NabóR nr /2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” cel ogólny I. Edukacja I aktywizacja mieszkańców na rzecz wspierana NabóR nr /2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” cel ogólny I. Edukacja I aktywizacja mieszkańców na rzecz wspierana
Cel ogólny I. Edukacja I aktywizacja mieszkańców na rzecz wspierana rozwoju lokalnego lgd
449,31 Kb. 6
czytać
Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż lgd nabóR nr 13/ 2018 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski” celWarunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż lgd nabóR nr 13/ 2018 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski” cel
Aktywizacja, integracja I lepsze wykorzystanie zasobów społecznych I gospodarczych obszaru lgd- kanał Augustowski na rzecz poprawy warunków życia
211,27 Kb. 6
czytać
NabóR nr 4/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” Cel ogólny 3NabóR nr 4/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” Cel ogólny 3
Przedsięwzięcie 2 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarze lgd
0,63 Mb. 7
czytać
NabóR nr 6/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania -fundusz BiebrzańskiNabóR nr 6/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania -fundusz Biebrzański
Cel główny 3: Wzrost aktywności, integracji społecznej I partycypacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zwiększenie aktywności społecznej a w konsekwencji zawodowej
450,47 Kb. 6
czytać
Załącznik nr 2 do ogłoszenia nabóR nr 22/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz BiebrzańskiZałącznik nr 2 do ogłoszenia nabóR nr 22/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
V wskaźniki stosowane w ramach konkursu oraz ich planowane wartości do osiągnięcia 17
261 Kb. 3
czytać
NabóR nr 19/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz BiebrzańskiNabóR nr 19/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
V wskaźniki stosowane w ramach konkursu oraz ich planowane wartości do osiągnięcia 15
259,95 Kb. 2
czytać
Załącznik nr 2 do ogłoszenia nabóR nr 4/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz BiebrzańskiZałącznik nr 2 do ogłoszenia nabóR nr 4/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
V wskaźniki stosowane w ramach konkursu oraz ich planowane wartości do osiągnięcia 14
229,71 Kb. 2
czytać
NabóR nr 5/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”NabóR nr 5/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”
Cel główny 4: Rozwój rewitalizcaji społeczej I kształtowanie kapitału społecznego
479,09 Kb. 2
czytać
NabóR nr 20/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania -fundusz BiebrzańskiNabóR nr 20/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania -fundusz Biebrzański
Cel główny 3: Wzrost aktywności, integracji społecznej I partycypacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zwiększenie aktywności społecznej a w konsekwencji zawodowej
478,43 Kb. 8
czytać
NabóR nr 9/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz BiebrzańskiNabóR nr 9/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
V wskaźniki stosowane w ramach konkursu oraz ich planowane wartości do osiągnięcia 16
293,36 Kb. 2
czytać
Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż lgd nabóR nr /2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż lgd nabóR nr /2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia
V wskaźniki stosowane w ramach naboru oraz ich planowane wartości do osiągnięcia 27
0,5 Mb. 12
czytać
NabóR nr 1/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania -fundusz BiebrzańskiNabóR nr 1/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania -fundusz Biebrzański
Cel główny 3: Wzrost aktywności, integracji społecznej I partycypacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zwiększenie aktywności społecznej a w konsekwencji zawodowej
478,51 Kb. 8
czytać
Główne październikowe decyzje o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiegoGłówne październikowe decyzje o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego
102,47 Kb. 1
czytać
NabóR nr 13/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Fundusz Biebrzański Cel główny 2NabóR nr 13/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Fundusz Biebrzański Cel główny 2
Cel główny 2: Zwiększenie ilości I dostępności miejsc pracy oraz wzrost przedsiębiorczości mieszkańców, w tym z zastosowaniem wsparcia dla rozpoczynających działalność gospodarczą
492,08 Kb. 3
czytać

1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna