Specyfikacja istotnychSpecyfikacja istotnych
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych
0,73 Mb. 6
czytać
Nr sprawy: zp 81 / 2016 ZamawiającyNr sprawy: zp 81 / 2016 Zamawiający
Prawo zamówień publicznych – ( Dz. U. z 2015 r poz. 2164 z późn zm) zwanej dalej „ustawą”) na dostawy przedmiotu zamówienia
149,92 Kb. 1
czytać
Przetarg nieograniczonyPrzetarg nieograniczony
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „siwz”, zastosowanie mają przepisy ustawy pzp
211,25 Kb. 5
czytać
Parametry wymaganeParametry wymagane
Implant z tytanową obudową części wewnętrznej – jeżeli istnieje dodatkowa powłoka na obudowie implantu np silikonowa, należy uwzględnić ją w opisie
215,72 Kb. 1
czytać
Nr sprawy: zp 70 / 2016 ZamawiającyNr sprawy: zp 70 / 2016 Zamawiający
Prawo zamówień publicznych – ( Dz. U. z 2015 r poz. 2164 z późn zm) zwanej dalej „ustawą”) na dostawy przedmiotu zamówienia
151,25 Kb. 1
czytać
Umowa przyznania pomocyUmowa przyznania pomocy
Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (prow 2007-2013), stanowiący załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa I rozwoju Wsi z dnia 12 października 2007 r w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
91,91 Kb. 1
czytać
Umowa o przyznanie pomocy Nr w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki I ludności wiejskiej”Umowa o przyznanie pomocy Nr w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki I ludności wiejskiej”
105,02 Kb. 1
czytać
Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 – 2020Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 – 2020
Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku w ramach rpo wł na lata 2014-2020
248,73 Kb. 2
czytać
Umowa o przyznanie pomocy Nr w ramach działania „Odnowa I rozwój wsi”Umowa o przyznanie pomocy Nr w ramach działania „Odnowa I rozwój wsi”
95,4 Kb. 1
czytać
Przetarg nieograniczonyPrzetarg nieograniczony
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „siwz”, zastosowanie mają przepisy ustawy pzp
0,79 Mb. 8
czytać
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy w Mircu Nr 59/07 z dnia 30 listopada 2007 roku. Regulamin organizacyjny urzędu gminy w mircu rozdział I postanowienia ogólneZałącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy w Mircu Nr 59/07 z dnia 30 listopada 2007 roku. Regulamin organizacyjny urzędu gminy w mircu rozdział I postanowienia ogólne
Kierownikiem Urzędu jest Wójt, który jednocześnie pełni funkcję organu wykonawczego gminy
332,19 Kb. 2
czytać
Wzór umowy – moduł 3 „maluch plus” 2017 edycja specjalna „Za życiem” Funkcjonowanie miejsc opiekiWzór umowy – moduł 3 „maluch plus” 2017 edycja specjalna „Za życiem” Funkcjonowanie miejsc opieki
Skarbem Państwa Wojewodą Małopolskim, w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Pan Jacek Kowalczyk, zwany dalej Wojewodą
37,72 Kb. 1
czytać
Umowa przyznania pomocyUmowa przyznania pomocy
Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (prow 2007-2013), stanowiący załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa I rozwoju Wsi z dnia 12 października 2007 r w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
98,32 Kb. 1
czytać
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią107 Szpital Wojskowy z Przychodnią
P zoz w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do siwz związanych z przetargiem nieograniczonym – znak 22/med/2008
0,55 Mb. 1
czytać
Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 – 2020Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 – 2020
Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku w ramach rpo wł na lata 2014-2020
248,53 Kb. 2
czytać

  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna