Wnioski pokontrolneWnioski pokontrolne
Celem kontroli była ocena prawidłowości realizacji wniosków pokontrolnych wydanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową po przeprowadzonej kontroli kompleksowej
93,79 Kb. 1
czytać
Zarząd inwestycji akademii medycznejZarząd inwestycji akademii medycznej
Dostawę jałowych, jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawów, wstępnie przygotowanych materiałów I akcesoriów niezbędnych do wykonywania
423,88 Kb. 5
czytać
Specyfikacja istotnychSpecyfikacja istotnych
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej udostępnionym na stronach portalu internetowego Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert
375,72 Kb. 4
czytać
Jędrzejów: Szkolenia realizowane w ramach projektu Większe umiejętności lepsze jutro realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta I Gminy w Jędrzejowie przy współfinansowaniu Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 1 NumerJędrzejów: Szkolenia realizowane w ramach projektu Większe umiejętności lepsze jutro realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta I Gminy w Jędrzejowie przy współfinansowaniu Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 1 Numer
Jędrzejów: Szkolenia realizowane w ramach projektu Większe umiejętności lepsze jutro realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta I gminy w Jędrzejowie przy współfinansowaniu Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego
139,27 Kb. 3
czytać
Słowo od autorów,,Standardów pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego”Słowo od autorów,,Standardów pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego”
Załącznik nr do Uchwały Nr 277/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek I położnych z dnia grudnia 2014 r w sprawie ustalenia Standardu pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
198,69 Kb. 2
czytać
Zamawiający: „Wodociągi Płockie” SpZamawiający: „Wodociągi Płockie” Sp
Maszewie, który polegać ma na transporcie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Maszewie do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania wraz z przeprowadzeniem zadeklarowanej operacji przetwarzania osadu
326,48 Kb. 4
czytać
Umowa nr /2017 zawarta w dniu r w Namysłowie pomiędzy: Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółką AkcyjnąUmowa nr /2017 zawarta w dniu r w Namysłowie pomiędzy: Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółką Akcyjną
Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem krs: 0000314007, nip: 752-14-28-193, regon: 160216463, kapitał zakładowy: 274
64,38 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego nr dt- b/3430/5/10 o wartości szacunkowej poniżej 4 845 000 euroSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego nr dt- b/3430/5/10 o wartości szacunkowej poniżej 4 845 000 euro
Zamawiającego oraz zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 03. 02. 2010 r., poz
6,74 Mb. 26
czytać
Załącznik 21Załącznik 21
Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu: Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach rpo wk-p na lata 2014-2020
2,13 Mb. 14
czytać
Załącznik nr…Załącznik nr…
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 07 Nr 223 poz. 1655 tekst jednolity ze zm.), oraz art. 41 ust pkt I art. 46 ust. 2a ustawy z dnia czerwca 1998 r o samorządzie województwa
148,75 Kb. 1
czytać
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 11/03Zarządzenie Wewnętrzne Nr 11/03
Na podstawie § statutu Urzędu Skarbowego, będącego załącznikiem Nr do Zarządzenia Nr 86 Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1996 roku w sprawie organizacji urzędów I izb skarbowych oraz nadania im statutów
324,26 Kb. 4
czytać
Załącznik doZałącznik do
Postanowienia regulaminu mają odpowiednie zastosowanie do wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu
204,97 Kb. 2
czytać
Samodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawieSamodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawie
Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7: 00 do godziny 14: 30
482,52 Kb. 3
czytać
Uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinieUniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na systemie mysap erp I bazie ibm db2, w obszarze majątkowo-finansowym”
428,65 Kb. 3
czytać
Łączna, sierpień 2009 rŁączna, sierpień 2009 r
Udzielenie kredytu w wysokości 6 900 000 pln na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miasto I gminę Połaniec, wydatków bieżących oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów I pożyczek”
78,2 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna