Ujednolicona wersja siwz specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr sprawy: zp/czd/94/14Ujednolicona wersja siwz specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr sprawy: zp/czd/94/14
Przedmiot zamówienia: Dostawa, wdrożenie, serwis gwarancyjny I nadzór autorski kompletnego systemu informatycznego klasy his wraz z integracją systemów I urządzeń peryferyjnych
3,72 Mb. 23
czytać
O komornikach sądowych1 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. Ustawa określa ustrój i zasady wykonywania zawodu komornika sądowego. Art. Komornik sądowy, zwany dalej „komornikiem”O komornikach sądowych1 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. Ustawa określa ustrój i zasady wykonywania zawodu komornika sądowego. Art. Komornik sądowy, zwany dalej „komornikiem”
Art. Komornik sądowy, zwany dalej „komornikiem”, jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym I podlega nadzorowi sądu oraz nadzorowi odpowiedzialnemu prezesa sądu rejonowego, przy którym działa
0,71 Mb. 14
czytać
Miejskie Przedszkole Nr 8 w ZgierzuMiejskie Przedszkole Nr 8 w Zgierzu
Art. 0 ust ustawy z dnia września 1991r o systemie oświaty Dz. U. nr 95,poz
94,91 Kb. 1
czytać
Samodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawieSamodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawie
Dostawę sprzętu do operacji ortopedycznych I neurochirurgicznych dla spdsk w warszawie” rejzampub/01/2018
476,63 Kb. 3
czytać
Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnychUmowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
Płockim Zakładem Opieki Zdrowotnej Sp z o o z siedzibą w 09-402 Płocku przy ul. Kościuszki 28, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
55,99 Kb. 1
czytać
Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnychUmowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
Płocku przy ul. Kościuszki 28, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV wydział Gospodarczy krs 0000214083, o kapitale zakładowym zł, nip: 774-28-24-705, Regon: 611416590
201,14 Kb. 1
czytać
Dyrektywa rady 93/6/eecDyrektywa rady 93/6/eec
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 57 ust. 2, zdanie pierwsze I trzecie
342,63 Kb. 5
czytać
Samodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawieSamodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawie
Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7: 00 do godziny 14: 30
220,01 Kb. 2
czytać
Sąd apelacyjny we wrocławiu ul. Energetyczna 4 53 – 330 wrocław specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSąd apelacyjny we wrocławiu ul. Energetyczna 4 53 – 330 wrocław specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zintegrowanego Systemu Rachunkowości I kadr (zsrk) opartego na oprogramowaniu firmy sap ag”
0,93 Mb. 12
czytać
Załącznik 21Załącznik 21
Poddziałani [nr I nazwa]
1,65 Mb. 17
czytać
Załącznik 21Załącznik 21
Poddziałani [nr I nazwa]
1,89 Mb. 11
czytać
Warszawa, dnia 5Warszawa, dnia 5
Dostawa jałowych, jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawóW, wstępnie przygotowanych materiałÓw I akcesoriów niezbędnych do wykonywania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z użyciem
89,12 Kb. 1
czytać
Projekt umowy oraz organizaja I zakres udzielania świadczeń zdrowotnych dla pielęgniarki operacyjnejProjekt umowy oraz organizaja I zakres udzielania świadczeń zdrowotnych dla pielęgniarki operacyjnej
Miejskim Szpitalem Zespolonym w Olsztynie z siedzibą przy ul. Niepodległości 44, reprezentowanym przez: Dyrektora Joannę Szymankiewicz – Czużdaniuk, zwanym w dalszej części umowy „Szpitalem”
56,67 Kb. 1
czytać
Decyzja komisji z dnia 26 lipca 2000 r przyjęta na mocy dyrektywy 95/46/we parlamentu Europejskiego I Rady, w sprawie adekwatności ochrony przewidzianej przez Decyzja komisji z dnia 26 lipca 2000 r przyjęta na mocy dyrektywy 95/46/we parlamentu Europejskiego I Rady, w sprawie adekwatności ochrony przewidzianej przez
We parlamentu Europejskiego I rady z dnia 24 października 1995 r w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych I swobodnego przepływu tych danych1, w szczególności jej art. 25 ust
386,28 Kb. 6
czytać
Zarządzenie wewnętrzne Nr 3Zarządzenie wewnętrzne Nr 3
Na podstawie § 4 Statutu Urzędu Skarbowego Zarządzenia Nr 86 Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1996 r w sprawie organizacji urzędów I izb skarbowych oraz nadania im statutów
301,07 Kb. 2
czytać

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna