NabóR 2/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański 2014-2020NabóR 2/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański 2014-2020
Cel główny : Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci I młodzieży z regionu lgd fundusz Biebrzański Zwiększenie dostępności, różnorodności I jakości oferty edukacyjnej oraz wychowawczej w podmiotach edukacyjnych I integracyjnych
465,09 Kb. 4
czytać
NabóR nr 6/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania -fundusz BiebrzańskiNabóR nr 6/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania -fundusz Biebrzański
Cel główny 3: Wzrost aktywności, integracji społecznej I partycypacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zwiększenie aktywności społecznej a w konsekwencji zawodowej
450,46 Kb. 6
czytać
NabóR nr /2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski Cel główny 1: Zwiększenie włączenia społecznego I rozwój przedsiębiorczości Cel szczegółowy 2NabóR nr /2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski Cel główny 1: Zwiększenie włączenia społecznego I rozwój przedsiębiorczości Cel szczegółowy 2
Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia I rehabilitacji zawodowej I społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach zaz I wtz poprzez Wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących wtz
0,52 Mb. 4
czytać
NabóR nr 19/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz BiebrzańskiNabóR nr 19/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
V wskaźniki stosowane w ramach konkursu oraz ich planowane wartości do osiągnięcia 15
259,93 Kb. 2
czytać
NabóR nr 11/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania -fundusz BiebrzańskiNabóR nr 11/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania -fundusz Biebrzański
Cel główny 3: Wzrost aktywności, integracji społecznej I partycypacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zwiększenie aktywności społecznej a w konsekwencji zawodowej
0,59 Mb. 4
czytać
Załącznik nr 2 do ogłoszenia nabóR nr 3/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz BiebrzańskiZałącznik nr 2 do ogłoszenia nabóR nr 3/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
V wskaźniki stosowane w ramach konkursu oraz ich planowane wartości do osiągnięcia 17
260,97 Kb. 3
czytać
NabóR nr /2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” Cel ogólny 1: Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru NabóR nr /2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” Cel ogólny 1: Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru
Cel ogólny 1: Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru lgd I wsparcie włączania społecznego
435,7 Kb. 7
czytać
Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż lgd nabóR nr 2/efrr/2017 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski” celWarunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż lgd nabóR nr 2/efrr/2017 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski” cel
Aktywizacja, integracja I lepsze wykorzystanie zasobów społecznych I gospodarczych obszaru lgd- kanał Augustowski na rzecz poprawy warunków życia
304,12 Kb. 6
czytać
NabóR nr /2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” cel ogólny I. Edukacja I aktywizacja mieszkańców na rzecz wspierana NabóR nr /2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” cel ogólny I. Edukacja I aktywizacja mieszkańców na rzecz wspierana
Cel ogólny I. Edukacja I aktywizacja mieszkańców na rzecz wspierana rozwoju lokalnego lgd
0,55 Mb. 4
czytać
NabóR nr 13/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Fundusz Biebrzański Cel główny 2NabóR nr 13/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Fundusz Biebrzański Cel główny 2
Cel główny 2: Zwiększenie ilości I dostępności miejsc pracy oraz wzrost przedsiębiorczości mieszkańców, w tym z zastosowaniem wsparcia dla rozpoczynających działalność gospodarczą
492,04 Kb. 3
czytać
Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż lgd nabóR nr 8/2018 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski” celWarunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż lgd nabóR nr 8/2018 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski” cel
Aktywizacja, integracja I lepsze wykorzystanie zasobów społecznych I gospodarczych obszaru lgd- kanał Augustowski na rzecz poprawy warunków życia
293,6 Kb. 6
czytać
NabóR nr 12/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania -fundusz BiebrzańskiNabóR nr 12/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania -fundusz Biebrzański
Cel głÓwny 4: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci I młodzieży z regionu lgd fundusz Biebrzański
0,61 Mb. 4
czytać
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków nabóR nr 8/2017Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków nabóR nr 8/2017
Cel główny I: Aktywizacja, integracja I lepsze wykorzystanie zasobów społecznych
394,71 Kb. 7
czytać
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków nabóR nr 14 /2018Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków nabóR nr 14 /2018
Cel główny I: Aktywizacja, integracja I lepsze wykorzystanie zasobów społecznych I gospodarczych obszaru lgd- kanał Augustowski na rzecz poprawy warunków życia
0,53 Mb. 3
czytać
Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż lgd nabóR nr 9/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski cel głównyWarunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż lgd nabóR nr 9/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski cel główny
Cel główny: Aktywizacja, integracja I lepsze wykorzystanie zasobów społecznych I gospodarczych obszaru lgd- kanał Augustowski na rzecz poprawy warunków życia
208,72 Kb. 6
czytać

1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna