O zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1O zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1
Art. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r poz. 1393, z późn zm. 2)) wprowadza się następujące zmiany
3,07 Mb. 35
czytać
Rozporządzenie komisji (WE) nr 2042/2003Rozporządzenie komisji (WE) nr 2042/2003
Nr 592/2002 Parlamentu Europejskiego I rady z dnia 15 lipca 2002 r w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego I utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego1
3,1 Mb. 39
czytać
Komisja europejskaKomisja europejska
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 1/670/ewg, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 I dyrektywę 2004/36/WE1, w szczególności jego art ust I art. 10 ust
1,92 Mb. 13
czytać
O zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1O zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1
Art. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r poz. 1393 oraz z 2014 r poz. 768) wprowadza się następujące zmiany
1,38 Mb. 17
czytać
U z a s a d n I e n I eU z a s a d n I e n I e
Projektowana ustawa powstała przez połączenie dwóch projektów dotyczących nowelizacji ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze
233,93 Kb. 3
czytać
Ministra infrastruktury I budownictwaMinistra infrastruktury I budownictwa
Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków I wymagań dotyczących używania tych statków
1,02 Mb. 11
czytać
Projekt 20 stycznia 2011 rProjekt 20 stycznia 2011 r
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezesa Rady Ministrów lub ich zagranicznych odpowiedników
82,03 Kb. 1
czytać

  1


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna