Cele ogólnePobieranie 107,31 Kb.
Data26.03.2018
Rozmiar107,31 Kb.

Szkoła Podstawowa Nr 114

z Oddziałami Integracyjnymi
im. J
ędrzeja Cierniaka w Warszawie

ul. Remiszewska 40, 03 - 550 Warszawa

tel. (22) 679-46-92, (22) 678-88-18, fax. (22) 678-88-18

www.sp114.edu.pl
Warszawa, dn. 20. 01. 2011r.


Konspekt lekcji

Lekcja pokazowa w klasie 1e (dzieci 6-letnie).

Blok tematyczny: Czas płynie.

Temat dnia : Z radością w Nowy Rok.
Cele ogólne:


 • Dostrzeganie stałego następstwa pór roku, miesięcy, kolejnych dni w tygodniu.

 • Doskonalenie umiejętności rozwiązywania prostych zadań tekstowych.

 • Utrwalanie obrazu graficznego poznanych liter (małych i wielkich).

 • Doskonalenie umiejętności czytania i pisania.

Cele szczegółowe:

Uczeń:


 • Uważnie słucha tekstu czytanego przez nauczyciela.

 • Nazywa pory roku, miesiące, dni tygodnia i wymienia je we właściwej kolejności.

 • Układa zdanie z rozsypani wyrazowej.

 • Samodzielnie przepisuje zdanie.

 • Rozwiązuje proste zadanie tekstowe.

 • Śpiewa piosenkę i wykonuje układy taneczne do refrenu.

 • Wskazuje samogłoski w podanych wyrazach.

 • Wykonuje operacje matematyczne w zakresie 8.

Metody: rozmowa, pokaz, ćwiczenia

Formy: zbiorowa, indywidualna

Czas: 45 min.

Środki dydaktyczne: multibook, tablica interaktywna, list, wiersz „Co robią dni tygodnia zimą?”, pudełko z kopertami zawierającymi zadania do wykonania przez uczniów, napisy-dni tygodnia, zestaw cyfr i znaków matematycznych dla każdego dziecka, taca dla każdego dziecka, karta pracy, rozsypanka wyrazowa, dyplomy

Przebieg zajęć
Czynności ucznia.

Rodzaj edukacji

Podstawa programowa

Rozpoczęcie lekcji, powitanie gości.

społeczna

5.2

Wysłuchanie treści listu od Nowego Roku. Nazywanie pór roku, miesięcy, kolejnych dni tygodnia. Przystąpienie do wykonywania zadań, o które dzieci zostały poproszone w liście. Za każde zadanie dzieci otrzymują jeden punkt:

 1. Wypowiedzi dzieci na temat ilustracji przedstawiających zimowe zabawy. Ocena postępowania bohaterów na ilustracjach (ćwiczenie interaktywne).

 2. Wysłuchanie wiersza czytanego przez nauczycielkę pt „Co robią dni tygodnia zimą?” , która jednocześnie prezentuje wyrazy do czytania globalnego-nazwy dni tygodnia.

  • Wymienianie zimowych zabaw, o których była mowa w wierszu. Rozdanie napisów- nazw dni tygodnia. Ustawianie się dzieci (dni tygodnia) we właściwej kolejności.

  • Analiza słuchowa wyrazów-wskazywanie nazw dni tygodnia rozpoczynających się /kończących/ określoną głoską /sylabą/.

  • Przedstawianie się kolejnych dni tygodnia i określanie jak nazywają się ich sąsiedzi po lewej i po prawej stronie.

  • Przypięcie do tablicy nazw dni tygodnia we właściwej kolejności.

  • Podkreślanie czerwonym mazakiem samogłosek w nazwach dni tygodnia.
polonistyczna

matematyczna


polonistyczna

przyrodnicza

społeczna


polonistyczna

matematyczna


polonistyczna

matematyczna

polonistyczna


matematyczna


matematyczna

polonistyczna


1.1a

7.3d

1.1a,b

6.2c


5.6
1.2a, b

7.3d

1.2a,b

7.3d1.2d

7.1e

7.3d

1.2d


 1. Rozwiązywanie zadania tekstowego i układanie właściwego działania matematycznego za pomocą kartoników z liczbami i znakami matematycznymi.
matematyczna

7.2b

7.2d


 1. Śpiewanie piosenki pt. „Gwiazdeczki”, z wykonywaniem określonych układów tanecznych w czasie refrenu.

 • Przeliczanie i kolorowanie śniegowych gwiazdek (ćwiczenie interaktywne).
muzyczna

matematyczna
3.1

7.2a

 1. Układanie na tablicy zdania z rozsypanki wyrazowej oraz samodzielne zapisanie zdania w karcie pracy.
polonistyczna

1.2a,b,c,d

Podsumowanie zajęć- policzenie zdobytych punktów. Wręczenie upominków od Nowego Roku- dyplomów wzorowego obserwatora przyrody.

społeczna

5.2

Ewaluacja zajęć- ustawianie się na dywanie przy obrazku z uśmiechniętą bądź smutną buzią- w zależności od tego czy lekcja się podobała, czy też nie.

społeczna

5.2

Opracowanie:Iwona Rozankiewicz©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna