Charakterystyka infrastruktury transportowej: KryteriaPobieranie 97,56 Kb.
Strona1/2
Data26.02.2019
Rozmiar97,56 Kb.
  1   2


Charakterystyka infrastruktury transportowej:

Kryteria (klasyfikacja pionowa):

 1. Stosunek drogi przewozu do środka przewozu (transport wehikułowy, przesyłowy)

 2. Środowiska transportowe (transport lądowy, powietrzny, wodny)

 3. Gałąź transportu (transport samochodowy, kolejowy, rurociągowy i żegluga morska)

Kryteria (klasyfikacja pozioma):

 1. Wg przedmiotu przewozu

 2. Wg formy własności (transport państwowy, prywatny).

 3. Wg terytorium gospodarczego (transport krajowy, międzynarodowy)


Charakterystyka gałęzi transportu.

Transport samochodowy

Zalety:


 • sfery zastosowania transportu wyznaczają jedynie obszary kontynentów;

 • największa spośród wszystkich gałęzi spójność i gęstość dróg;

 • najkorzystniejsze dostosowanie sieci dróg do rozmieszczenia obiektów przy drogach;

 • przystosowanie środków transportu do przewozu niemal wszystkich ładunków;

 • dobre właściwości związane z czasem trwania transportu, a zwłaszcza szybkości eksploatacyjnej, najkorzystniejsza dostępność w czasie, duża częstotliwość, możliwość korzystania z najdogodniejszych tras;

 • największa możliwość wykonywania przewozów w relacji obiekt-...

Ograniczenia:

 • nierównomierność w przestrzennym rozwoju sieci dróg kołowych i niski stan techniczny dróg.

 • Stosunkowo wysokie koszty przemieszczania wynjkające ze słabej degresji kosztów jednostkowych

Transport kolejowy:

Zalety:


  1. zdolność do przewozów masowych;

  2. relatywnie niskie stawki przewozowe przy dostawach na średnie i duże odległości wynikające z silnej degresji kosztów jednostkowych;

  3. stosunkowo rozległa sieć połączeń kolejowych dobrze dostosowana do lokalizacji głównie rynków zaopatrzenia i zbytu;

  4. duża dostępność przestrzenna wynikająca ze znacznej gęstości sieci dróg i punktów transportowych;

  5. specjalistyczny tabor, przystosowany do przewozu ładunków o zróżnicowanej podatności transportowej;

  6. możliwość dowozu do przewoźników innych gałęzi transportu.

  7. Przewozy mieszane

  8. Transport proekologiczny w odniesjeniu do transp. Samochod.

Wady:

  1. czas dostawy towarów;

  2. dowóz towarów do stacji kolejowych i przeładunkowych (transport kombinowany);

Transport lotniczy:

Zalety:


  1. krótki czas trwania przewozu (obsługa ładunków wymagających bardzo szybkiego przesyłu);

  2. regularność i terminowość dostaw;

  3. zapewnia duże bezpieczeństwo przewożonym ładunkom.

Wady:

  1. niewielka ładowność samolotów;

  2. niekorzystne rozmieszczenie przestrzenne sieci punktów transportowych (konieczność posługiwania się środkami innych gałęzi transportowych - transport kombinowany);

  3. wysoki poziom stawek frachtowych.

Transport morski:

Zalety:


  1. nieograniczona struktura towarowa wymiany handlowej;

  2. silna degresja jednostkowych kosztów przemieszczania towarów;

  3. łatwy dostęp do głównych światowych centrów gospodarczych, którą to rolę spełniają z reguły porty morskie na poszczególnych kontynentach;

  4. nieograniczony praktycznie zasięg pływania statków.

Wady:

  1. czas transportu;

  2. potrzeba dowozu i odwozu (transport kombinowany).

Żegluga śródlądowa:

Zalety:


  1. zdolność do masowych przewozów ładunków o niskiej wartości;

  2. niskie ceny przewozowe (duża degresja kosztów jednostkowych);

  3. wysoki stopień bezpieczeństwa przewozu towarów wrażliwych na wstrząsy czy wibracje;

  4. małe zużycie zasobów naturalnych (energii, siły roboczej, deficytowych materiałów, terenu);

  5. niewielki wpływ na środowisko naturalne.

Wady:

  1. wydłużony czas dostaw;

  2. małe bezpieczeństwo ładunków wrażliwych na wilgoć;

  3. niski poziom uregulowania polskich rzek.

Transport rurociągowy: to przestrzenne przemieszczanie cieczy, skroplonych gazów, wody i niektórych towarów sypkich. Np. transport ropy naftowej i gazu, transport pyłu węglowego z kopalni do położonej w pobliżu ciepłowni lub elektrowni.

Zalety:


  1. zdolność do masowych przewozów produktów płynnych i gazów;

  2. niskie koszty przemieszczania;

  3. korzystna oferta z punktu widzenia czasu transportu (duża przepustowość rurociągów oraz duża niezawodność);

  4. ochrona ładunków przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych;

  5. niska uciążliwość dla środowiska naturalnego.

Wady:

  1. słaba dostępność przestrzenna (rzadka oraz niespójna sieć);

  2. wysokie nakłady na budowę i utrzymanie infrastruktury sieci (przepompownie, stacje w miejscach docelowych);

  3. wysoki udział kosztów stałych w cenie transportu.

Przy doborze odpowiednich środków transportu bierze się pod uwagę: koszt, dostępność, szybkość, rzetelność, wielkość przesyłki

Elementy systemu transportowego:

 1. transportowany materiał

 2. środek transportu

 3. proces transportu


Transportowany materiał: właściwości fizyko-chemiczne, podatność na transport.

Środek transportu: dobór środka transportu.


(optymalizujemy ładunek i drogę)


punkt nadania punkt odbioru(modele optymalizujące długość tras)
(modele matematyczne)Proces transportowy:


Proces transportowy:

  1. prosty – przebiega bez powtarzania faz;

  2. złożony – powtarzanie się tych samych faz od miejsca dostawy do miejsca odbioruTransport kombinowany jest to system, w którym użyte środki transportu są tak dopasowane do siebie, że przeładunek transportowanych towarów z jednego środka transportowego na drugi nie wymaga wielu operacji przeładunkowych.

Cechy transportu kombinowanego:

1. przez transport kombinowany próbuje się zastąpić pracę nakładami kapitałowymi;

2. dąży się do zmechanizowania przeładunku transportowego towaru z jednego środka transportu na drugi;

3. dąży się do łączenia zalet transportu bliskiego (na ogół samochód ciężarowy) z zaletami transportu dalekiego (zwykle kolej, samolot, statek).Formy transp. Komb: transport załadowanych środków transportowych, transport pojemnikowy (duże-kontenery, małe –palety)

Rodzaje trans. Komb.: szynowo-drogowe,lądowo-wodneZalety: obniżka kosztów przewozu, niska uciążliwość transportu dla środowiska, sumaryczny czas jest mniejszy, rzetelność, zmniejszenie zatłoczenia dróg europejskich i przejść granicznych

Wady: zastosowanie nowoczesnych rozwiązań logistycznych, transport opłacalny jest wtedy gdy wozimy duże ilości towaru, musi istnieć sieć terminali i pkt. Przeładunkowych
Punkty węzłowe systemu to miejsca przeładunku (terminale).

Terminale-pkt. Węzłowe, miejsca przeładunku dysponujące technicznymi środkami pomocniczymi do szybkiego przeładunku towarów z jednego środka transp. Na drugi i korzystnymi połączeniami transportowymi dla dowozu i odwozu

Rodzaje terminali: lądowe – powstają w pobliżu węzłów kolejowych i służą do przeładunku , magazynowania kontenerów, morskie – w pobliżu portów morskich

Punkty węzłowe określane są :


  1. w pionie „lo-lo”

  2. w poziomie „ro – ro”

minim. Odległość przewozu = odległości między terminalami (500 km )

zarządzanie transportem – wymogi: szybki , elastyczny transport, duża precyzja, niezawodność ekonomiczność

  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna