Psychiczne zdrowiePsychiczne zdrowie
Promocja zdrowia psychicznego I zapobieganie zaburzeniom psychicznym Polityka dla Europy
196,44 Kb. 4
czytać
Politechnika OpolskaPolitechnika Opolska
Członkowie: prof nadzw dr hab. Jerzy Pośpiech, prof nadzw dr hab inż. Andrzej Sokołowski, prof nadzw adi. II st. Aleksander Ostrowski, doc dr Daniel Vogel, doc dr Beata Fedyn, dr Dariusz Chojecki
2,51 Mb. 7
czytać
Ministerstwo zdrowiaMinisterstwo zdrowia
Sprawozdanie z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości I przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2005 roku
2,54 Mb. 50
czytać
Promocja zdrowia psychicznego I zapobieganie zaburzeniom psychicznym Polityka dla EuropyPromocja zdrowia psychicznego I zapobieganie zaburzeniom psychicznym Polityka dla Europy
196,42 Kb. 4
czytać
Zdrowie psychiczne Warszawa 12 Promocja zdrowia psychicznego I zapobieganie zaburzeniom psychicznym Polityka dla EuropyZdrowie psychiczne Warszawa 12 Promocja zdrowia psychicznego I zapobieganie zaburzeniom psychicznym Polityka dla Europy
197,09 Kb. 4
czytać
Spis treści I. WprowadzenieSpis treści I. Wprowadzenie
Kierowanie do całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych
424,97 Kb. 8
czytać
Okresowe sprawozdanie z realizacji strategii sektorowej w zakresie ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego szczecin, 3 listopada 2003 rOkresowe sprawozdanie z realizacji strategii sektorowej w zakresie ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego szczecin, 3 listopada 2003 r
Ochronie Zdrowia” w latach 1999 – 2003 na terenie województwa był realizowany program restrukturyzacji w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej
1,19 Mb. 2
czytać
Załącznik do zarządzenia nr …Załącznik do zarządzenia nr …
Lasach Państwowych I lp – należy przez to rozumieć Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w rozumieniu ustawy o lasach
356,08 Kb. 5
czytać
Program profilaktyki nowotworów piersiProgram profilaktyki nowotworów piersi
Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki I wczesnego wykrywania nowotworów sutka. Świadczeniodawcy (oferenci)
75,99 Kb. 1
czytać
Ustawa z dnia r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznychUstawa z dnia r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Rady (WE) nr 59/2003 z dnia 14 maja 2003 r rozszerzającego przepisy rozporządzenia (ewg) nr 1408/71 I rozporządzenia (ewg) nr 574/72 na obywateli państw trzecich
0,67 Mb. 7
czytać
AkceptujęAkceptuję
Podstawa prawna: ustawa z dnia 1 lipca 2005 r o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych
331,34 Kb. 9
czytać
PreambułapodstawyPreambułapodstawy
Kształcenie to dzieli się na dwa etapy edukacyjne: I etap edukacyjny, obejmujący klasy I-III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna oraz
279 Kb. 4
czytać
Ogłoszenie nr 1Ogłoszenie nr 1
Na podstawie art. 11 I art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego I wolontariacie
1,14 Mb. 11
czytać
Szczegółowa analiza dokumentu Ministerstwa Zdrowia pnSzczegółowa analiza dokumentu Ministerstwa Zdrowia pn
Zadania Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie profilaktyki I promocji zdrowia
0,61 Mb. 2
czytać
AkceptujęAkceptuję
Podstawa prawna: ustawa z dnia 1 lipca 2005 r o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych
321,27 Kb. 8
czytać

  1


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna