Centralne Biuro Antykorupcyjne 00-583 WarszawaPobieranie 1,03 Mb.
Strona3/4
Data27.11.2017
Rozmiar1,03 Mb.
1   2   3   4

Załącznik nr 5

do umowy nr ……/CBA/2017/PNProtokół odbioru ilościowego
Miejsce dokonania odbioru:
...................................................................................................... Data dokonania odbioru:

...................................................................................................... Ze strony Wykonawcy:

...................................................................................................... (nazwa i adres)
.......................................................................................................

(osoba upoważniona do udziału w odbiorze)
Ze strony Zamawiającego:

...................................................................................................... (nazwa i adres)
Przedmiotem odbioru ilościowego przeprowadzonego w ramach przedmiotowej umowy


Lp.


Nazwa przedmiotu


Jedn. miaryIlość
Nr seryjny

Wartość jednostkowa

[netto]

Wartość łączna [brutto]


Dokumentacja techniczna/ instrukcja obsługi/świadectwo jakości

Uwagi

jest:

Razem:
Przedstawiciel Zamawiającego przeprowadził czynności kontrolne i potwierdza/nie potwierdza* dostarczenie produktu, zgodnie z zapisami umowy.
Uwagi:.........................................................................................................................

............................................................................................................................. ....... Podpisy:
1. .................................................... 1………………………
2. .................................................... 2………………………
3..................................................... 3..................................................
(w imieniu Zamawiającego) (Przedstawiciel Wykonawcy)
*niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 6

do umowy nr ……/CBA/2017/PN


Protokół odbioru jakciowego


Miejsce dokonania odbioru:

……………………

Data dokonania odbioru:

……………………

Ze strony Wykonawcy:

……………………

(nazwa i adres)

……………………

(osoba upoważniona do udziału w odbiorze)
Ze strony Zamawiającego:

……………………

(nazwa i adres)
W ramach odbioru jakościowego, przeprowadzonego w ramach umowy nr z dnia……

2017r. na _, upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego przeprowadzili czynności kontrolne na podstawie zatwierdzonej przez Strony Umowy procedury i potwierdzają zgodność jakości dostarczonego produktu z parametrami/funkcjonalnością zawartymi w opisie Przedmiotu umowy.
Wynik odbioru jakościowego:

1) Pozytywny*

2) Negatywny*


Uwagi:....................................................................................................................... .............

...................................................................................................................... .........................

............................................................................................................................. ..................

.......................................................................................
Podpisy osób upoważnionych do odbioru przedmiotu zamówienia:

1. ............................................................. 1……………
2. ............................................................ 2………
3.............................................................. 3....................................................... (Przedstawiciele Wykonawcy) (Przedstawiciele Zamawiającego)

*niewłaściwe skreślićZałącznik nr 7

do umowy nr ……/CBA/2017/PNPROTOKÓŁ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY - wzór do umowy nr ............................. z dnia.............r. na.........................................................
Miejsce dokonania odbioru:
.......................................................................................................

Data dokonania odbioru:
.......................................................................................................

Ze strony Wykonawcy:
.......................................................................................................

(nazwa i adres)
.......................................................................................................

(osoba upoważniona do udziału w odbiorze)
Ze strony Zamawiającego:

.......................................................................................................

(nazwa i adres)
Upoważniony Przedstawiciel:

1.............................................................
2. ...........................................................
3. .............................................................
na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz Protokołów odbioru jakościowego / odbiorów ilościowych dostarczonych przez jednostki Zamawiającego, potwierdzają:

1. kompletność dostarczonego przedmiotu Umowy;*

2. zgodność jakości dostarczonego przedmiotu Umowy;* z parametrami/funkcjonalnością

z opisem przedmiotu Umowy;*3. wykonanie zamówienia zgodne z warunkami zawartymi w Umowie.
Uwagi…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
Podpisy osób upoważnionych do odbioru:
1. ............................................................. 1……………
2. ............................................................ 2……………
3.............................................................. 3.............................................................

(Przedstawiciel Zamawiającego) (Przedstawiciel Wykonawcy)

*nieciwe skrlić

Załącznik nr 8

do umowy nr ……/CBA/2017/PNWZÓR ZGŁOSZENIA SERWISOWEGOData zgłoszenia:
Dane zgłaszającego usterkę:

Firma:.................................... ................................................................................

Adres: ...................................................................................................................

Im i nazwisko:.....................................................................................………….. Tel./TEL.FAX:……………………......………………………………………………...e-mail:…………………………………………………………………………………………….

Dane urządzeń uszkodzonych:

Nazwa:............................................................................................................................Model: ............................................................................................................................

Nr seryjny: .....................................................................................................................

Ilość : ……………………………………...……………………………………………1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna