych. W analizie tej uwzględniono następujące obiekty przestępstwa rejestrowane drukiem statystycznym Stp-3:

W okresie 2008 roku na terenie wyżej wymienionych obiektów stwierdzonych zostało 1137 przestępstw, w tym 759 czynów karalnych. W 2007 r. odnotowano 960 takich przestępstw, z tego 519 stanowiły czyny karalne. Tak więc odsetek ilości czynów karalnych w ogólnej masie przestępstw stwierdzonych na terenie placówek oświatowych wyniósł 67 % i był wyższy (o 13 %) od poziomu z 2007 r. Wówczas odsetek czynów karalnych w ogólnej masie przestępstw stwierdzonych wynosił 54 %.


Ilość przestępstw stwierdzonych na terenie placówek oświatowych wzrosła o 18 %. Natomiast ilość stwierdzonych czynów karalnych spadła o 46 %.
Poniższy wykres przedstawia ilość przestępstw i czynów karalnych stwierdzonych na terenie wyżej wymienionych obiektów w latach 2006, 2007 i 2008.


Sporządzono na podstawie danych policyjnego sytemu statystyki przestępczości „TEMIDA”

Nieletni popełnili najwięcej czynów karalnych na terenie szkół podstawowych i gimnazjów. Jest to oczywiste zjawisko, gdyż osoby w wieku od 13 do 17 lat są najczęściej uczniami gimnazjów. W szkołach podstawowych i gimnazjach czyny karalne nieletnich stanowiły 77% ogółu przestępstw stwierdzonych. W roku ubiegłym czyny karalne popełnione w tego typu szkołach stanowiły 51 % ogółu stwierdzonych tam przestępstw.


Ilość czynów karalnych i przestępstw stwierdzonych w poszczególnych rodzajach placówek oświatowych obrazuje poniższy wykres.Sporządzono na podstawie danych policyjnego sytemu statystyki przestępczości „TEMIDA”
Analizie poddano również wiek sprawców przestępstw dokonanych na terenie wyżej wymienionych placówek oświatowych. Dane z Stp-3 w zakresie wieku podejrzanego wskazują, iż nieletni sprawcy, w liczbie 299, stanowili 81 % ogółu sprawców przestępstw stwierdzonych na terenie placówek oświatowych. W roku 2007 odsetek nieletnich sprawców, którzy dopuścili się popełniania czynów karalnych na terenie placówek oświatowych był niższy i wyniósł 78 %. Poza tym, ujawniono też 19 przypadków dokonania czynów kwalifikowanych jako przestępstwa przez osoby, które nie ukończyły 13 lat. W roku 2007 odnotowano 30 takich osób.


1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna