SzczegóŁowy opis tematu zamówieniaSzczegóŁowy opis tematu zamówienia
Bzp/PN/96/2012 na „Usługa szkoleniowa/edukacyjna Przeprowadzenie autorskich zajęć wyrównawczych na kierunku Fizyka techniczna na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej”
101,26 Kb. 1
czytać
1 (a-c) Lisa Torell, Kultura przyjemności / Pleasure Culture1 (a-c) Lisa Torell, Kultura przyjemności / Pleasure Culture
Morskim Domu Kultury, ul. Marynarki Polskiej 5 (1A), płot przy promie
92,87 Kb. 1
czytać
Mirosław SprutaMirosław Spruta
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
217,32 Kb. 4
czytać
Standardy kształceniaStandardy kształcenia
Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1800. Liczba punktów ects (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180
82,87 Kb. 1
czytać
Krótki raport z wybranych obszarów działalności łÓdzkiego centrum doskonalenia nauczycieli I kształcenia praktycznegoKrótki raport z wybranych obszarów działalności łÓdzkiego centrum doskonalenia nauczycieli I kształcenia praktycznego
35,42 Kb. 1
czytać
Orzeczenie nr o potrzebie kształcenia specjalnegoOrzeczenie nr o potrzebie kształcenia specjalnego
Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 I nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 I nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz
35,08 Kb. 1
czytać

  1


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna