CertyfikatPobieranie 20,39 Kb.
Data15.03.2018
Rozmiar20,39 Kb.Przedstawiam Państwu propozycję ubezpieczenia dzieci
Jeżeli zdecydujesz się opłacić składkę …PROSZĘ !!!!ZACHOWAJ CERTYFIKAT I PRZECZYTAJ INFORMACJĘ PONIZEJ, PONIEWAŻ WARTO WIEDZIEĆ JAK POSTĘPOWAĆ PO WYPADKU I ZA, CO PŁACI SIĘ SKŁADKĘ

CERTYFIKAT

do polisy grupowego ubezpieczenia NNW Ubezpieczenie z Klasą nr 137 - 17 - 662 - 00078729

Ubezpieczający :

Szkoła Podstawowa nr 4

w Ziębicach

ul. Zamkowa 31

57-220 Ziębice

Ubezpieczenie obsługuje :

Tomasz Starczynowski

tel; 721 333 962

e-mail; tomasz.starczynowski@port.allianz.plSuma Ubezpieczenia : 12 000 zł

Okres ubezpieczenia : od 01.09.2017 do 31.08.2018 Składka : 53,00 zł

Ubezpieczenie całodobowe (24h/dobę) na terenie całego świata

Świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu

12 000 zł

Podwójne świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu

24 000 zł

Wizyta lekarska po zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku nie skutkującego wskazaniem uszczerbku - 1 raz w roku polisowym

60 zł

Świadczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku

12 000 zł

Świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa, pokąsania przez inne zwierzęta oraz ukąszenia owadów

1 200 zł

Transport medyczny z miejsca zamieszkania lub wypadku do odpowiedniej placówki medycznej oraz z placówki medycznej do miejsca zamieszkania // tel. Centrum Operacyjne : 22 522 25 06

do 400 zł

Koszty leczenia na terytorium RP -

podstawowe honoraria lekarskie; koszty lekarstw; koszty zakupu protez i środków pomocniczych;, koszty zakupu środków opatrunkowych; koszty zdjęć rentgenowskich, USG i innych badań diagnostycznych, niezbędnych w procesie leczenia powypadkowego. Koszty leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego; koszty zabiegów rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym; koszty operacji plastycznych; koszty transportu medycznego środkami ratownictwa medycznego, jakiego wymaga stan zdrowia Ubezpieczonego; koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego; koszty zakupu wózka inwalidzkiego1 200 zł

Poważne zachorowania:

nowotwory złośliwe z białaczkami i chłoniakami, krańcowa niewydolność nerek, zapalenie mózgu, schyłkowa niewydolność wątroby, cukrzyca, dystrofia nerkowa, guzy śródczaszkowe, śpiączka, posocznica (sepsa), przeszczep6 000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu ( za każdy 1% )

120 zł


WAŻNE!!!

nie czekamy za zakończenie leczenia i rehabilitację, możemy zgłosić szkodę zaraz po zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku . Zadzwoń do Agenta serwisującego i dowiesz się wszystkiego co jest niezbędne do uzyskania odszkodowania. Potrzebne dokumenty to:

- formularz zgłoszeniowy szkody dostępny w sekretariacie szkoły

- kopia dowodu osobistego prawnego opiekuna dziecka

- zaświadczenie lekarskie o udzieleniu pierwszej pomocy z rozpoznaniem powypadkowymDlaczego ubezpieczamy dzieciaczki w Allianz ?
Ponieważ mamy szeroki zakres ubezpieczenia, oprócz uszczerbków na zdrowiu w ubezpieczeniu są również koszty leczenia. Firma zwraca na podstawie faktury (na dziecko) koszty związane z leczeniem powypadkowych do 1 200zł.

Dodatkowo mamy również poważne zachorowania dzieci, wypłacane jest 50% sumy ubezpieczenia. Płacąc składkę 53 zł mamy dzieci przez cały rok 24 godziny na dobę ubezpieczone. Pomagam osobiście w likwidacji szkód i spotykam się z Klientami w miejscu ich zamieszkania. Jeżeli Klient ma problemy z odszkodowaniem nie pozostaje sam sobie tylko zawsze może liczyć na moją pomoc- czyli agenta serwisującego ubezpieczenie. Aby nie ponosić zbytecznych kosztów warto szybko się kontaktować – służę radą
Co się zmieniło ? …podniesiona została suma ubezpieczenia co przekłada się na wysokość wypłaconych uszczerbków.

Tomasz Starczynowski©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna