Instrukcja obiegu I kontroli dowodów księgowychInstrukcja obiegu I kontroli dowodów księgowych
Zasady postępowania w zakresie opracowania dokumentów stanowiących dowody księgowe oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych określone zostały w ustawie z 29 1994 r o rachunkowości
128,82 Kb. 1
czytać
Jaktorów, dniaJaktorów, dnia
Instrukcja ustala jednolite zasady sporządzania, kontroli I obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Jaktorów
83,99 Kb. 1
czytać
Załącznik nrZałącznik nr
Pojęciem dokumentu określa się każdy dokument świadczący o zaszłych lub zmierzających czynnościach albo stwierdzający pewien stan rzeczy
70,53 Kb. 1
czytać
Instrukcja obiegu, kontroli I archiwowaniaInstrukcja obiegu, kontroli I archiwowania
Pracownicy Urzędu Miasta Opola z racji powierzonych im obowiązków winni zapoznać się z jej treścią I bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień
412,42 Kb. 5
czytać
Zarz ą dzenie nr 91/10 Burmistrza Miasta I Gminy w Koprzywnicy z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu I kontroli dowodów księgowychZarz ą dzenie nr 91/10 Burmistrza Miasta I Gminy w Koprzywnicy z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu I kontroli dowodów księgowych
Na podstawie art I art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn zm.) oraz art. 40 ust I 3, art. 41 ust I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
274,23 Kb. 10
czytać
Z a r z ą d z e n I e nr 71/08Z a r z ą d z e n I e nr 71/08
Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia
144,5 Kb. 2
czytać
W Urzędzie Miejskim w Oleśnie i jednostkach organizacyjnych GminyW Urzędzie Miejskim w Oleśnie i jednostkach organizacyjnych Gminy
Plan Kont, opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa
46,11 Kb. 1
czytać
Temat: \"Dokumentacja księgowa\": Dokumentacją księgowąTemat: "Dokumentacja księgowa": Dokumentacją księgową
Dokument taki stwierdza fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem. Dokument ten musi być również sprawdzony pod względem
83,71 Kb. 1
czytać
Pan Mirosław Herdzik Wójt Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18Pan Mirosław Herdzik Wójt Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18
Dz. U. z 2001 roku, Nr 55, poz. 577 ze zm., przeprowadziła w okresie od 27 listopada 2008 r do 25 marca 2009 roku kompleksową kontrolę gospodarki finansowej gminy Lubań
74,78 Kb. 1
czytać
OpracowaniaOpracowania
Zarządzenie nr 7/2015 w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości obowiązującej w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
287,75 Kb. 4
czytać
Instrukcja obiegu I kontroli dowodów księgowychInstrukcja obiegu I kontroli dowodów księgowych
Zasady postępowania w zakresie opracowania dokumentów stanowiących dowody księgowe oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych określone zostały w ustawie z 29 1994 r o rachunkowości
128,82 Kb. 1
czytać
Instrukcja obiegu, kontroli I archiwowaniaInstrukcja obiegu, kontroli I archiwowania
Pracownicy Urzędu Miasta Opola z racji powierzonych im obowiązków winni zapoznać się z jej treścią I bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień
436,18 Kb. 5
czytać
Urząd MiejskiUrząd Miejski
Na podstawie art. Nr 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r o Rachunkowości / Dz. U. z 2002 r Nr 76, poz. 694 / ustalam następujący tryb obiegu dokumentów księgowych
119,96 Kb. 1
czytać

  1


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna