Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rpCentrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
Na przygotowanie I przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń I warsztatów informatycznych
0,54 Mb. 4
czytać
Dariusz Wołczyński Wójt Gminy PrzytykDariusz Wołczyński Wójt Gminy Przytyk
Doposażenie bazy dydaktycznej klas I – III szkół Podstawowych w gminie Przytyk w ramach Projektu pn
1,07 Mb. 8
czytać
Umowa nr o świadczenie usługi Telefonicznej OpiekiUmowa nr o świadczenie usługi Telefonicznej Opieki
Wiśniewskiego 20/302, 81-969 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem krs 0000328599
149,75 Kb. 1
czytać
Umowa nr o świadczenie usługi Telefonicznej OpiekiUmowa nr o świadczenie usługi Telefonicznej Opieki
Wiśniewskiego 20/302, 81-969 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem krs 0000328599
199,78 Kb. 1
czytać
Rozporządzenie rady (ewg) nr 1956/88Rozporządzenie rady (ewg) nr 1956/88
Systemu Wspólnej Międzynarodowej Kontroli przyjętego przez Organizację Rybacką Północno Zachodniego Atlantyku
384,07 Kb. 2
czytać
Sąd Okręgowy w ElbląguSąd Okręgowy w Elblągu
Zakup usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków I pełnoletnich dzieci pracowników Prokuratury Okręgowej w Warszawie”
457,16 Kb. 5
czytać
Porozumienie w sprawie realizacjiPorozumienie w sprawie realizacji
Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2445/82 /V/2015 z dn. 22. 12. 2015 r
262,4 Kb. 2
czytać
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowychUmowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie Lubelskim, z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 35, reprezentowanym przez: – Dyrektora – Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim, zwanym dalej „Powierzającym”
29,69 Kb. 1
czytać
Załącznik do Uchwały rs spzoz rcron nr 63/2012 z dnia 24. 02. 2012 rZałącznik do Uchwały rs spzoz rcron nr 63/2012 z dnia 24. 02. 2012 r
Regulaminem określa organizację wewnętrzną, zadania I zakres działalności poszczególnych komórek organizacyjnych I samodzielnych stanowisk pracy
143,12 Kb. 1
czytać
Zamówienia o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust na usługiZamówienia o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust na usługi
Dotyczy: zamówienia o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust na usługi
1,2 Mb. 23
czytać
Katowice, dniaKatowice, dnia
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14. 000 euro. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn zm.) – zwana dalej „ustawą Pzp”
203,46 Kb. 4
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 9 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie artSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 9 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art
Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych do
0,66 Mb. 7
czytać
Karta oceny zgodności operacji z lsrorKarta oceny zgodności operacji z lsror
Ocenę zgodności operacji z lsror dokonuje członek Komitetu zakreślając tak /nie przy danym celu ogólnym I szczegółowym
66,53 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 6a do siwzZałącznik nr 6a do siwz
Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j t mając na celu niezbędne wykonanie zaleceń art. 31 tej ustawy, zapisów Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach bazy danych związanych
251,31 Kb. 1
czytać
Instrukcja w sprawie ochrony danych osobowych obowiązująca w Szkole Podstawowej im. Igora Sikiryckiego w Woli ZaradzyńskiejInstrukcja w sprawie ochrony danych osobowych obowiązująca w Szkole Podstawowej im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej
Szkoła Podstawowa im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńsakiej, na podstawie art. 6 w związku z art I ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
84,34 Kb. 1
czytać

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna