Regulamin organizacyjny zakładu opiekuńczo-leczniczego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w głuchołazach rozdział I przepisy wstępne, firma zakładu, cele I zadania zakładuRegulamin organizacyjny zakładu opiekuńczo-leczniczego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w głuchołazach rozdział I przepisy wstępne, firma zakładu, cele I zadania zakładu
Dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
196,45 Kb. 3
czytać
Pl-piekary Śląskie: Implanty ortopedyczne 2011/S 81-133463 ogłoszenie o zamówieniu dostawyPl-piekary Śląskie: Implanty ortopedyczne 2011/S 81-133463 ogłoszenie o zamówieniu dostawy
S81 Państwa członkowskie Zamówienie publiczne na dostawy Ogłoszenie o zamówieniu Procedura otwarta
143,8 Kb. 1
czytać
Rozporządzenie rady (ewg) nr 3820/85Rozporządzenie rady (ewg) nr 3820/85
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art
79,06 Kb. 1
czytać
IndywidualnyIndywidualny
Stan zdrowia ( szczegółowo): nadwzroczność, astygmatyzm, częste zapalenia górnych dróg oddechowych itp. )
78,27 Kb. 1
czytać
Regulamin porządkowy gminnego centrum zdrowia zespołu publicznych zakłADÓw opieki zdrowotnej w olsztynkuRegulamin porządkowy gminnego centrum zdrowia zespołu publicznych zakłADÓw opieki zdrowotnej w olsztynku
Ii. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności I jakości tych świadczeń
97,77 Kb. 1
czytać
OświadczenieOświadczenie
Puławy: organizacja I przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Aktywni niezależni realizowanego przez mops w Puławach współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
124,01 Kb. 2
czytać
Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta I Gminy Jędrzejów, dnia 08Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta I Gminy Jędrzejów, dnia 08
Usługi edukacyjne I szkoleniowe realizowane w ramach projektu „Większe umiejętności lepsze jutro” wykonywanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta I gminy w Jędrzejowie przy współfinansowaniu
1 Mb. 1
czytać
Zarządzenie nr 81/2015Zarządzenie nr 81/2015
Dz. U. z 2008 r Nr 164, poz. 1027 z późn zm Instytut „Centrum Zdrowia Matki polki” w Łodzi jako Zamawiający przedstawia warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert
144,27 Kb. 1
czytać
Zarządzenie nr 81/2015Zarządzenie nr 81/2015
Dz. U. z 2008 r Nr 164, poz. 1027 z późn zm Instytut „Centrum Zdrowia Matki polki” w Łodzi jako Zamawiający przedstawia warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert
144,23 Kb. 1
czytać
ZałĄcznik nr 1 do siwz – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla prokuratorów I pracowników ZałĄcznik nr 1 do siwz – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla prokuratorów I pracowników
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla prokuratorów I pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz ich współmałżonków/partnerów I pełnoletnich dzieci
0,66 Mb. 5
czytać
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DzUstawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz
Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie I trybie określonym ustawą
0,93 Mb. 13
czytać
Dz. U. 002. 101. 926 z późn zm. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych Rozdział Przepisy ogólne ArtDz. U. 002. 101. 926 z późn zm. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych Rozdział Przepisy ogólne Art
Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie I trybie określonym ustawą
96,69 Kb. 1
czytać
Samodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawieSamodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawie
Dostawę sprzętu medycznego specjalistycznego dla spdsk w warszawie” rejzampub/21/2017
304,8 Kb. 2
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia „Dostawa systemów do reperacji przepony moczowo – płciowejSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia „Dostawa systemów do reperacji przepony moczowo – płciowej
Pzoz/dzp/382/20PN/17 Dostawa systemów do reperacji przepony moczowo – płciowej oraz siatki chirurgicznej
217,08 Kb. 3
czytać
Zarządzenie nr 4/2012/2013 dyrektora zespołu szkóŁ w trzebielu z dnia 10. 2012 roku zmieniające Zarządzenie nr 11/2008/2009 Dyrektora Zespołu Szkół w Trzebielu z dnia 16. 03Zarządzenie nr 4/2012/2013 dyrektora zespołu szkóŁ w trzebielu z dnia 10. 2012 roku zmieniające Zarządzenie nr 11/2008/2009 Dyrektora Zespołu Szkół w Trzebielu z dnia 16. 03
Polityki Bezpieczeństwa I instrukcji zarządzania systemem przetwarzania danych osobowych przy użyciu systemu informatycznego
377,52 Kb. 5
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna