Plan gospodarki odpadami dla powiatu poznańskiegoPlan gospodarki odpadami dla powiatu poznańskiego
Pojemniki stosowane do wywozu odpadów komunalnych zmieszanych w miejscu ich powstawania 47
3,81 Mb. 30
czytać
Założenia do projektu ustawy o systemie jakości w ochronie zdrowiaZałożenia do projektu ustawy o systemie jakości w ochronie zdrowia
Dlatego rozwojowi temu powinno towarzyszyć równolegle wprowadzane systemów zarządzania jakością, umożliwiających monitorowanie procesów diagnostyczno-terapeutycznych w sposób ograniczający występowanie zdarzeń niepożądanych
431,01 Kb. 4
czytać
ZałOŻenia systemu selektywnej zbiórki odpadóWZałOŻenia systemu selektywnej zbiórki odpadóW
Wszelkie działania związane z reorganizacją systemu gospodarki odpadami powinny prowadzić do poprawy istniejącego stanu I winny być realizowane w zakresie jego najważniejszych elementów
105,26 Kb. 1
czytać
Regulamin organizacyjny urzędu miejskiego w jedwabnemRegulamin organizacyjny urzędu miejskiego w jedwabnem
Burmistrz wykonuje zadania własne gminy określone obowiązującymi ustawami, statutem gminy, uchwałami rady, a także zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej oraz zadania przekazane w drodze porozumień z właściwymi organami administracji rządowej
224,81 Kb. 2
czytać
Załącznik 1Załącznik 1
Podstawowa zasada obowiązująca przy takim postępowaniu to stosowanie trwałych podwójnych opakowań przystosowanych do transportu końcowego worek foliowy I beczka metalowa lub plastykowa
0,58 Mb. 1
czytać
Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w piaskach bankowych w s t ę pRegionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w piaskach bankowych w s t ę p
Piaskach bankowych, gmina Bielawy, powiat łowicki, woj. łódzkie. Inwestorem jest Związek Międzygminny „bzura” z siedzibą: 99-400 Łowicz, ul. Pijarska Raport sporządziło Biuro Geologii I sozologii „Geotechnika”, Al
0,55 Mb. 6
czytać
Miasto stołeczne warszawa zarząd dróg miejskich 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120, nip 527-021-07-44Miasto stołeczne warszawa zarząd dróg miejskich 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120, nip 527-021-07-44
Pełnienie funkcji operatora systemów bezpieczeństwa I odwodnienia w tunelu zagłębienia Wisłostrady w Warszawie”
0,52 Mb. 12
czytać
Gmina jędrzejów ul. 11 Listopada 33a 28-300 JĘdrzejóWGmina jędrzejów ul. 11 Listopada 33a 28-300 JĘdrzejóW
Odbiór I zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta I gminy Jędrzejów”
130,07 Kb. 3
czytać
Gmina jędrzejów ul. 11 Listopada 33a 28-300 JĘdrzejóWGmina jędrzejów ul. 11 Listopada 33a 28-300 JĘdrzejóW
Odbiór I zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta I gminy Jędrzejów”
123,74 Kb. 1
czytać

  1


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna