Załącznik 7Załącznik 7
Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu – Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
173,68 Kb. 1
czytać
Załącznik 7Załącznik 7
Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach rpo wł
191,23 Kb. 1
czytać
Rada unii europejskiejRada unii europejskiej
Temat: Akt Rady ustanawiający, zgodnie z artykułem 34 Traktatu o Unii Europejskiej, Konwencję o wzajemnej pomocy w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej
110,44 Kb. 3
czytać
Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 – 2020Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 – 2020
Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku w ramach rpo wł na lata 2014-2020
248,73 Kb. 2
czytać
Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 2020 instytucja przyjmującaKarta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 2020 instytucja przyjmująca
Załącznik 6 – Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu ze środków efs w ramach rpo wł na lata 2014 – 2020
380,69 Kb. 1
czytać
Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 2020 instytucja przyjmującaKarta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 2020 instytucja przyjmująca
Załącznik 6 – Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu ze środków efs w ramach rpo wł na lata 2014 – 2020
378,89 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 2 Karta Oceny Formalno-Merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego pup w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020Załącznik nr 2 Karta Oceny Formalno-Merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego pup w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 – 2020
159,15 Kb. 1
czytać
Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 2020 instytucja przyjmującaKarta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 2020 instytucja przyjmująca
Załącznik 6 – Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu ze środków efs w ramach rpo wł na lata 2014 – 2020
247,23 Kb. 2
czytać
Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 2020 instytucja przyjmującaKarta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 2020 instytucja przyjmująca
Załącznik 6 – Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu ze środków efs w ramach rpo wł na lata 2014 – 2020
367,83 Kb. 1
czytać
Uzasadnieni e nowelizacja ustawy ma na celuUzasadnieni e nowelizacja ustawy ma na celu
Specjalnej Grupy ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy I finansowaniu Terroryzmu (fatf)
98,07 Kb. 1
czytać
Załącznik 7Załącznik 7
Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu – Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie projektu
271,75 Kb. 1
czytać
Umowa cywilnoprawnaUmowa cywilnoprawna
Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000336164, o kapitale zakładowym wynoszącym 20. 947. 500 zł, nip 524-26-88-913, Regon 141983460, zwanym w treści umowy
85,9 Kb. 1
czytać
Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 – 2020Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 – 2020
Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku w ramach rpo wł na lata 2014-2020
248,53 Kb. 2
czytać
Potrzeba I cel zawarcia Konwencji oraz uwarunkowania strony polskiejPotrzeba I cel zawarcia Konwencji oraz uwarunkowania strony polskiej
Ponadto brak możliwości wykorzystania znacznych obszarów ziemi uprawnej do celów rolniczych skutecznie hamuje rozwój gospodarczy społeczności dotkniętych tym problemem
49,15 Kb. 1
czytać
Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznegoKarta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznego
Załącznik nr 4 – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków efs w ramach rpo wł na lata 2014 – 2020
273,63 Kb. 1
czytać

  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna