Cel zawodowyPobieranie 56.93 Kb.
Data16.01.2018
Rozmiar56.93 Kb.

NATALIA MĄDROWSKA

ul. A> Mickiewicz 34, 78-400 Szczecinek (0-94 ) 34 65 44

----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

CEL ZAWODOWY:
Objęcie stanowiska księgowej , na którym będzie mogła wykorzystać poprzednio nabyte

doświadczenie w dziedzinie rachunkowości orz wrodzoną dokładność i dbałość o szczegóły.


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
Euru Market, Warszawa wrzesień 1999- czerwic 2000
Księgowa

- Przygotowywała codziennie rozliczenia wpływów

- Była odpowiedzialna za obliczanie kwot składanych depozytów bankowych

- Sporządzała comiesięczne raporty finansowe.

Eco Bank, Warszawa maj 1998 - sierpień 1999
Kasjerk

- Obsługiwała klientów.

- Prowadziła rachunki klientów, przyjmowała i obsługiwała depozyty bankow.

- Wydawała i przyjmowała bony oszczędnościowe, czeki i wkłady pieniężne.


Drogeria, Warszawa marzec 1996 - styczeń 1998
Sprzedawca

- Szkoliła nowych pracowników.

- Doradzała klientom podczas zakupów.
WYKSZTAŁCENIE:
Magister Marketingu i Zarządzania 1995 2000

Politechnika Warszawska


ZNAJOMOSC OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO:
Microsoft Works, Word Perfect 7.1, Exel, Power Point, Corel, Netscape.
DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI:
Biegła znajomość języka niemieckiego.
Referencje dostępne na życzenie.

PAWEŁ UMIŃSKI


ul. Zielona 58/45

34-122 Poznań

(0 - 62) 324 45 67

CEL ZAWODOWY


Objecie stanowiska informatyka, na którym mógłby w kreatywny sposób wykorzystać swoje

umiejętności joka informatyk i grafik komputerowy.


PODSUMOWANIE KWALIFIKACJI
* Tworzył publikacje dotyczące obsługi komutera (poradniki dla użytkowników, instrukcje

dotyczące instalaci i naprawy komputerów).

* Przygotowywał instrukcj obsługi dla użytkowników srzętu komputerowego.

* Nadzorował prace iinych.

* Projektował , naprawiał i testował systemy PC

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE


Lobo Computer Studio, Warszawa 1998- obecnie

Informatyk

* Tworzył poradniki dla użytkowników i ekrany pomocy do MS Windows dotyczące

insalacji i korzystania z oprogramowania firmy Lobo Computer Studio.

* Opracowywał procedury i standarty niezbędne do przygotowywania instrukcji i biuletynów

odnoszących się do użytkowania komputerów i oprogramowania.

* Szkolił personel w użytkowaniu kompuyerów.

* Udzielał pomocy w rozwiązywaniu problemów ze sprzętem i oprogramowaniem.


VIDEO GAME COMPANY, WARSZAWA 1997 -1998

Starszy technik do spraw napraw

* Przeprowadzał naprawy systemów i sprzętu komputerowego.

WYKSZTAŁCENIE


Wyższa Szkoła Komputerowa w Warszawie 1994- 1998

Referencje na żądanie

CURRICULUM VITAE

Dane osobowe:

Imię i nazwisko: Marianna Kostecka

Data i miejsce urodzenia: 03.10.1980 Szczecinek

Stan cywilny: wolna

Adres: ul. Szczecinska 17 m. 34, 78-400 Szczecinek

Telefon: (0-94 ) 37 65 55

Wykształcenie

1999r. Wydział Dziennikarstwa Uniwersytetu

Warszawskiego (studia zaoczne)


1995 -1999r. Liceum Ekonomiczne w Szczecinku

Szkolenia dodatkowe

1998r. III miejsce na ogólnopolskiej olimpiadzie

wiedzy ekonomicznej

1998r. Kurs obsługi komputerów PC

1999r. II miejsce na ogólnpolskiej olimpiadzie

wiedzy ekonomicznej.

Doświadczenia zawodowe

1997 -1999r. Miesięcznik ,, KONTAKTY"

publikacja i redakcja tekstów o tematyce spo-

łecznej praca społeczna )

1996 -1999r. Kronika Szkolna ,,Trzy plus jeden " redakcja

i opieka nad całokształtem kroniki
Znajomość języków obcych

angielski płynna w mowie i piśmie

niemiecki podstawowa, w trakcie nauki

Inne informacje

prawo jazdy kategorii B, od 1999r.

zainteresowania psychologia, dziennikarstwo

referencje na życzenie

Karina Mądrowska

ul. Polna 4/67

11-438 Toruń

tel. (0-94 ) 23 54 67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CEL ZAWODOWY:

Stanowisko specjalisty w dziale rachunkowości pozwalające wykorzystać doświadczenie

zdobyte w dziedzinie finansów i rachunkowości, jak również umijętność szkolenia

i kierowania innymi pracownikami.


_____________________________________________________________________--
UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI:

Analizowala sprawozdania finansowe, przygotowywala raporty, wprowadzała dane do

systemów komputerowych,uaktualniała steont internetowe. Rekonstruowała przebieg operacji

finansowych przy użyciu czeków i wyciągów bankowych.

_______________________________________________________________________
UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU FINANSÓW:

Stworzyła program pozwalający w dokładny sposób obliczyć koszta poszczególnych usług

szpitalnych. Przy współpracy przełożonych przeprowadziła kompletną analizę strony

finansowej wszystkich usług świadczonych przez szpital, zaprojektowała formularze niezbędne

do prowadzenia ewidencji kosztow.

__________________________________________________________________________--


UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU SZKOLENIA I NADZORU PRACOWNIKÓW:

Sprawowała opiekę i nadzorowała pracę czteech młodszych księgowych. Prowadziła kurs

doskonalenia umijętności z zakresu rachunkowości.

__________________________________________________________________________


DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE:

INTERBANK, Toruń maj 1999 - obecnie

Szpital Miejski, Toruń maj 1998- kwiecień1999

________________________________________________________________________


WYKSZTAŁCENIE:

Studium Rachunkowości i Bankowości, bydgoszcz 1996 -1998

Liceum Ekonomiczne, Szczecinek 1992- 1996

Referencje dostępne na życzenie.

Dominik David Jobs

Życiorys


5 Navarino Grove

Dalston


London E * 1 AJ

Tel. : 071- 932- 3456


MA duże doświadczenie w stosowaniu systemu Unix, języka C, sieci i grafiki komputerowe.

Potrafi dokonać prezentacji produktu, ma również dogłębną wiedzę na temat przemysłu

związanego z systemem Unix, produktów i rynków. Jest komunikatywny. Jest zainteresowany

stanowiskiem, dzięki któremu będzie miał częsty kontakt z klientami, a które umożliwi mu

wpływanie na produkcję i strategię firmy.
Dotychczasowa kariera
Kieriwnik ds. marketingu projektów graficznych w Europie,

Fastgrowth Europe Inc.

Okres zatrudnienia 3 lata
Zna europejskie wymagania dotyczące toższamości wizualnej firmy, jest więc pomocny

krajowym organizacjom marketingowym i handlowym. Zajmiuj się między innymi

prezentacjami dla klientów, wsparciem dla najważniejszych klientów,udzielaniem wywiadów

prasie, szkoleniami na temat obiegu poufnych informacji w firmie itp.


Konsultant techniczny produktu przed sprzedażą.

Fastgrowth Europe Inc.

Okres zatrudnienia 4,5 roku
Był trzecim specjalistą od oprogramowania. Prowadził prezentacje dla klientów na temat

wielu aspektów technicznych i strategicznych, a także prowadził kilka wstępnych szkoleń

zarówno dla klientow, jak i wewnątrz zakładu

Inżynier ds. rozwoju Help Ltd

(Elektronika medyczna)

Okres zatrudnienia 6,5 roku


Projektowanie systemów elektroniki o oprogramowania. Udzielanie konsultacji na temat

wszystkich projektów rozwojowych. Wprowadził język C i Unix jako środowisko dalszego

rozwoju.
Inżynier ds. rozwoju, Kind Devices

(Elektronika przemysłowa)

Okres zatrudnienia 2 lata
Projektowanie elektroniki i oprogramowania . Również administrowanie systemem

i programowanie generatora raportów (RPG) IBM S/32


MARTIN JONES


17 Buckingham Gardens
Dalson

Londyn E8 1 AJ

071-924 5634

RYS BIOGRAFICZNY


Wykwalifikowany fachowieci doświadczony SPECJALISTA DS> ZARZĄDZANIA

ZASOBAMI LUDZKIMI mający rozległą wiedzę i umiejętności w zakresie szkoleń i rozwoju,

rekrutami i selekcji nowych pracowników, doradztwa w sprawach kariery, przekazywania

informacji oraz relacji między pracownikami, zdobyte dzięki pracy w sektorach

przemysłowych i handlowych. Dodatkowo organizował i wykładał na kursach zarządzania,

specjalizując się w organizacyjnych mechanizmach przedsiębiorstw.

KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI
- Rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych i rozwojowych.....

- Projektowanie, rozwój , wprowadzanie modułów szkoleniowych...

- Zarządzanie zasobami ludzkimi i finansami...

- Zapoczątkowanie i produkcja modułów szkoleniowych....

- Ustalanie i rozbudowa strategii zarządzania...

- Wybór i rekrutacja personelu zarządzającego....

- Wykłady na politechnice dla studentów...
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
CZŁONEK INSTYTUTU ZARZĄDZANIA PERSONELEM

CZŁONEK INSTYTUTU SZKOLEŃ I ROZWOJU


PRZEGLĄD KARIERY__NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA
OSZCZĘDNOŚCIOWA KASA BUDOWLANA W DALSTON 1980- 1992

KIROWNIK DS> SZKOLEŃ ( REGIONY ) 1989-1992

- Utworzył nowe funkcje, których celem...........

- Przyjął i przygotował do pracy.......

- Zaprojektował i wprowadził zestaw kursów....

- Rozbudował dostosowane do wymagań....

- Zarządzał grupą składajacą się....

KIEROWNIK DS> SZKOLEŃ I ROZWOJU 1988-1989

- Stworzył i wprowadził system oceny....

- Zaprojektował i wprowadził w życie....

- Zapoczątkował interaktywne wideo....

- Zarządzał zespołem 25 specjalistów....


KIEROWNIK DS> SZKOLEŃ PERSONELU ZARZĄDZAJĄCEGO 1985-1988

- Ustanowił szkolenie kluczową....

- Wypracował nowe podejście do przygotowania....

- Przeprowadził serię jednotygodniowych intensywnych szkoleń...

- Wprowadził na rynek i sprzedał kursy.....
MENADŻER PERSONALNY 1980-1985

- Zarządzał i rozwinął działalność zespołu....

- Wybrał i zatrudnił presonel kierowniczy

- Rozwiązał wszystkie sprawy dyscyplinarne...

- POdjął się przeprowadzenia przeglądu wynagrodzeń...
PRACA W DALSTON I LINDFIELD W CHARAKTERZE SPECJALISTY

DS. KARIERY


ODDZIAŁOWY URZĘDNIK DS. KARIERY

- Zarzadzał i rozwinął działalność zespołu....

- Ustalił i wprowadził w życie coroczne doradztwo....

- Współpracował z nauczycielami zajmuj acymi się rozwojem kariery...

- Doradzał studentom...

WYKSZTSŁCENIA I SZKOLENIA


LONDYNSKA SZKOŁA EKONOMII

Studia dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi 1971-1972


SZKOŁA USŁUG ZWIĄZANYCH Z KARIERĄ W SUSSEX

Dyplom z ukierunkowania zawodowego i doradztwa 1973-1974


DANE PERSONALNE

Urodzony : 23 listopada 1946r.Zonaty, córka (14 lat) i syn (19 lat)
ZAINTERESOWANIA
Teatr amatorski, piłka nożna , historia anglosaska i kino akcji.
Pobieranie 56.93 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna