Charakterystyka przestępczości nieletnich (z uwzględnieniem przemocy szkolnej) I funkcjonowanie policyjnej izby dzieckaPobieranie 0,75 Mb.
Strona1/6
Data14.02.2018
Rozmiar0,75 Mb.
  1   2   3   4   5   6

CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEMOCY SZKOLNEJ) I FUNKCJONOWANIE POLICYJNEJ IZBY DZIECKA.

Dynamika przestępczości nieletnich i udział nieletnich w ogólnej masie przestępstw.
W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące dynamiki ilości stwierdzonych przestępstw i czynów karalnych w województwie kujawsko-pomorskim:POWIAT

stwierdzone czyny karalne

% Wzrost

/Spadek

Wskaźnik dynamiki

nieletni sprawcy

% Wzrost

/Spadek

Wskaźnik dynamiki

2007

2008

2007

2008

1. BYDGOSKI

647

804

24,3

124,3

542

491

-9,4

90,6

2. TORUŃSKI

568

382

-32,7

67,3

395

361

-8,6

91,4

3. WŁOCŁAWSKI

614

810

31,9

131,9

449

390

-13,1

86,9

4. GRUDZIĄDZKI

97

106

9,3

109,3

170

172

1,2

101,2

5. ALEKSANDROWSKI

52

62

19,2

119,2

38

44

15,8

115,8

6. BRODNICKI

116

149

28,4

128,4

132

65

-50,8

49,2

7. CHEŁMIŃSKI

71

88

23,9

123,9

88

108

22,7

122,7

8. GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI

117

67

-42,7

57,3

71

63

-11,3

88,7

9. INOWROCŁAWSKI

274

345

25,9

125,9

265

277

4,5

104,5

10. LIPNOWSKI

94

66

-29,8

70,2

78

70

-10,3

89,7

11. MOGILEŃSKI

35

16

-54,3

45,7

52

32

-38,5

61,5

12. NAKIELSKI

165

136

-17,6

82,4

100

104

4,0

104,0

13. RADZIEJOWSKI

13

17

30,8

130,8

27

18

-33,3

66,7

14. RYPIŃSKI

32

33

3,1

103,1

36

34

-5,6

94,4

15. SĘPOLEŃSKI

46

22

-52,2

47,8

54

30

-44,4

55,6

16. ŚWIECKI

145

128

-11,7

88,3

164

151

-7,9

92,1

17. TUCHOLSKI

65

37

-43,1

56,9

51

34

-33,3

66,7

18. WĄBRZESKI

63

46

-27,0

73,0

61

55

-9,8

90,2

19. ŻNIŃSKI

40

56

40,0

140,0

60

66

10,0

110,0

WOJEWÓDZTWO__61183__58966__-3,6'>WOJEWÓDZTWO__3254__3370__3,6'>WOJEWÓDZTWO

3254

3370

3,6

103,6

2833

2565

-9,5

90,5


POWIAT__Ogólna_liczba_przestępstw_stwierdzonych__%_Wzrost'>POWIAT

Ogólna liczba przestępstw stwierdzonych

% Wzrost

/Spadek

Wskaźnik dynamiki

Liczba stwierdzonych czynów popełnionych przez nieletnich

% Wzrost

/Spadek

Wskaźnik dynamiki

2007

2008

2007

2008

BYDGOSKI

15964

16785

5,1

105,1

647

804

24,3

124,3

TORUŃSKI

12413

10384

-16,3

83,7

568

382

-32,7

67,3

WŁOCŁAWSKI

6093

6163

1,1

101,1

614

810

31,9

131,9

GRUDZIĄDZKI

4211

3778

-10,3

89,7

97

106

9,3

109,3

WOJEWÓDZTWO

61183

58966

-3,6

96,4

3254

3370

3,6

103,6POWIAT

Ogółem podejrzanych

% Wzrost

/Spadek

Wskaźnik dynamiki

Nieletni sprawcy

% Wzrost

/Spadek

Wskaźnik dynamiki
2007


2008

2007

2008

BYDGOSKI

5921

5697

-3,8

96,2

542

491

-9,4

90,6

TORUŃSKI

3476

3448

-0,8

99,2

395

361

-8,6

91,4

WŁOCŁAWSKI

2875

2745

-4,5

95,5

449

390

-13,1

86,9

GRUDZIĄDZKI

1565

1634

4,4

104,4

170

172

1,2

101,2

WOJEWÓDZTWO

26856

26489

-1,4

98,6

2833

2565

-9,5

90,5


Sporządzono na podstawie danych policyjnego sytemu statystyki przestępczości „TEMIDA
W 2008 roku w województwie kujawsko-pomorskim odnotowano 3370 czynów karalnych popełnionych przez 2565 nieletnich. W 2007 r. na terenie woj. kujawsko -pomorskiego miało miejsce popełnienie 3254 czynów karalnych przez 2833 nieletnich sprawców. Nastąpił zatem wzrost ilości stwierdzonych czynów karalnych o 3,6 % i spadek liczby nieletnich sprawców o 9,5 %.
Tendencje wzrostowe w ilości stwierdzonych czynów karalnych odnotowano w 10 powiatach:


 1. żnińskim o 40 %,

 2. włocławskim o 31,9 %,

 3. radziejowskim o 30,8 %,

 4. brodnickim o 28,4 %,

 5. inowrocławskim o 25,9 %,

 6. bydgoskim o 24,3 %,

 7. chełmińskim o 23,9 %,

 8. aleksandrowskim o 19,2 %,

 9. grudziądzkim o 9,3 %,

 10. rypińskim o 3,1 %.

W pozostałych 9 powiatach odnotowano spadek ilości czynów karalnych:
 1. świeckim o 11,7 %,

 2. nakielskim o 17,6 %,

 3. wąbrzeskim o 27 %,

 4. lipnowskim o 29,8 %,

 5. toruńskim o 32,7 %,

 6. golubsko-dobrzyńskim o 42,7 %,

 7. tucholskim o 43,1 %,

 8. sępoleńskim o 52,2 %,

 9. mogileńskim o 54,3 %.

Przy wzroście liczby stwierdzonych czynów karalnych popełnionych na terenie województwa o 3,6 %, odnotowano spadek ogólnej liczby stwierdzonych przestępstw o 3,6 %.


Nieletni sprawcy popełnili 3370 czynów karalnych, co stanowiło 5,7 % w ogólnej masie 58966 stwierdzonych przestępstw.
W 2008 r. odnotowano 2565 nieletnich sprawców, co stanowiło 9,7 % ogółu 26489 podejrzanych.
Rozkład ilości stwierdzonych czynów karalnych w ostatnich siedmiu latach ukazuje poniższy wykres.

Rozkład ilości stwierdzonych przestępstw w ostatnich siedmiu latach ukazuje poniższy wykres.Sporządzono na podstawie danych policyjnego sytemu statystyki przestępczości „TEMIDA”

W celu precyzyjnego zobrazowania stanu przestępczości nieletnich, analizie poddano wskaźnik dynamiki w kategoriach czynów karalnych najczęściej popełnianych przez nieletnich. Wskaźnik ten przedstawiał się w 2007 r., w porównaniu z rokiem ubiegłym w sposób przedstawiony na wykresie.

Sporządzono na podstawie danych policyjnego sytemu statystyki przestępczości „TEMIDA”

Dane dotyczące dynamiki ilości stwierdzonych czynów karalnych w najczęściej popełnianych przez nieletnich kategoriach przestępstw wskazują na fakt, iż wzrost odnotowano jedynie w kategorii rozbój i wymuszenie rozbójnicze.

W 2008 r. po raz pierwszy udało się zahamować tendencję, występującą w ubiegłych latach, polegająca na tym, że wysoki wskaźnik dynamiki odnotowywano w kategoriach przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu – udział w bójce lub pobiciu oraz spowodowanie uszczerbku na zdrowiu.
Pozytywnym zjawiskiem jest obniżenie się po raz kolejny ilości czynów karalnych w kategorii przestępstw p-ko przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

N  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna