Centrum Okulistyki Dziecięcej w WarszawiePobieranie 151,86 Kb.
Strona1/2
Data04.11.2017
Rozmiar151,86 Kb.
  1   2EWA OLESZCZYŃSKA-PROSTTOKSYNA BOTULINOWA A W LECZENIU OCZOPLĄSU WRODZONEGO U DZIECI.

Centrum Okulistyki Dziecięcej w Warszawie


Słowa kluczowe: oczopląs wrodzony, dzieci, leczenie, toksyna botulinowa typu A.

Key words: congenital nystagmus, children, treatment, botulinum toxin A.


Streszczenie


Cel pracy: Ocena zastosowania iniekcji toksyny botulinowej A w leczeniu oczopląsu wrodzonego u dzieci.

Materiał i metoda: 32 dzieciom z oczopląsem i zezem zbieżnym (grupa I), oczopląsem i zezem rozbieżnym (grupa II) oraz z oczopląsem poziomym i pionowym (grupa III) podawano iniekcje toksyny botulinowej A do mięśni zewnątrzgałkowych obu oczu.

Wyniki: W grupie I amplituda drgań oczopląsu zmniejszyła się o 50%, w grupie II o 42,9%, a w grupie III o 28,6%. U wszystkich dzieci poprawiła się także ostrość wzroku do dali i do bliży.

Wnioski: Leczenie oczopląsu wrodzonego toksyną botulinową A powoduje zmniejszenie amplitudy oczopląsu, częściową poprawę ostrości wzroku i zmniejszenie wyrównawczego ustawienia głowy.Summary


Purpose: To evaluate the use of , botulinum toxin A in treatment of congenital nystagmus in children.

Material and methods: 32 children with nystagmus and esotropia (group I), nystagmus and exotropia (group II) and horizontal and vertical nystagmus (group III). Intramuscular injections of botulinum toxin A was performed in all treated children.

Results: In group I the amplitude of nystagmus diminished 50%, in group II 42.9% and in group III 28,6%. Near and distant visual acuity improved in all treated children.

Conclusions: Treatment of congenital nystagmus with botulinum toxin A causes reduction of the amplitude of nystagmus, partial improvement of visual acuity and improvement of anomalous head posture.


Okulista dziecięcy w swojej pracy wielokrotnie spotyka się z problemem występowania oczopląsu wrodzonego u dzieci. Oczopląs to poziome, pionowe lub rotacyjne rytmiczne drgania gałek ocznych. Najbardziej charakterystyczną jego cechą jest występowanie fazy wolnej i szybkiej (3, 8, 9). Mówi się wtedy o oczopląsie skaczącym. Jeżeli fazy są sobie równe w prędkości określa się to jako oczopląs wahadłowy (10, 17)..

Dwie główne cechy opisujące zakres i wielkość oczopląsu to amplituda mierzona w stopniach lub milimetrach oraz częstotliwość oznaczana w Hz (liczba oscylacji na minutę) (1, 14). Według Spielmann badania nystagmograficzne są niewątpliwie użyteczne do oceny oczopląsu, ale pierwszym i najważniejszym krokiem jest szczegółowe badanie kliniczne (18). Polega ono na dokładnej obserwacji charakteru oczopląsu (ew. zapisu w formie filmu video) oraz ocenie ostrości wzroku do dali i bliży, zarówno obuocznie jak i jednoocznie (8, 13, 18).

Oczopląs wrodzony zasadniczo ma charakter wahadłowy, ale często obserwuje się, ruchy nieregularne, zmienne i grubofaliste. Może on być ukryty lub jawny. Przyczyny powstawania oczopląsu wrodzonego są bardzo różnorodne i dotyczą zarówno zmian w narządzie wzroku jak i OUN. Często jednak nie udaje się ustalić pierwotnej przyczyny. Wspólną i podstawowa cechą oczopląsu wrodzonego jest nieprawidłowy rozwój odruchu fiksacji i wiążące się z tym osłabienie ostrości wzroku . Powodem takiego stanu może być brak przejrzystości ośrodków optycznych gałki ocznej (bielmo lub zwyrodnienie rogówki, zaćma wrodzona) lub zmiany anatomiczne w siatkówce i nerwie wzrokowym upośledzające widzenie (bielactwo wrodzone, achromatopsja, ROP, zmiany zwyrodnieniowe, pozapalne, pourazowe, zanik nerwu wzrokowego). Częstą przyczyną są także nieprawidłowości w rozwoju dróg nerwowych lub ośrodków korowych w OUN.

Leczenie oczopląsu może być zachowawcze z zastosowaniem pryzmatów lub operacyjne. Jedną z najnowszych metod leczenia jest podawanie toksyny botulinowej A (BTA) w postaci wstrzyknięć do mięśni ocznych.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników leczenia oczopląsu wrodzonego przy pomocy iniekcji toksyny botulinowej A do mięsni zewnątrzgałkowych.

MATERIAŁ I METODA.Toksynę botulinową A zastosowano u 32 dzieci z oczopląsem wrodzonym w wieku od 1,5 roku do 11 lat (ryc.1).

U 45% z nich stwierdzono bielactwo, u 25% stan po operacji zaćmy wrodzonej obu oczu, zaś u 10% oczopląs spowodowany ogniskami chorobowymi w OUN. U pozostałych 20% dzieci nie udało się ustalić przyczyny. Wszystkie dzieci miały duże wady wzroku w granicach od + 3,0Dsph do +9,5Dsph, połączone z astygmatyzmem od +1,5 Dcyl do + 4,5Dcyl.Pomiaru refrakcji dokonywano po 3 dniowej atropinizacji przy użyciu autokeratorefraktometru. Dzieci podzielono na trzy grupy. Grupę I stanowiło 8 dzieci z oczopląsem i zezem zbieżnym, grupę II 19 dzieci z oczopląsem i zezem rozbieżnym i grupę III 5 dzieci z oczopląsem poziomym i pionowym. W 29 przypadkach występowało wyrównawcze ustawienie głowy stałe (8 dzieci) lub okresowe (21 dzieci). Zakres ruchów oczopląsowych wahał się w granicach 25 Δ - 40 Δ. Amplitudę oczopląsu określano w dioptriach pryzmatycznych przy pomocy dwóch listew pryzmatycznych. Ostrość wzroku po wyrównaniu wady refrakcji do dali wynosiła 0,05-0,2 (tablice Snellena), ostrość wzroku do bliży 0,2- 0,4 (Lea Symbols). Dane dotyczące parametrów oczopląsu przed leczeniem zawarto w tabeli I.


  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna